Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docxYüklə 1,24 Mb.

səhifə31/40
tarix14.09.2018
ölçüsü1,24 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   40

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(55) 


19 Borc 

öhdəlikləri (davamı) 

 

31 dekabr 2012-ci ildə Qrupun qısamüddətli borc öhdəlikləri aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:  

Vəsaitlər Faiz 

dərəcəsi Ödəniş tarixi 

İlkin valyutada 

cəmi borc öhdəliyi  

31 dekabr 2012-ci 

ildə qalıq 

ABŞ dolları ilə qısamüddətli 

vəsaitlər 0.2%-16% 

fevral 2013 – 

noyabr 2013 

1,396 1,090 

Avro ilə qısamüddətli vəsaitlər EURIBOR+1.25%  noyabr 

2013 

57 58 

AZN ilə qısamüddətli vəsaitlər 3%-4% mart 

2013 

91 82 

İF ilə qısamüddətli vəsaitlər LIBOR+0.18% yanvar 

2013 

30 26 

Gürcüstan larisi ilə qısamüddətli vəsaitlər 10%-13% 

yanvar 2013 – 

mart 2013 

63 26 


Sair valyutada qısamüddətli 

vəsaitlər 0%-4% 

yanvar 2013 – 

dekabr 2013 

 22 

Uzunmüddətli borc öhdəliklərinin cari hissəsi  

 

 569 

Cəmi qısamüddətli borc 

öhdəlikləri və uzunmüddətli 

borc öhdəliklərinin cari hissəsi    

 1,873 

 

31 dekabr 2012-ci ildə Qrupun uzunmüddətli borc öhdəlikləri aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:  

31 dekabr 2012-ci ildə qalıq

Vəsaitlər Faiz 

dərəcəsi Ödəniş tarixi 

Uzunmüddətli 

hissəsi Cari 

hissəsi 

500 milyon ABŞ dolları 5.45% 

fevral 

2017 


384 

 750 milyon AZN 

3.15% 


iyul 2016 

375 


125 

485 milyon ABŞ dolları LIBOR+1% 

dekabr 

2024 


299 

54 


330 milyon ABŞ dolları LIBOR+4.88% 

avqust 


2019 242  16 

300 milyon ABŞ dolları LIBOR+2.3% 

avqust 

2018 


218 12 

200 milyon ABŞ dolları LIBOR+1.34% 

dekabr 

2027 157  – 200 milyon ABŞ dolları LIBOR+2.5% 

avqust 


2016 

131 25 


170 milyon ABŞ dolları LIBOR+4.88% 

avqust 


2019 124  8 

15398 milyon Yapon yenası 1.5% 

aprel 

2039 


122 

100 milyon AZN 4% 

    avqust 2015 

100 

– 

110 milyon ABŞ dolları LIBOR+3% avqust 

2015 


85 1 

100 milyon ABŞ dolları LIBOR+3% 

oktyabr 

2015 


77 1 

100 milyon ABŞ dolları  

LIBOR+3% 

noyabr 2015 

77 

– 

100 milyon ABŞ dolları LIBOR+2.4% oktyabr 

2015 61 16 

200 milyon ABŞ dolları  

LIBOR+2.55% 

aprel 2014 

31 


63 

130 milyon ABŞ dolları  

LIBOR+2.6% 

aprel 2014 

25 

52 


30 milyon Avro 

EURIBOR+3.5% 

dekabr 2014 

24 


75 milyon ABŞ dolları LIBOR+2.3% 

may 

2014 


17 

34 


20 milyon ABŞ dollar LIBOR+4% 

avqust 


2015 

16 


– 

18 milyon ABŞ dollar 4% 

dekabr 

2027 


14 

– 

27 milyon ABŞ dolları LIBOR+2% mart 

2017 


13 

7 milyon ABŞ dolları 4% dekabr 

2027 


– 

10 milyon ABŞ dolları LIBOR+3.75% iyun 

2016  5  2 

20 milyon Avro 

EURIBOR+3.5% 

iyun 2014 

17 20 milyon ABŞ dolları 7.79% 

iyul 


2016 7 milyon ABŞ dolları LIBOR+3.75% 

iyun 


2015 2 2 

50 milyon ABŞ dolları LIBOR+3.75% 

may 

2013  –  9 100 milyon ABŞ dolları LIBOR+3.65% 

iyul 


2013  –  26 

75 milyon ABŞ dolları LIBOR+3.85% 

iyul 

2013  – 30 50 milyon ABŞ dolları LIBOR+3.5% 

dekabr 


2013 – 

26 


9 milyon AZN 

0% 


dekabr 2013 

– 35 milyon ABŞ dolları LIBOR+4% 

dekabr 


2013 

– 

18 Sair uzunmüddətli borc öhdəlikləri   Cəmi uzunmüddətli borc 

öhdəlikləri  

 

2,618 

569 


Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(56) 


19 Borc 

öhdəlikləri (davamı) 

 

14 may 2010-cu il tarixində ABB Qrupa 40 milyon ABŞ dolları (31.4 AZN) məbləğində kredit xətti ayırmışdır. Bu kredit xətti Qrupun ABB-da olan depozitləri ilə  təmin edilmişdir. Kredit 2013-cü il ərzində tam olaraq 

ödənildiyindən 31 dekabr 2013-cü il tarixinə bu kredit xətti üzrə heç bir ödənilməmiş  təminatsız məbləğ 

qalmamışdır.  

 

592 AZN məbləğində kreditlərə  gəldikdə Petkim-in səhmlərinin 51 faizi maliyyə institutlarının xeyrinə girov qoyulmuşdur. 

 

 20 Vergilər üzrə kreditor borcu 

 

 Qeyd

2013 2012

 

  

ARDNF-a ödəniləcək məbləğ 7 

123 

123 


Sosial sığorta ayırmaları  Ödəniləcək sair vergilər  

499 


477 

 

  

 

  

Cəmi ödəniləcək sair vergilər 623 

601

 

  

 

2008-ci ildə adi ixrac vergisindən başqa, Qrup xam neftin dövlət büdcəsi ilə müəyyən edilmiş qiymətdən artıq qiymətlə satışından  əldə etdiyi gəlirin müəyyən hissəsinin ARDNF-ə köçürülməsinə görə cavabdeh 

olmuşdur. 2009-2013-cü illər ərzində Qrupa qarşı belə vergilər tətbiq edilməmişdir. 

 

Azərbaycanın vergi qanunvericiliyi əsasında fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri ödəyəcəkləri vergiləri alacaqları vergi məbləğləri və vergi üzrə qabaqcadan ödəmələrlə  əvəzləşdirmək hüququna malikdirlər. 

Ödəniləcək sair vergi qalıqlarına korporativ mənfəət vergisi, ƏDV,  əmlak, aksiz vergisi, mənfəət vergisi, 

qiymət marjası üzrə vergi öhdəliklərinin alınacaq vergi məbləğləri və vergi üzrə qabaqcadan ödəmələrlə 

əvəzləşdirilməsi daxildir. 

 

 

21 Aktivlərin ləğv olunması üzrə öhdəliklər  

Qrup neft-qaz avadanlıqlarının istismardan çıxarılması  və  ətraf mühitin təmizlənməsi ilə bağlı hüquqi və 

praktiki təcrübədən irəli gələn öhdəlik daşıyır. Aktivlərin ləğv olunması üzrə müvafiq öhdəliklər üçün 

ehtiyatların hərəkəti aşağıda göstərilir: 

 

 

Qeyd

2013 2012

 

  

 

1 yanvar tarixinə balans dəyəri 

 

621 468

 

  

(Silinmələr)/əlavələr  

(37) Diskontlaşdırılmış dəyərə düzəliş 31 36 

29 


Diskont dərəcəsindəki dəyişikliyin təsiri  

(241) 


121 

Məzənnə fərqləri  

(8) 

(2)


 

 

 

 31 dekabr tarixinə balans dəyəri 

 

371 621

 

 

 

Qrup neft və qaz hasilatı qurğularının silinməsi və müvafiq boru kəmərləri üzrə gələcək dəyər üçün həmin qurğuların quraşdırılması üzrə diskontlaşdırma prinsipi ilə tam ehtiyat yaradır. Ehtiyat mövcud 

texnologiyadan istifadə etməklə cari qiymətlərə əsasən hesablanmış və pul vəsaitlərinin vaxt dəyəri üzrə cari 

bazar qiymətlərini və hesabat tarixinə müvafiq öhdəliyə xas olan riskləri  əks etdirən faiz dərəcəsi hesab 

edilən vergidən  əvvəl faiz dərəcələrinə  əsasən diskontlaşdırılmışdır. Bu xərclərin mədənlər və neft-qaz 

əmlakı üzrə faydalı istifadə müddəti müvafiq olaraq hesabat tarixindən etibarən 10-69 il ərzində yaranması 

gözlənilir. 

 

31 dekabr 2013-cü il tarixinə neft-qaz hasilatı obyektləri, boru kəmərləri və müvafiq emal və avadanlıqların istismardan çıxarılması ilə bağlı  təxmin edilən xərclər, o cümlədən ləğvetmə  və sahənin bərpası  xərcləri 

158 AZN (2012-ci il: 260 AZN) təşkil etmişdir və neft-qaz əmlakı  və avadanlığının maya dəyərinə daxil 

edilmişdir. 

 

HPBS-lərə aid aktivlərin ləğv olunması üzrə öhdəliklər podratçılar tərəfindən çəkilmiş kapital məsrəflərinə əsasən müəyyən edilir. Bunların ödənilməsi müvafiq HPBS-lərin başa çatma müddətləri ilə məhduddur. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə