Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docxYüklə 1,24 Mb.

səhifə26/40
tarix14.09.2018
ölçüsü1,24 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   40

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(46) 


15 Qeyri-maddi 

aktivlər, qudvildən başqa (davamı) 

 

2013-cü il ərzində uçota alınmış 24 AZN (2012-ci il: 21 AZN) məbləğində cəmi amortizasiya xərcləri 19 AZN (2012-ci il: 16 AZN) məbləğində satışların maya dəyərinə, 4 AZN (2012-ci il: 4 AZN) məbləğində marketinq, 

satış  və paylaşdırma xərclərinə  və 1 AZN (2012-ci il: 1 AZN) məbləğində ümumi və inzibati xərclərə 

bölüşdürülmüşdür.

 

  

16 Birgə nəzarət altında olan müəssisələrə investisiyalar 

 

Qrupun birgə  nəzarət altında olan müəssisələrə investisiya qoyuluşlarının balans dəyərinin hərəkəti aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

 

 Qeyd2013 

2012

 

  

 

1 yanvarda balans dəyəri438 392

 

  

 

Birgə nəzarət altında olan müəssisələrə investisiyalara əlavələr  135 

55 


Birgə nəzarət altında olan müəssisələrin vergidən sonrakı maliyyə 

nəticələrində pay 

 29 

20 


Birgə nəzarət altında olan müəssisələrdən alınmış dividendlər 7 

(13) 


(14)

Məzənnə fərqləri  

(1) 

(1)


Birgə nəzarət altında olan müəssisələr üzrə nəzarətin əldə edilməsi 36 

(56) 


– 

Sair  


14 

(14)


 

 

  

 

  

 

31 dekabrda balans dəyəri  

 

546 438

 

  

 

 31 dekabr 2013-cü il tarixinə Qrupun əsas birgə nəzarət altında olan müəssisələri haqqında onların MHBS-

na uyğun maliyyə hesabatları  əsasında ümumi maliyyə  məlumatı  və konsolidasiya edilmiş maliyyə 

hesabatlarında investisiyanın balans dəyəri ilə tutuşdurma aşağıdakı cədvəldə təqdim edilir: 

 

  Azgerneft 

MMC AZFEN 

Azəri M.İ. 

Drillinq 

Fluids 

SOCAR  

Ümid


SOCAR 

AQS 

Azerbaijan 

Rigs 

Socar 

Aurora 

Terminal 

  

 

 

 

 

 

 

 

Təsis edildiyi ölkə Azərbaycan Azərbaycan  Azərbaycan

Azərbaycan Azərbaycan  Azərbaycan 

Panama 

Cari aktivlər: 

33 59 47 11 

337 21  4 O cümlədən pul vəsaitləri və 

pul vəsaitlərinin 

ekvivalentləri 

8 3 1 5 − 1 − 

Uzunmüddətli aktivlər 

46 13 6 


397 3 

171 83 


Cari öhdəliklər: 

(29) (23) (24) (21) (73)  (4) (10) O cümlədən cari maliyyə 

öhdəlikləri (ticarət və digər 

kreditor borcları və 

ehtiyatlar istisna olmaqla) 

− 

− − 

− (19)  − 

− 

Uzunmüddətli öhdəliklər: − 

− 

− (3) (55) − (18) 

O cümlədən uzunmüddətli 

maliyyə öhdəlikləri (ticarət 

və digər kreditor borcları və 

ehtiyatlar istisna olmaqla) 

− 

− − 

− 

− − 

− 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

Xalis aktivlər 50  49  29 384 212 188  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Qrupun mülkiyyətinin payı 

40% 60%

51%


80%

51% 10%


50%

  

  

 

  

 

   

 

  

 

  

 

Xalis aktivlərdə pay 

20 29 15 307 

108 19 30 

Düzəlişlər* 

− 

− 

− (17)  − − 

− 

   

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 Balans dəyəri 

20 29 15 290 

108 19 30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(47) 


16 Birgə nəzarət altında olan müəssisələrə investisiyalar (davamı) 

 

Azgerneft MMC AZFEN 

Azəri M.İ. 

Drillinq 

Fluids 

SOCAR 

Ümid 

SOCAR 

AQS 

Azerbaijan 

Rigs 

Socar 

Aurora 

Terminal 

  

 

 

 

Gəlirlər 47 

138 

139 


− 116  − 7 

Satışların maya dəyəri (24) 

(111) 

(116) 


− (83)  − (6) 

O cümlədən köhnəlmə 

− (4) (1) − 

− 

− 

− Ümumi və inzibati xərclər 

− (2) (3) − (5) − 

− 

Sair xərclər − (4) − 

− (1) − 


− 

Maliyyə gəliri 

− 

− 

− − 

− 

− − 

Maliyyə xərcləri 

− 

− 

− − (3) − 

− 

   

 

   

 

  

Vergidən əvvəl mənfəət 23 

21 

20 − 24  − 1 

  

 

 

 

Mənfəət vergisi xərci  

(4) 

(4) 


(4) 

− (5) − 


  

 

  

  

  

 

İl üzrə mənfəət (davam edən əməliyyatlar) 19 

17 

16 

− 19  − 1 

  

 

 

 

İl üzrə mənfəətdə Qrupun 

payı 8 

10 − 10  − 1 

  

 

 

 

*  


31 dekabr 2013-cü il tarixində SOCAR Ümid-in digər səhmdarı özünün investisiyada payından əlavə məbləğdə ödəniş etmişdir.  

 

31 dekabr 2013-cü il tarixinə Qrupun əsas birgə nəzarət altında olan müəssisələrində iştirak payı və həmin müəssisələrin maliyyə göstəriciləri haqqında ümumi məlumat, o cümlədən cəmi aktivlər, öhdəliklər, gəlir, 

mənfəət və ya zərər haqqında məlumat aşağıdakı cədvəldə təqdim edilir: 

 

Adı 

Cari 

aktivlər 

Uzun-

müddətli 

aktivlər 

Cari 

öhdəliklər 

Uzun-

müddətli 

öhdəliklər Gəlir 

Mənfəət/ 

(zərər) 

İştirak 

payı (%) 

Təsis 

edildiyi ölkə 

 

  

 

  

 

 Azəri-Fuqro 

– – – – – – 

60% 

Azərbaycan Oil and Gas Proservice 

14 


(6) 


(1) 30% 

Azərbaycan 

Ekol Mühəndislik Xidmətləri 9 

10 


(4) 

(1) 


23 

51% Azərbaycan 

Caspian Şipyard 

Company  45 1 

(35) – 7 3 

20% 

Azərbaycan SOCAR 

KPS 


15 1 

(16) – 2 – 

50% 

Azərbaycan SOCAR-Construction 1 

12 


(1) 

– 

– (1) 

97% 


Azərbaycan 

Sarmatia 

1 – – – – – 

27%  Polşa 

SOCAR Baglan LLC 

– 

15 (15) 

(5) 


(2) 


51% 

Azərbaycan 

AGRI LNG Project Company 

SRL 


– – – – – – 

33% 


Rumıniya 

SOCAR CAPE 

15 (21) – 

36 


(5) 

51% 


Azərbaycan 

SOCAR Foster Viler 

 Mühəndislik Xidmətləri 5 

– 

(4) – 

 65% 


Azərbaycan 

Socar 


CNG 

– – – – – – 

51% 

Azərbaycan  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Cəmi 105 

43 

(102) 

(7) 

82 

(1) 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə