Microsoft Word Azerb. Xar. Siyas son docYüklə 4,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/229
tarix20.10.2017
ölçüsü4,27 Mb.
#6137
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   229


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT 

İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI 

 

 

 

 

  

 

ƏLİ HƏSƏNOV 

 

 

  

MÜASİR BEYNƏLXALQ 

MÜNASİBƏTLƏR 

VƏ AZƏRBAYCANIN XARİCİ 

SİYASƏTİ 

 

 

 

  DƏRSLİK 

 

  

 

 BAKI – 2005 

 

 


 

2

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət  İdarəçilik Akademiyasının Böyük Elmi Şurasının tövsiyəsi, Azərbaycan  Respublikası təhsil nazirinin 12 sentyabr 

2005-ci il tarixli,  653  №-li  əmri  ilə ali məktəblərin “Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası 

üzrə dərslik kimi təsdiq edilmişdir.  

 

  Elmi redaktorları: Seyfəddin Qəndilov 

t.e.d., professor 

 

Ərəstun Mehdiyev t.e.n., dosent 

 

Rəyçilər: Musa 

Qasımlı 

t.e.d., professor 

 

  

Məsləhətçilər:                                                        

Namiq Axundov 

t.e.d., professor 

 

Novruz Məmmədov 

Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti İcra Aparatının 

 Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri 

 

Xələf Xələfov Azərbaycan Respublikası  

xarici işlər nazirinin müavini 

 

                         Ə.M. Həsənov.    Müasir  beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın  xarici siyasəti. Dərslik. Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı,    

2005. 631 s. 

 

Dərslikdə beynəlxalq münasibətlər sisteminin formalaşması və inkişaf mərhələləri, müasir dünya siyasətinin xarakteristikası, tendensiyaları və əsas aktorları, beynəlxalq və 

regional məsələlər, o cümlədən müstəqil Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti öz 

əksini tapmışdır.  

Dərslik ali məktəblərin uyğun ixtisasları  və müvafiq fakültələrinin tələbələri, 

aspirantlar, gənc diplomatlar və beynəlxalq münasibətlərlə maraqlanan digər oxucular 

üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
 

3

 MÜNDƏRİCAT 

 

Oxuculara.......................................................................................................................9 

                                                                                                                                    

       I  HİSSƏ 

 

BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR SİSTEMİ: YARANMASI, İNKİŞAFI, MÜASİR XARAKTERİSTİKASI VƏ TENDENSİYALARI 

 

I  FƏSİL 

Beynəlxalq münasibətlər: nəzəri mənbələr, konseptual yanaşmalar ……………...14 

 

§ 1.  Beynəlxalq münasibətlərin obyekti, predmeti və subyektləri haqqında……………16 § 2.  Beynəlxalq münasibətlər sisteminin mahiyyəti və beynəlxalq münasibətlər   

nəzəriyyəsi haqqında…………………………………………………………………............19 § 3. Beynəlxalq münasibətlərin müasir nəzəriyyələri……………………………………...20 

       Mövzu üzrə tövsiyə olunan ədəbiyyat və informasiya resursları......................26 II  FƏSİL 

 

Beynəlxalq münasibətlər sistemi: formalaşma tarixi və  əsas inkişaf mərhələləri…………………………………………………………………………………….28 

 

§ 1. Avropada mərkəzi milli-dövlət hərəkatının güclənməsi və beynəlxalq 

münasibətlərin Vestfal Sisteminin yaranması………………………………………….......31 § 2.  Vestfal Sisteminin və müstəmləkə rejimlərinin böhranı, beynəlxalq 

münasibətlərin    kəskinləşməsi…………………………………………………………......35 § 3. Birinci dünya müharibəsinin sonu, beynəlxalq münasibətlərin yeni 

 – Versal   Sisteminin yaradılması……………………………………………….................40   § 4. Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sisteminə qatılmaq cəhdləri:  

  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti (1918-1920-ci illər)………………......46   § 5. 1922-1939-cu illərdə beynəlxalq münasibətlər və Versal-Vaşinqton  

 Sisteminin böhranı……………………………………………………………………….........66 

  

4

 § 6. İkinci dünya müharibəsinin nəticələri və dünyada üçqütblü beynəlxalq  

  münasibətlər sisteminin yaranması  (1945-1950-ci illərin ortaları)…………………........72 

 § 7. Beynəlxalq münasibətlər sistemi “soyuq müharibə” dövründə 

 (1950-ci illərin ortaları -1991-ci il)……………………………………………………….........86          Mövzu üzrə tövsiyə olunan ədəbiyyat və informasiya resursları......................99 

III  FƏSİL 

 

Müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin yaranması: xarakteristikası, tendensiyaları və əsas aktorları………………………………………………………….102 

 

§1. Müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin yaranması və əsas  

xarakterik    xüsusiyyətləri……………………………………………...............................102 

§ 2.  Yeni dünya nizamı və onun mahiyyəti……………………………………………….117 

§ 3.  Qloballaşma və dünya siyasətinin transmilliləşməsi……………………………….122 

§ 4.  Beynəlxalq inteqrasiya və onun müasir dünya siyasətinə təsiri…………………..134 

§ 5.  Dünyanın demokratikləşməsi tendensiyası və milli dövlətlər……………………..139 

§ 6.  Müasir dünya siyasəti və beynəlxalq təşkilatlar…………………………………….149 

        Mövzu üzrə tövsiyə olunan ədəbiyyat və informasiya resursları..................164 

 

II  HİSSƏ 

 

AZƏRBAYCANIN XARİCİ SİYASƏTİ VƏ MÜASİR BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR SİSTEMİNƏ QATILMASI 

IV  FƏSİL 

 

Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sisteminə qatılması: xarici siyasət fəaliyyətinin formalaşması və inkişafı ………………………………………………….171 

 

§ 1.  Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sisteminə qatılması………………………171  § 2.  Xarici siyasətin əsas vəzifələri və prinsipləri………………………………………...178 

§ 3.  Xarici siyasətin əsas istiqamətləri…………………………………………………….186 

§ 4.  Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri………………………………………………192 

§ 5.  Azərbaycanın xarici siyasət resursları və  mexanizmləri…………………………..201 

        Mövzu üzrə tövsiyə olunan ədəbiyyat və informasiya resursları...................214 

Yüklə 4,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   229
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə