Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə21/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   158

Biblioqrafiya 
 
81
677. Təsvirli qayaların tarix  salnaməsi... //Azadlıq.- 2010.- 25 
sentyabr.- S.15.  
 
2011 
678. Azərbaycan Prezidenti İlham  Əliyev Qobustan Dövlət 
Tarixi-Bədii Qoruğunda inşa edilmiş muzeyin açılışında iştirak 
etmişdir //Azərbaycan.- 2011.- 27 dekabr.- S.1-2.  
679. Azərbaycanda təsviri sənətin  və memarlığın inkişafı: 
Qayalar üzərində yaranan ilk “tablolar”: [Qobustan və  Gəmiqaya 
abidələri haqqında] //Azadlıq.- 2011.- 20 oktyabr.- S.14. 
680. İmanquliyev, B. Sirdaşım mənim: [Qobustan abidələri haq-
qında] /B.İmanquliyev //Azərbaycan.- 2011.- 11 sentyabr.- S.5.  
681. Qobustan: Səma altında Azərbaycan arxivi //Şərq.- 2011.- 3 
mart.- S.11; 4 mart.- S.11. 
682. Qobustandakı qaval daşı //Şərq.- 2011.- 9 iyun.- S.11.  
683. Tarixin dərin izlərini  yaşadan kurqanlar: Qobustandan 
Qarabağa qədər... //Azadlıq.- 2011.- 17 avqust.- S.14. 
684. Vahid, T. Böyük sivilizasiyanın beşiyi – Qobustan abidələri  
/T.Vahid //Mədəniyyət.- 2011.- 27 aprel.- S.14.  
 
2012 
685. İlyasoğlu, R. Qobustan qoruğunun yeni binasının açılış  məra-
simi /R.İlyasoğlu //Azadlıq.- 2012.- 18 mart.- S.3. 
686. Muzey içində muzey: Qayaüstü rəsmlərlə yazılmış tarix - 
Qobustan abidələri //Mədəniyyət.- 2012.- 20 mart.- S.4. 
687. Qayaüstü təsvirlərin yazdığı  tarix – Qobustandan İrəvana 
qədər... //Azadlıq.- 2012.- 2 mart.- S.14. 
688. Qobustan qoruğu ilə bağlı geoloji araşdırmaların nəticəsi 
açıqlanıb //Üç nöqtə.- 2012. - 7 aprel.- S.8. 
689. Muradova, F. Qobustan qayaüstü təsvirlərlə yazılmış tarixi-
mizdir /F.Muradova //Respublika.- 2012.- 28 iyul.- S.5; 29 iyul.- S.3. 
 
2013 
690. Ağayev,  İ.  Əcdadlarımın daş yaddaşı: [Qobustan qayaüstü 
rəsmləri haqqında] /İ.Ağayev //Palitra.- 2013.- 18 aprel.- S.11.  
691. Avropada 2013-cü ilin muzeyi – Qobustan //Ekran-efir.- 
2013.- 19 iyul.- S.19. 
692. Nəsirova, R. Qavaldaşın sehri və musiqinin insan sağlamlığına 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
82 
təsiri: Qobustan abidələri /R.Nəsirova //Mədəniyyət.- 2013.- 30 avqust.- S. 
12-13. 
693. İlqaroğlu, F.    Danışan daşlar  şəhərində bir gün: Qobustanda 
/F.İlqaroğlu //Yeni Müsavat.- 2013.- 2 dekabr.- S. 14. 
 
2014 
694. Sultanova, A. Ölkə prezidentinin sərəncamı  qədim Yanardağ 
abidəsinin üzərinə işıq saçdı //İqtisadiyyat.- 2014.- 24-30 yanvar.- S.7. 
695. Qabıssanlı, Ş. Mayalıların və norveçlərin təqvimi Qabıssan qa-
yalarında və xalça işarələrində //Təzadlar.- 2014.- 14 yanvar.- S.12-13.  
696. Tofiq, H. Qobustan abidələri dünya mədəni irs siyahısında: 
[Daşınmaz tarix və  mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və 
mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 
2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı haqqında] //Azad Azərbaycan.- 
2014.- 12 mart.- S. 7. 
697. Yeni çapdan çıxmış kitab qədim Qobustan qayalarının 
açılmamış sirlərindən bəhs edir: [“Qobustan minilliklərin kitabı” 
haqqında] //Xalq qəzeti.- 2014.- 30 mart.- S. 5. 
698. Ülviyyə. Qobustan Mili Qoruğu Azərbaycan və dünya mədəni 
irsinin şah nümunələrindən biri kimi //525-ci qə-zet.- 2014.- 18 iyul.- S.4.  
 
 


Biblioqrafiya 
 
83
 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının  
arxeoloji abidələri 
 
1930 
699. Rəsizadə, M. Şərur dairəsinə səyahət haqqında qeydlər  /M.Rə-
sizadə //Azərbaycanı öyrənmə yolu.- 1930.- №4-5.- S.81-82. 
 
1949 
700. Cəfərzadə, İ. Naxçıvan MSSR-də aparılmış arxeoloji işlər haq-
qında qısa məlumat /İ.Cəfərzadə //AzSSR EA-nın Xəbərləri.- 1949.- №5.- 
S.93-112. 
 
1955 
701. Hüseynov, M. Şorsu dərəsində tapılmış daş dövrünə aid ilk ma-
teriallar /M.Hüseynov //AzSSR EA-nın Məruzələr.- 1955.- C.11.- №1.- 
S.55-69. 
 
1956 
702. Həbibullayev, O. Kültəpə arxeoloji qazıntılarının ilk nəticələri 
/O.Həbibullayev //Azərbaycan tarixinin ən qədim zamanlardan X əsrə qə-
dər dövrünü əhatə edən ekspozisiyaya həsr edilmiş elmi sessiyanın məru-
zə və xəbərlərinin tezisləri.- Bakı, 1956.- S.15-16. 
703. Həbibullayev, O. Kültəpənin öyrənilməsinə dair /O.Həbibulla-
yev //Tarix və Fəlsəfə İn-tunun Əsərləri.- 1956.- C.IX.- S.24-25. [Xülasə]. 
704. Hüseynov, M. Naxçıvanın qədim daş  çəkicləri: [AzSSR EA 
Tarix Muzeyinin materialları  əsasında] /M.Hüseynov //AzSSR EA-nın 
Məruzələri.- 1956.- №2.- S.135-144. 
 
1957 
705. Qolubkina, T. Naxçıvan MSSR-in Qoşa-dizə kəndində küp qə-
birlərinin qazıntıları /T.Qolubkina //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1957.- 
№9.- S.1038-142. [Xülasə]. 
 
1959 
706. Bünyadov, Z. Bəzz şəhər-qalanın yerləşməsi haqqında /Z.Bün-
yadov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər ser.- 1959.- №5.- S.22-
26. [Xülasə]. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
84 
707. Həbibullayev, O. Naxçıvan yaxınlığında Kültəpə təpəsində qa-
zıntılar /O.Həbibullayev //SSR Arxeologiyası üzrə  tədqiqatlar.- 1959.- 
№67.- S.431-452. 
708. Xaspoladov, A. Qovurqala: Respublikanın yeraltı muzeylərinə 
səyahət /A.Xaspoladov //Azərbaycan müəllimi.- 1959.- 2 avqust. 
709. Xaspoladov,  Ə. Onların beş min illik tarixi vardır: Kültəpə 
arxeoloji qazıntıları haqqında /Ə.Xaspoladov //Bakı.- 1959.- 16 dekabr. 
 
1960 
710. Hüseynzadə, L. Arxeoloji tapıntılar: Naxçıvan ərazisində yerlə-
şən Kültəpə abidəsi haqqında /L.Hüseynzadə //Azərbaycan gəncləri.- 
1960.- 6 may.  
711. Vahidov, R. Kültəpədə qiymətli arxeoloji tapıntılar /R.Vahidov 
//Kommunist.-1960.- 12 iyun. 
 
1961 
712. Həbibullayev, O.  Şaxtaxtı  qəbrinin materialları /O.Həbibulla-
yev //AzSSR EA-nın Xəbərləri.  İctimai elmlər bölməsi.- 1961.- №5.- 
S.37-39. [Xülasə] 
713. Hüseynzadə, L. “Çeltaray abidəsi”: [Ordubad rayonunun Nüs-
nüs kəndində yerləşən abidə haqqında] /L.Hüseynzadə //Şərq qalası.- 
1961.- 21 iyun. 
 
1962 
714. Əliyev,V. Naxçıvanda arxeoloji tapıntılar /V.Əliyev //Azərbay-
can müəllimi.- 1962.- 13 may. 
715. Əliyev, V. Naxçıvanda yeni tapıntılar /V.Əliyev //Şərq qapısı.- 
1962.- 1 iyun. 
716. Əliyev, V. Naxçıvanın mis dövrünə aid yeni abidəsi /V.Əliyev 
//AzSSR EA-nın Xəbərləri. İctimai elmlər ser.- 1962.- №2.- S.37-44. 
 
1963 
717. Əliyev, V.  İkinci Kültəpədən tapılmış boyalı qablar /V.Əliyev 
//AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1963.- C.19.- №5.- S.69-74. 
 
1964 
718. Həsənov, A. Gilan qədim Azərbaycan  şəhəridir /A.Həsənov 
//Şərq qapısı.- 1964.- 19 avqust. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə