Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docxYüklə 1,24 Mb.

səhifə25/40
tarix14.09.2018
ölçüsü1,24 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   40

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(45) 


14 

Əsas vəsaitlər (davamı) 

 

Müəssisələrin birləşməsi nəticəsində alışlar 104 AZN məbləğində SOCAR Petroleum QSC şirkətlərinin alışı nəticəsində əldə edilmiş əsas vəsaitləri əks etdirir. 

 

31 dekabr 2013-cü il tarixində başa çatan il ərzində silinmiş əsas vəsaitlərə Dövlət tərəfindən təsdiqlənmiş sosial proqram çərçivəsində dövlət müəssisələrinin balansına köçürülmüş xalis qalıq dəyəri 33 AZN olan 

(2012-ci il: 47 AZN) aktivlər daxildir. Bu məbləğ dövlətə ödənişlər kimi uçota alınmışdır (Qeyd 26). Aktivlərin 

həmin il ərzində tikilməsinə/əldə edilməsinə  və dövlət müəssisələrinin balansına köçürülməsinə görə 

rəhbərlik hesab edir ki, həmin aktivlərin dövlət müəssisələrinin balansına keçirilmə tarixində  ədalətli dəyəri 

təxminən tikinti/alışın dəyərinə bərabərdir. 

 

 15 Qeyri-maddi 

aktivlər, qudvildən başqa 

 

Qudvil istisna olmaqla, qeyri-maddi aktivlərin hərəkəti və müvafiq yığılmış amortizasiya aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

 

Torpaq və əmlak 

üzərində 

mülkiyyət 

hüquqları 

Sudan 

istifadə 

hüquqları 

Ticarət 

adı 

Müştəri ilə 

münasi-

bətlər 

Sair qeyri-

maddi 

aktivlər Cəmi 

İlkin dəyər: 

 

  

 

  

1 yanvar 2012-ci il 

130 

156 

30 

79 

57 

452 

Müəssisələrin birləşməsi nəticəsində 

alışlar 

9 – – 


114 7 

130 

Əlavələr 

13 – – – 26 39 

Silinmələr 

– – – – (1) 

(1) 

Dəyərsizləşmə 

(7) – – – – (7) 

Hesabat valyutasına çevrilmə 

10 11 2 10 9 42 

31 dekabr 2012-ci il 

155 

167 

32 

203 

98 

655 

Əlavələr 

28 – – – 25 53 

Silinmələr 

– – – – 

(13) 


(13) 

Hesabat valyutasına çevrilmə (22) 

(28) 

(5) 


(12) 

– 

(67) 31 dekabr 2013-cü il 

161 

139 

27 

191 

110 

628 

Amortizasiya və dəyərsizləşmə: 

 

  

 

  

1 yanvar 2012-ci il 

(11) 

(12) 

– 

(12) 

(11) 

(46) 

İl üzrə amortizasiya xərci (3) 

(3) 

– 

(7) (8) 

(21) 

Hesabat valyutasına çevrilmə (1) 

(1) 

– 

(1) (9) 

(12) 

31 dekabr 2012-ci il 

(15) 

(16) 

– 

(20) 

(28) 

(79) 

İl üzrə amortizasiya xərci (5) 

(3) 

– 

(8) (8) 

(24) 

Hesabat valyutasına çevrilmə 

2 2 – 3 1 

31 dekabr 2013-cü il 

(18) 

(17) 

– 

(25) 

(35) 

(95) 

Xalis qalıq dəyəri: 

 

  

 

  

1 yanvar 2012-ci il 

119 

144 

30 

67 

46 

406 

31 dekabr 2012-ci il 

140 

151 

32 

183 

70 

576 

1 yanvar 2013-cü il 

143 

122 

27 

166 

75 

533 

 

31 dekabr 2013-cü il tarixində qeyri-maddi aktivlərin balans dəyərinə 2008-ci ilin may ayında müəssisələrin birləşməsi nəticəsində alınmış 27 AZN (2012-ci il: 32 AZN) məbləğində Petkim ticarət nişanı daxildir. 

 

31 dekabr 2013-cü il tarixinə Petkim ticarət nişanının balans dəyəri onun bərpa dəyəri ilə müqayisə edilərək, dəyərsizləşmə üzrə yoxlanılmışdır. Bərpa dəyəri royalti yanaşmasından kənarlaşma tətbiq etməməklə 

müəyyən edilmişdir. Bu metodologiyanı  tətbiq etmək üçün Qrup ticarət nişanının dəyərini onun Petkim 

şirkətinə aid olmasına görə qənaət edilmiş royaltilərin kapitallaşdırılması yolu ilə hesablamışdır. Hesablama 

zamanı 0.2 faiz royalti dərəcəsi istifadə edilmişdir və dəyərsizləşmənin yoxlanması zamanı WACC-a əsasən 

11 il üçün 9.70 faizlik diskont dərəcəsi tətbiq edilmişdir. Aparılmış yoxlamanın nəticəsində Petkim ticarət 

nişanı üzrə dəyərsizləşmə müəyyən edilməmişdir.  


Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə