Microsoft Word Almaniya-Hicran docYüklə 140,17 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix04.02.2018
ölçüsü140,17 Kb.
#24121


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ 

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN 

MİLLİ KİTABXANASI 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN - ALMANİYA 

 

 

(Tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi) 

 

 

Mədəniyyət və Turizm nazirliyinin 

nəzdində Koordinasiya Şurasının  

2008-ci il 2 oktyabr tarixli 10 nömrəli  

protokolu ilə çapa tövsiyə olunub 

 

  

 

  

 

  

BAKI-2008 


 

 

Tərtib edən:                                       Bəşirova H. 

      


 

 

  

Redaktor:                                            Vəliyeva M. 

 

 

  

 

  

 

  

 

          Azərbaycan -Almaniya:( Tövsiyə ədəbiyyat  

göstəricisi ) Tərt.ed. Bəşirova H.; Red.;M.Vəliyeva;               

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası .- B., 

2008.- 21 s. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  © M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana, 2008. 

                                                               


 

Azərbaycan –Almaniya əlaqələri  

Kitablar 

2000 

1.

 

Abdullayev Ç. Almaniya-Azərbaycan əlaqələri.- 

B.:”Azərb.Milli En-sı”, 2000.-153 s.  

2006 

2.

 

Alman ədəbiyyatı antologiyası: İki cilddə.-B.:  

Şərq-Qərb, 2006.-I c.- 438 s.; II c. -373 s. 3.

 

İsmayılov İ. Azərbaycanın XX əsrdə Almaniya və  

Fransa ilə əlaqələri.-B.:ADNA, 2006.-79 s.  

Rəsmi sənədlər 

4.

 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Almaniya  

Federativ Respublikası Hökuməti arasında maliyyə 

əməkdaşlığı haqqında (Kreditlərin zəmanəti fondunun 

yaradılması) sazişin təsdiq edilməsi barədə:Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu// Azərbaycan.-2007.-15 iyun.-S.2. 

5.

 

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Almaniya  

Federativ Respublikası Hökuməti arasında maliyyə 

əməkdaşlığı haqqında” Sazişin (AzDRES-İmişli elektrik 

veriliş  xəttinin tikintisi, 2005-ci il üzrə xüsusi öhdəlik) 

təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (7 dekabr 2007-ci il № 499-IIIQ). 6.

 

“Azərbaycan Respublikası hökuməti və Almaniya  

Federativ Respublikası hökuməti arasında maliyyə 

əməkdaşlığı haqqında” Sazişin (2006-2007-ci illər üzrə) 

təsdiq edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu( 13 iyun 2008-ci il) //Azərbaycan .-2008.- 29 iyun.- 

S.1. 


7.

 

“Azərbaycan Respublikasını təmsil edən Maliyyə  

Nazirliyi (“Azərbaycan tərəfi”), Almaniya İnkişaf Bankı, 

KFW (KFW) və Beynəlxalq  Əməkdaşlıq üzrə  Əmanət  

Kassaları Fondu (“BƏƏKF”) arasında Alman-Azərbaycan Fonduna (AAF-a) menecment xidmətləri haqqında 

Müqavilə”ni imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı (19 

dekabr 2007-ci il, №2566).  8.

 

1998-ci il iyulun 9-da Bonn şəhərində imzalanmış  

“1998-ci il üçün Almaniya Federativ Respublikası ilə 

Azərbaycan Respublikası arasında maliyyə  və texniki 

əməkdaşlığa dair hökumətlərarası danışıqların nəticələri 

haqqında memorandum” barədə: Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı //Azərbaycan.-1999.- 19 fevral. 9.

 

Azərbaycan Respublikası və Almaniya Federativ  

Respublikası arasında Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı 

ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında bağlanmış 

müqavilələrin qüvvədə qalması haqqında Protokol: 

Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 16 iyul tarixli 144-

IQ nömrəli Qanunu ilə  təsdiq edilmişdir //Azərbaycan 

Respublikası Qanunvericilik Toplusu.- 1997.- № 3.- Maddə 

192. 


10.

 

Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Almaniya  

Federativ Respublikası hökuməti arasında tədqiqatlar və 

mütəxəssislər fondunun yaradılması haqqında Saziş: 

Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 16 iyul tarixli 145-

IQ nömrəli Qanunu ilə  təsdiq edilmişdir //Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu.- 1997.- № 3.- 

Maddə 193. 

11.

 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Almaniya  

Federativ Respublikası Hökuməti arasında maliyyə 

əməkdaşlığı haqqında Saziş (Layihə-“Bakı hava limanı: 

təcili yardım”): Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 16 

iyul tarixli 146-IQ nömrəli Qanunu ilə  təsdiq edilmişdir // 

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu.- 

1997.- № 3.- Maddə 194. 

  

Heydər Əliyev və Almaniya   

12.

 

Əliyev H. Almaniya Federativ Respublikasının  

Federal kansleri zati-aliləri Helmut Kol cənablarına: 

Almaniya Federativ Respublikasının Federal kansleri 

vəzifəsinə yenidən seçilməsi münasibətilə 

təbriki               

//Azərbaycan.- 1994.- 22 noyabr. 13.

 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Almaniya  

və  İsveç parlamentinin sosial-demokrat üzvlərini qəbul 

etmişdir// Azərbaycan.-1995.- 25 may. 

14.

 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Almaniya  

Bundestaqının nümayəndə heyətini qəbul etmişdir               

//Azərbaycan.- 1995.- 23 avqust. 

15.

 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev AFR-in  

nümayəndə heyətini  qəbul etmişdir// Azərbaycan.- 1995.- 

29 iyul. 

16.

 

Əliyev H. Əməkdaşlıq inkişaf etdiriləcək: Azərbay- 

can-Almaniya: [Bakıda rəsmi səfərdə olan AFR-in xarici 

işlər naziri K. Kinkelin şərəfinə verdiyi ziyafətdə 

Azərbaycan prezidenti Heydər 

Əliyevin 

nitqi]               

//Azərbaycan.- 1995.- 26 dekabr. 

17.

 

Əliyev H. “Azərbaycan Almaniya ilə əməkdaşlığa  

böyük  əhəmiyyət verir”: [Almaniya Respublikamızda 

müvəqqəti işlər vəkili Mixail Şmunk ilə H.Əliyevin görüşü 

haqqında] //Azərbaycan.- 1995.- 12 yanvar 18.

 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Almaniya  

Bundestaqının nümayəndələrini qəbul etmişdir: [Buntes-

taqın Qafqaz ölkələri ilə  əlaqələr üzrə parlament qrupunun 

üzvlərini] //Azərbaycan.- 1997.- 20 sentyabr. 19.

 

Əliyev H. Azərbaycan Respublikasının prezidenti  

Heydər  Əliyevin nitqi: [Birləşmə günü münasibətilə 

Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı 

səfirliyində keçirilən rəsmi qəbul haqqında] //Azərbaycan.- 

1997.- 5 oktyabr.  

20. 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Almaniya  

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir: [“Alman-Azərbaycan 

Forumu”nun vitse-prezidentini] //Azərbaycan.-1998.-14 

iyun. 


21.

 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Almaniya  

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir //Azərbaycan.- 2001.-22 

may.- S.1. 

22.

 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Almaniya  

Federativ Respublikasının nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir //Azərbaycan.- 2001.- 7 yanvar.- S.2.  

23.

 

Azərbaycan Almaniya ilə bütün sahələrdə əlaqələ- 

rin inkişafına böyük əhəmiyyət verir: Azərbaycan prezidenti 

Heydər Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasının Vitse-

Kansleri, Xarici işlər naziri Yoşka Fişer ilə təkbətək görüşü 

// Azərbaycan.- 2001.- 22 may.- S.1. 

 

Dövrü mətbuat materialları  

Beynəlxalq əlaqələr 

 

1991 

 

24.

 

Düsseldorflular Sumqayıta zəng vura bilmədilər...:  

[Düsseldorf  şəhərində  fəaliyyət göstərən “Azərbaycan-

Almaniya” cəmiyyətinin üzvləri Tons Aksel və Doktor 

Ağbəyin respublikamıza səfəri barədə] //Azərbaycan.- 

1991.- 7 noyabr.  

1994  

25.

 

Həsənli M. Parlamentlər arasında əməkdaşlıq vacib- 

dir: [Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri 

R.Quliyevlə Almaniya Federativ Respublikasının 

ölkəmizdəki müvəqqəti işlər vəkili ilə görüşü]               

//Azərbaycan.- 1994.-16 dekabr. 

 

1997 

 

26. 

Beynəlxalq simpoziumda Azərbaycan haqqında:  

[Almaniyanın Haydelberq şəhərində “Zaqafqaziya –Osmanlı 

imperiyası  və  İran arasında(1555-1954)” mövzusunda 

beynəlxalq simpoziumda] //Azərbaycan.-1997.-29 oktyabr 

Qurbanov F.Fransa-Rusiya-Almaniya “üçlüyü” və  Qafqaz    

//Panorama.- 1997.- 15 oktyabr.- S.2.  

1998 

 

27.

 

Bonn: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yubileyi  

münasibətilə: [Azərbaycanın Almaniyadakı  səfirliyində 

keçirilən qəbulu haqqında] //Azərbaycan.-1998.-6 iyun. 

28.

 

Parlamentlərarası münasibətlərdə uğurlu addım:  

[MM-in sədri M.Ələsgərovun Almaniya Bundestaqın 

deputatı , Qafqaz parlamentləri ilə  əlaqə qrupunun rəhbəri 

Ditrix  Şperlinqin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə 

görüşü haqqında] //Azərbaycan.- 1998.- 27 fevral.   

29.

 

Rəcəbov H. Təcrübə mübadiləsi ümumi işin xeyri- 

nədir: [MM-in Sosial Siyasət daimi komissiyasının sədri 

H.Rəcəbovun Almaniya Bundestaqının  Əmək və sosial 

məsələlər komissiyasının sədrinin dəvəti ilə bu ölkədə səfəri 

barədə söhbəti] //Azərbaycan.- 1998.- 5 iyul                                         

 

 
 

1999  

30.

 

Azərbaycan-Almaniya əlaqələri: 180 il öncə və  

indi //Xalq qəzeti.- 1999.- 2 oktyabr. 31.

 

Xəlilov Y. Azərbaycan-Almaniya parlamentlərarası  

əlaqələr genişlənir: [Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin deputatları qrupunun Almaniyaya səfəri barədə]  

//Azərbaycan; Xalq qəzeti.- 1999.- 3 oktyabr.  

2000 

 

32.

 

Cabbarov S. Hannverdə keçirilən “EKSPO-2000”  

ümumdünya sərgisinə yekun vuruldu //Azərbaycan.- 2000.- 

9 may.- S.4. 

33.

 

Əzizli B. XXI əsrə gedən yolda: [Almaniya- 

Azərbaycan iqtisadi simpoziumu haqqında] //Azərbaycan.- 

2000.-26 dekabr. 

2001 

 

34.

 

Azərbaycan- Almaniya: Əməkdaşlıq yolları: [Yeni  

sənədli film haqqında] //Azərbaycan.- 2001.- 16 sentyabr.-  

S.4. 

35.

 

AFR-in Vitse-Kansleri, Xarici işlər naziri Yoşka  

Fişerin Azərbaycana rəsmi səfəri //Azərbaycan.- 2001.- 22 

may.- S.1. 

36.

 

Xəlilov Y. Dövlət müstəqilliyimizin və Azərbaycan- 

Almaniya  əməkdaşlığının on illiyinə  həsr olunmuşdur: 

[Azərbaycanın AFR-dəki səfirliyində] //Azərbaycan.- 2001.-

17 noyabr.- S.7. 37.

 

Kamal R. Siyasi və iqtisadi tərəfdaşlıqda yeni bir  

addım: Azərbaycan-Almaniya  əlaqələri //Azərbaycan.- 

2001.- 22 may.- S.2. 

38.

 

Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov Almaniya   

Bundestaqının deputatını  qəbul etmişdir //Azərbaycan.- 2001.- 21 iyun.- S.3. 

39.

 

Sənan. Azərbaycanda demokratik dövlət qurulub:  

Almaniyalı nümayəndələr ölkəmizin hüquq sistemi ilə 

maraqlanır // Yeni Azərbaycan.- 2001.- 30 oktyabr. 

2002 

 

40.

 

Almaniya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstək-  

ləyir: [MM-də Almaniyanın təbiəti, ətraf mühitin mühafizəsi 

və nüvə  təhlükəsizliyi nazirinin müavini, xanım Hila 

Altmanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş]    

//Azərbaycan.- 2002.- 4 may.- S.3. 

41.

 

Xəlilov Y. Azərbaycan nümayəndələri Almaniya  

Bundestaqına seçkilərdə beynəlxalq nəzarətçilər kimi iştirak 

etmişlər //Azərbaycan.-2002.- 24 sentyabr.- S.5.  

 

2003 

 

42.

 

Azərbaycan parlamenti ilə AFR Bundestaqı ara- 

sında  əlaqələr inkişaf edir //Azərbaycan.- 2003.- 8 avqust.- 

S.5. 

43.

 

Azərbaycan-Almaniya əlaqələri dinamik inkişaf  

edir: [Almaniya Federativ Respublikasının Bremen federal 

torpağının baş naziri, Ədliyyə naziri, Bremen şəhərinin 

valisi Henninq Şerfin Azərbaycana səfəri] //Azərbaycan.-

2003.- 5 sentyabr.- S.2. 

44.

 

Xəlilov Y. Azərbaycanın xarici işlər nazirinin  

başçılığı ilə nümayəndə heyəti Berlin Forumunda iştirak 

etmişdir //Azərbaycan.-2003.-15 noyabr.-S.2. 

45.

 

Klaus Q. Almaniya Azərbaycanla bütün sahələrdə  

əməkdaşlıq edir: [Almaniyanın Azərbaycandakı  səfiri ilə 

müsahibə] //Respublika.- 2003.- 11 fevral. -S.3. 

 10 

 

2004  

46.

 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham  

Əliyev Almaniya  Federativ Respublikasının Azərbaycan-

dakı  səfiri Klaus Qrevlixi qəbul etmişdir //Azərbaycan.- 

2004.- 14 yanvar.- S.1. 47.

 

Azərbaycan Prezidentinin Almaniyaya səfəri  

ölkələrimiz arasında münasibətlərin yüksək səviyyəsini 

göstərir //Azərbaycan.- 2004.- 24 avqust.- S.2. 

48.

 

Azərbaycan və Almaniya hökumətləri arasında  

protokol imzalanmışdır: [Hökumətlər arasında əməkdaşlığın 

inkişaf etdirilməsinə dair] //Azərbaycan.- 2004.- 27 aprel.- 

S.5. 


49.

 

Almaniya Azərbaycanla əlaqələri inkişaf  

etdirməyə çalışır //Azərbaycan.- 2004.- 11may.- S.5. 50.

 

Bakıda Azərbaycan -Almaniya hökumətlərarası \ 

danışıqları başlanmışdır// Azərbaycan.- 2004.- 25 aprel.- 

S.4. 


51.

 

Fişer Y. ”Almaniya Azərbaycanda gedən demokra-  

tikləşdirmə prosesindən razıdır”: [Almaniyanın xarici işlər 

naziri Yoşka Fişerin Azərbaycana səfəri barədə] 

//Azərbaycan.- 2004.- 22 aprel.-S.1.  

2005 

 

52.

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniya  

Bundestaqının və federal kəşfiyyat xidmətinin nümayəndə 

heyətini qəbul etmişdir //Azərbaycan.- 2005.- 25 may.- S.4.  

53.

 

Almaniya Federal Kəşfiyyat Xidmətinin  

nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri:  [Materiallar]        

//Azərbaycan.- 2005.- 13 avqust.- S.5. 

54.

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniya  11 

 

İqtisadiyyatı  Şərq Komitəsinin sədri doktor Klaus Manqoldun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 

etmişdir // Azərbaycan.- 2005.- 25 noyabr.- S.1. 55.

 

Almaniya Bundestaqı nümayəndə heyətinin  

Azərbaycana səfəri: [Materiallar] //Azərbaycan.- 2005.-25 

may.- S.7. 

56.

 

Alman-Azərbaycan Cəmiyyəti “WANGO” təşkilatına  

üzv qəbul edilmişdir: [Dünya Beynəlxalq Qeyri- 

Hökumət Təşkilatına] //Azərbaycan.- 2005.- 30 sentyabr.- 

S.8. 


57.

 

Cəfərli R. Almaniya Azərbaycanın Avropaya  

inteqrasiyasını dəstəkləyir //Azərbaycan.- 2005.- 24 fevral.- 

S.1. 

58.

 

Xəlilov Y. Berlin Avropa Akademiyası “Avropa  

qonşuluq siyasəti və Qarabağ” mövzusunda tədbir 

keçirmişdir //Azərbaycan.-2005.- 28 oktyabr .-S.6. 

 

2006  

59.

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyanın  

ölkəmizdəki fövqəladə  və  səlahiyyətli səfiri Detlef 

Lingemanı  qəbul etmişdir //Azərbaycan.- 2006.- 28 iyun.- 

S.1. 


60.

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyanın  

ölkəmizdə yeni təyin olunmuş  səfirinin etimadnaməsini 

qəbul etmişdir: [Per Kristofer Stankinanın] //Azərbaycan- 

2006 .- 8 avqust.- S.1. 61.

 

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniya  

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir //Azərbaycan.- 2006.- 16 

noyabr.- S.3. 62.

 

Azərbaycan Almaniya ilə əlaqələrə böyük önəm  

verir //Azərbaycan.- 2006.-16 noyabr.- S.5. 63.

 

Azərbaycan-Almaniya hökumətlərarası danışıqlar  

aparılıb: [Bonnda] //Azərbaycan.- 2006.- 17 avqust.- S.4. 
12 

 

64. 

Xəlilov Y. Almaniya-Azərbaycan Forumunun idarə  

heyətinin iclası keçirilmişdir: [Berlində] //Azərbaycan.- 

2006.- 17 dekabr.- S.2. 

 

2007 

 

65.

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyanın  

xarici işlər naziri Frank-Valter Ştaynmayeri qəbul etmişdir  

//Azərbaycan.- 2007.- 20 fevral.-S. 4. 

66.

 

Abdullayev Ç. Almaniya-Azərbaycan əlaqələri yeni  

inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur //Respublika.-2007.- 

17 mart.- S.5. 

67.

 

Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Valter  

Ştaynmayevin Azərbaycana rəsmi səfəri: [Materiallar] 

//Azərbaycan.-2007.-20 fevral.-S.4. 

68.

 

Almaniya həmişəki  kimi Ermənistan-Azərbaycan,  

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə  və 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasının 

tərəfdarıdır //Azərbaycan.- 2007.- 21 avqust.- S.5. 69.

 

Almaniya Bundestaqının Almaniya-Cənubi  

Qafqaz parlamentlərarası qrupu üzvlərinin Azərbaycana 

səfəri //Azərbaycan.- 2007.- 17 oktyabr.- S.3. 

70.

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyanın  

ölkəmizdəki səfiri Per Kristofer Stankinanı  qəbul etmişdir    

//Azərbaycan.- 2007.- 10 fevral.- S.1. 

71.

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyanın  

keçmiş dövlət katibi; Almaniya-Azərbaycan Forumunun 

sədri Otto Hauzerin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini 

qəbul etmişdir //Azərbaycan.- 2007.- 21 avqust.- S.1. 72.

 

Mirzəbəyli İ. Azərbaycan-Almaniya münasibətlə- 

rinin indiki səviyyəsi ölkəmizin Avropaya inteqrasiyasını 

sürətləndirir //Xalq qəzeti.- 2007.- 22 fevral.- S.1. 

73.

 

Niyazov X. Azərbaycanın Avropada etibarlı tərəf- 13 

 

daşı: Almaniya Azərbaycanla bütün sahələrdə  əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir //Azərbaycan.-2007.- 4 aprel.- 

S. 4. 


74.

 

Vilhelm Ş. Konrad Adenauer Fondunun baş  

katibinin çıxışı:[“Azərbaycan XXI əsrdə-inkişaf və 

perspektivlər mövzusunda tədbirdə] //Azərbaycan.-2007.- 

20 fevral.-S.1-3. 2008 

 

75. 

Almaniya Azərbaycanın Avropadakı ən yaxın  

tərəfdaşlarından biridir: [MM-in sədri Oqtay Əsədovun 

Almaniya Federativ Respublikası Əmək və Sosial Məsələlər 

Federal Nazirliyinin parlamentar dövlət katibi Franz 

Tonnesin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü]         

//Azərbaycan.-2008.- 30 aprel.- S.3. 76.

 

Azərbaycan-Almaniya parlamentlərarası işçi  

qrupunun üzvləri ilə görüşmüşlər //Azərbaycan.- 2008.- 3 

may.- S.2. 

 

 Elmi, mədəni və iqtisadi əlaqələr 

 

1995 

 

77.

 

Almaniyanın xarici işlər naziri Klaus Kinkelin  

Azərbaycana səfəri //Azərbaycan.- 1995.- 23 dekabr 78.

 

AFR nümayəndə heyəti Bakıya gəlmişdir: [AFR  

İqtisadi  Əməkdaşlıq və  İnkişaf Nazirliyinin Respublika 

İqtisadiyyat Nazirliyində görüşü haqqında]// Azərbaycan.- 

1995.- 24 noyabr.  

1996 

 

79.

 

Almaniya-Azərbaycan elmi simpoziumu:[Bonn  


14 

 

şəhərində elmi-texniki əməkdaşlıq çərçivəsində Almaniya və Azərbaycan alimlərinin 3-cü simpoziumunun keçirilməsi 

haqqında] //Azərbaycan.- 1996.- 19 sentyabr. 80.

 

Bakıda “Azərbaycan-Almaniya ticarət evi” yaradı-  

lacaq: [Respublika Ticarət Nazirliyi yanında ”Azintreyd” 

birliyi ilə Almaniyanın “Aveka Xondels” firması arasında 

bağlanan müqavilə haqqında]  //Azərbaycan.-1996.- 4 iyul. 81.

 

“Kitabi-Dədə Qorqud” alman dilində: [Alman  

alimi Hans-Peter Əhməd Şmidenin tərcümə etdiyi eyni adlı 

dastanın Almaniyada çapdan çıxması haqqında]               

//Azərbaycan.- 1996.- 15 fevral. 82.

 

Rəhmanzadə F. Soydaşlarımızın mədəniyyət  

günləri: [Bakıda almaniyalı soydaşlarımızın mədəniyyət 

günlərinin keçirilməsi münasibətilə müəlliflə-tədbirin 

təşəbbüsçüsü və  təşkilatçısı, ”Soydaş” Beynəlxalq 

Assossiasiyasının prezidenti ilə müsahibə] //Bakı.-1996.- 9 

may. 


83.

 

Salmanlı R.Tarix unutqanlığı sevmir:Alman- 

Azərbaycan dostluğu abidəsi: [Şəmkir rayonunun Təzəkənd 

kəndindəki  Əzizbəyov adına sovxozun ərazisində Alman-

Azərbaycan dostluğu  şərəfinə ucaldılmış abidə haqqında]// 

Azərbaycan.- 1996.- 5 noyabr. 

 

1997  

84.

 

Almaniya mətbuatı Ermənistana Rusiya silahı  

verilməsi barədə //Azərbaycan.- 1997.- 10 aprel. 85.

 

Azərbaycan-Almaniya dostluğunun XXI əsr  

təməli: [Sumqayıt və Almaniyanın Lüdviqshafen 

şəhərlərinin 20 illiyi haqqında] //Azərbaycan.- 1997.- 29 

oktyabr. 86.

 

Almaniyanın milli bayramı şərəfinə: [Birləşmə  


15 

 

günü münasibətilə Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyində keçirilən rəsmi qəbul haqqında] 

//Azərbaycan.-1997.- 5 oktyabr. 87.

 

Alfred A. ”Mən dost evinə qədəm basmışam...”  

[Azərbaycan-alman  əlaqələri haqqında] //Xalq qəzeti.-

1997.- 24 sentyabr.- S.2. 

88.

 

Alman aliminə BDU-nun doktorluq diplomu təq- 

dim olunmuşdur: [Hans-Peter Əhməd  Şmidenin BDU-nun 

fəxri doktoru adını alması haqqında] //Azərbaycan.-1997.- 6 

mart. 


89.

 

Birgə Komissiyanın iclası keçiriləcəkdir: [Bakıda  

mədəniyyət üzrə Azərbaycan-Almaniya birgə komissiya-

sının ilk iclasına hazırlıq barədə] //Azərbaycan.- 1997.- 31 

yanvar. 


90.

 

Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi:  

[Almaniyadakı Azərbaycan Cəmiyyətləri Federasiyasının və 

ölkəmizin buradakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə keçirilən xatirə 

gecəsi haqqında] //Azərbaycan.- 1997.- 27 fevral. 91.

 

Salmanov R. Almaniya: Eşitdiklərim və gördüklə-  

rim: [Qəzetin fotomüxbirinin Almaniyaya səfəri haqqında]  

//Xalq qəzeti.-1997.- 11 yanvar. 

92.

 

Sumqayıt -Lüdviqshafen: Dostluq davam edir:  

[Almaniya ilə əlaqə] //Azərbaycan.- 1997.- 13 iyul. 93.

 

Sumqayıt -Lüdviqshafen: Dostluğun 20 illiyi: [Sum- 

qayıtda Almaniyadan gələn qonaqlarla birlikdə keçirilən 

tədbirlər haqqında] //Azərbaycan.- 1997.- 24 oktyabr. 94.

 

Sumqayıt – Lüdviqshafen: Tərəfdaşlıq davam edir: 

[Bu  şəhərlər arasında dostluğun 20 illiyinə  həsr olunmuş 

tədbirlər haqqında] //Azərbaycan.- 1997.- 28 oktyabr. 

 

1998 

 

95.

 

Azərbaycan və alman alimlərinin əməkdaşlığı:  16 

 

[Azərbaycan EA Almaniyanın Bonn Universitetinin təşəbbüsü ilə iqtisadiyyat sahəsində müştərək elmi-tədqiqat 

qrupunun fəaliyyəti haqqında] // Azərbaycan.-1998.- 21 

iyul. 

96.

 

Almaniya-Azərbaycan əməkdaşlığı möhkəmlənir:  

[Bonn şəhərində AFR ilə Azərbaycan Respublikası arasında 

maliyyə  və texniki əməkdaşlıq barədə hökumətlərarası 

danışıqlar haqqında] //Azərbaycan. -1998. -16 iyul. 97.

 

Məmmədov M. Separatizm öz müqəddəratını təyin  

etmək deyil: [Almaniyanın Berlin şəhərində keçirilən 

Parlamentlərarası  İttifaqın 102-ci konfransı haqqında]            

//Azərbaycan.- 1998.- 28 oktyabr. 98.

 

Xəlilov Y. Azərbaycan alimlərinin böyük uğuru:  

[Almaniyanın Visbaden şəhərində keçirilən “Qeyri-səlis 

sistemlər və soft computer proqramlarının tətbiqi” 

mövzusunda üçüncü beynəlxalq konfrans haqqında] 

//Azərbaycan.- 1998.- 10 oktyabr. 

 

1999  

99.

 

Azərbaycan-Almaniya elmi-mədəni əlaqələrinin  

inkişafında mühüm addım: [Şamil Qafarov və professor Ulli 

Arnoldla birgə  işləyib hazırladıqları “Azərbaycana birbaşa 

investisiya Almaniya investorlarına kömək mexanizmi” adlı 

kitabın çapdan çıxması haqqında] //Azərbaycan.- 1999.- 29 

oktyabr. 100.

 

Azərbaycan alman mətbuatında: [Hamburq  

Universitetinin siyasət elmləri fakültəsində  təhsil alan 

Elnurə Qurbanovanın fəaliyyəti haqqında] //Respublika.- 

1999.- 28 may.- S.5. 101.

 

Əliyeva S. Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinə  

dair //Dirçəliş-XXI əsr.-1999.- № 19.-S.101-107. 102.

 

Xəlilov Y. Almaniyanın “Alstol” şirkəti Azərbay- 

cana gəlir //Azərbaycan.- 1999.-7 may
17 

 

103. 

Xəlilov Y. İkinci simpozium Bakıda keçiriləcək: 

 [Bakıda ikinci Almaniya-Azərbaycan iqtisadi simpoziumun 

keçirilməsi haqqında] //Azərbaycan.- 1999.- 14 may. 

 

2000 

 

104.

 

Abbaslı R. Rotter və Şmerlinq dövrün güzgüsünü  

əks etdirdi: [Bakıdakı Almaniya-Azərbaycan mədəniyyət 

mərkəzində “Molla Nəsrəddin”çi rəssamlar Rotter və 

Şmerlinq sərgisinin açılması haqqında] //Azərbaycan.-

2000.- 12 dekabr.- S.6. 

105.

 

Xəlilov Y.”Azərbaycan özünü təqdim edir”: [Al- 

maniya-Azərbaycan Qadınlar Birliyində keçirilən görüş haq-

qında] //Azərbaycan.- 2000.- 8 mart.- S.7. 

106.

 

Xəlilov Y. “EKSPO-2000” : Azərbaycanın Mİlli  

günü təntənə ilə qeyd edildi: [Almaniyanın Hannover 

şəhərində] //Azərbaycan.- 2000.- 24 oktyabr.- S.1-2. 

 

2001 

 

107.

 

Əfəndiyev S. Beynəlxalq əməkdaşlığın köməyi ilə:  

[Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin respublika-

mızda gördüyü işlər barədə] //Dirçəliş-XXI  əsr.- 2001.-№ 

4.- aprel.- S.104-105. 108.

 

Qazıyev Y. Azərbaycan-Alman Mədəni-Maarif  

əlaqələri genişlənir: [Kappelhauzda] //Azərbaycan.- 2001.- 

10 yanvar.-S.6. 

109.

 

“Qrünbek” Azərbaycanda layihələri həyata keçir- 

məyə başlamışdır: [Almaniya-Avstriya “Qrünbek” şirkətinin 

ölkəmizdəki su təchizatı  və kanalizasiya infrastrukturunun 

inkişafında iştirakını perspektivlərinin həsr olunmuş semi-

nar] //Azərbaycan.- 2001.- 24 yanvar.-S.6.  

110.

 

Xəlilov Y. Kölndə Azərbaycan günləri: [Almani- 

yada] //Azərbaycan.- 2001.- 6 iyun.- S.8. 
18 

 

2002  

111.

 

Almaniyanın Lüdviqshafen şəhəri ilə dostluq  

əlaqələrinin 25 illiyinə  həsr olunmuşdur:[Sumqayıtda 

keçirilən tədbirlər haqqında] //Azərbaycan.- 2002.- 7 iyul.- 

S.5. 


112.

 

Məmmədov E. Suyun təmizliyi əhalinin sağlam- 

lığı deməkdir: [Almaniya şəhərində parlamentarilərin Asiya 

Forumunun dəstəyi ilə suyun təmizliyi və  əhalinin 

sağlamlığı” mövzusunda regional seminar barədə müəlliflə 

müsahibə] //Azərbaycan.- 2002.- 15 may.-S.3. 

 

2004 

 

113.

 

Fuad E. ”Yeni körpü” Azərbaycanla Almaniya  

arasında mədəniyyət körpüsüdür: [Almaniyada yaşayan 

həmyerlimiz  şairə Nuridə Atəş  tərəfindən təsis edilən eyni 

adlı jurnalın fəaliyyəti haqqında] //Respublika.- 2004.-5 

sentyabr.-S.6. 

2005 

 

114.

 

Azərbaycan-Almaniya maliyyə əməkdaşlığı  

davam edir: [Növbəti saziş imzalanması haqqında] //Azər-

baycan.-2005.- 27 fevral.- S.5. 

 

2006 

 

115.

 

Abdullayev Ç. Alman-Azərbaycan sosial-mədəni  

əlaqələri // Mədəniyyət dünyası.-2006.- № XII.- S.83-86. 116.

 

Abdullayev Ç. Alman-Azərbaycan tarixi-mədəni  

əlaqələri //Mədəni-maarif.- 2006.- №3.- S.39-42. 117.

 

Almaniyada Azərbaycan elm və mədəniyyət  


19 

 

dekadası keçirilir: [Respublikamızın müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 15 illik yubileyi münasibətilə] //Azərbaycan.- 

2006.- 6 oktyabr.- S.5. 118.

 

Bakıda Almaniya-Azərbaycan biznes forumu  

keçirilmişdir //Azərbaycan.- 2006.- 24 may.- S.2.  

2007 

 

119.

 

Azərbaycan, Almaniya və Avstriya turizm  

operatorları  mətbuat konfransı keçirdilər: [Bakı Biznes 

Mərkəzində] //Kino.- 2007.- 20 aprel.- S.3.; Mədəniyyət.- 

2007.- 20 aprel.- S.2.; Yaddaş.- 2007.- 19 aprel.- S.3. 120.

 

Almaniyalı qonaqlar Şəkinin turizm potensialı ilə  

maraqlanmışlar //Respublika.- 2007.- 21 aprel.- S.3. 121.

 

Aslan Q. Almaniya- Azərbaycan əlaqələri yeni  

inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur: [Alman-Azərbaycan 

cəmiyyətinin sədri Çingiz Abdullayevlə müsahibə] 

//Respublika.-2007.- 17 mart.- S. 122.

 

Əlizadə Ş. Azərbaycan-Almaniya ilə münasibət- 

lərə çox böyük əhəmiyyət verir: Prezident İlham  Əliyevin 

Berlinə  səfərinin nəticələri göstərir ki, ölkəmizin 

əməkdaşlığı qarşılıqlı maraq prinsiplərinə  əsaslanır               

//Respublika.- 2007.- 23 fevral.- S.4. 

123.

 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Almaniyanın  

Texniki 


Əməkdaşlıq Cəmiyyəti arasında anlaşma 

memoradumu imzalanmışdır //Azərbaycan.- 2007.- 8 aprel.- 

S. 2.  

124.

 

Xəlilov Y. Almaniyanın Ervitte-Horn şəhərində  

Azərbaycan rəssamlarının  əsərlərindən ibarət sərgi 

açılmışdır //Azərbaycan.-2007.-24iyul.-S.5; Respuublika.-

2007.-24 iyul.-S.4.; Palitra.- 2007.- 24 iyul.-S.13. 125.

 

Xəlilov Y. ”Der Tagesspiegel”: Azərbaycan  


20 

 

Prezidenti Bakıdan sevgi və salam gətirmişdir /Almaniyanın eyni adlı qəzetində Azərbaycan haqqında məqalə //Azərbay-

can.- 2007. -20 fevral. -S.5. 126.

 

Hacıyev H. Respublikamızın Almaniya ilə dostluq  

və əməkdaşlığı yüksələn xətlə inkişaf edir //Kredo .- 2007.- 

9 iyun.-S.2. 

127.

 

Nizamiqızı H. Azərbaycan Almaniyada öz böyük  

mədəniyyəti ilə //Mədəniyyət.-2007.-3 aprel.-S.3. 

 

2008 

 

128.

 

Almaniya hökuməti AMEA-nın mərkəzi elmi  

kitabxanasına 5 min avro dəyərində  ədəbiyyat hədiyyə 

etmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 29 fevral.- S.5. 

129.

 

Həsənqızı E. Musiqimiz almanları heyran qoydu  

//Yeni Mədəni-Maarif jurnalı.- 2008.- № 4.- S.40-41. 130.

 

Niftəliyev E. “Azərbaycan ili” mədəniyyət  

proqramının açılış hissəsi musiqi tədbirləri ilə 

yekunlaşmışdır: [Almaniyada keçirilən “Azərbaycan ili” 

mədəniyyət proqramının açılış  mərasimi haqqında] 

//Azərbaycan.- 2008.- 1 aprel.- S.3. 

131.

 

Niftəliyev E. Almaniyanın Hannover şəhərində  

“Azərbaycan iqtisadiyyatı günü” keçirilmişdir               

//Azərbaycan.- 2008.- 24 aprel.- S.3. 

132.

 

Niftəliyev E. Berlində Azərbaycan incəsənət  

xadimlərinin  əsərlərindən ibarət sərgi açılmışdır //Azərbay-

can.- 2008.- 16 iyul.- S.7. 

133.

 

Yubileylə bağlı tədbir: [Azis-Almaniya Beynəl-  

xalq Assossiasiyası Berlində ümummilli lider Heydər 

Əliyevin 85 illik yubileyi ilə  əlaqədar tədbir keçirmişdir] 

//Azərbaycan.- 2008.- 11 may.- S. 9. 

 

 

 
21 

 

Müəlliflərin əlifba göstəricisi  

Abbaslı R. … 102 

Abdullayev Ç. .... 1, 66, 113, 114 

Alfred A. .... 85 

Aslan Q. .... 119 

Cabbarov S. .... 32 

Cəfərli R. .... 57 

Əfəndiyev S. …. 105 

Əliyev H. .... 12, 16, 17, 19 

Əliyeva S. .... 99 

Əlizadə Ş. .... 120 

Əzizli B. .... 33 

Fişer Y. .... 51 

Fuad E. .... 111 

Hacıyev H. .... 124 

Həsənqızı E. .... 129 

Həsənli M. .... 25 

Xəlilov Y. .... 31, 36, 41, 44, 58, 64, 96, 100, 101,  

103, 104, 108, 122, 123 

 

İsmayılov İ. .... 3 Kamal R. .... 37 

Klaus Q. .... 45 

Qazıyev Y. .... 106 

Məmmədov E. ... 110 

Məmmədov M. .... 95 

Mirzəbəyli İ. .... 72 

Niftəliyev E. .... 130, 131, 132 

Niyazov X. .... 73 

Nizamiqızı H. .... 125 

Rəcəbov H. .... 29 

Rəhmanzadə F. .... 80 

Salmanlı R. ..... 81 
22 

 

Salmanov R. .... 89 Sənan. .... 39 

Vilhelm Ş. .... 74 
23 

 

MÜNDƏRİCAT  

Kitablar ................................................................................3 

 

Rəsmi sənədlər .....................................................................3  

Heydər Əliyev və Almaniya .................................................5  

 

Beynəlxalq əlaqələr ..............................................................6  

Elmi, mədəni və iqtisadi əlaqələr ………………………...13 

 

Müəlliflərin əlifba göstəricisi .............................................21 
24 

 

AZƏRBAYCAN – ALMANİYA   

              (Tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi) 

 

  

 

  

 

Ünvan: AZ-1000 Bakı ş., Xaqani küç.29 E-mail: contact@ anl.az 

URL:www.anl.az 

 

 

 

                 M.F.Axundov adına Azərbaycan  

                Milli Kitabxanasının mətbəsində  

                ofset üsulu ilə çap olunmuşdur. 

                                     Sifariş 33 

                       Çapa imzalanmışdır: 21.10.2008 

                                    Tirajı: 150 

                                    Pulsuz: 

 


Yüklə 140,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə