Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docxYüklə 1,24 Mb.

səhifə33/40
tarix14.09.2018
ölçüsü1,24 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   40

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(59) 


24 Sair 

uzunmüddətli öhdəliklər (davamı) 

 

2013 2012

Diskont dərəcəsi (faiz) 

4.09 


3.84 

Təqaüdə çıxma ehtimalı (faiz) 

100 

100 


 

Əmək fəaliyyətinin hər bir ili üçün maksimal öhdəliyin inflyasiyaya görə artması  əsas fərziyyə hesab edilir. 

Buna görə, tətbiq edilmiş diskont dərəcəsi gələcəkdə baş verəcək inflyasiyanın gözlənilən təsirinə düzəliş 

etdikdən sonra gözlənilən faktiki dərəcəni əks etdirir. 

 

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi üzrə təminatların hərəkəti aşağıdakı cədvəldə göstərilir:  

 

2013 2012

 

 

 1 yanvar tarixinə balans dəyəri 34 

32

Aktuari zərəri və xidmətlərin dəyəri 4 

İl ərzində ödənişlər (4) (6) 

Rəhbər işçilərə həvəsləndirici mükafatların verilməsi üzrə ehtiyat 

– 

Təqdimat valyutasının çevrilməsi (4) – 

Sair 


– 1 

 

  

 

 

 31 dekabr tarixinə balans dəyəri 31 

34

 

  

 

 25 Alış üzrə təxirə salınmış kreditor borcları 

 

2013-cü ildə Qrup digər səhmdardan SOCAR Petroleum QSC şirkətində səhmlərin qalan 49 faizini almışdır. Qrup səhmdarlardan birinə bu alış üçün ödəniləcək 40 milyon ABŞ dolları (32 AZN) məbləğində pul vəsaitini 

təxirə salmışdır, bundan 14 AZN öz xüsusiyyətinə görə uzunmüddətlidir və digər uzunmüddətli öhdəliklər 

kimi təqdim edilir.  

 

Qrup 2012-ci ildə SOCAR Trading-in satın alınması üçün 46 AZN (2012-ci il: 65 AZN) məbləğində nağd pul qoyuluşları üzrə kreditor borclarını təxirə salmışdır.  

 

Qrup həmçinin digər müəssisələrin alınması üçün 6 AZN məbləğində ödəniləcək pul vəsaitlərini təxirə salmışdır. 

 

 26 Nizamnamə kapitalı, əlavə ödənilmiş kapital və bölüşdürülməmiş mənfəət 

 

Nizamnamə kapitalı 

Qrupun baş müəssisəsi olan ARDNŞ dövlət müəssisəsi hüquqi statusuna malikdir. 2012-ci il ərzində Qrupun 

nizamnamə kapitalı 230 AZN artırılmışdır. Bu artırılma Azərbaycan Respublikasında təbii qazın satışı  və 

paylanması ilə məşğul olan Qrupun törəmə müəssisəsi Azəriqaz İB-nin nizamnamə kapitalının Azərbaycan 

Respublikasının hökuməti tərəfindən artırılması ilə bağlıdır. Nizamnamə kapitalında artım 2013-cü il ərzində 

qeydiyyata alınmışdır və müvafiq olaraq, məbləğ əlavə ödənilmiş kapitaldan nizamnamə kapitalına yenidən 

təsnif edilmişdir. 

 

Əlavə ödənilmiş kapital 

2013-cü il ərzində Qrupun əlavə ödənilmiş kapitalı 170 AZN artırılmışdır. Bu artırılma Dövlət tərəfindən 

Qrupun Azəriqaz  İB və Karbamid Zavodu törəmə müəssisələrində, müvafiq olaraq, 156 AZN və 14 AZN 

məbləğlərində nizamnamə kapitalının 31 dekabr 2013-cü il tarixinə qeydiyyata alınmamış artırılması ilə 

bağlıdır. 

 

Dövlətə ayırmalar 

Dövlətin qərarlarına uyğun olaraq vaxtaşırı Qrupdan dövlət büdcəsi, ayrı-ayrı dövlət idarələri və hökumətin 

həyata keçirdiyi layihələr üçün pul şəklində birbaşa maliyyə qoyuluşlar etməsi və ya inşaat və təmir işlərinin 

maliyyələşdirilməsi (o cümlədən aktivlərin köçürülməsi) tələb olunur. 2013-cü il ərzində bu cür qoyuluşların 

və maliyyələşdirmənin məbləğləri (dövlət idarələrinin subpodratçılarına ödənişlər və Qrupun tikdiyi aktivlərin 

köçürülməsi formasında) müvafiq olaraq 229 AZN və 191 AZN (2012-ci il: müvafiq olaraq, 261 AZN və 

260 AZN)  təşkil etmişdir və  əsasən Azərbaycan Respublikasında mövcud olan, həmçinin yeni istirahət, 

nəqliyyat, təhsil və tibb infrastrukturunun təmiri və yenidən qurulması üçün istifadə edilmişdir. Qrup 

tərəfindən tikilmiş aktivlərin köçürülməsi formasında maliyyələşdirmə 31 dekabr 2013-cü il tarixinə 33 AZN 

(2012-ci il: 47 AZN) olmuşdur.  

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(60) 


26 Nizamnamə kapitalı, əlavə ödənilmiş kapital və bölüşdürülməmiş mənfəət (davamı) 

 

Dövlətə ayırmalar (davamı) 

 

Xalis aktivləri 246 AZN olan Xəzər Dəniz Neft Donaması 2013 ilin dekabr ayinda ADXDŞ-nin nəzarəti altına ötürülmüşdür. 

 

27 Gəlirlərin kateqoriyalar üzrə təhlili  

2013 2012

 

 Xalis xam neft 

25,319 10,126 

Xalis neft məhsulları 8,951 

3,318 


Neft-kimya məhsulları 1,854 

2,030 


Təbii qaz 

1,400 1,107 

Sair gəlirlər 

909 558 


 

 

Cəmi gəlirlər 38,433 17,139

 

  

Xam neftin satışından  əldə olunan gəlirlər, xam neftin beynəlxalq bazar qiyməti ilə dövlət tərəfindən 

tənzimlənən daxili qiyməti arasındakı qiymət marjası üzrə Azərbaycan Respublikasında müvafiq vergi 

çıxılmaqla göstərilir. Bazar qiyməti ilə dövlət tərəfindən tənzimlənən daxili qiymət arasındakı  fərqə 30 faiz 

dərəcəsində vergi tətbiq edilir və vergi məbləği Dövlət Büdcəsinə köçürülür. 

 

Neft məhsullarının satışından yaranan gəlirlər 570 AZN (2012-ci il: 482 AZN) məbləğində aksiz vergisi çıxılmaqla göstərilir.  

 

AÇG HPBS üzrə hasil edilmiş xam neftin və  Şah Dəniz HPBS üzrə hasil edilmiş kondensatın satışından yaranan gəlirlərdən yuxarıda göstərilən aksiz və qiymət marjası üzrə vergilər tutulmur. 

 

28 Xərclərin kateqoriyalar üzrə təhlili 

 

 

Note

2013 2012

 

  

 

İstifadə edilmiş xammal və xərc materialları  33,590 

12,460 


Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi  

720 


656 

Əmək haqqı, maaş və sosial müdafiə xərcləri  

893 

771 


Nəqliyyat və nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət  

137 


145 

Təmir və texniki xidmət xərcləri  

161 

183 


Əsas vəsaitlərin dəyərsizləşməsi 14 

248 


228 

Mədən vergisi 

 

112 


112 

Kommunal xərclər  

226 

209 


Mənfəət vergisindən başqa sair vergilər  

142 


96 

Amortizasiya xərcləri 15 

24 

21 


Ticarət və sair debitor borcları üzrə dəyərsizləşmə  

12 


75 

Öhdəlik və xərclər üçün sair ehtiyatlarda dəyişiklik 22 

(22) 

55 


Sair  

744 


594 

 

  

 

  

 

Cəmi satış dəyəri, kəşfiyyat və qiymətləndirmə, paylaşdırma, ümumi və inzibati və sair əməliyyat xərcləri 

 

36,987 15,605 

 

  

 

 

2013-cü il ərzində Qrup ətraf mühitin qorunması ilə bağlı öhdəliklər və aktivlərin ləğv olunması üzrə 

öhdəliklərlə bağlı ehtiyatın qiymətləndirməsini azaltmış  və  nəticədə yaranmış  dəyişikliyi Konsolidasiya 

edilmiş  Mənfəət və ya Zərər və Digər Məcmu Gəlir haqqında Hesabatda sair əməliyyat məsrəfləri 

kateqoriyasına daxil etmişdir. 

 

29 Sair 

əməliyyat gəliri 

 

 

2013 2012

 

 

 

Sair malların satılması və xidmətlərin göstərilməsi 320 41 

Kreditor borcun silinməsindən yaranan sair gəlirlər 8 

Sair 


107 75 

 

  

 

  

Cəmi sair əməliyyat gəliri

435 117

 

  

 

 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə