Microsoft Word Adilli Ayt?kin 869M. docxYüklə 0,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/23
tarix02.10.2017
ölçüsü0,56 Mb.
#2895
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


 

AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L NAZ RL Y  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET   

 

MAG STRATURA MƏRKƏZ  

 

Ə

lyazmasi hüququnda  

Adilli Aytəkin  qbal qızı 

 

“Modanın strukturunda innovasiyaların tətbiqinin analizi”

 

MAG STR D SSERTAS YASI 

 

xtisasın şifri və adı:                                                         050321 - “Dizayn” 

xtisaslaşma:                                                              “Dizayn və texniki estetika” 

 

Elmi rəhbər:                                       Magistr proqramının rəhbəri: prof. B. S. 

Paşayev                                            prof. B. S. Paşayev 

 

                       Kafedra müdiri:   s.ü.f.d. L. H. Məmmədova 

 

BAKI - 2015 


 

MÜNDƏR CAT                                                                                                                     səh. 

G R Ş…………………………………………………………………………………4 

FƏS L I. MODA TAR X  VƏ ONUN XÜSUS YYƏTLƏR  

1.1. Modanın inkişaf prosesləri……………...………………………………………..7 

1.2. Modanın strukturu və funksiyası……………………………….………...............9 

1.3. Moda ictimai və psixoloji fenomen kimi………………………………..............12 

1.4. Moda strukturu, modalı standartlar və obyektlər………………………..............18 

1.5. Cəmiyyətin adəti və modası………………………..……………….…………..27 

1.6. Modanın dəyişməsinin tərkibi və təbiəti…………………………….….............35 

FƏS L II. MODA  NNOVAS YALARI 

2.1. Moda dəyərlərinin nizamlama mexanizmi……………………..…….…………41 

2.2. Geyim bəzəklərinin və interyer predmetlərinin  

istehsalının artırılması……………………………...………………………………...50 

2.3. Modanın bəzi səciyyəvi xassələri……………….………………………………51 

FƏS L III. MODANIN  STEHSALÇIDAN  STEHLAKÇIYA VƏ       ƏKS NƏ 

OLAN KOMMUN KAS YASI 

3.1. Sosial sahələr proseslərinin istiqaməti…………………………………………..54 

3.2. Məmulatların innovasiya yeniliklərinin təsnifatı………………………..............54 

3.3. Modanın innovasiya funksiyası………………………………………………....57 

3.4. Modanın kommunikativ funksiyası……………………………………………..59 

3.5. Moda dəyərlərinin komponentləri……………………………………………....64 
 

3.6.  Moda yeniliyinin müxtəlif formaları…………………………………………...65 3.7. Modanın kommunikasiya və informasiya funksiyası…………………………...69 

ST FADƏ OLUNMUŞ ƏDƏB YYAT  S YAHISI……………………………...71 

XÜLASƏ…………………………………………………………………………….73 

РЕЗЮМЕ


………………………………………………………………………. ….74 

SUMMARY…………………………………………………………………….. ….75 


 

G R Ş  

Geyimin  inkişaf  mərhələləri  insan  və  cəmiyyətin  tarixini  əks  etdirir. 

Cəmiyyətin sosial quruluşu, dünya görüşü, texnikanın inkişaf səviyyəsi, mədəniyyəti, 

ölkələrarası ticarət əlaqələri müəyyən dövr ərzində bu vəya digər dərəcədə insanların 

geyimlərində  öz  əksini  tapmışdır.  Müasir  geyimlər  uzun  müddətli  inkişafın, 

yaradıcılıq  ixtiralarının  və  nailiyyətlərin  nəticəsidir.  Eyni  zamanda  bütün  bunlar 

indiki dövrdə müasir cəmiyyətin insan obrazında öz əksini tapmışdır. 

Mövzunun aktuallığı. Moda insan və sosial fraqmentlərin reallığı çərçivəsindən 

kənara  çıxaraq  ayrı-ayrı  elemetlərlə  kəsişir.  Modanın  bu  cür  təzahürü  bütöv  və 

iniversal olub insanın  həyat fəaliyyətinin iqtisadi, estetik və digər sahələri  əhatə edir. 

Buna  görə modanın tədqiq edilməsi müxtəlif elmi  fənlərlə birgə yerinə yetirilir və 

fənlər arasında bir növ  həlqə rolunu oynayır. Moda sahəsinin tarixi, mədəni, estetik, 

iqtisadi,  psixoloji  sosioloji,  etnoqrafik  nəaliyyət  və  imkanları  böyükdür.  Buna  görə 

moda  innovasiyalarının  elmi  mövqeyindən  tədqiq  edilməsi    aktual  məsələlərindən 

biridir. 

Tədqiqatın  əsas  məqsədi  və  vəzifələri.  Modalı  standartların  və  obyektlərin  

inkişafı,  funksiya  göstərməsi  və  dəyişməsini  geyimə  də  aid  etmək  olar.  Bəzən  

innovasiya  yalnız  standartda  həyata  keçirilir,  obyekt  isə  əvvəlki    kimi  qalır.  Buna 

misal olaraq digər üslubda, eyni fasonda olan  şlyapanın geyilməsini göstərmək olar. 

Digər hallarda əksinə standart eyni  ilə qalır, lakin obyekt dəyişir. Bu innovasiyanın 

nisbətən  açıq və geniş  yayılmış görünüşüdür(məsələn ensiz şalvarların enlilərlə, qısa 

yupkanın  uzunla  dəyişməsi). Standart  və obyektlərin eyni zamanda innovasiyaları 

da vardır. Nəhayət,  modalı innovasiya obyektlərindən (məsələn  baş geyimlərindən, 

çətirdən və i.a.) imtina edilməsindən  də ibarət ola bilər.  

Modalı innovasiyaların həyata keçirilməsi üsullarını üç yerə və  uyğun olaraq 

üç görünüşə bölmək olar: 

1)

  Onun  müəyyən  mədəniyyətdə    və  ya  mədəni  sahədə  ənənəsini  aktivləşdirilməsi vasitəsilə yerinə yetirilməsi; 

2)

  Qarşılıqlı vasitə ilə əldə edilən  innovasiyalar;  
Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə