Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə40/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   158

Biblioqrafiya 
 
157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ  
VƏ TOPONİMLƏR 
 
 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
158 
 
 
KİTABLAR 
Ümumi xarakterli ədəbiyyat 
 
1947 
1468. Azərbaycan arxitekturası: Nizami dövrü.- Bakı: Dövlət 
Arxivi
 
nəşriyyatı, 1947.- 445 s. 
 
1948 
1469. Qazıyev, S. Azərbaycanın qədim abidələri /S.Qazıyev.- Bakı: 
Uşaqgəncnəşr, 1948.- 68 s. 
Kitabda Bakı [S.7-25], Şamaxı [S.26], Gəncə [S.38-45] şəhərlərinin, 
İsmayıllı [S.26-27], Göyçay, Ağdaş, Xaldan, Mingəçevir [S.28-29], Qə-
bələ (Qutqaşen) [S.30-32], Oğuz (Vartaşen) [S.32-33], Şəki (Nuxa) [S.34-
35], Zaqatala [S.35-36], Şamxor (Şəmkir) abidələri [S.36-37], Xanlar, 
Lənkəran [S.47-52] r-larının və Naxçıvan MR-nin [S.52-64] qədim abidə-
ləri  haqqında maraqlı məlumatlar verilmişdir. 
 
1951 
1470. Bakıxanov, A.A. Gülüstani-İrəm /Abbasqulu Ağa Bakıxanov; 
tərc. ed. M.Əsgərli; red. Ə.Ələsgərzadə; AzSSR EA Tarix və Fəlsəfə İn-
tu.- Bakı: AzSSR EA, 1951.- 252 s. 
Kitabda Azərbaycanın bəzi rayonlarının memarlıq abidələri haqqında 
məlumat verilir.  
1471. Bretanitski, L. Azərbaycan memarlığı abidələri /L.Bretanitski, 
Ə.Salamzadə; AzSSR EA, Memarlıq İn-tu.- Bakı: Elm, 1951.- 40 s.  
 
1952 
1472. Salamzadə,  Ə. Abidələr danışır /Ə.Salamzadə; red. Ş.Ağa-
yeva.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1952.- 87 s. 
 
1954 
1473. Abdullayev, H. Azərbaycanın mədəniyyət abidələri  haqqında 
/H.Abdullayev; red. Q.Əhmədov; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi Resp. 
Mədəni-maarif işləri metodkabinəsi.- Bakı, 1954.- 17 s. 
 
1955 
1474. Azərbaycan dilinin Muğan qrupu şivələri /AzSSR EA Niza-
mi ad. Ədəbiyyat və Dil. İn-tu; red. R.Rüstəmov.- Bakı: AzSSR EA, 
1955.- 261 s. 


Biblioqrafiya 
 
159
Kitabda “Qarayazı” [S.166-167], “Giləzi” [S.167], “Qaçaqkənd” [S. 
258] toponimləri haqqında məlumat verilir. 
 
1957 
1475. Bünyatov, T. Azərbaycanın uzaq keçmişinə  səyahət /Teymur 
Bünyatov; red. M.Mirzəyev.- Bakı: Azərnəşr, 1957.- 62 s.  
Kitabın “Qədim memarlıq abidələri” bölməsində Beyləqan [S.47], 
Qazax [S.47], Mingəçevir, Tovuz [S.49], Gədəbəy [S.49], Lənkəran [S. 
49], Qəbələ [S.50-51] rayonlarının və  Gəncə [S.57], Naxçıvan [S.47] 
şəhərlərinin abidələri haqqında məlumat var. 
 
1958 
1476. Azərbaycanın tarixi abidələri  /red. M.Ə.Qazıyev.- Bakı: 
AzSSR EA, Azərb. Tarixi Muzeyi, 1958.- 148 s. 
1477. Əlizadə, Q. Azərbaycan xalq memarlığı XIX-XX əsrlərdə: 
oxunmuş mühazirənin stenoqramı /Qəzənfər  Əlizadə; red. A.Qazıyev; 
AzSSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.- Bakı, 1958.- 18 s.  
Kitabda Şirvanşahlar sarayı (Bakı), Nuxa Xan sarayı [S.10-11], Maş-
tağa və Nardaran kəndlərindəki Xan yay iqamətgahı, Naxçıvanda,  İsma-
yıllıda, Zaqatala və Balakən rayonlarında [S.11-18] olan yaşayış binaları 
haqqında məlumat verilmişdir.  
1478. Salamzadə, Ə. Azərbaycanın memarlıq abidələri /Əbdülvahab 
Salamzadə; red. M.Nəcəfov.- Bakı: Azərnəşr, 1958.- 91 s. 
 
1960 
1479. Azərbaycan memarlıq abidələrinin bərpası məsələləri /red. 
M.Hüseynov, L.Bretanski, L.Mamikonov; AzSSR EA Memarlıq və İncə-
sənət İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1960.- 275, [5] s. 
 
1965 
1480. Nəbiyev, N. Coğrafi adların mənşəyi /Nəbi Nəbiyev; red. 
R.Yüzbaşov.- Bakı: Azərnəşr, 1965.- 70 s.  
Kitabda Abşeron [S.5], Bakı [S.13], Qazax [S.21], Zaqatala [S.27], 
Yevlax [S.31], Lənkəran [S.41], Şamaxı [S.70] rayonları və bir çox rayo-
nun adlarının yaranma tarixi haqqında məlumat verilir. 
 
1961 
1481. Salamzadə,  Ə. XVIII-XIX əsrlərdə Azərbaycanda yaşayış bi-
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
160 
naları /Ə.Salamzadə, Ə.Sadıqzadə; red. Q.Qənizadə; AzSSR EA, Memar-
lıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1961.- 167 s. 
 
1966 
1482. Memarlıq və  İncəsənət  İnstitutunun  əsərləri: kataloq /Az. 
SSR Mədəniyyət Nazirliyi, Memarlıq və İncəsənət İn-tu; tərt. ed. N.Bağır-
bəyova; məsul red. M.Hüseynov.- Bakı: [s.n.], 1966.- 110 s. 
 
1968 
1483. Dəmirçizadə, Ə. 50 söz /Əbdüləzəl Dəmirçizadə; red. C.Məm-
mədzadə.- Bakı: Gənclik, 1968.- 102 s.  
 
1969 
1484. Məmmədov, A. Coğrafi adların sirri /Aydın Məmmədov; red. 
R.Yüzbaşov, F.Sahib.- Bakı: Azərnəşr, 1969.- 69 s. 
Kitab Azərbaycan rayonlarının toponimləri haqqında olub, Abşeron 
sözünün yaranması, “Altıağac” (Quba), “Bakı” sözünün etimologiyası 
[S.7-11], “Daşkəsən”, “Zaqatala”, “Lahıc”, “Lökbatan”, “Mərdəkan”, 
“Mingəçevir”, “Muğan”, “Şıx burnu” (Abşeron) [S.15-25], “Xəzər” [S.26-
28], “Suraxanı” [S.29-30], “Bilgəh” [S.33], “Qobustan”, “Quba”, “Qusar” 
[S.34-38], “Gəncə” [S.39-40], “Naxçıvan” [S.41-42], “Naftalan” [S.3-4], 
“Şəki”, “Şamxor” [S.44-46] “Sumqayıt” [S. 50-56]  yer adları haqqında 
məlumat verir. 
1485. Nəbiyev, N. Coğrafi adların mənşəyi: qısa toponomik lüğət 
/Nəbi Nəbiyev; red. İ.Süleymanov.- Bakı: Maarif, 1969.- 106 s. 
Kitabda Abşeron [S.3], Badamdar [S.13], Qazax [S.29], Qax [S.29], 
Quba [S.33], Zaqatala [S.41], Zərdab [S.41], Naxçıvan [S.67], Şamaxı 
[S.105] rayonlarının toponimləri haqqında məlumat verilir. 
 
1972 
1486. Yüzbaşov, R. Azərbaycanın coğrafi adları: oçerklər /Rəmzi 
Yüzbaşov, Kamal Əliyev,  Şəmsəddin Sədiyev; elmi red. B.Abdullayev.- 
Bakı: Maarif, 1972.- 99 s. 
 
1973 
1487. Azərbaycan toponimiyasının öyrənilməsinə  həsr edilmiş 
konfransın materialları /AzSSR Coğrafiya Cəmiyyəti; baş red. H.Əli-
yev.- Bakı: Elm, 1973.- 135 s. Mətn Azərbaycan və rus dillərində. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə