Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə126/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   158

Biblioqrafiya 
 
503
5309. Nemət, M. Padnoslar üzərindəki kitabələr /M.Nemət //Elm .-
2000.- №19- 20.- (540-541).-31may 
5310. Nemət, M. Sərpuşlar üzərindəki kitabələr /M.Nemət //Elm.- 
2000.- №33- 34.- (554-555).-11oktyabr. 
5311. Nemət, M. Şərbət qabları üzərindəki kitabələr /M.Nemət //Elm 
və həyat.-2000.- №1-2. 
 
2001 
5312. Nemət, M. Mis qablar üzərindəki kitabələr /M.Nemət //Elm.- 
2001.- №1-2.-15 yanvar. 
5313. Qarabağlı, R. Azərbaycanın epiqrafik abidələrinin salnaməsi 
/Rizvan Qarabağlı //Respublika .-2001.- 23 dekabr.- S.3. 
 
2002 
5314. Quluzadə, A.  Əlincəçay xanəgahının seçmə kitabəsi 
/A.Quluzadə //Azərbaycan arxeologiyası.- 2002.- №3-4.- S.85-87. 
 
2003 
5315. Nemət, M. Mis qablar üzərindəki kitabələr /M.Nemət //Elm və 
həyat.- 2003.- №1-2. 
 
2004 
5316. Məmmədova, C. Klassik Azərbaycan  şeirinin daş  səhifələri: 
(epiqrafik abidələr  əsasında) /C.Məmmədova //Azərbaycan arxeologiyası 
və etnoqrafiyası.- Bakı, 2004.- №1.- S.146-148. 
5317. Nemətova, M. Quba rayonunun epiqrafik abidələrindən 
/M.Nemətova //Azərbaycan arxeologiyası  və etnoqrafiyası.- Bakı, 2004.- 
№1.- S.136-145. 
 
2006 
5318. Ağalarzadə, A. “Qara Seyyid piri” epiqrafik abidələri haq-
qında: [Ağstafa r-nu] /A.Ağalarzadə //Azərbaycan arxeologiyası.- 2006.- 
№1-4.- S.159-162. 
5319. Həsənov, T. Azərbaycan  əlifbaları: [Bərdə r-nun Şatırlı  kən-
dindəki insan fiqurlu qədim məzar daşı abidəsi üzərində yazılmış yazının 
qədim Alban əlifbası olduğu haqqında] /T.Həsənov //Xalq qəzeti.- 2006.- 
9-11 avqust.- S.7. 
5320. Qaşqay, S. Azərbaycan ərazisində tapılmış qədim yazılar haq-
qında /S.Qaşqay //Azərbaycan arxeologiyası.- 2006.- №1-4.- S.147-150. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
504 
2007 
5321.  Xəlilzadə, F. Qədim diyarın yazılı abidəsi: [Gəmiqaya tarixi 
etnoqrafik abidəsi haqqında] /F.Xəlilzadə //Azərbaycan.- 2007.- 6 mart.- S.4. 
5322.  Neftçalada orta əsrlərə aid məzar daşları tapılıb //Ekspress.- 
2007.- 5 sentyabr.- S.13; Yeni Azərbaycan.- 2007.- 5 sentyabr.- S.8. 
 
2008 
5323. Azərbaycanın epiqrafik abidələri: [M.Nemətovanın çoxcildli 
eyniadlı (rus dilində) toplusu] //Səs.- 2008.- 1 may.- S.16. 
5324. Əliyev, H. Qayaüstü təsvirlər nədən xəbər verir: [Ordubad r-
dakı Yuxarı Gilançay vadisində] /H.Əliyev //Mədəniyyət.- 2008.- 18 
oktyabr.- S.5.  
5325. Qafaroğlu, S. Gəmiqaya əfsanəsi: [akad. V.Əliyev ilə söhbət] 
/S.Qafaroğlu //Azad Azərbaycan.- 2008.- 16 noyabr.- S.6.  
5326. Naxçıvanda üzərində “Quran”  ayələri olan abidə tapılıb  
//Kaspi.- 2008.- 24 aprel.- S.3.  
5327. Şamilqızı, Ü. “Azərbaycanın epiqrafik abidələrinin toplusu”: 
Məşədixanım Nemətin kitabının 4-cü cildi nəşr olundu /Ü.Şamilqızı 
//Xalq cəbhəsi.- 2008.- 30 aprel.- S.13; Üç nöqtə.- 2008.- 30 aprel.- S.13. 
5328. Rüstəmova,  Ş. Daş kitabələr maddi mənbələrdir: Tədqiqatçı 
alim Rauf Gəncəli onların min illərin sirrini özündə saxladığını deyir 
/Şəmsiyyə Rüstəmova //Mədəniyyət.- 2008.- 29 noyabr.- S.14 
 
2009 
5329. Ayxan.  Yardımlıda mixi yazılı daşlar tapılıb /Ayxan 
//Ekspress.- 2009.- 14 oktyabr.- S.14. 
5330. Nemət, M.  Şəmkir kitabələri /M.Nemət //Azərbaycan 
arxeologiyası.- 2009.- №2.- S.113-117. 
5331. Pirquliyeva, Q. Azərbaycanın orta əsr sikkələrində türk kəl-
mələri və simvolları /Q.Pirquliyeva //Azərbaycan arxeologiyası.- 2009.- 
№1.- S.107-112. 
 
2010 
5332. Nuriyev, A. Türkün yazılı abidələri /A.Nuriyev //Kaspi.- 
2010.- 25 noyabr.- S.9. 
5333.  Əliyeva, H. Azərbaycan memarlığında epiqrafik abidələr: Orta 
əsr Ağsu  şəhərinin məzarlığında aparılan arxeoloji ekspedisiya maraqlı 
faktlar üzə çıxarıb /Həbibə Əliyeva //Mədəniyyət.- 2010.- 13 oktyabr.- S.14.  


Biblioqrafiya 
 
505
2011 
5334. Alban dövlətində  mədəniyyət və  sənətkarlıq: Yazılı daşlar 
və daş heykəllər //Azadlıq.- 2011.- 15 oktyabr.- S.14. 
5335. Ceyhun. Ornamentlərdə “gizlədilən” yazılar /Ceyhun //Mədə-
niyyət.- 2011.- 16 fevral.- S.13. 
5336. Cəfərsoylu,  İ.Sinay dağında alban yazısı  /İlhami Cəfərsoylu 
//Elm.- 2011.- 25 oktyabr.- S.10. 
5337.  Qədim tarixi kitabımız  –  daş abidələr:  Əjdadlarımızın ilk 
sənətkarlıq nümunələri //Azadlıq .-2011.- 17 noyabr.- S.14. 
5338. Nemət, M.  İzimizi itirməyək: [İçərişəhər  ərazisindəki daş 
kitabələr haqqında] /M.Nemət //Azərbaycan.- 2011.- 19 iyun.- S.6.  
5339. Zümrüd. Mixi yazılı iki daş abidə tapılıb: [Lerik r-da] 
/Zümrüd //Səs.- 2011.- 7 aprel.- S. 11.  
 
2012 
5340. Əliyeva, H. Orta  əsr Ağsu  şəhərinin epiqrafik abidələri 
/H.Əliyeva  //Dördüncü Beynəlxalq Avrasiya  Arxeologiyası konfransı: 
tezislər /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; Azərb. Resp., Ağ-
su Rayon İcra Hakimiyyəti; Mədəni  İrsin Öyrənilməsinə Kömək  İctimai 
Birliyi (MİRAS) [və b.].- [Azərbaycan]: [s.n.], 2012.-S.67. 
5341. Hüseynov, R. Yazılı abidələrin qorunması, mühafizəsi və təb-
liği: Bu abidələri dünyaya yetərincə təqdim edə bilirikmi?: [millət vəkili 
R.Hüseynovun fikirləri] /Rəfael Hüseynov //Olaylar.- 2012.- 5 aprel.- S.4.  
5342. Lerikdə  qədim daş kitabələr  aşkar edilib //Mədəniyyət.- 
2012.- 19 dekabr.- S. 15. 
5343. Məmmədova, A. Bakının ətraf kəndlərindəki ərəb xəttatlığının 
mirası - daş abidələr /A.Məmmədova //Dördüncü Beynəlxalq Avrasiya 
Arxeologiyası konfransı: tezislər /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi; Azərb. Resp., Ağsu Rayon İcra Hakimiyyəti; Mədəni  İrsin 
Öyrənilməsinə Kömək  İctimai Birliyi (MİRAS) [və b.].- [Azərbaycan]: 
[s.n.], 2012.-S.64. 
5344. Mənsur.  Qutsal ocaqlar, əski inanc yerlərimiz: Düldül ocağı 
və  əski türk yazısı: [Düldül ziyarətgahı haqqında] /Mənsur //Azad Azər-
baycan.- 2012.- 11 sentyabr.- S. 7. 
5345. Nərimanoğlu, M.  Daş üzərində donmuş tarix: Dünənimizdən 
bugünümüzə /M.Nərimanoğlu //Azərbaycan.- 2012.- 23 sentyabr.- S. 7. 
5346. Rəhbəri, M. Türkün oxunmamış bəlgələri: Nüvədi-Qarqadaşı 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
506 
kitabəsi: [türkdilli yazılı abidələr haqqında] /M.Rəhbəri //Olaylar.- 2012.- 
3 aprel.- S.11.   
5347. Tuncay, B. Zaqatala daşları  və  əski türkcə yazılar /B.Tuncay 
//Olaylar.- 2012.- 15-18 iyun.- S.13.   
5348. Uzaq tarixin mənzərəsini  canlandıran təsvirlər:  Əcdad-
larımızın ilk əl işləri - qaya rəsmləri //Azadlıq.- 2012.- 12 may.- S.14.  
5349. Zərbəliyev, C. Məzarüstü türbənin izi ilə: [Naxçıvan MR 
ərazisində yerləşən abidələr haqqında] /C.Zərbəliyev //Mədəniyyət.- 
2012.- 2 may.- S. 15. 
 
2013 
5350. Rəhbəri, M. Yazımızın başlanğıcı: [türkdilli yazılı abidələr 
haqqında] /M.Rəhbəri //Olaylar.- 2013.- 3, 24, 25 sentyabr.- S.7, 12. 
5351. Səfərli, F. Naxçıvan epiqrafik abidələri tarix-mədəniyyət 
abidəsi kimi /Fəxrəddin Səfərli //AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin 
Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər ser.- 2013.- C.9; № 3.-S.19-27. 
 
2014 
5352. Azəri, L.  Əsrin daş yaddaşında mənim də sözüm qaldı: 
[tanınmış epiqrafist alim, daş kitabələrin tədqiqatçısı  Məşədixanım 
Nemətova haqqında] /L.Azəri //Mədəniyyət.- 2014.- 19 fevral.- S.10.  
5353. Kamilov, K. Daşlardakı izlər tariximizin nişanələridir /Kamil 
Kamilov //Mədəniyyət.- 2015.- 7 yanvar.- S.11. 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə