Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docxYüklə 1,24 Mb.

səhifə22/40
tarix14.09.2018
ölçüsü1,24 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   40

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(40) 
Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar və qalıqlar (davamı) 

 

Baş rəhbərliyə ödənişlər (davamı) 

 

31 dekabr 2012-ci il tarixinə əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar üzrə qalıqlar aşağıda əks etdirilir: 

 

Qeyd 

Dövlət və onun 

nəzarətində olan 

müəssisələr 

Asılı və birgə 

müəssisələr

 

  

Debitor borclarının ümumi məbləği  

334 

110 


Ticarət və sair debitor borclarının dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatlar 

 

(64) – 

Sair debitor borcları  

– 

29 


Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri  

241 


– 

Depozit  

426 

– 

ƏDV və sair vergilər üzrə debitor borcları  400 

– 

ABB qarşısında borc öhdəlikləri (3 faizdən 3.5 faizədək sabit faiz dərəcələri və LİBOR üstəgəl 2 faizdən LİBOR üstəgəl 3.5 faizədək 

dəyişkən faiz dərəcələri ilə)  

(571) 

– 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi qarşısında borc öhdəlikləri  

 

(156) – 

Ticarət və sair kreditor borcları  

(87) 

(567)


ARDNF-a ödəniləcək vergilər 20 

(123) 


– 

ARDNF-a ödəniləcək istiqraz 

 

(354) 


– 

ARDNF-a ödəniləcək kreditor borcu 

 

(1,429) 


– 

Vergilər üzrə kreditor borcları  

(416) 

– 

  

 

 31 dekabr 2012-ci il tarixində tamamlanan il üzrə əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar aşağıda göstərilir: 

 

Qeyd Dövlət və onun 

nəzarətində olan 

müəssisələr 

Asılı və birgə 

müəssisələr 

 

 

Təbii qazın satışı  

234 


– 

Neft məhsullarının satışı  

246 

582 


Xam neftin satışı  

– 

6,496 Göstərilmiş xidmətlər  

26 


95 

Depozitlər üzrə faiz gəliri  

– 

Əlaqəli müəssisələrdən alınmış kreditlər üzrə faizlər   1 Mənfəət vergisi 

 

(503) 


– 

Aksiz vergisi 

27 

(482) 


– 

Qiymət marjası üzrə vergi 

 

(441) 


– 

Mədən vergisi 

28 

(112) 


– 

Sair vergilər  

(154) 

– 

Kommunal xərclər  (51) 

(3)


Sair əməliyyat xərcləri  

(45) 


(20)

Sosial sığorta ayırmaları  

(135) 

– 

Sosial xərclər  (511) 

– 

Nəqliyyat xərcləri  (6) 

– 

Ekologiya xidməti və ekoloji təhlükəsizlik  (1) 

(12)


Birgə nəzarət altında olan müəssisələrdən alınacaq kreditin 

dəyərsizləşməsi  

– 

(69)


Əsas vəsaitlər və mal-material ehtiyatlarının alınması  

(7,249) 


(1,234)

Birgə nəzarət altında olan müəssisələrdən alınmış dividendlər 16 

– 

14 


Asılı müəssisələrdən alınmış dividendlər 17 

– 

190  

 

 

Əlaqəli tərəflərlə  əməliyyatların aparılması  şərtləri.  Dövlətə  və dövlət nəzarəti altında olan təşkilatlara 

satışlar və onlardan satınalmalar Azərbaycan Hökuməti tərəfindən tənzimlənən bazar qiymətləri ilə  həyata 

keçirilir. İlin sonuna olan qalıqlar təminatlı deyildirlər və hesablaşmalar nağd şəkildə aparılır. Əlaqəli tərəflər 

üzrə debitor və ya kreditor borcları üzrə heç bir zəmanət təqdim olunmamışdır. 

 

  

 


Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(41) 


8 Pul 

vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri və depozitlər 

 

 2013 2012

 

 ABŞ dolları ilə bank qalıqları

843 892


AZN ilə bank qalıqları 120 

75

YTL ilə bank qalıqları 101 71

İF ilə bank qalıqları 

72 116

Avro ilə bank qalıqları 53 40

Sair valyuta ilə bank qalıqları 28 

24

Kassada olan pul vəsaitləri6 5

 

  

 

 Cəmi pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

1,223 1,223

 

  

 

31 dekabr 2013-cü il tarixinə ABŞ dolları ilə ifadə edilmiş bank qalıqlarına ABB-da yerləşdirilmiş 206 AZN və 16 AZN məbləğlərində  tələb edilənədək iki depozit daxildir (31 dekabr 2012-ci il: 282 AZN məbləğində 

depozit). 31 dekabr 2013-cü il tarixində başa çatan il üzrə bu depozitlər üzrə faiz dərəcəsi, müvafiq olaraq, 

Reuters tərəfindən dərc edilmiş gündəlik dərəcənin 70 faizinə  və 2.85 faizə (31 dekabr 2012-ci il: Reuters 

tərəfindən dərc edilmiş gündəlik dərəcənin 70 faizinə) bərabərdir. Tələb edilənədək depozitin ilkin müddəti üç 

aydan azdır. 

 

Depozitlər. 31 dekabr 2013-cü il tarixində müddətli depozitlərə əsasən 9 AZN (31 dekabr 2012-ci il: 79 AZN) 

məbləğində müddəti üç aydan altı ayadək dəyişən, təsbit faiz dərəcəsi illik 2.5 faizdən 3.75 faizədək olan 

əmanətlər daxil idi. 

 

Bundan  əlavə, 31 dekabr 2013-cü il tarixinə müddətli depozitlərə 16 AZN (2012-ci il: sıfır) məbləğində əmanətlər daxildir.  

 

Bütün bank qalıqlarının və depozitlərin vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmişdir.  

9 Məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri və depozitlər 

 

 2013 2012

 

  

ABB-da depozit hesabı – ABŞ dolları ilə 

– 63

Məhdudiyyət qoyulmuş sair pul vəsaitləri 82 35

 

  

 

 Cəmi qısamüddətli məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri və depozitlər

82 98

 

  

 

31 dekabr 2013-cü il tarixində digər məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri əsasən Natixis-də yerləşdirilmiş 40 milyon Avro (43 AZN) məbləğində girov qoyulmuş nağd pul hesabından ibarətdir (2012-ci il: sıfır). Bu hesab 

“Desfa” qaz paylama şirkətinin  əldə olunması üzrə müqavilənin  şərtlərinə uyğun olaraq Yunan 

Respublikasının “Assets Development Fund S.A.”nın xeyrinə  tələb üzrə öhdəliklərin icrasına zəmanət kimi 

açılmışdır. 

  

31 dekabr 2012-ci il tarixində  qısamüddətli məhdudlaşdırılmış depozitlərə ABB-da hər ikisi 31.4 AZN məbləğində olan 2010-cu ilin may ayında verilmiş və 2013-ü ilin may ayında müddəti başa çatan kredit xətti 

üzrə Qrupun ABB qarşısındakı öhdəlikləri üçün girov qoyulmuş iki müddətli depozit daxildir. 2013-cü il 

ərzində Qrup ABB-ya kredit xəttini tam olaraq ödəmiş və depozitlərin üzərindən məhdudiyyəti götürmüşdür. 

 

10 Ticarət və sair debitor borcları 

 

 

2013 2012

 

 

Debitor borcları 4,615 4,481

Dəyərsizləşmə zərəri üzrə ehtiyat çıxılmaqla

(164) (149)

 

  

Cəmi ticarət debitor borcları 4,451 

4,332

 

 Büdcədən tələb edilə bilən ƏDV 473 

383


Vergilər üzrə sair debitor borcları 27 

30

Qabaqcadan ödəmələr 244 151

Sair debitor borcları 

140 161

Dəyərsizləşmə zərəri üzrə ehtiyat çıxılmaqla (sair debitor borcları)(50) (51)

Neftin anderlifti üzrə debitor borcları 19 

14

 

  

 

  

Cəmi ticarət və sair debitor borcları 5,304 

5,020

 

  

 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə