Microsoft Word aliyeva gulsen docxYüklə 0,64 Mb.

səhifə1/29
tarix14.09.2018
ölçüsü0,64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L NAZ RL Y  

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

MAG STRATURA MƏRKƏZ

 

 

Əlyazması hüququnda  

 

 

 

 

 

 

Əliyeva Gülşən Elşən qızı  

 

ğorta təşkilatlarının maliyyə resursları və onların artırılması yolları” mövzusunda 

 

 

 

 

MAG STR D SSERTAS YASI 

 

 

 

 

xtisasınşifrivəadı:             M  060403  “Maliyyə 

xtisaslaşmanın adı:            “Sığorta işinin təşkili” 

 

 

 

 

                  Elmi rəhbər                                                 Magistr proqramıın rəhbəri  

                  i.e.d. prof. Xudiyev N.N.                             i.e.n. prof. Kərimov A.M. 

 

                  Kafedra müdiri 

                  i.e.d. prof. Həsənli M.X. 

 

 

 

 

 

 

B A K I – 2 0 1 5

 

 


 

  

 MÜNDƏR CAT   

G R Ş…………………………………………………………………………..3 

I FƏS L. SIĞORTA TƏŞK LATLARININ MAL YYƏS N N 

FORMALAŞMASININ NƏAZƏR -METODOLOJ  MƏSƏLƏLƏ………6 

       1.1 Azərbaycan iqtisadiyyatında sığortanın yeri və rolu……………………..6 

       1.2 Sığortanın mahiyyəti və prinsipləri……………………………………...13 

       1.3 Sığorta xidməti qiymətlərinin və tariflərinin hesablanması metodları......20 

       1.4 Sığorta münasibətlərinin təşkili formaları……………………………….30 

II FƏS L. SIĞORTA TƏŞK LATLARININ MAL YYƏS N N 

FORMALAŞMASININ MÖVCUD VƏZ YYƏT N N TƏHL L  VƏ 

Q YMƏTLƏND R LMƏ……………………………………………………39 

       2.1 Sığorta təşkilatlarının gəlir və xərclərinin təhlili………………………...39 

       2.2 Sığorta təşkilatlarının maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinin təhlili………..47 

       2.3 Sığorta təşkilatlarının ödəmə qabiliyyətinin mövcud vəziyyətinin 

                  təhlili…………………………………………………………………….54 

       2.4 Sığorta ehtiyatlarının formalaşması və yerləşdirilməsinin mövcud                   

vəziyyətinin təhlili………………………………………………………………..63 

III FƏS L. BAZAR  QT SAD YYATI ŞƏRA T NDƏ SIĞORTA 

TƏŞK LATLARININ MAL YYƏS N N FORMALAŞMASININ 

TƏKM LLƏŞD R LMƏS   ST QAMƏTLƏ…………………………….71 

3.1 Sığorta təşkilatlarının maliyyəsinin formalaşmasının dövlət      

tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri……………………………..71 

        3.2 Sığorta təşkilatlarının maliyyəsinin formalaşmasının dünya təcrübəsi və 

onun təkmilləşdirilməsi yolları…………………………………………………76 

NƏT CƏ……………………………………………………………………...84 

   ST FADƏ ED LM Ş ƏDƏB YYAT………………………………………..88 

      REFERAT..........................................................................................89 

      REZÜME...........................................................................................93 

      SUMMARY.......................................................................................94 

 

  

    G R Ş 

Mövzunun aktuallığı. Bazar  iqtisadiyyatı şəraitində sığorta fəaliyyəti bir 

sahibkarlıq obyekti kimi  nəinki gəlirlər hesabına xərclərin örtülməsi ,eyni 

zamanda müəyyən mənfəət yaradılmasını nəzərdə tutur.Lakin sığorta şirkətləri 

eyni sosial mahiyyət daşıdığından onlar yüksək mənfəət ardınca 

qaçmamalıdırlar.Çünki bu sığortaçı  ilə sığortalılar arasında ekvivalentlik 

prinsipinin pozulması olardı. kinci tərəfdən sığorta təşkilatlarında yaranan 

mənfəət şərti xarakter daşıyır.Çünki sığorta sistemində mənfəət yaradılmır,ancaq 

bölüşdürülür.Məhz buna görə də sığorta sistemində mənfəət dedikdə müsbət 

maliyyə nəticələri başa düşülür. 

 Sığorta şirkətləri nəinki sığorta fəaliyyətindən ,eyni zamanda qeyri-sığorta 

fəaliyyətindən mənfəət əldə edə bilərlər.Yəni sığorta ehtiyatlarını və öz xüsusi 

vəsaitlərini investisiyaya yönəldə bilərlər. Onu da qeyd edək ki,sığortaçının 

sığorta fəliyyətinin məqsədi yalnız böyük sosial mahiyyət kəsb edən xidmət 

göstərilməsindən ,investisiya fəaliyyətinin məqsədinin isə ancaq mənfəət əldə 

edilməsindən ibarət olmayaraq onlar arasında qarşılıqı əlaqə vardır. Belə ki,bir 

tərəfdən əgər investisiya fəaliyyətinin mənbəyi kimi mənfəət çıxış edirsə,digər 

tərəfdən investisiya fəaliyyətindən əldə edilən mənfəət sığorta əməliyyatlarının 

maliyyələşdirilməsinə yönəldilə bilinər.Yəni yeni sığorta növlərinin və 

məhsullarının mənimsənilməsinə,kadr hazırlığına yönəldilə bilinər. 

Beləliklə,bazar iqtisadiyyatı şəraitində sığorta təşkilatları iqtisadi və sosial həyatın 

başlıca təminatıçısı kimi böyük əhəmiyyətə malikdirlər. Məhz bu baxımdan 

müasir dövrə sığorta təşkilatlarının maliyyəsinin formalaşması istiqamətləri aktual 

olub dissertasiya işinin mövzusunun seçilməsini şərtləndirmişdir. 

Mövzunun öyrənilmə vəziyyəti.Tədqiqat göstərir ki, bazar iqtisadiyyatı 

şə

raitində sığorta təşkilatlarının maliyyəsinin formalaşması istiqamətləri,N.N.Xudiyev və başqaları tərəfindən araşdırılmışdır. Lakin  bütün 

bunlara baxmayaraq sığorta, o cümlədən sığorta təşkilatlarının maliyyəsi  

respublikamızda  hələ də  kifayət  qədər   tədqiq olunmamışdır. 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə