Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə145/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   141   142   143   144   145   146   147   148   ...   158

Biblioqrafiya 
 
583
Gavurqala yaşayış yeri - ilk orta əsrlər (Boyəhmədli kəndinin cənubunda) 
Daş qutusu nekropolu - ilk orta əsrlər (Boyəhmədli kəndinin cənubunda) 
Papravənd-Boyəhmədli kurqanları (Möhülü təpələri, Əli kişi təpəsi, Molla 
Mustafa oğlu təpəsi, həmşəri təpəsi və.s)- tunc-dəmir dövrü- (Boyəhmədli 
kəndinin şimal-şərqində) 
Qarapirim təpələri - tunc və ilk dəmir dövrü (Qarapirim kəndinin qərbində) 
Güllütəpə -1 yaşayış yeri - III-XIII əsrlər (Papravənd kəndi) 
Güllütəpə - II yaşayış yeri- son tunc dövrü, ilk orta əsrlər (Papravənd 
kəndinin cənub-şərqində) 
Misir qışlağı yaşayış yeri - son tunc, ilk dəmir dövrü (Papravənd 
kəndindən 250 m. şərqdə) 
Kurqanlar - son tunc, ilk dəmir dövrü (Papravənd kəndindən 1 km. şərqdə) 
Qala qalıqları- orta əsrlər (Tarpaut kəndi) 
Nekropol - orta əsrlər (Kənçərli kəndi) 
Şomullutəpə yaşayış yeri - e.ə.V-II minilliklər (Quzanlı kəndi) 
Gülməmməd təpəsi yaşayış yeri- eneolit dövrü (Quzanlı kəndindən 2 km. 
cənub-şərqdə) 
Çaqqalı təpənin yaşayış yeri- eneloit dövrü (Quzanlı kəndindən şimal-şərqdə) 
Əjdahatəpə yaşayış yeri - eneloit dövrü (Quzanlı kəndindən 2,5 km. şərqdə) 
Yaşayış yeri - e.ə.V-II minilliklər (Zəngişah kəndi) 
Yaşayış yeri – e.ə.V-II minilliklər (Mərzili kəndi) 
Nekropol - antik dövrü (Seyidli kəndi) 
Yaşayış yeri - antik dövrü (Əlimədətli kəndi) 
Yaşayış yeri - antik dövrü (Göytəpə kəndi) 
Göytəpə yaşayış yeri - tunc dövrü (Göytəpə kəndinin qərbində) 
Göytəpə kurqanları - tunc dövrü (Göytəpə kəndinin qərbində) 
Şümürlütəpə kurqanı- tunc dövrü (Əfətli kəndi) 
Balatəpə kurqanı - tunc dövrü (Əfətli kəndi) 
Yaşayış yeri - antik dövrü (Sarıhacılı kəndi) 
Çinartəpə yaşayış yeri- e.ə.V-II minilliklər (Sarıhacılı kəndindən 3 km. 
cənub-şərqdə) 
Sarıhacılı yaşayış yeri və nekropol - eneloit, tunc dövrü (Sarıhacılı 
kəndindən 2 km. cənub-şərqdə) 
Sarıhacılı yaşayış yeri- tunc dövrü ( Sarıhacılı kəndindən 2,5-3 km. şərqdə) 
Ağtəpə yaşayış yeri- tunc dövrü (Çəmənli kəndindən 3 km. şərqdə) 
Çəmənli təpə kurqanı - eneloit, tunc dövrü (Çəmənli kəndindən 3 km. şərqdə) 
Seyid Mustafa yaşayış yeri - eneloit (Bala Baharlı kəndindən 2 km. qərbdə) 
Yaşayış yeri - e.ə.V-I minilliklər (Baharlı kəndi) 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
584 
Yaşayış yeri - antik dövrü (Əhmədavar kəndi) 
Qəhramanbəyli kurqanı - tunc dövrü (Qəhramanbəyli kəndi)  
I və II Qoşatəpə yaşayış yeri -eneloit dövrü (Əhmədağah kondi) 
Əhmədoğlu yaşayış yeri - eneloit (Əhmədağalı kəndi) 
Məscidtəpə yaşayış yeri - eneloit (Əhmədağalı kəndi) 
Əzginlitəpə yaşayış yeri - eneloit (Əhmədağalı kəndi) 
Vəlibəy təpələri ( 4 ədəd ) - eneloit, tunc dövrü və orta əsrlər (Əhmədağalı 
kəndində 2 km şərqdə) 
Yaşayış yeri - antik dövr ( Poladlı kəndi) 
Qasımtəpə yaşayış yeri - İlk tunc dövrü (Qiyaslı kəndi) 
Çinartəpə yaşayış yeri - tunc dövrü ( Qarqarçayın sol sahilində) 
Yaşayış yeri - e.ə. V-I minilliklər (Evoğlu kəndi) 
Qaradağlı kurqanları - tunc dövrü (Qaradağlı kəndinin qərbində) 
Bəyliktəpə kurqanı - ilk tunc dövrü (Qaradağlı kəndinin şimal-şərqində) 
Xırmantəpə kurqanı - ilk tunc dövrü (Çuxurməhlə kəndi) 
Hüseyntəpə kurqanları - ilk tunc dövrü (Çuxurməhlə kəndinin qərbində) 
Çuxurməhlə kurqanı - İlk tunc dövrü (Çuxurməhlə kəndi) 
Qaratəpə yaşayış yeri - Son tunc, ilk dəmir dövrü (Şıxbabalı kəndinin 
cənubunda) 
Gülablı kurqanları - son tunc, ilk dəmir dövrü (Gülablı kəndinin şımal-
şərqində) 
Maqsudlu kurqanları - tunc dövrü (Maqsudlu kəndindən 3 km şərqdə) 
Töyrətəpə kurqanları - tunc və dəmir dövrü (güllücə kəndinin şimalında) 
Karvansaratəpə və Çaparyeri yaşayış yeri - İlk orta əsrlər (Güllücə 
kəndinin cənub-qərbində) 
Yüzbaşlı təpəsi yaşayış yeri - eneloit (Yuxarı Yüzbaşlı kəndi) 
Ağabəy təpəsi yaşayış yeri - eneloit (yuxarı Yüzbaşlı kəndinin şımalında) 
Abdüləzim təpəsi yaşayış yeri - eneloit (Aşağı Yüzbaşlı kəndindən 1.3 km 
şərqdə) 
Şükürbəyli təpəsi yaşayış yeri - eneloit (Aşağı Yüzbaşlı kəndindən 2,3 km 
şımal-şərqdə) 
Sarıçoban kurqanları - tunc dövrü (sarıçoban kəndinin qərbində) 
Bəşirtəpə yaşayış yeri - Eneloit (Üçoğlan kəndi) 
Böyüktəpə kurqanı və yaşayış yeri - tunc dövrü (Üçoğlan kəndi) 
Kərimtəpə yaşayış yeri - eneloit (Üçoğlan kəndinin şımal-şərqində) 
Qəbirstan təpəsi - tunc dövrü (Üçoğlan kəndi) 
I və II Üçoğlan yaşayış yerləri və kurqanlar - tunc dövrü (Sarıçoban 
kəndi) 


Biblioqrafiya 
 
585
Qaçaytəpə yaşayış yeri və nekropol - tunc dövrü (Üçoğlan kəndi) 
Güllütəpə yaşayış yeri - eneloit (Alıbəyli kəndindən 1 km. cənub şərqdə) 
Kazımtəpə yaşayış yeri - eneloit Alıbəyli kəndinin qərbində) 
Sayadtəpə kurqanı - tunc dövrü ( Səfərli kəndinin qərbində) 
Səfərli təpələri yaşayış yeri - eneloit (Səfərlı kəndi) 
Leyla təpəsi II yaşayış yeri - eneloit (Eyvazlı kəndi) 
Nəsirbəy təpəsi yaşayış yeri - eneloit ( Eyvazlı kəndindən cənub-qərbdə) 
Kərimtəpə yaşayış yeri - eneloit (Eyvazlı kəndinin şərqində) 
Əhəd təpəsi yaşayış yeri - eneloit (Eyvazlı kəndinin şərqində) 
Düyü təpəsi yaşayış yeri - eneloit (Eyvazlı kəndindən 500 m. cənub- şərqdə) 
Nazdıxan təpəsi yaşayış yeri - eneloit (Eyvazlı kəndindən 1,5 km. cənub-
şərqdə) 
Çullutəpə kurqanı - tunc dövrü (Çullu, İmamqulubəyli və Quzanlı 
kəndlərinin arasında) 
Həsəntəpə kurqanı - tunc dövrü (Çullu kəndindən qərbdə) 
Sultanbud kurqanı - tunc dövrü İmamqulubəyli kəndinin şimal-qərbində) 
Pənah xanın imarəti - XVIII əsr (Ağdam şəhəri) 
Pənah xanın türbəsi - XVIII əsr (Ağdam şəhəri) 
Xanoğlu türbəsi XVIII əsr (Ağdam şəhəri) 
Türbə - XIX əsr (Ağdam şəhəri) 
Sərdabə - XV əsr (Ağdam şəhəri) 
Körpü - XIV (Madaqiz kəndi) 
Hatəm Məlik qalası - XII əsr (Ağdam şəhəri) 
Məscid - 1868-ci il (Ağdam şəhəri) 
Məbəd - VI-VIII əsrlər ( Şahbulaq kəndi ) 
Məbəd - VI əsr (Kəngərli kəndi) 
Məbəd - XIII əsr (Tərtər çayının yuxarı axarında) 
Türbə - XVIII əsr (Papravənd kəndi) 
Məscid - XVIII əsr (Papravənd kəndi) 
İqamətgah - XVIII əsr (Şahbulaq kəndi) 
Karvansaray - XVIII əsr (Şahbulaq kəndi) 
Bürc - XVIII əsr (Şahbulaq kəndi) 
Məbəd - XV əsr (Maqsudlu) 
Türbə - XVIII əsr (Maqsudlu kəndi) 
Məscid - XVIII əsr (Qiyaslı kəndi) 
Məbəd - XVI əsr ( Salahlı Kəngərli kəndi) 
Məscid - XIX əsr (Boyəhmədli kəndi) 
Türbə - XIV əsr (Kəngərli kəndi) 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
586 
Türbə - XIX əsr (Ağdam şəhəri) 
Uğurlu bəyin türbəsi - XIX əsr (Ağdam şəhəri) 
Türbə - XIX əsr Ağdam şəhərinin 5 klometrliyində, Qaraağac 
qəbirsanlığında) 
Gavur Qala şəhərgahı - orta əsrlər (Ağdam şəhəri) 
Qəbiristanlıq - Orta əsrlər (Papravənd kəndi) 
Qəbiristanlıq - orta əsrlər (Qızıllı Kəngəli kəndi) 
Abıştəpə yaşayış yeri - orta əsrlər (Üçoğlan kəndi) 
Qulu Musa oğlu türbəsi - 1314-cü il (Türbətli kəndi) 
Üzərliktəpə yaşayış yeri - tunc dövrü (Ağdam şəhəri) 
Seyid Lazım Ağanın məqbərəsi - XX əsr (Çəmənli kəndi) 
 
 
Cəbrayıl 
 
11 tağlı Xudafərin körpüsü - XI-XII əsrlər (Cəbrayıl rayonu) 
15 tağlı Xudafərin körpüsü - XIII əsrlər (Cəbrayıl rayonu) 
Niftalı kurqanları - tunc dövrü (Xudyarlı kəndi) 
Ağoğlan nekropoli - ilk orta əsrlər (Cəbrayıl şəhəri) 
Karxulu kurqanları və yaşayış yeri - tunc dövrü - (Karxulu kəndi) 
Canqulu kurqanı - tunc dövrü (Mahmudlu kəndi) 
Qus təpə kurqanı - tunc dövrü (Mahmudlu kəndi) 
İmanqazan təpələri- tunc dövrü (Şıxlar kəndi) 
Şıxlar mağarası - daş dövrü (Şıxlar kəndi) 
Şıxlı kurqanları- son tunc dövrü (Şıxlı kəndi) 
İmanqazantəpə kurqanları - son tunc dövrü (Şıxlı kəndi) 
Qaladağ qalaçası və yaşayış yeri - ilk orta əsrlər (Qalaçıq kəndi) 
Məscidtəpə kurqanı - tunc dövrü (Qalaçıq kəndi) 
Naftalı kurqanları- son tunc və ilk dəmir dövrü (Naftahlar kəndi) 
Qışlaq kurqanları və yaşayış yeri- son tunc və ilk dəmir dovrü (Qışlaq 
kəndi) 
Hovuzlu kurqanları - son tunc və ilk dəmir dövrü (Hovuzlu kəndi) 
Cinlitəpə yaşayış yeri - ilk dəmir dövrü (Hovuzlu kəndi) 
Torağay təpə yaşayış yeri - ilk tunc dövrü ( Şəkərbəyli kəndi) 
Divlər sarayı - daş dövrü (Cavahirlər kəndi) 
Şultan Allahverdi hamamı - XIX əsr (Cəbrayıl şəhəri) 
Dairəvi türbə - XVII əsr (Xubyarlı kəndi) 
Səkkizguşəli türbə - XVII əsr (Xubyarlı kəndi) 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   141   142   143   144   145   146   147   148   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə