Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə101/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   158

Biblioqrafiya 
 
401
olduqlarını  pərdələmək üçün tarixi abidələrimizi saxtalaşdırır /A.Ülvi 
//Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 28 mart.- S.14. 
4151. YUNESCO işğal altındakı  mədəni irsimizin vəziyyəti ilə 
tanış olacaq: Mədəniyyət və Turizm naziri beynəlxalq qurumların bu 
məsələyə marağının artdığını söyləyir //Ayna.- 2007.- 7 iyul.- S.19. 
 
2008 
4152. “Abidə qoruqlarının nümunəvi  Əsasnaməsi” təsdiq edilib 
//Paritet.- 2008.- 20-30 mart.- S.3; Zaman.- 2008.- 20-29 mart.- S.2. 
4153. Azərbaycan arxeoloji irsinə Ermənistan təhlükəsinin qarşı-
sı alınmalıdır: [Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası  Mədəni 
irs üzrə alt komitəsi çərçivəsində “Təhlükədə olan arxeoloji abidələr” 
mövzusunda AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin üzvü, millət vəkili Rafael 
Hüseynov çıxış etmişdir] //Respublika.- 2008.- 11 dekabr.- S.5; İki sahil.- 
2008.- 11 dekabr.- S.6; Mərkəz.- 2008.- 11 dekabr.- S.10; Mövqe.- 2008.- 
11-12 dekabr. 
4154. Azərbaycanın mədəni və  tarixi abidələrinin yeni siyahısı 
hazırlanıb //Şərq.- 2008.- 6 fevral.- S.14; Mərkəz.- 2008.- 6 fevral.- S.15; 
İki sahil.- 2008.- 6 fevral.- S.8; 525-ci qəzet.- 2008.- 6 fevral.- S.7. 
4155.  Britaniya hökuməti Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərin-
də aparılan qazıntı işlərindən tam xəbərsizdir: [2008-ci ilin mart ayın-
da Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazisində yerləşən Paleolit 
dövrünə aid Azıx mağara düşərgəsində Böyük Britaniya və İspaniya arxe-
oloqları tərəfindən qazıntı işlərinin aparılması haqqında Böyük Britaniya-
nın Mədəniyyət, Yaradıcı  Sənayelər və Turizm Nazirliyinə,  İspaniyanın 
Mədəniyyət Nazirliyinə göndərilən etiraz məktubları] //Xalq qəzeti.- 
2008.- 6 iyun.- S.4; Respublika.- 2008.- 6 iyun.- S.4; Bakı xəbər.- 2008.- 6 
iyun.- S.14; Mövqe.- 2008.- 7-9 iyun.- S.9; Mədəniyyət.- 2008.- 7 iyun.- S.2. 
4156. Dağlıq Qarabağdakı  mədəni abidələrin qorunması vacib 
məsələdir: [YUNESKO-nun baş direktoru Koişiro Matsuuranın fikirləri] 
//Xalq cəbhəsi.- 2008.- 16 may.- S.9; Ekspress.- 2008.- 16 may.- S.2; 
Azad Azərbaycan.- 2008.- 16 may.- S.4; Bakı xəbər.- 2008.- 16 may.- S.15. 
4157.  Əliyev,  Ə.  Avropalı deputatlar Avropa Şurasını Azərbaycana 
qarşı ikili standartlara son qoymağa çağırmışlar: [AŞPA-nın yay sessiyası-
nın “Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yeri-
nə yetirilməsinin vəziyyəti” məsələsinin müzakirəsi ilə başladığı növbəti 
iş günündə Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərdə memarlıq və in-
cəsənət abidələrinin, tanınmış  şəxsiyyətlərə qoyulmuş heykəllərin 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
402 
ermənilər tərəfindən yerlə yeksan edilməsi diqqətə çatdırılmışdır] /Ə.Əli-
yev //Azərbaycan.- 2008.- 25 iyun.- S.4; Xalq qəzeti.- 2008.- 25 iyun.- S.3. 
4158. Əliyev, Ə. Parisdə “Azərbaycana qarşı müharibə: mədəni irsin 
hədəfə alınması” kitabı  təqdim edilmişdir :[Kəmalə  İmranlının eyniadlı 
kitabı haqqında] /Ə.Əliyev //Azərbaycan.- 2008.- 15 fevral.- S.2. 
4159. Əziz R. Ermənilər ölkəmizdəki alman abidələrinə  də öz 
tarixlərini yazıblar /R.Əziz //Zaman.- 2008.- 30-31 oktyabr.- S.9. 
4160. Faktlaşdırıcı missiya sentyabrda regiona gələcək: Azərbay-
can mədəni irsə qarşı törədilmiş  vəhşiliklərin araşdırılmasında ma-
raqlıdır //Üç nöqtə.- 2008.- 9 iyul.- S.3. 
4161. Hacıyeva, E. Tarixi abidələrdən istifadə  və onların təbliği 
/E.Hacıyeva //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- №8.- S.69-74. 
4162. Qaliboğlu, E. “Gülüstan” qalasında tədqiqat: [Ağdərə  və 
Goranboy rayonları arasında yerləşən abidə] /E.Qaliboğlu //Xalq cəbhəsi.- 
2008.- 3 iyun.- S.14. 
4163. Qaliboğlu, E. Nizami əsrinin Gülüstan qalası: Arxeoloq Arif 
Məmmədov arxeoloji tədqiqat işləri apararkən maraqlı hadisələrlə 
qarşılaşıb /E.Qaliboğlu //Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 4 iyul.- S.1. 
4164. Məhəmmədoğlu,  Ş.  Azərbaycanın mədəni abidələrini məhv 
edənlər: [Ermənistanın tarixi-mədəni abidələrlə bağlı böhtanları: Bunlara 
sistemli tarixi araşdırmalarla cavab vermək gərəkdir] /Ş.Məhəmmədoğlu 
//Olaylar.- 2008.- 12 iyun. 
4165. Mükərrəmoğlu, M.  Mədəni irsimizin qorunması üzrə  məlu-
mat Avropa Şurasının xüsusi veb-saytında yerləşdirildi /M.Mükərrəmoğlu 
//Xalq qəzeti.- 2008.- 28 noyabr.- S. 8; Səs.- 2008.- 28 noyabr.- S.16. 
4166. Nizamiqızı, Ç. Abidələrimiz niyə sökülür?: Qarabağda dağılan 
abidələrin adı siyahıda qalmalıdır /Ç.Nizamiqızı //Olaylar.- 2008.- 15 
avqust.- S.16. 
4167. Norveçdə Azərbaycanın mədəniyyət abidələri müzakirə 
edilib: 33-cü Beynəlxalq Konqres öz işini başa vurub //Üç nöqtə.- 2008.- 
10 sentyabr.- S.13. 
4168. Süleyman. Mədəni-tarixi abidələrin dağıdılması Avropa Şu-
rasının Bakıda keçiriləcək toplantısında müzakirə olunacaq /Süleyman 
//Olaylar.- 2008.- 15-17 mart.- S.6. 
4169. Şamilqızı Ü. İşğal olunmuş ərazilərdə islam abidələri dağıdılır: 
Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi turizmin inkişafına təsir gös-
tərir: [BMM-də eyniadlı elmi-praktiki konfrans] /Ü.Şamilqızı //Səs.- 2008.- 
15 avqust.- S.12; Ekspress.- 2008.- 15 avqust.- S.10; İki sahil.- 2008.- S.15. 


Biblioqrafiya 
 
403
4170. Tarixi abidələr özündə  qədim dünyanın izlərini saxlayır: 
“Onların dağıdılması yolverilməzdir”: [ABŞ Dövlət katibinin peşəkar 
və  mədəni mübadilə üzrə köməkçisinin müavini Alen Romaqski] 
//Olaylar.- 2008.- 4 dekabr.- S. 3. 
4171. Tarixi  əhəmiyyətli Azərbaycan abidələri //Səs.- 2008.- 23 
avqust.- S.12. 
4172. Vəliyev,  Ə. Azərbaycana cavab verirlər: Tarix və mədəniyyət 
abidələrinə qayğı ön plandadır: [“Azərbaycan” qəzetinin 30 iyul 2008-ci il 
tarixli sayında dərc olunmuş “Abidələr haray çəkir” başlıqlı  məqaləyə 
cavab] //Azərbaycan.- 2008.- 4 sentyabr.- S.7. 
 
2009 
4173. Ağaoğlu, T. Tarixin yadigarları qayğı sevir: 18 Aprel Abidələ-
rin Beynəlxalq Mühafizəsi Günüdür: [işğal altında qalan ərazilərdəki tari-
xi abidələr haqqında] /T.Ağaoğlu //Azərbaycan.- 2009.- 18 aprel.- S.7. 
4174. Ayazov, P. Erməni təcavüzü və Azərbaycan mədəniyyətinin 
qorunma zərurəti /P.Ayazov //Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası: 
Mədəniyyətlərin İpək yolu.- Bakı, 2009.- S.153-159. 
4175. Dağlıq Qarabağda dağıdılan  tarixi-mədəni abidələrimizlə 
bağlı  məsələlər konfrans çərçivəsində  qəbul olunacaq sənədlərdə öz 
əksini tapacaqdır //Azərbaycan.- 2009.- 14 oktyabr.- S.5. 
4176. Əsədov, V. Qafqaz Albaniyasının məbədləri /V.Əsədov //Xalq 
qəzeti.- 2009.- 25 iyun.- S.7. 
4177. Fuad.  Tarix və  mədəni abidələrimizin mühafizəsinə ictimai 
nəzarət artırılır /Fuad //Paritet.- 2009.- 29 dekabr. 
4178. Xəlilzadə, F. Tarixin  əks-sədası olan maddi mədəniyyət sər-
vətlərimiz qorunur /F.Xəlilzadə //Azərbaycan.- 2009.- 25 avqust.- S.5.  
4179. Qaliboğlu, E. Düşmənlərimiz abidələrimizi erməniləşdirməyə 
cəhd göstərir: Ancaq alimlərimiz ermənipərəst tarixçilərin saxtakarlıqları-
nı tam ifşa edirlər /E.Qaliboğlu //P.S. Elm, təhsil və  həyat.- 2009.- 20 
noyabr.- S.3. 
4180. Qaliboğlu, E. Yüzlərlə abidələrimiz dağıdılıb: Bir çoxları isə 
cidd-cəhdlə “erməniləşdirilib” /E.Qaliboğlu //P.S. Elm, təhsil və  həyat.- 
2009.- 20 noyabr.- S.3; Xalq cəbhəsi.- 2009.- 2 iyul.- S.14.  
4181. Rüstəmova, R. Tarixi abidələrimiz erməniləşdirilir /V.Rüs-
təmova //Bizim yol.- 2009.- 6 mart.- S.13.  
4182. Səlcuq. Tarixi abidələrə biganə münasibət: Abidələrin necə 
dağıdılmasını sübut etməkdə acizik /Səlcuq //Xalq cəbhəsi.- 2009.- 20 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
404 
yanvar.- S.13; P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2009.- 23 yanvar.- S.8. 
4183. Sultanova, P. Tarixi abidələrin sökülməsi xarici qurumları 
narahat edir: [“Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma şəbəkəsi” ilə birgə “Av-
ropa mədəni irs siyasəti və Azərbaycan gerçəkliyi” mövzusunda konfrans] 
/P.Sultanova //525-ci qəzet.- 2009.- 3 aprel.- S.5. 
4184. Tofiq,  Ş.  Mühafizə edilən abidələrin yeni siyahısı  /Ş.Tofiq 
//Bakı.- 2009.- 12-18 iyun.- S.4.  
 
2010 
4185. Cahandarov, B. Erməni vandalizmi: Tarixi və maddi-mədə-
niyyət abidələrimiz ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə məhv edilir //Paritet.- 
2010.- 13-14 aprel.- S. 9.  
4186. Cahandarov, B. Qarabağ həqiqətləri yapon dilində: Ermənilər 
tərəfindən abidələrinmizin dağıdılması ilə bağlı yapon dilində sənədli film 
də hazırlanır //Paritet.- 2010.- 20-21 may.- S.5. 
4187. Əsarətdə qalan zəngin irsimiz...: Talanan sərvətlər (ardı var) 
//Azadlıq.- 2010.- 13 noyabr.- S. 13; Azadlıq.- 2010.- 14 noyabr.- S. 13. 
4188. İşğal altında olan  ərazilərimizdə yüzlərlə tarixi-dini abi-
dələr məhv edilib //Paritet.- 2010.- 5-6 oktyabr.- S. 8-9. 
4189. Mədətoğlu,  Ə.  Ən ağır zərbə...: Düşmən daha çox tariximizi 
məhv etməyə çalışır: [işğal olunmuş torpaqlarımızda tarixi, maddi və mə-
nəvi sərvətlərin düşmən tərəfindən məhv edilməsi haqqında] /Ə.Mədətoğ-
lu //Ədalət. - 2010. - 22 dekabr. -S. 2.  
4190. Məmmədov, V. “Müqəddərat”dan doğan vəhşiliklər: Azərbay-
canın işğal olunmuş  ərazilərində törədilən qətliamlar və tarixi-mədəni 
abidələrin məhvi erməni faşizminin iç üzünü açır /V.Məmmədov //Azad-
lıq. - 2010. - 3 dekabr. - S. 11. 
4191. Mürvətqızı, S. “Tarixi abidələrimizi kifayət qədər təbliğ edə 
bilmirik”: Əbülfəs Qarayev: “Yalnız bədnam qonşularımız bizdən nəyisə 
götürüb mənimsədikdən sonra ayılırıq” /S.Mürvətqızı //525-ci qəzet.- 
2010.- 25 fevral.- S. 7.  
4192. Nərimanoğlu, M. İşğal olunmuş abidələr /M.Nərimanoğlu 
//Azərbaycan.- 2010.- 23 iyul.- S. 6.  
 
2011 
4193. Abbasov, V. Qarqarçay hövzəsi: Azərbaycanın Qarabağ böl-
gəsinin maddi mədəniyyət beşiyidir /V.Abbasov //Olaylar.- 2011.- 19 
avqust.- S. 7. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə