Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə33/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   158

Biblioqrafiya 
 
129
1208. Kərimov, S.  Şəmkirin orta əsr təndirləri /S.Kərimov //Azər-
baycan arxeologiyası.- 2009.- №2.- S.88-94. 
1209. Mirzəyev, R.  Şəmkir Narınqalasının bir bürcü haqqında 
/R.Mirzəyev //Azərbaycan arxeologiyası.- 2009.- №2.- S.95-100. 
1210.  Müseyibli, N. Eneolit dövrü II Poylu yaşayış yerinin daş 
məmulatı /N.Müseyibli //Azərbaycan arxeologiyası.- 2009.- №1.- S.41-52. 
1211. Müseyibli, N. Zəyəmçay nekropolunun qəbir tipləri /N.Müse-
yibli //Azərbaycan arxeologiyası.- 2009.- №2.- S.37-57. 
1212. Pirquliyeva, Q.  Şəmkir  şəhər yerindən tapılmış sikkələrin 
kataloquna dair (2007-2008-ci illər) /Q.Pirquliyeva //Azərbaycan arxeo-
logiyası.- 2009.- №2.- S.105-112. 
1213. Səlimxanova, X. Orta əsr Şəmkirin dəmir məmulatının tarixi-
analitik tədqiqi /X.Səlimxanova //Azərbaycan arxeologiyası.- 2009.- №2.- 
S.101-104. 
 
2010 
1214. Nüşabə. Gəncədə yeni tapıntılar /Nüşabə //Palitra.- 2010.- 13 
iyul.- S.7. 
 
2012 
1215. İlqaroğlu, P. Mədəniyyət abidələri: [Gədəbəyin Cəfərli kəndi 
ərazisindəki arxeoloji qazıntılar haqqında] /P.İlqaroğlu //Mədəni həyat.- 
2012.- №11.- S.37. 
1216. Prezident  İlham  Əliyev  Tovuzda Göytəpə neolit dövrü 
arxeoloji abidəsi ilə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2012.- 14 aprel.- S.5.  
1217. Sarıyeva,  İ.  “Aveydağ” və “Damcılı” - Azərbaycançılığın  ən 
qədim nümunələrindən biri kimi...: [Qazax rayonunda yerləşən 
“Aveydağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu və “Damcılı” mağarası 
haqqında] /İ.Sarıyeva //Bakı xəbər.- 2012.- 30 avqust.- S. 15.  
1218.  Tarixə  işıq salan  qədim yaşayış  məskənləri: Qazax rayo-
nundakı Baba-Dərviş qədim yaşayış məskəni //Azadlıq.- 2012.- 23 may.- S.14.  
 
2013 
1219. Azərbaycanın  qədim qalası  və karvansarayı ilə bağlı yeni 
faktlar aşkar olunmuşdur: [Göygöl r-nun Balçılı qalasında və Kürək 
çayı yaxınlığında aparılan arxeoloji tədqiqatlar haqqında] //Xalq qəzeti.- 
2013.- 21 avqust.- S. 6.; Mədəniyyət.- 2013.- 21 avqust.- S. 3. 
1220. Dahi  şairə bağışlanan kəndin qalıqları tapılıb: [Gəncədə 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
130 
görkəmli Azərbaycan  şairi Nizami Gəncəviyə hədiyyə olunmuş  Həmənli 
kəndində] //Mədəniyyət.- 2013.- 21 avqust.- S. 2.  
 
2014 
1221. Mansurov, M. Daşsalahlı mağarası /M.Mansurov //Mədəniy-
yət.- 2014.- 18 iyun.- S. 15.  
1222. Məmmədov, A. “Keşikçidağ” ərazisində arxeoloji turizmin in-
kişaf perspektivləri /A.Məmmədov //Mədəniyyət.- 2014.- 12 mart.- S.13.  
1223. Sarıyeva,  İ. Tarixi mədəniyyətimizin qədim tarixə malik qo-
ruqları - Avey dağı  və Damcılı mağarası... //Bakı  xəbər.- 2014.- 23 
sentyabr.- S.15. 
1224. Torpağın altındakı  mədəniyyət qatları: Tovuz arxeoloji 
ekspedisiyası  qədim tarixə  işıq salan faktlar üzə  çıxarıb //Mədəniyyət.- 
2014.- 8 avqust.- S. 10. 
1225. Tovuzda qədim yaşayış məskəni aşkar edilib //Mədəniyyət.- 
2014.- 5 sentyabr.- S. 13. 


Biblioqrafiya 
 
131
 
 
CƏNUB ZONASI 
(Lənkəran, Astara, Cəlilabad, Lerik, Masallı, Yardımlı 
rayonlarının arxeoloji abidələri)
 
 
1927 
1226.  Axundzadə, F. Lənkəran qəzasında tapılmış muncuq /F.Axundzadə 
//Azərbaycan Arxeologiya Komitəsinin Xəbərləri.- 1927.- №3.- S.19-22. 
 
1930 
1227.  Axundzadə, F. Lənkəran qəzasının asarı ətiqələrindən (Şəhri Cəm-
Cəm) /F.Axudzadə //Azərbaycanı öyrənmə yolu.- 1930.- №4-5.- S.69-73. 
 
1961 
1228.  Aslanov, Q. Maraqlı tapıntı: [Yardımlı r-nun Ostair kəndində 
tapılmış küp qəbir haqqında] /Q.Aslanov //Azərbaycan müəllimi.- 1961.- 9 iyul. 
1229. Lənkəran:  Lənkəran-Talış zonasında qədim abidələr //Bakı.- 
1961.- 20 sentyabr. 
1230. Sadıqzadə,  Ş. Astraxanbazar rayonunda tapılmış arxeoloji 
materiallar /Ş.Sadıxzadə //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1961.- C.XVII.- 
№9.- S.851-853. 
 
1962 
1231. Əliyev, M. Lənkəranda yeni arxeoloji tapıntılar /M.Əliyev 
//AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1962.- №9.- S.101-105. 
 
1963 
1232. Sadıqzadə,  Ş.  Yardımlı rayonundan tapılmış arxeoloji mate-
riallar /Ş.Sadıqzadə //Azərbaycan tarixinə dair materiallar.-1963.-S.5-9. 
 
1970 
1233. Mahmudov, F. Talış  və Muğanın qədim mədəniyyətinə aid 
arxeoloji materiallar /F.Mahmudov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, 
fəlsəfə və hüquq seriyası.- 1970.- №2.- S.66-75. 
 
1973 
1234. Quliyev, N.  Lənkəran və Yardımlı rayonlarından təsadüfi ta-
pılmış  bəzi arxeoloji materiallara dair /N.Quliyev //Azərbaycanın maddi 
mədəniyyəti.- 1973.- C.7.- S.258-262. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
132 
1235. Osmanov, F. Yardımlı rayonu Yolocaq kəndində küp qəbri ta-
pıntısına dair /F.Osmanov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1973.- №6.- 
C.29.- S.73-76. 
 
1974 
1236. Mahmudov, F. Lənkəran yaxınlığındakı qədim qəbiristan haq-
qında /F.Mahmudov, H.Kəsəmənli //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəl-
səfə, hüquq ser.- 1974.- №4.- S.47-56. 
1237. Mahmudov, F. Muğanın  ən qədim yaşayış  məskəni: [Cəlila-
bad r-nun Üçtəpə kəndindəki “Əlikömək təpəsi” adlı qədim yaşayış məs-
kənində aparılan arxeoloji qazıntılar haqqında] /F.Mahmudov //Ədəbiyyat 
və incəsənət.- 1974.- 24 avqust.- S.14-15. 
 
1980 
1238. Kəsəmənli, H. Cəlilabad rayonundakı Şilavənlə orta əsr yaşa-
yış yeri haqqında /H.Kəsəmənli,  İ.Babayev //Azərbaycanın maddi mədə-
niyyəti.- 1980.- C.9.- S.146-160. 
 
1983 
1239. Kamilov, K. Daşlarda izlər: Axtarışlar, tapıntılar: [Astara r-nu] 
/K.Kamilov //Kənd həyatı.- 1983.- №11.- S.42-43. 
 
1985 
1240. Əsgərov, R. Bir daha “Həməşərə” haqqında: [Cəlilabad r-
nunda tapılmış  qədim qablar haqqında] /R.Əsgərov //Elm və  həyat.- 
1985.- №3.- S.21-22. 
 
1990 
1241. Qədim tariximizə aid abidələr: [Masallı r-nun arxeoloji abi-
dələri haqqında] //Bakı.- 1990.- 26 fevral. 
 
1995 
1242. Sadıxova,  İ.  Lənkəranın qədim tunc bəzəkləri /İ.Sadıxov 
//Azərbaycan arxeologiyası  və etnoqrafiyası problemləri.- Bakı, 1995.- 
S.8-9.  
 
2002 
1243. Axundov, T. Astara bölgəsinin yeni aşkar olunmuş bəzi abidə-
ləri haqqında /T.Axundov, İ.Əliyev //Azərbaycan arxeologiyası.- 2002.- 
№3-4.- S.119-124. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə