Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə102/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   158

Biblioqrafiya 
 
405
4194. Abışov, V. Tarixi abidələrimizi unutmayaq: Füzuli rayonunun 
ərazisindəki Babı türbəsi haqqında /V.Abışov //525-ci qəzet.- 2011.- 24 
iyun.- S. 2.  
4195. Aygün.  İşğal altındakı tarixi və  mədəniyyət abidələrimiz...: 
Ermənilər “ya sahib ol, ya məhv et” meyarı ilə abidələrimizi yer üzündən 
siliblər /Aygün //Olaylar.- 2011.- 4 oktyabr.- S.10. 
4196. Dağlıq Qarabağın ən qədim abidələri //Azadlıq.- 2011.- 14-
15 avqust.- S. 14. 
4197. Fərəcov, S. Qarabağda sənət və  sənətkarlar: [yazıçı-jurnalist 
Ənvər Çingizoğlu və memarlıq doktoru Rizvan Qarabağlının eyniadlı 
kitabı işıq üzü görüb] /S.Fərəcov //Mədəniyyət.- 2011.- 28 dekabr.- S. 12.  
4198. Gültəkin. Erməni vandallığına məruz qalan mədəniyyət abidə-
lərimiz: [Azərbaycanın İşğal Olunmuş  Ərazilərindəki Tarix və  Mədəniy-
yət Abidələrini Müdafiə Təşkilatı ictimai birliyinin son hesabatı haqqında] 
/Gültəkin //Ədalət.- 2011.- 15 dekabr.- S. 2. 
4199. Mollazadə, A. “Dedim ki, ermənilər minlərlə Azərbaycan abi-
dəsini məhv ediblər”: [Varşavada keçirilmiş “6-cı Avropa Birliyi - Rusiya 
Forumu”ndakı  iştirakı ilə  əlaqədar millət vəkili Asim Mollazadə ilə 
müsahibə] /A.Mollazadə //Üç nöqtə.- 2011.- 9 iyun.- S. 4.  
4200. Onlar Qarabağın başının  tacı idi: [Qarabağ  məscidləri 
haqqında] //Azadlıq.- 2011.- 5 fevral.- S.13. 
4201. Qarabağlı, R. Qarabağın qədim məscidləri: Tarixin təkzib-
olunmaz faktları /R.Qarabağlı //Olaylar.- 2011.- 18 avqust.- S.7. 
4202. Rzayeva, A. Ermənilər mədəniyyət abidələrimizi dağıdıb: 
[millət vəkili Nizami Cəfərovun məlumatı] /A.Rzayeva //Səs.- 2011.- 23 
iyun.- S.10. 
4203. Sultan, R. Azərbaycanın siması olan abidələrimizi qoruya bili-
rikmi?: [Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və “Olaylar” qəze-
tinin baş redaktoru Yunus Oğuzun fikirləri] /R.Sultan //Bakı  xəbər.- 
2011.- 8-10 aprel.- S. 15. 
4204. Tağıyev, M. Tarixi abidələrimizə iddia: Erməni həyasızlığı 
yeni təbliğat maşınını işə salıb: [Kəlbəcər rayonunda VI-XIII-XVI əsrlərə 
aid edilən Xulavəng kompleksi (Qədim Alban məbədi) haqqında] /M.Ta-
ğıyev //Paritet.- 2011.- 7-8 aprel.- S. 12. 
4205. Xəlilzadə, F. İşğalda qalan sərvətimiz /F.Xəlilzadə //Azərbay-
can.- 2011.- 17 aprel.- S.6.  
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
406 
2012 
4206. İsmayılov, F. Qarabağ abidələri həm Ermənistan, həm də 
Azərbaycan mətbuatında təhrif edilir /F.İsmayılov //Paritet.- 2012.- 15-17 
sentyabr.- S. 6; 20 sentyabr.- S. 10. 
4207. İsmayılov, F.  Qarabağ abidələri məcburən erməniləşdirilir... 
/F.İsmayılov //Paritet.- 2012.- 12-13 yanvar.- S.6. 
4208. Oktay. Qarabağdakı Alban kilsələri: Onların hamısı Azər-
baycan xalqına məxsus tarixi abidələrdir /Oktay //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 24 
oktyabr.- S.14. 
 
2013 
4209. Qaraqızı, U. Azərbaycanın tarixi abidələri və erməni 
vandalizmi /U.Qaraqızı //Olaylar.- 2013.- 14 may.- S.12.     
 
2014 
4210. Əbülfəz Qarayev: “İşğal olunmuş  ərazilərə abidələrin 
dağılması ilə bağlı araşdırıcı missiyanın göndərilməsi süni şəkildə 
uzadılır” //İki sahil.- 2014.- 2 sentyabr. S.14. 
4211. Hüseynov, H.R. “Dini abidələrdə tarixin izləri” layihəsi tarixi-
mizin yeni səhifələrini üzə çıxaracaq: [Qarabağ üzrə qazi Hacı Ramazan 
Hüseynovun müsahibəsi] /H.R.Hüseynov //525-ci qəzet.- 2014.- 6 
sentyabr.- S. 25.  
4212. Qafqaz arxeologiyası üçün yenilik: “Qarabağın arxeoloji 
abidələri xəritəsi” tərtib edilib: [Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tunun 
direktoru Maisə  Rəhimovanın məlumatına  əsasən] //Azərbaycan.- 2014.- 
14 avqust.- S. 7.   
4213. “Qarabağın arxeoloji abidələri  xəritəsi”  tərtib edilib 
//Mədəniyyət.- 2014.- 13 iyun.- S. 13. 
4214. Mükərrəmoğlu, M. Tarixi-mədəni abidələrimiz ermənilər 
tərəfindən yerlə-yeksan edilib /M.Mükərrəmoğlu //Xalq qəzeti.- 2014.- 14 
avqust.- S.7. 
4215. Tərlan.  “Qarabağın arxeoloji abidələri xəritəsi”: Qarabağ 
neolit-eneolit ekspedisiyası  tərəfindən tədqiqatlar aparılır /Tərlan //Xalq 
cəbhəsi.- 2014.- 26 noyabr.- S.15. 
 
 


Biblioqrafiya 
 
407
 
 
AĞDAM RAYONU 
 
1957 
4216. Hüseynov, M. Ulu babaların abidələri: [Ağdam r-nun Xındı-
rıstan kəndi] /M.Hüseynov //Pioner.- 1957.- №2.- S.20-27. 
 
1959 
4217. Bretanitski, L. Ağdam rayonunda XIV əsr məqbərəsi /L.Bre-
tanitski, L.Manikov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1959.- C.15.- №8.- 
S.762.- [Xülasə]. 
 
1973 
4218. Aslan, M. İmarət – tarixi abidədir: [Ağdamın Fəxri qəbiristan-
lığı və abidə haqqında] /M.Aslan //Azərbaycan gəncləri.- 1973.- 27 fevral.  
 
1974 
4219. Məmmədzadə, K. Paprəvənd türbəsi: XVI əsr /K.Məmmədza-
də //AzSSR EA Məruzələri.- 1974.- C.30.- №12.- S.86-89. 
 
1976 
4220.  Ağdamkənd: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1976.- C.1.- S.106. 
4221. Aluen: [Ağdam r-nun ərazisində Orta əsr şəhəri] //ASE.- Bakı, 
1976.- C.1.- S.280-281. 
4222.  Bağbanlar: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1976.- C.1.- S.530. 
4223. Bayat qalası:  [Ağdam r-da tarixi abidə] //ASE.- Bakı, 1976.- 
C.1.- S.542. 
4224. Hüseynzadə,  Ə.  “Bayat” coğrafi adının mənşəyi /Ə.Hü-
seynzadə //Az.SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin elmi əsərləri. 
Tarix və fəlsəfə ser.- 1976.- №5.- S.44-53. 
 
1978 
4225.  Baş Qərvənd: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1978.- C.2.- S.47. 
4226.  Boyəhmədli: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1978.- C.2.- S.224. 
 
1979 
4227. Eyvazxanbəyli: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- 
S.576. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
408 
4228.  Qalayçılar: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.11. 
4229.  Qaradağlı: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.57. 
4230.  Qarapirimli: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.64.  
4231.  Qasımlı: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.82.  
4232.  Qiyaslı: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.149.  
4233. Qızıl Kəngərli: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- 
S.155. 
4234.  Quzanlı:  [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.259. 
 
1980 
4235.  Əfətli: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1980.- C.4.- S.247. 
4236.  Əliağalı: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1980.- C.4.- S.168. 
4237.  Əlimədənli: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1980.- C.4.- S.181. 
4238.  Əlimərdanlı:  [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1980.- C.4.-
S.181. 
4239.  Zəngişalı: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1980.- C.4.- S.317. 
 
1981 
4240.  Baxşəliyev, F. Tariximizin canlı şahidləri /F.Baxşəliyev //Elm və 
həyat.- 1981.- №10.- S.17-18. 
4241.  Keştazlı: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1981.- C.5.- S.332.  
4242.  Kəngərli: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1981.- C.5.- S.352. 
4243.  Yusifcanlı: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1981.- C.5.- S.184. 
 
1982 
4244. Bünyadov, T. Xatirələr olan yerdə: [məqalədə r-nun tarixi 
abidələrindən danışılır] //Bünyadov T. Mərd qalalar, sərt qalalar.- Bakı, 
1986.- S.123-136. 
4245.  Əbdülqasımov, F. Gülablı  kəndi /F.Əbdülqasımov //Ulduz.- 
1982.- №5.- S.55-56. 
4246.  Göytəpə: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1982.- C.6.-S.109.  
4247.  Gülablı: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1982.- C.6.- S.116. 
4248.  Güllücə: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1982.- C.6.- S.118. 
4249.  Mahrızlı: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1982.- C.6.-S.398.  
4250.  Maqsudlu: [Ağdam r-da kənd] //ASE.-Bakı,1982.-C.6.- S.294. 
4251.  Mərzili: [Ağdam r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1982.- C.6.- S.521. 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə