Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docxYüklə 1,24 Mb.

səhifə20/40
tarix14.09.2018
ölçüsü1,24 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   40

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(36) 


6 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi (davamı) 

 

Kredit riski və kredit risklərinin konsentrasiyası (davamı) 

 

31 dekabr 2012-ci il 

Standart 

Qeyri-

standart 

Vaxtı keçmiş, lakin 

dəyərsizləşməmiş 

Fərdi 

dəyərsizləşmiş 

 

  

 

 Ticarət debitor borcları 3,730 

69 


602 

200 


Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri (Qeyd 13) 

– 

142 – 

– 

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri (Qeyd 13) – 

138 


49 

– 

  

 

  

 

  

 

 Cəmi 

3,730

349

651 200

 

  

 

  

Standart kateqoriya adətən müstəqil səviyyəyə bərabər və ya yaxın olan kredit reytinqi olan və ya çox yaxşı 

girovla təmin edilmiş minimal kredit riski səviyyəsi olan borcalanlardan debitor borclarını təmsil edir. Qeyri-

standart kateqoriya yaxşı maliyyə vəziyyəti və vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş yaxşı borc xidməti olan 

sair borcalanlardan debitor borclarını təmsil edir. 

 

Likvidlik riski. Likvidlik riski Qrupun ödəmə vaxtı çatmış maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirə bilməyəcəyi 

təqdirdə yaranan riskdir. Likvidliyin idarə edilməsinə Qrupun yanaşması həm adi, həm də qeyri-adi şəraitdə

münasib olmayan zərər çəkməyərək və ya Qrupun nüfuzuna ziyan vurmayaraq, öhdəlikləri yerinə yetirməli 

olanda kifayət qədər likvidliyi təmin etməkdən ibarətdir. Likvidlik riskini idarə edərkən Qrup kifayət qədər pul 

ehtiyatları  və borc öhdəlikləri saxlayır, proqnozlaşdırılmış  və faktiki pul vəsaitlərinin hərəkətinə davamlı 

olaraq nəzarət edir. 

 

Likvidlik riskinin düzgün idarə olunması funksiyasına kifayət qədər dövriyyə kapitalının saxlanması və bazar mövqelərinin bağlana bilməsi daxildir. Rəhbərlik, Qrupun likvidlik ehtiyatı üzrə davamlı proqnozlara 

gözlənilən pul vəsaitlərinin hərəkətinə əsasən nəzarət edir. 

 

Qrupun bütün maliyyə öhdəlikləri qeyri-derivativ maliyyə alətlərindən ibarətdir. Aşağıdakı  cədvəldə Qrupun maliyyə öhdəlikləri hesabat tarixindən müqavilədə  nəzərdə tutulan ödəmə tarixinədək qalan dövr üzrə 

müvafiq ödəmə müddətlərinə görə təsnifləşdirilir. Cədvəldə göstərilən məbləğlər müqavilədə nəzərdə tutulan 

diskont edilməmiş pul vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirir. Diskontlaşmanın təsiri əhəmiyyətli olmadığı üçün 12 

ay ərzində ödənilməli olan qalıqlar təxminən onların balans dəyərinə bərabərdir. 

 

31 dekabr 2013-cü və 2012-ci il tarixlərinə maliyyə öhdəliklərinin ödəmə müddətlərinə görə  təhlili aşağıda göstərilir: 

 

31 dekabr 2013-cü il 3 aydan az 

3-12 ay 

1-5 il 

5 ildən çox 

Cəmi 

Ticarət və sair maliyyə kreditor 

borcları 

5,377 – – – 5,377 

Təxirə salınmış alış üçün 

ödəniləcək məbləğ 

– 70 – – 70 

Faiz hesablanan borc öhdəlikləri 686

936


2,316

1,907 


5,845

Sair maliyyə öhdəlikləri 69– 

69

Cəmi diskont edilməmiş maliyyə 

öhdəlikləri 

6,063 1,006 2,385 1,907 11,361 

 

31 dekabr 2012-ci il 

3 aydan az 

3-12 ay 

1-5 il 

5 ildən çox 

Cəmi 

Ticarət və sair maliyyə kreditor 

borcları 

4,955 – – – 4,955 

Təxirə salınmış alış üçün 

ödəniləcək məbləğ 

– 65 – – 65 

Faiz hesablanan borc öhdəlikləri  1,216 740 

2,330 620 4,906

Sair maliyyə öhdəlikləri – 

37 

10 


– 

47

Cəmi diskont edilməmiş maliyyə 

öhdəlikləri 

6,171 842 

2,340 620 

9,973 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(37) 


6 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi (davamı) 

 

Kapitalın idarə edilməsi. Kapitalın idarə edilməsində Qrupun əsas məqsədi düzgün investisiya qərarları 

qəbul etməklə biznes əməliyyatlarının maliyyələşdirilməsi və davam etdirilməsi üçün güclü kapital bazasının 

təmin edilməsi və hökumətin, investorun və kreditorun işgüzar fəaliyyətinin dəstəklənməsindən ibarətdir. 

 

Qrupun idarə etdiyi məcmu kapital aşağıdakı cədvəldə göstərilir:  

 

2013 2012

 

 

Cəmi borc öhdəlikləri (Qeyd 19) 

5,066 

4,491 


Qrupun səhmdarlarına aid olan cəmi kapital 

9,716 


9,294 

Çıxılsın: pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri (1,223) 

(1,223) 

 

  

 

  

Cəmi idarə edilən kapital

13,559 

12,562

 

Qrupdan vaxtaşırı olaraq dövlət büdcəsinə  və Azərbaycan Hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilən müxtəlif layihələrə vəsait köçürməsi tələb olunur.  

 

İl ərzində Qrupun kapitalın idarə edilməsi üzrə yanaşmasında heç bir dəyişiklik olmamışdır.  

Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri. Maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin ədalətli dəyəri alətin könüllü tərəflər 

arasında məcburi və ya ləğv etmə satışı olmayan cari əməliyyatlar zamanı mübadilə edilə bildiyi məbləğlə 

daxil edilir. Maliyyə alətlərinin təxmin edilən ədalətli dəyəri Qrup tərəfindən mövcud bazar məlumatlarından 

(əgər mövcud olarsa) və müvafiq qiymətləndirmə metodlarından istifadə etməklə müəyyən edilmişdir. Lakin, 

təxmin edilən ədalətli dəyərin müəyyən edilməsi üçün bazar məlumatlarını şərh edərkən peşəkar mülahizələr 

irəli sürmək vacibdir. Maliyyə alətlərinin  ədalətli dəyərini müəyyən edərkən rəhbərlik bütün mövcud bazar 

məlumatlarından istifadə edir. 

 

Aşağıdakı cədvəldə maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiş maliyyə alətləri balans dəyərləri və ədalətli dəyər sinifləri üzrə müqayisə edilir: 

 

 31 dekabr 2013-cü il

 

Balans dəyəri Balans dəyəri

 

 Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri (Qeyd 8) 

1,223 


1,223 

Depozitlər (Qeyd 9) 

25 25 

Məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri 79 79 

Ticarət və sair debitor borcları (Qeyd 10) 

4,515 

4,515 


Sair cari aktivlər 

116 116 


Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri (Qeyd 13) 

137 


137 

 

  

 

  

Cəmi maliyyə aktivləri 

6,095 6,095

 

  

 

  

Cəmi maliyyə öhdəlikləri (Qeyd 18) 

(5,377) 

(5,377) 


Qısamüddətli və uzunmüddətli borc öhdəliklərinin cari hissəsi (Qeyd 19) 

(1,545) 


(1,545) 

Uzunmüddətli borc öhdəlikləri (Qeyd 19) 

(3,521) 

(3,502) 


Təxirə salınmış alış üçün ödəniləcək məbləğ (70) 

(70) 


Sair mövcud olmayan öhdəliklər (69) 

(69) 


 

 

  

 

 Cəmi maliyyə öhdəlikləri 

(10,582) (10,563)

 

  

 

  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə