Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə125/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   158

Biblioqrafiya 
 
499
1967 
5266. Kərimzadə, S. Mömünə Xatun türbəsinin öyrənilməmiş kita-
bələri /S.Kərimzadə //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1967.- C. 22.- №8.- 
S.83-89. 
 
1969 
5267. Kərimzadə, S. Qarabağlar türbəsinin kitabələri haqqında bəzi 
mülahizələr /S.Kərimzadə //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və 
hüquq ser.- 1969.- №2.- S.69-78. 
 
1970 
5268.  İsmayıl, M. Faşizmin əks sədası: [Azərbaycanın epiqrafik abi-
dələri haqqında] /M.İsmayıl //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1970.- 19 dekabr.-S.14. 
5269. Kərimzadə, C. Buzovna qəsəbəsinin memarlıq və epiqrafik 
abidələri haqqında /S.Kərimzadə //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, 
fəlsəfə və hüquq ser.- 1970.- №2.- S.41-51. 
5270. Nemətova, M. “Qız qalası”nın kitabəsi haqqında /M.Nemə-
tova //Bakı.- 1970.- 24 oktyabr.- S.4. 
 
1971 
5271. Göyüşov, R. Xotavəng kompleksində günbəzli bazilikanın 
tikintisinə dair erməni yazısı /R.Göyüşov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 
1971.- №2.- S.92. [Xülasə].  
5272. Nemətova, M. Xatirə abidələrinin  şahidliyi /M.Nemətova 
//Ədəbiyyat və incəsənət.- 1971.- 23 oktyabr.- S.15. 
5273. Rəsul, A.  Əsrlərin daş kitabələri: [Şirvanşahlar sarayı] 
/A.Rəsul //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1971.- 2 oktyabr.- S.16. 
 
1972 
5274.  Hüseynova,  M.  Azərbaycanda Gəncəçay vadisində tapılmış 
Tunc dövrünə aid gil qab üzərində dirilik ağacının təsviri /M.Hüseynova 
//AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1972.- №9-10.- S.86. [Xülasə]. 
 
1973 
5275. Abbasov,  Ə.  İsmayıllı rayonunun bəzi epiqrafik abidələri 
haqqında /Ə.Abbasov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq 
ser.- 1973.- №1.- S.64-72.  
5276. Kərimzadə, S. Qala kəndində XVII və XIX əsrlərə aid iki 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
500 
ovdan kitabəsi /S.Kərimzadə //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1973.- 
C.XXIX.- №2.- S.66-70. 
 
1974 
5277.  Kərimzadə, S.  Bəzi Gəncə abidələrindəki kitabələr haqqında 
/S.Kərimzadə //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1974.- C.XXX.- №12.- S.90-95. 
 
1975 
5278. Kərimzadə, S. Azərbaycanın epiqrafik abidələri: [Bərdə r-nu] 
/S.Kərimzadə //Elm və həyat.- 1975.- №12.- S.21. 
 
1976 
5279. Həsənov, Z. Yazılı  və ifadəli daşlar: [arxeoloji axtarışlar za-
manı tapılmış yazılı daşlar] /Z.Həsənov //Azərbaycan pioneri.- 1976.- 18 
iyun. 
5280. Kərimzadə, S. Maştağa qəsəbəsindəki bəzi epiqrafik abidələr 
haqqında /S.Kərimzadə //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1976.- C.XXXII.- 
№1.- S.106-110. 
 
1977 
5281. Kərimzadə, S. Azərbaycanın qönçə kitabələri haqqında 
/S.Kərimzadə //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və hüquq ser.- 
1977.- №2.- S.64-73. 
 
1978 
5282. Kərimzadə, S.  Əlincəçay xanəgahından tapılmış bir kitabə 
haqqında /S.Kərimzadə //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1978.- C.XXXIV.- 
№6.- S.60-62. 
 
1979 
5283. Abbasov, Ə. Lahıcın epiqrafik abidələri /Ə.Abbasov //AzSSR 
EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq ser.- 1979.- №4.- S.74-84. 
5284. Allahverdiyev, S. Bakı tarixinin daş səhifələrindən: [məqalədə 
eyni zamanda Qarabağ memarlıq abidələrinin üzərində olan kitabələr 
haqqında da danışılır] /S.Allahverdiyev, A.Qasımov //Bakı.- 1979.- 4 
oktyabr. 
5285. Kərimzadə, S. Məzarüstü yazılar, epitafiyalar: [Mirzə Adıgö-
zəl bəyin ailə üzvlərinin dəfn olunduqları türbələrdə yerləşən məzarüstü 


Biblioqrafiya 
 
501
daşların tarixi] /S.Kərimzadə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1979.- 2 yanvar. 
5286. Nemətova, M. Bakı tarixinin daş səhifələrindən /M.Nemətova, 
S.Allahverdiyev, A.Qasımov //Bakı.- 1979.- 4 oktyabr. 
 
1980 
5287. Kərimzadə, S. Naxçıvan memarlıq abidələrinin kitabələri 
/S.Kərimzadə //Elm və həyat.- 1980.- №7.- S.37-39. 
 
1981 
5288. Nemətova, M.  Şəmkür minarəsinin kitabəsi /M.Nemətova 
//Elm və həyat.- 1981.- №1.- S.28-30. 
 
1982 
5289. Kərimzadə, S. XI-XIV əsrlərin memarlıq abidələrindəki 
kitabələr /S.Kərimzadə //Elm və həyat.- 1982.- №3.- S.35-37. 
5290. Kitabələr söhbət açır: [Mərdəkan qalasında olan kitabələr 
haqqında] //Bakı.- 1982.- 13 dekabr. 
5291. Nemətova, M.  Yəhya ibn Mühəmməd və ya Məmmədbəyli 
türbəsi /M.Nemətova //Elm və həyat.- 1982.- №7.- S.23-25. 
 
1984 
5292. Abbasov,  Ə. Kitabələrdə yaşayan tarix /Ə.Abbasov //Elm və 
həyat.- 1984.- №6.- S.18-20. 
5293. Əhmədov, Q. Vətən eşqi, xalqa xidmət amalı: [Azərbaycanın 
epiqrafik abidələrinin tədqiqatçı alimi M.Nemətova haqqında] 
/Q.Əhmədov //Azərbaycan qadını.- 1984.- №4.- S.14-15. 
 
1985 
5294. Rəcəbova, B.  Şabrandan tapılmış möhür-üzük haqqında 
/B.Rəcəbova //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1985.- №5.- S.79. [Xülasə] 
 
1986 
5295. İsmayıl, M. Qoru o daşı, qardaş: [arxeoloji tapıntıların 
oxunması məsələsinə dair] /M.İsmayıl //Ulduz.- 1986.- №5.- S.52-54. 
 
1987 
5296. Əliyev, K. Üç işarə: açılması  və oxunuşu: [Mingəçevirdən 
tapılmış böyük epiqrafika abidəsi üzərində olan yazı haqqında] /K.Əliyev 
//AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1987.- C. XIIII.- №6.- S.91. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
502 
1988 
5297. Bünyadov, Z. Əsrlərin daş yaddaşı: [M.Nemətovanın eyni adlı 
kitabı haqqında] /Z.Bünyadov, N.Rzayev //Ədəbiyyat və incəsənət.- 
1988.- 18 mart.- S.5. 
5298. Göyüşov, N. Yazılı abidələrə münasibətimiz /N.Göyüşov 
//Elm və həyat.- 1988.- №11.- S.6-8. 
5299. Nemətova, M. Ömür yolumuzun pozulmaz izləri /M.Nemə-
tova //Kommunist.- 1988.- 19 oktyabr. 
5300. Nemətova, M. Kitabələr qorunurmu? /M.Nemətova //Ədəbiy-
yat və incəsənət.- 1988.- 11 mart.- S.5 
 
1989 
5301. Əliyev, K. Mingəçevir yazılarının sirləri /K.Əliyev //Elm və 
həyat.- 1989.- №4.- S.8-9. 
5302. Mustafayev, X. Bir rəmzi təsvirli daş haqqında /X.Mustafayev 
//Mədəni-maarif işi.- 1989.- №4.- S.33-35. 
 
1990 
5303. Abıyev, B. Yazılı abidələr tədqiq edilir /B.Abıyev //Bakı.- 
1990.- 26 fevral. 
5304. Nemətova, M. Aza kəndi: [Azad şəhərinin epiqrafik yazıları 
haqqında] /M.Nemətova //Elm və həyat.- 1990.- №2.- S.1-3. 
 
1991 
5305. Həsənli, N. Məzar daşı haqqında düşüncələr /N.Həsənli //İncə-
sənət.- 1991.- 2 sentyabr. 
 
1993 
5306. Cəfərov, F. Kitabələr xalqın daş yaddaşıdır: Naxçıvan abidələ-
ri /F.Cəfərov //Elm və həyat.- 1993.- №2-4.- S.22-23. 
 
1998 
5307. Qasımov, A.  Şirvan kitabələri:  Şeyx Dursun türbəsi /A.Qası-
mov //Elm və həyat.- 1998.- №5.- S.29-30. 
 
2000 
5308. Nemət, M. Mis qablar üzərindəki kitabələr /M.Nemət //Elm və 
həyat.- 2000.- №1.- 28 avqust; №3-4; Elm.- 2000.- 21 aprel, 3 may. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   121   122   123   124   125   126   127   128   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə