Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə123/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   119   120   121   122   123   124   125   126   ...   158

Biblioqrafiya 
 
491
5200. Qaliboğlu, E. Dərələyəzdə erməni vəhşilikləri: Mənfur 
düşmənlərimiz bu tarixi yurdumuzda da abidələrimizi erməniləşdirməyə 
cəhd göstəriblər /E.Qaliboğlu //Xalq cəbhəsi.- 2009.- 18 noyabr.- S.13. 
 
2010 
5201. Bayramov, V. Xalqımızın daş yaddaşı: Zəngəzur qəbiris-
tanlıqlarındakı bu “yaddaşı” pozanları tarix bağışlamayacaq /V.Bayramov 
//Xalq qəzeti.- 2010.- 25 aprel.- S. 8.  
5202. Əsədov, V. Qədim türk yurdunun daş yaddaşı: [Qərbi 
Azərbaycan  ərazisində yerləşən abidələr haqqında] /V.Əsədov //Xalq 
qəzeti.- 2010.- 21 aprel.- S. 7. 
5203. Talıblı, S. Ermənilərin mənəvi varislik layihəsi, yoxsa erməni 
katalikosunun növbəti hiyləsi?: [Azərbaycanın İşğal olunmuş ərazilərinin 
tarix və  mədəniyyət abidələrini müdafiə  təşkilatı ictimai birliyinin sədri 
Faiq İsmayılovun fikirləri] //Paritet.- 2010.- 4-5 may.- S.10.  
 
2011 
5204.  Camal, A. 500 yaşlı  İrəvan qalası: [qalanın yubileyinə  həsr 
olunmuş tədbir haqqında] /A.Camal //Ekspress.- 2011.- 24-26 dekabr.- S. 17. 
5205.  Erməni vandalizminə  uğrayan  Urud abidələr kompleksi: 
[Qərbi Azərbaycan abidələri haqqında] //Azadlıq.- 2011.- 2-3 oktyabr.- S.14. 
5206. Ermənilər Göy məscidi  fars abidəsi kimi tanıdırlar: 
[İrəvandakı eyniadlı  qədim tarixi abidə haqqında] //Mərkəz.- 2011.- 18 
yanvar.- S. 10.  
5207. Ələkbərli,  Ə. Tarixi abidələrimizi düşmənlərimizin öz adına 
çıxmasının qarşısı alınmalıdır: [müəllifin “Qərbi Azərbaycan abidələri” 
kitabı haqqında fikirləri] /Ə.Ələkkbərli //Azad Azərbaycan.- 2011.- 16 
yanvar.- S. 5. 
5208. İrəvanda xal qalmadı...:  İrəvanın tarixi və ya tarixi İrəvan 
//Azadlıq.- 2011.- 19 yanvar.- S. 14. 
5209.  İrəvandakı tarixi abidələrimiz //Azadlıq.- 2011.- 27 yanvar.- S. 13. 
5210. Nərimanoğlu, M.  İrəvan qalasının 500 illiyinə  həsr edilmiş 
portal: [erevangala500.com portalının təqdimolunma mərasimi haqqında] 
/M.Nərimanoğlu //Azərbaycan.- 2011. - 28 dekabr.- S. 7.  
5211. Zülfüqaroğlu, Ə. İrəvan qalası – 500 /Ə.Zülfüqaroğlu //Həftə 
içi.- 2011.- 24-26 dekabr.- S. 6. 
 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
492 
2012 
5212. Börüsoy,  Ə. Urmuda ermənilərin törətdiyi soyqırımları təsdiq 
edən arxeoloji qazıntılar üzə  çıxdı: Mühəndis Fəri: “Toplu məzarlıqlar 
Qərbi Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyət daşıyır” /Ə.Börüsoy 
//Təzadlar.- 2012.- 25 oktyabr.- S. 11. 
5213. Ələkbərli, Ə. İrəvan qalasının işğalından 185 il ötür: 1827-ci il 
oktyabrın 1-də İrəvan qalası rus artilleriyası və erməni xəyanəti qarşısında 
duruş  gətirməyərək süqut etdi /Ə.Ələkbərli //Xalq cəbhəsi.- 2012. - 29 
sentyabr.- S.14. 
5214. Qarakilsədəki Qoşundaş abidəsi:  [Qərbi Azərbaycanın 
Qədim Göyçədəki Nərədüz abidələri: Oğuz türklərinin vətəni //Azadlıq.- 
2012.- 15 iyun.- S.14. 
5215. Mehparə.  İrəvan xanlarının sarayı: [İrəvanda ermənilər tərə-
findən dağıdılan Sərdar (Xan) Sarayı haqqında] /Mehparə //Mədəniyyət.- 
2012.- 7 fevral.- S. 11. 
5216. Orda bir yurd  var, uzaqda...: Adı  və tarixi saxtalaşdırılan 
abidələrimiz: [Qərbi Azərbaycan abidələri haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 
17-18 iyun.-S.14.  
5217. Qarakilsədə Qoşundaş abidəsi:  [Zəngəzur mahalında 
yerləşən eyniadlı tarixi abidə haqqında] //Azadlıq.- 2012.- 9 iyun.- S.14. 
 
2013 
5218. Fərəcov, S.  İrəvan qalası /S.Fərəcov //Mədəniyyət.- 2013.- 4 
oktyabr.- S.12. 
5219. Kimlərə qaldı dünya?..: Şah İsmayılın tikdirdiyi məşhur qala: 
[İrəvan qalası haqqında] //Azadlıq.- 2013.- 21 noyabr.- S.14.  
5220. Uğur.  İrəvan qalasının işğalından 186 il ötür /Uğur //Xalq 
cəbhəsi.- 2013.- 1 oktyabr.- S. 14.  
 
2014 
5221. Rüstəmova, S. Tarixi-milli sərvətlərimizin sorağında, yaxud, 
Sərdar sarayının əmlakı haradadır... /S.Rüstəmova //525-ci qəzet.- 2014.- 
27 dekabr.- S.14-15-16. 


Biblioqrafiya 
 
493
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E P İ Q R A F İ K    
A B İ D Ə L Ə R 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
494 
 
 
Kitablar 
 
1959 
5222. Nemətova, M.  Şirvanın XIV-XVI əsrlər tarixinin öyrənil-
məsinə dair: Epiqrafik abidələr  əsasında /Məşədi Xanım Nemətova; red. 
Ə.Ələsgərzadə; AzSSR EA, Tarix İn-tu.- Bakı, 1959.- 144 s. 
 
1963 
5223. Nemətova, M. Azərbaycanın epiqrafik abidələri: XVII-XVIII 
əsrlər /Məşədi Xanım Nemətova; F.Babayev; AzSSR EA, Tarix İn-tu.- 
Bakı: AzSSR EA, 1963.-157 s. 
 
1972 
5224. Nemətova, M. Zaqafqaziyanın epiqrafik abidələri: XI-XIX əsr 
/Məşədi Xanım Nemətova.- Bakı: Elm, 1972.- 320 s. 
 
1987 
5225. Nemətova, M.  Əsrlərin daş yaddaşı: elmi-kütləvi oçerk 
/Məşədixanım Nemətova; rəyçi Q.Əhmədov; red. Q.Rəhimov.- Bakı: İşıq, 
1987.- 44 s. 
Kitabda  Şamaxı, Bakı, Naxçıvan,  Şabran,  Şəmkir  şəhərlərinin 
epiqrafik abidələri, Möminə Xatun, Qarabağlar (Naxçıvan),  Şeyx Tuti 
(Ərdəbil) türbələrinin, İmamzadə (Naxçıvan), Şirvanşahlar sarayı (Bakı), 
Oğuz r-nun abidələrinin, Pir Hüseyn xanəgahının (Şamaxı), Şəmkir mina-
rəsinin, Məhəmməd məscidinin minarəsinin (İçərişəhər),  “Qoç heykəli” 
məzar daşının (Ordubad) və s. abidələrin kitabələri haqqında məlumatlar 
öz fotoşəkilləri ilə birgə verilmişdir.  
 
1998 
5226. Vəli, H. Nüvədi kitabələri /Həmzə Vəli; red. T.Əliyev.- Bakı: 
Oğuz eli, 1998.- 56 s.  
Kitab Ağsu rayonunun epiqrafik abidələri haqqındadır. 
 
2001 
5227. Səfərli, F. Ordubad şəhərinin epiqrafik abidələri: Xatirə kita-
bələri /Hacı  Fəxrəddin Səfərli; elmi red. M.Nemətova; NDU; Naxçıvan 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   119   120   121   122   123   124   125   126   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə