Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə110/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   158

Biblioqrafiya 
 
437
2010 
4604. Azərbaycan xalqının ümid körpüsü – Xudafərin...: Nəsillə-
rin tarixi yol bələdçisi //Azadlıq.- 2010.- 5 noyabr.- S. 15. 
4605. Qaliboğlu, E. Azərbaycanı birləşdirən rəmzi abidə: [Cəbrayıl 
r-nu ərazisində yerləşən Xudafərin körpüləri haqqında /E.Qaliboğlu //P.S. 
Elm, təhsil və həyat.- 2010.- 15 yanvar.- S.3. 
4606. Qaliboğlu, E. Xudafərin körpüləri /E.Qaliboğlu //Xalq cəbhə-
si.-2010.- 6 yanvar.- S. 14.  
 
2011 
4607. Məmmədov, M. Xudafərindən keçmişimizə  və bugünümüzə 
bir nəzər: [müəllifin Xüdafərin körpüsü ilə bağlı  təəssüratları] /M.Məm-
mədov //525-ci qəzet.- 2011.- 4 mart.- S.6. 
4608. Məmmədov, M. Nə vaxtsa o yurdlarımıza qayıdacağıq: [müəl-
lifin Xüdafərin körpüsü ilə bağlı təəssüratları] /M.Məmmədov //Azərbay-
can.- 2011.- 13 fevral.- S. 5.  
 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
438 
 
 
FÜZULİ RAYONU 
 
1952 
4609. Salamzadə, Ə. Azərbaycanın bəzi memarlıq abidələrinin inşa-
at tarixi haqqında: [Qaryagin abidələri, Füzuli türbələri] /Ə.Salamzadə 
//AzSSR EA Xəbərləri.- 1952.- №5.- S.77-78. [Xülasə] 
 
1958 
4610. Haqverdiyev, M. Qəribə tapıntılar: [Füzuli r-nun “Qaraköpək 
təpənin”  ətrafında tapılan küp qəbirlər, müxtəlif məişət  əşyaları, gümüş 
pullar haqqında] /M.Haqverdiyev //Azərbaycan gəncləri.- 1958.- 18 may. 
 
1968 
4611. İsmayılov, Q. Zərgərtəpə abidəsi və Azərbaycanda qədim toxa 
əkinçiliyinin bəzi məsələlərinə dair /Q.İsmayılov //AzSSR EA Xəbərləri. 
Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1968.- №1.- S.65-74. 
 
1969 
4612. İsmayılov, Q. Qaraköpəktəpə Azərbaycanın qədim maddi-
mənəviyyat abidəsidir /Q.İsmayılov //AzSSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə 
və hüquq ser.- 1969.- №1.- S.59-69. [Xülasə]. 
4613. İsmayılov, Q. Şəkərcik qədim yaşayış yeri abidəsi /Q.İsma-
yılov //AzSSR EA Məruzələri.- 1969.- C.25.- №1.- S.42-46. 
 
1970 
4614. İsmayılov, Q. Füzuli rayonunda Kültəpə abidəsi /Q.İsmayılov 
//AzSSR EA Məruzələri.- 1970.- C.26.- №4.- S.85-88. 
 
1971 
4615. İsmayılov, Q. Qarabulaq - qədim qəbir abidəsi haqqında /Q.İs-
mayılov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1971.- C.27.- №11-12.- S.95-98. 
 
1973 
4616. Babaşov, R. Daşlıtəpə abidəsi /R.Babaşov //Elm və  həyat.- 
1973.- №5-6.- S.20-21. 
4617. İsmayılov, Q. Füzuli rayonunda Uzuntəpə ilk Tunc dövrü ya-
şayış yeri /Q.İsmayılov //AzSSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və hüquq 
ser.- 1973.- №4.- S.70-79. 


Biblioqrafiya 
 
439
1975 
4618. İsmayılov, Q. Quruçay və Köndələnçay  hövzəsindən son tunc 
və antik dövrə aid yeni tapıntılar /Q.İsmayılov, O.Danielyan //AzSSR EA 
Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 1975.- №4.- S.44-51. 
 
1976 
4619.  Alxanlı: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1976.- C.1.- S.284. 
4620.  Allı: [Füzuli r-nu ərazisində çay] //ASE.- Bakı, 1976.- C.1.- S.242. 
4621.  Arayatlı: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1976.- C.1.- S.381.  
4622. Aşağı Seyidəhmədli: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1976.- 
C.1.- S.509. 
4623. Aşağı Veysəlli: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1976.- C.1.- 
S.508. 
4624. Aşağı Yağləvənd: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1976.- 
C.1.- S.508. 
4625.  Babı: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1976.- C.1.- S.526. 
4626. Bala Bəhmənli: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1976.- C.1.- 
S.578. 
4627. İsmayılov, Q. Meynətəpə abidələri və ilk Tunc dövrü yaşayış 
yerinin bəzi məsələləri /Q.İsmayılov //AzSSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə 
və hüquq ser.- 1976.- №3.- S.66-74. 
4628. İsmayılov, Q. Bir təpənin sirri: [Qaraköpək-təpə kəndində ta-
pılan yeni arxeoloji abidə haqqında] /Q.İsmayılov //Azərbaycan pioneri.- 
1976.- 9 iyun. 
  
1978 
4629. Böyük Bəhmənli: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1978.- 
C.2.- S.266. 
 
1979 
4630. Dədəli: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.393. 
4631.  Dilağarda: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.452. 
4632.  Dövlətyarlı: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.528. 
4633.  Qacar: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.105. 
4634.  Qaraxanbəyli: [Füzulidə kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.65. 
4635.  Qarakollu: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.61. 
4636.  Qarğabazar: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.70. 
4637.  Qoçəhmədli: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.220. 
4638.  Qozluçay: [Füzuli r-da çay] //ASE.- Bakı, 1979.- C.3.- S.195. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
440 
1980 
4639.  Əhmədalılar: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1980.- C.4.- S.257. 
4640. Əhmədalılar türbəsi:  [Füzuli r-da memarlıq abidəsi (XIV 
əsr)] //ASE.- Bakı, 1979.- C.4.- S.257. 
4641.  Əhmədbəyli: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1980.- C.4.- S.257. 
4642. İsmayılov, Q. Quruçay və Köndələnçay hövzəsində aparılan 
yeni arxeoloji tədqiqatların nəticələri /Q.İsmayılov //Azərbaycanın maddi 
mədəniyyəti.- Bakı, 1980.- C.9.- S.26-43. 
4643. Zərgər: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1980.- C.4.- S.325. 
 
1981 
4644.  Kərimbəyli: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1981.- C.5.- S.353. 
4645. Yuxarı Aybasanlı:  [Füzuli r-da kənd]  //ASE.- Bakı, 1981.- 
C.5.- S.185. 
4646.  Yuxarı Əbdürrəhmanlı: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1981.- 
C.5.- S.187. 
4647.  Yuxarı Seyidəhmədli: [Füzuli r-da kənd]  //ASE.- Bakı, 1981.- 
C.5.- S.187. 
4648. Yuxarı Yağləvənd:  [Füzuli r-da kənd]  //ASE.- Bakı, 1981.- 
C.5.- S.187. 
 
1982 
4649. Günəştəpə: [Füzulidə yaşayış yeri] //ASE.- Bakı, 1982.- C.6.- 
S.125. 
4650.  Mirzəcamallı: [Füzulidə kənd] //ASE.- Bakı, 1982.- C.6.- S.592. 
 
1983 
4651. Pirəhmədli: [Füzulidə kənd] //ASE.- Bakı, 1983.- C.7.- S.535. 
 
1984 
4652. Haqverdiyev, T. Füzuli abidələri /T.Haqverdiyev //Ədəbiyyat 
və incəsənət.- 1984.- 21 dekabr.- S.8. 
 
1986 
4653. Barski, N.  Təpənin sirləri açılır: [Füzuli şəhəri yaxınlığında 
“Qaraköpək” təpə abidəsi haqqında] /N.Barski //Kommunist.-1986.-2 iyul. 
 
1987 
4654. Cuvarlı: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1987.- C.10.- S.447. 
4655. Füzuli //ASE.- Bakı, 1987.- C.10.- S.17-18. 
4656.  Horadiz: [Füzuli r-da kənd] //ASE.- Bakı, 1987.- C.10.- S.266. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə