Microsoft Word aliyeva gulsen docxYüklə 0,64 Mb.

səhifə17/29
tarix14.09.2018
ölçüsü0,64 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29

 

49 


 

  3.Sığorta olunmuş obyektlərin sığorta məbləği. Sığorta məbləğini ifadə 

etməklə sığortaçılar tərəfindən qəbul olunan məsuliyyətin həcmini xarakterizə 

edir. 


  4.Daxil olan sığorat tədiyyələrinin (mükafatlarının) həcmi.Sığorta təşkilatı 

tərəfindən təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan cari 

maliyyə vəsaitlərinin ölçüsünü ifadə edir.Dinamika üzrə ,növlər üzrə nəzəedən 

keçirilir.Mükafatın artım tempi müəssisələrin ödəniş artımından asılı olaraq 

tədqiq edilir,səbəb və amillər araşdırılır. 

  5.Gəlir və xərclərin həcmi.Dinamika üzrə nəzərdən keçirilir.Artımın 

tərkibi,strukturu və amilləri dərindən tədqiq edilir. 

  6.Sığorta ehtiyatlarının həcmi.Sığorta təşkilatının ödəniş qabiliyyətinin 

qiymətləndirilməsi üçün tətbiq edilir.Onların dinamikası,tərkibi,məsuliyyətinin 

strukturu nəzərdən keçirilir. 

 Maliyyə nəticələrini xarakterizə edən nisbi göstəricilər  daha 

müxtəlifdirlər.Bunlara aiddir: 

1.

  Rentabellik.Sığorta təşkilatı və onun müxtəlif sığorta növləri üzrə hesablanır.Sığorta təşkilatının rentabelliyi balans mənfətinin nizmnamə 

kapitalına və ya sığorta fəaliyyəti üzrə xərclərin məbləğinə olan nisbətlə 

hesablanır.Sığorta növü üzrə rentabellik sığortanın sığortanın müvafiq 

növünə əsasən əldə edilən gəlirin sığorta məbləğinə və ya sığortanın bu 

növü üzrə dail olan sığorta haqlarının məbləğinə olan nisbətlə müəyyən 

edilir. Sığorta təşkilatının rentabelliyi həmçinin sığorta ilə əlaqədar 

olmayan fəaliyyətin nəticələrinin uçota alınması vasitəsi ilə təyin olunur. 

Aktivlərin rentabelliyi xalis gəlirin aktivlərin orta illik məbləğinə olan 

nisbətinə əsasən hesablanır. nvestisiyaların rentabelliyi investisiya gəlirinin 

sığorta ehtiyatlarının məbləğinə bölünməsi vasitəsilə hesablanır. 

2.

  Sığorta növü üzrə olan ödənişlərin normativləri.Tarifdə qeyd olunmuş ödənişlərin normativləri ilə toplanmış sığorta mükafatları üzrə faktiki 


 

50 


 

ödənişlər kimi müəyyən edilən faktiki səviyyənin müqayisə edilməsi ilə 

öyrənilir. 

3.

  Xərclərin səviyyəsi.Sığorta təşkilatlarının xərcləri toplanmış sığorta ödənişlərinin həcmi ilə müqayisə edilir.Zərərlilik əmsalı sığorta ödənişləri 

və xərclərin toplanmış ödəniş məbləğinə olan nisbəti vasitəsilə müəyyən 

edilir.Əlavə xərclərin səviyyəsi-ödənişli komissiyon haqlarının sığorta 

ödənişlərinin ümumi məbləğinə olan nisbəti kimi ifadə olunur. 

4.

  Gəlir.Qeyri-sığorta fəaliyyətindən əldə edilən gəlirin sığorta fəaliyyətindən ə

ldə edilən gəlir ilə müqayisə edilməsi. 

   Sığorta təşkilatının mənfəət və zərərlər haqqında hesabatı sığortaçının 

balansına daxil olan və il ərzində nəşr  olunan hesabat formasıdır.Bu 

mühasibat sənədlərində əks olunan məlumatlar maraqlı şəxslərin hər biri üçün 

lazımdır .Bu məlumatların sadə və aydın olması sığorta müdafiəsinin sosial 

xüsusiyyətinə əsaslanır və müştərilər üçün sığorta kompaniyasının maliyyə 

vəziyyəti haqqında zəruri məlumatların əldə edilməsinə şərait yaradır.Bəzi 

sığortaçılar nəşr edilmiş maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsas göstəricilərindən 

reklam məqsədi ilə istifadə edirlər.Maliyyə nəticələri haqqında hesabat 

forması sığorta fəaliyyətinə nəzarət edən orqanların təlimatlarına uyğun olaraq 

dövri şəkildə dəyişikliklərə məruz qalır.Aşağıda Azərbaycan Respublikası 

Maliyyə Nazirliyinin 5 dekabr 2008-ci il  -125 №-li əmri ilə təsdiq edilmiş  

maliyyə nəticələrinə aid hesabat forması verilmişdir. SIĞORTAÇININ (TƏKRARSIĞORTAÇININ) və HÜQUQ  ŞƏXS 

SIĞORTA BROKER N N MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR  HAQQINDA 

HESABAT (rüblük və illik) 

 

       Sığortaçının (təkrarsığortaçının) və sığorta brokerinin adı:_____________________________      Hesabat dövrü___________________________________

 

Gəlirlə

Məbləğ 

Ə

sas əməliyyat gəliri: 

birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 

təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 

sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon 

muzdlar üzrə 

 

 

 

 

  

51 


 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya 

mənfi) 

nvestisiya gəlirləri üzrə 

Subroqasiya gəlirləri 

Sair gəlirlə

 

 

 

 

 

 

Cəmi gəlirlə

 

Xərclə

 

Ə

sas əməliyyat xərcləri: 

Verilmiş sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə  

Qaytarılan sığorta haqları üzrə 

Təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 

Qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə 

Sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 

Işlərin aparılması xərcləri 

Sair xərclə

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi xərclə

 

Maliyyə mənfəəti (zərəri) 

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 

Mənfəət vergisi 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 

 

 

 

 

 

 

BÜDCƏYƏ VƏ BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏŞLƏ 

(manatla) Göstəricilərin adları 

Hesablanmışdır 

Faktiki ödənilmişdir 

Mənfəətdən vergi 

 

 

Ə

lavə dəyər vergisi  

 

Gəlir vergisi 

 

 

Ə

mlak vergisi  

 

Torpaq vergisi 

 

 

Aksizlə

 

 

Ödəmə mənbəyindən vergi 

(4%) 

 

 

Sair vergilə

 

 

Sosial sığorta və təminat 

 

 

Məcburi ödənişlər (0,3%) 

 

 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə