Microsoft Word azerbaycan chin docYüklə 86,71 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix13.11.2017
ölçüsü86,71 Kb.
#9848


 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ 

 

M.F.AXUNDOV ADINA 

AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASI 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN-ÇİN ƏLAQƏLƏRİ 

 

(tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi) 

             

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 B A K I – 2008 

 

    

Tərtib edəni: 

    

R. 

 

Orucəliyeva  

 

Redaktor: 

   A. 

Abdullayeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

          

 

  

 

Azərbaycan-Çin əlaqələri /Tərt. ed. R.  Orucəliyeva.red. AAbdullayeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli 

Kitabxanası.- B.,  2008.-  s.  

 

 

 

 

 

 

©

 M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2008 

 

 

 

 


 AZƏRBAYCAN-ÇİN ƏLAQƏLƏRİ  

KİTABLAR 

 

1996 

 

1.  Azərbaycan beynəlxalq aləmdə: (Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti H.Əliyevin 1993-1994-cü 

illərdə xarici ölkələrə  səfərlərinə dair materiallar).- 

C. 1.- B.: Göytürk, 1996.- S. 142-164. 

2.  Nəsibzadə, N. Azərbaycanın xarici siyasəti.- B., 

1996. 

 

1999  

3.  Əhmədov, M. Azərbaycan-Çin münasibətlərinin 

strategiyası  və perspektivləri.- B.: Qorqud, 1999.- 

152 s. 


2000 

 

4.  Azərbaycan-Çin dostluq sərhədləri aşır.- B.: 2000.- 

149 s. 

5.  Azərbaycan-Çin dostluq sərhədləri aşır: Azərbaycan-Çin diplomatik əlaqələr qurulmasının 10 

ili. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 

Əliyevin Çin Xalq Respublikasına rəsmi səfəri (6-11 

mart 1994-cü il).- B: Çin Xalq Respublikasının 

Azərbaycandakı səfirliyi, 2000.-180 s. 

  2001  

6.  Azərtürk, T., Əlizadə, U. XXI əsr və bütöv 

Azərbaycan.- Amerika Birləşmiş  Ştatları Sietl, 

2001.- 143 s. 2002

 

 

7.  Əliyev, H. Müstəqilliyimiz  əbədidir: (Çıxışlar, 

nitqlər və  bəyanatlar, məktublar, müsahibələr).- B.: 

Azərnəşr, 2002.- 10-12-ci  kitabda. (10-cu kitab S. 

232; 12-ci kitab  S. 264-267) 

 

2003

 

 

8.  Abdullayev, A.  İqtisadiyyat və iqtisadi siyasət.- 

B.:Asiya, 2003.- S. 152-159. 

9.  Abdullayev, M. Beynəlxalq münasibətlər tarixi.- B.: 

Təhsil ABU, 2003.- S. 6-9, 29-40, 179-181, 195, 

200-203, 293-295, 324-331, 397-398, 401-409, 412-

414. 


2004 

 

10. Azərbaycan Prezidenti.- B.: Azərnəşr, 2004.- S. 3. 11. Dünyanı heyran qoyan insan.- B.: Azərnəşr, 2004.- 

S. 226-229. 

12. Məmmədov,  İ., Məmmədov, Ç. XX əsr siyasi 

tarix.- B.: Adiloğlu, 2004.- S. 241-254. 

 

2005

 

 13. Abbasov, Ç. Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiyası yolları.- B.:Elm, 2005.- 252 s. 
 

14. Abdullayev,  Ə. Dünya şöhrətli dövlət xadimi Heydər  Əliyev.- B.:İqtisadiyyat Universiteti, 2005.- 

S. 114, 118, 130. 

15. Əliyev, Z. Dünya diasporaları.- B:.Qismət, 2005.- S. 

310-320. 

16. Həsənov,  Ə. Müasir beynəlxalq münasibətlər və 

Azərbaycanın  xarici siyasəti: metodik  vəsait.- B.: 

Azərnəşr, 2005.- S. 47-48, 107-114, 148-152, 164, 

191, 215-218, 356-413, 541-553, 571. 

17. Həsənova, M. Çin xalq Respublikası.- B.: Nurlan, 

2005.- 160 s. 2006 

 

18. Budaqov, B. Böyük İpək (Karvan) yolu.- B.: Nafta 

Press, 2006.- 15 s. 

19. Sayadov, S. XX əsr Azərbaycan və dünya.- B: Elm, 

2006.- S. 92-118. 

2007

 

 

20. Azərbaycan Milli Esiklopediyası.- B.: Azərbaycan 

Milli Esiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007.- S. 374-

378. 

21. Həbibzadə, E. Salam, Çin.- B.:Nurlan, 2007.- 174 s. 22. İmanov, R. Dünya və vətən mədəniyyəti tarixindən 

səhifələr: Dərs vəsaiti /Elmi red. tarix e.d., prof. 

T.T.Mustafazadə.- B.:Adiloğlu, 2007.- 159 s. 

 

 
 DÖVRİ MƏTBUATDA

 

 

1992  

23. Verdiyeva, Z. Çini qablar ölkəsində (Müəllifin Çin 

səfəri haqqında) //Mədəniyyət.- 1992.- 23 aprel.- S.2. 

 

1995

 

 

24. Azərbaycan Prezidenti Çin səfirini qəbul etmişdir: (H.Əliyevin Çin Xalq Respublikasının Bakıdakı 

fövqəladə  və  səlahiyyətli səfiri Sya Şuyuan ilə 

görüşü haqqında) // Azərbaycan.- 1995.- 12 yanvar. 

25. Həsənli, M. Əlaqələr daha da inkişaf  etdirilməlidir: 

[R.Quliyevin Çin xalq Respublikasının ölkəmizdəki 

fövqəladə  və  səlahiyyətli səfiri Sya Şuyunla görüşü 

haqqında] //Azərbaycan.- 1995.- 12 yanvar 

 

1996

 

 

26. “Arşın mal alan” Çin səhnəsində: [“Arşın mal alan” 

musiqili komediyasının Çin Mərkəzi Opera 

 

Teatrında səhnəyə qoyulmasının 30 illiyi münasibəti ilə  əsərin yeni tamaşasının hazırlanması haqqında] 

//Yeni Azərbaycan.- 1996.- 20 yanvar. 

27. Beynəlxalq konfransdan qayıtmışdır: 

[Respublikamızın Milli Məclisi deputatının Pekində 

Beynəlxalq Parlamentlərarası Assambleyanın 96-cı 

konfransında iştirakı haqqında] //Azərbaycan.- 

1996.- 26 sentyabr. 

28. 

Nümayəndə Heyəti 

Çindən qayıtmışdır: 

[Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndə 

heyətinin ÇXR-ə  səfəri haqqında] //Azərbaycan.- 

1996.- 4 iyul.

  1997  

29. Çin Xalq Respublikası Parlament Nümayəndə 

Heyətinin ölkəmizə  səfəri:  Şəhidlərin xatirəsinə 

ehtiram //Azərbaycan.- 1997.- 26 avqust. 

30. ÇXR-in Milli bayramı  şərəfinə: [Çin Xalq 

Respublikasının yaradılması günü şərəfinə Çinin 

Azərbaycandakı  səfirliyinin təşkil etdiyi qəbul 

haqqında] //Azərbaycan.- 1997.- 1oktyabr.                                

31. Əliyev, H. Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

Heydər  Əliyevin nitqi: Çin Xalq Respublikasının 

yaranmasının 48-ci ildönümü münasibətilə keçirilən 

qəbulda //Azərbaycan.- 1997.- 1 oktyabr. 

32. Qayıbov, M. Azərbaycan-ÇXR:  Əməkdaşlığın yeni 

mərhələsi //Azərbaycan.- 1997.- 4 yanvar. 

33. Məmmədov, Q. Etibarlı körpü: Azərbaycan-Çin: 

Parlament nümayəndə heyəti üzvünün səfər qeydləri 

//Azərbaycan.- 1997.- 8 yanvar. 

 

1998  

34. Abdullayev, E.  İpək Yolunun bərpası tarixi 

zərurətdir: Beynəlxalq sammit qarşısında// 

Azərbaycan.- 1998.- 4 sentyabr. 

35. Azərbaycan Prezidenti Heydər  Əliyev BMT Baş 

katibinin müavini Bertoldu qəbul etmişdir: (Tarixi 

İpək Yolunun bərpasına dair Azərbaycanda 

keçiriləcək beynəlxalq konfransla əlaqədar) 

//Azərbaycan.- 1998.- 8 sentyabr. 

36. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Tarixi 

İpək Yolunun bərpası üzrə Beynəlxalq konfransın 

keçirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinin sərəncamı //Azərbaycan.- 1998.- 18 

iyun.  

37. Babayev,  İ. Böyük İpək Yolu və Azərbaycan //Azərbaycan.- 1998.- 6 sentyabr. 

38. Dünənin və sabahın yolu: Azərbaycan 

Respublikası, Çin xalq Respublikası, Bolqarıstan 

Respublikası /Beynəlxalq konfransdan sonra. İpək 

Yolunun dirçəldilməsi haqqında //Xalq qəzeti.- 

1998.- 4 oktyabr. 

39. İpək yolu  və Azərbaycan //Azərbaycan.- 1998.- 7 

aprel. 


 

1999 

 

40. Çin xalq Respublikasının Milli bayramı  şərəfinə: (Çin xalq Respublikasının yaradılmasının 50 illiyi 

münasibəti  ilə keçirilən rəsmi qəbul haqqında) 

//Azərbaycan.- 1999.- 2 oktyabr.  

41. Qotsfan, Ç., Abbasov, R. Çin Azərbaycana təkcə 

coğrafi cəhətdən uzaq idi: İpək yolu həmin  uzaqlığı 

da yaxın edir. Çin Xalq Respublikasının 

Azərbaycandakı  səfiri ilə Beynəlxalq Çinşünaslar 

Cəmiyyətinin sədrinin söhbəti //Xalq qəzeti.- 1999.- 

4 dekabr.- S. 5. 

 

2000  

42. Azərbaycan Respublikası  Xarici  İşlər Nazirliyinin 

mətbuat, mərkəzi xəbər verir: (Vilayət Quliyevin Çin 

Xalq Respublikasına səfəri barədə) // Azərbaycan.- 

2000.- 28 oktyabr.- S. 3. 

43. Çin-Azərbaycan münasibətləri inkişaf edir: 

(ÜXNMDK) sədri Li Penlə Arif Rəhimzadənin 

görüşü //Azərbaycan.- 2000.- 7 yanvar.- S. 1. 

44. Çin nümayəndə heyəti Bakıda //Azərbaycan.- 

2000.- 18 may.- S. 4. 
 

45. Ələkbərova, N. Çin və    Azərbaycan: Mədəni irsin fəlsəfəsi //Azərbaycan.- 2000.- 21 iyun.- S. 3-5. 

46. Əliyev, H. Azərbaycan Prezidentinin nitqi: 

(Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisi Daimi 

Komitəsinin sədri Li Penin şərəfinə  rəsmi qəbulda)  

//Azərbaycan.- 2000.- 25 iyun.- S.4. 

47. Hörmətli qonağın  şərəfinə: (Ümumçin Xalq 

Nümayəndələri Məclisin Daimi Komitəsinin sədri Li 

Penin  şərəfinə  rəsmi qəbul) // Azərbaycan.- 2000.- 

25 iyun.- S. 4. 

48. İpək yolu üzərində yerləşən ölkələrin  regional 

əməkdaşlığının zirvə görüşü: (ABŞ-da çıxışlar) 

//Azərbaycan.- 2000.- 21 sentyabr.- S. 3. 

49. Milli Məclisin nümayəndə heyəti Çin Xalq 

Respublikasına yola düşmüşdür //Azərbaycan.- 

2000.- 4 yanvar.- S. 4. 

50. Ümumçin xalq nümayəndələri məclisi daimi 

komitəsinin sədri Li Penin Azərbaycana rəsmi səfəri 

başlamışdır: Hava limanında təntənəli qarşılanma 

mərasimi //Azərbaycan.- 2000.- 22 iyun.- S. 1. 

 

2001  

51. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi: (Çin 

Xalq Respublikasının yaranması günü münasibəti ilə 

rəsmi qəbulda)  //Azərbaycan.- 2001.- 2 oktyabr.- 

S.5. 

52. Çinin Milli bayramı  şərəfinə: (Çin xalq Respublikasının Azərbaycandakı  səfirliyi ÇXR-nin 

yaradılmasının həmin gün qeyd olunan 52-ci 

ildönümü münasibəti ilə  rəsmi qəbul haqqında) 

//Azərbaycan.- 2001.- 8 oktyabr.- S. 1. 

53. Qədimoğlu, N. Çin Parlamentinin dəvəti ilə: 

(Mingəçevir  şəhər  İcra Hakimiyyətinin başçısı 
 

10 


Məhəbbət Qarabağlının rəhbərlik etdiyi nümayəndə 

heyətinin Çin Xalq Respublikasına bir həftəlik səfəri 

barədə) //Azərbaycan.- 2001.- 11 fevral.- S. 5. 

54. Milli Məclisdə görüş: Çin Xalq Respublikasının 

ölkəmizdə səfərdə olan nümayəndə heyəti ilə görüşü 

//Azərbaycan.- 2001.- 15iyun.- S. 3. 

55. MM-də  qəbul: (Çin xalq Respublikası Ali Xalq 

Məhkəməsinin nümayəndə heyətinin qəbulu 

haqqında)  //Azərbaycan.- 2001.- 21 iyun.- S. 4. 

 

2002 

 

56. Azərbaycan-Çin diplomatik münasibətlərinin on 

illiyinə həsr edilmiş kitabın təqdimatı //Azərbaycan.- 

2002.- 2 aprel.- S. 2. 

57. Azərbaycan-Çin Dostluq və Əməkdaşlıq Cəmiyyəti 

yaradılmışdır //Azərbaycan.- 2002.- 6 iyun.- S. 2. 

58. Azərbaycan-Çin Dostluq və 

Əməkdaşlıq 

Cəmiyyətinin internet səhifəsi açılmışdır 

//Azərbaycan.- 2002.- 13 dekabr.- S. 6. 

59. Azərbaycan Çin ilə münasibətləri daha da 

genişləndirmək niyyətindədir: (Azərbaycan 

prezidenti Heydər Əliyev Çinin ölkəmizdə yeni təyin 

olunmuş  səfirinin etimadnaməsini qəbul etmişdir) 

//Azərbaycan.- 2002.- 31 mart.- S. 1. 

60. Azərbaycan Parlamentinin nümayəndə heyəti  

vətənə dönmüşdür: (Milli Məclisin Sədri Murtuz 

Ələsgərovun başçılıq etdiyi parlament  nümayəndə 

heyəti Çin Xalq Respublikasında rəsmi səfərdə) 

//Azərbaycan.- 2002.- 24 aprel.- S. 8. 

61. Azərbaycan Prezidenti Heydər  Əliyev Bakıdan 

peyk rabitəsi sistemi vasitəsi ilə ABŞ-da keçirilən 

“İpək yolu  XXI əsrdə  Mərkəzi Asiya və Qafqazda 

təhlükəsizlik və  təhlükələr” mövzusunda konfransın 
 

11 


işinə qoşulmuşdur //Azərbaycan.- 2002.- 22 

sentyabr.- S. 1. 

62. ÇXR-Azərbaycan dostluğu  zəngin  ənənələr 

əsasında  inkişaf edir: (Azərbaycan-Çin Dostluq 

Cəmiyyətinin  sədri, Milli Məclisin deputatı  Cəlal 

Əliyevin Azərbaycanda səfərdə olan Ümumçin Xalq 

Nümayəndələri Yığıncağının Maliyyə  İqtisadiyyat 

Komitəsindən ibarət nümayəndə heyətinin üzvləri ilə 

görüşü)  //Azərbaycan.- 2002.- 28 sentyabr.- S. 3. 

63. Çin Parlamenti nümayəndə heyətinin Azərbaycana 

səfəri //Azərbaycan.- 2002.- 18 iyun.- S. 5. 

64. Çin səfirliyində  qəbul: Çin Xalq Respublikası   ilə 

Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik 

münasibətlər yaradılmasının 10 illiyi münasibəti ilə 

qəbul //Azərbaycan.-2002.- 3 aprel.- S.1.                                   

65. Çinin Szyansi əyalətinin Parlament üzvlərinin 

Azərbaycana səfəri //Azərbaycan.- 2002.- 2 fevral.- 

S. 3. 


66. Dostluğumuzun 10 yaşı: Çin səfirliyində  qəbul 

//Bakı.- 2002.- 5-11 aprel. 67. 

Əliyev, H. Çin Respublikasının sədri zati-aliləri 

cənab Tszyan Tszeminə: (Azərbaycan Respublikası 

ilə Çin Xalq Respublikası arasında diplomatik 

münasibətlər qurulmasının 10 illiyi münasibəti ilə) 

//Azərbaycan.- 2002.- 2 aprel.- S. 1.

 

68. Qaraxanlı, R. Çin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

həllində daha ciddi səy göstərəcək: (Çinlə 

Azərbaycan arasında siyasi iqtisadi hərbi və mədəni 

sahələrə dair 31 sənəd imzalanıb) //Azərbaycan.- 

2002.- 27 sentyabr.- S. 6. 

69. Milli Məclisin nümayəndə heyətinin Çin xalq 

respublikasına rəsmi səfəri //Azərbaycan.- 2002.- 17 

aprel.- S. 1.   

12 


70. Rəhimzadə, V. Parlament nümayəndə heyətinin Çin 

Xalq Respublikasına səfəri //Azərbaycan.- 2002.- 23 

aprel.- S. 2. 

71. Tszyan, T. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

zati-aliləri cənab Heydər  Əliyevə: (Çin Xalq 

Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında 

diplomatik münasibətlər yaradılmasının 10 illik 

yubileyi münasibəti ilə) //Azərbaycan.- 2002.- 2 

aprel.- S. 1. 

2003 

 

72. Ağazadə, R. Azərbaycan və “böyük ipək yolu”nun formalaşmasının tarixi mərhələləri //Qobustan.- 

2003.- № 4.- S. 55-58.                                       

73. Azərbaycan “Virtual İpək yolu” layihəsinə 

qoşuldu //Yeni Azərbaycan.- 2003.- S. 4. 

74. Çin-Azərbaycanla dostluq əməkdaşlıq münasibətlə-

rinin qədrini bilir //Azərbaycan.- 2003.- 23 yanvar.- 

S. 5. 

75. ÇXR parlamentinin yeni tərkibi Azərbaycanla əlaqələri daha da inkişaf etdirmək niyyətindədir 

//Azərbaycan.- 2003.- 11 aprel.- S. 2. 

76. Əliyev, Y. Azərbaycan-Çin 

əlaqələrinin 

genişləndirilməsi üçün  böyük imkanlar var: 

(Azərbaycan Respublikasının Çin xalq 

Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə 

müsahibə) // Azərbaycan.- 2003.- 7 yanvar.- S. 5. 

77. Ərazi bütövlüyünə nail olmaq üçün xüsusi iqtisadi 

zona yaratmaq siyasəti aparılır: (Milli Məclisin  

nümayəndə heyətinin Çin Respublikasına səfəri 

barədə)  //Azərbaycan.- 2003.- 5 fevral.- S. 3.  

 

 


 

13 


2004 

 

78. Azərbaycan-Çin Dostluq və Əməkdaşlıq 

Cəmiyyətinin üçüncü ildönümü qeyd edildi: (Çin 

Xalq Respublikasının Bakıdakı səfirliyində keçirilən 

qəbul haqqında) //Azərbaycan.- 2004.- 7 iyul.- S. 3. 79. 

Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Naziri Li 

Cjaosinin Azərbaycana rəsmi səfəri: (Materiallar) 

//Azərbaycan.- 2004.- 24 oktyabr.- S. 4.

 

 

2005 

 

80. Azərbaycan-Çin dövlətlərarası münasibətlərinin tarixində mühüm mərhələ: Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin Çin xalq 

Respublikasına dövlət səfəri: (Materiallar) 

//Azərbaycan.- 2005.- 18, 19, 20 mart.- S. 1. 

81. Azərbaycan-Çin  əlaqələri dinamik inkişaf edir: 

(Arif Rəhimzadə ilə Ümumçin Gənclər 

Federasiyasının sədr müavini Ercentszyan 

Turaxunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin 

görüşü) //Azərbaycan.- 2005.- 13 aprel.- S. 3. 

82. Azərbaycan-Çin 

sənədlərinin imzalanması 

(Azərbaycan Prezidenti İlham  Əliyev və Çin Xalq 

Respublikasının sədri Xu Szintao tərəfindən) 

//Azərbaycan.- 2005.- 18 mart.- S. 2. 

83. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çinə dövlət 

səfəri bu ölkənin kütləvi  informasiya vasitələrinin 

diqqət mərkəzində olmuşdur //Azərbaycan.- 2005.- 

25 mart.- S. 1. 

84. Azərbaycan Prezidenti  İlham  Əliyev Çin Xalq 

Respublikasına dövlət səfərinə yola düşmüşdür 

//Azərbaycan.- 2005.- 17 mart.- S. 1.  

14 


85. Azərbaycan Prezidentinin mətbuat katibi prezident 

İlham  Əliyevin Çinə dövlət səfərinin yekunlarına 

dair brifinq keçirmişdir //Azərbaycan.- 2005.- 24 

mart.- S. 4. 

86. Ənsər, B.  Qədim “İpək Yolu”nun bərpası Heydər 

Əliyev ideyasının təntənəsidir //Vətən səsi.- 2005.- 2 

sentyabr.-  S.35. 

87. Mehdiyev, A. Azərbaycanla Çini ortaq maraqlar 

birləşdirir: Respublika Prezidenti İlham  Əliyevin  

Çinə dövlət səfəri ikitərəfli 

əlaqələrin 

genişlənməsinə təkan verdi //Azərbaycan.- 2005.- 25 

mart.- S. 1. 

88. Pekində Azərbaycan-Çin biznes forumu: 

(Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin Çin Xalq Respublikasına dövlət səfəri 

çərçivəsində) //Azərbaycan.- 2005.- 19 mart.- S. 1. 

89. Ümumçin Gənclər Federasiyası nümayəndə 

heyətinin Azərbaycana  səfəri: (Materiallar) 

//Azərbaycan.- 2005.- 10 aprel.- S. 3. 

 

2006 

 

90. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Azərbaycan-Çin hökumətlərarası Ticarət-İqtisadi 

Əməkdaşlıq Komissiyasının Azərbaycan 

Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin sərəncamı 28 dekabr 

2006-cı il //Azərbaycan.- 2006.- 29 dekabr.- S. 2. 

91. Çin xalqının Milli bayramı şərəfinə //Azərbaycan.- 

2006.- 30 sentyabr.- S. 4. 

92. Çin Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Uiy 

Szyatsının Azərbaycana səfəri //Azərbaycan.- 2006.- 

15 noyabr.- S. 7. 
 

15 


93. Heydər  Əliyev fondu ilə tanışlıq Çinli qonaqlarda 

xoş  təəssürat  yaratmışdır //Azərbaycan.- 2006.- 15 

noyabr.- S. 7. 

2007 

 

94. Çin-Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında maraqlıdır: 

(Çin Kommunist Partiyası  Mərkəzi komitəsi xarici 

əlaqələr departamenti rəisinin müavini Ma Vehpinin 

Milli məclisdə görüşü haqqında //Azərbaycan.- 

2007.- 28 mart.- S. 3. 

  

16 


MÜƏLLİFLƏRİN ƏLİFBA GÖSTƏRİCİSİ 

 

Abbasov Ç.   13 

Abbasov R.   41 

Abdullayev A.  8 

Abdullayev E.  34 

Abdullayev Ə.  14 

Abdullayev M.  9 

Ağazadə R.  72 

Azərtürk T.  6 

Babayev İ. 37 

Budaqov B.  18 

Əhmədov M.  3 

Ələkbərova N.   45, 53 

Əliyev H. 

7, 31, 46, 67 

Əliyev Y. 

76 

Əliyev Z. 

15 

Əlizadə U. Ənsər B. 

86 

Həbibzadə E.  21 

Həsənli M.  25 

Həsənov Ə. 16 

Həsənov M.  17 

İmanov R. 

22 

Qaraxanlı R. 68 

Qayıbov M.  32 

Qotsfan Ç.  41 

Mehdiyev A.   87 

Məmmədov  Ç. 12 

Məmmədov Q.  33 

Məmmədov İ.   12 

Nəsibzadə N.   2 

Rəhimzadə V.  70 

Sayadov S.   19 


 

17 


Tszyan T. 

71 

Verdiyeva Z. 23 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

18 


AZƏRBAYCAN-ÇİN ƏLAQƏLƏRİ 

 

(tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi) 

 

 

 

  

 

  

 

Ünvan: AZ-1000 Bakı ş., Хaqani küç.29 Е-mail: 

contact@anl.az

 

 

  

 

 

M.F.Aхundоv adına Azərbaycan 

Milli Kitabхanasının mətbəəsində  

оfsеt üsulu ilə çap оlunmuşdur. 

Sifariş   

 Çapa imzalanmışdır: 

Tirajı: 

Pulsuz:  

 


Yüklə 86,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə