Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə49/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   158

Biblioqrafiya 
 
193
1803. Əliyev,  İ.  Tarixi abidələrə diqqət artırılmalıdır /İ.Əliyev 
//Respublika.- 1999.- 21 may.- S.3. 
1804. Rzayev, N. Türbələrin yaranması  və yayılması haqqında
 
/N.Rzayev,  Ş.Rzayev  //Azərbaycan çoxəsrli, qarşılıqlı, çoxşaxəli mədəni 
əlaqələrdə. Dördüncü Bakı Beynəlxalq Simpoziumunun məruzələrinin 
məcmuəsi [4-6 iyun, 1998].- Bakı, 1999.- S.224-226.  
 
2000 
1805. Muxtarov, R. Mədəni irsin qorunması layihəsi həyata keçirilir 
/R.Muxtarov //Respublika.- 2000.- 3 dekabr .- S.4. 
1806. Vəliyev, E. Azərbaycan memarlıq abidələrinin zərdüştilik 
memarlıq abidələri ilə əlaqəsi /E.Vəliyev //Mədəni-maarif.- 2000.- №4-5.- 
S.33-34. 
 
2001 
1807. Əsədov, V.  Mədəniyyət abidələrinin taleyi hamını düşündür-
məlidir /V.Əsədov //Azərbaycan.- 2001.- 14 dekabr.- S.6. 
1808. Səadət.  Tarixi abidələrimizin bərpasına böyük ehtiyac var 
/Səadət //Azadlıq.- 2001.- 18 sentyabr.- S.12. 
 
2002 
1809. Məmmədov,  İ. Tariximiz, torpağımız, taleyimiz: [kitabda qə-
dim abidələr haqqında məlumat verilmişdir] /İ.Məmmədov.- Bakı, 2002.- 
S.46-47. 
1810. Göyüşov, İ. Tarix və mədəniyyət abidələrimiz 50 ildə /İ.Göyü-
şov //Mədəni-maarif işi.- 2002.- №6.- S.48-50. 
1811. Həsənov, K. Tarix abidələrdə yaşayır /K.Həsənov //Gömrük.- 
2002.- 15 mart.- S.3. 
 
2003 
1812. Qarabağlı, R. Arran memarlıq məktəbi: (Qarabağ, Bərdə, 
Qəbələ abidələri haqqında) /R.Qarabağlı //Qobustan.- 2003.- №3.- S.7-9. 
 
2004 
1813. Əsədov, C.Abidələrimiz tarixi sərvətimizdir /C.Əsədov //Xalq 
qəzeti.- 2004.- 17 mart.- S.7. 
1814.  Əsədov, V. Tariximiz, abidələrimiz, sərvətimiz /V.Əsədov 
//Mədəni-maarif işi.- 2004.- №2/3.- S. 60-65; №5.- S.45-48; №6.- S.42-45.  
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
194 
1815. Şərif.  Əyalətlərdə tarixi abidələrə münasibət acınacaqlıdır 
/Şərif //Yeni Azərbaycan.- 2004.- 22 may.- S.6. 
 
2005 
1816. Əliyev,  Ə.  Qafqaz Albaniyasının müdafiə istehkamları  və 
Sasani imperiyası  ərazisində onların oxşarları  /Ə.Əliyev //Azərbaycan 
arxeologiyası və etnoqrafiyası.- 2005.- №2.- S.41-46. 
1817. Kazımova, S. Keçmişsiz gələcək yoxdur /S.Kazımova //Xalq 
qəzeti.- 2005.- 9 iyul.- S.2; Respublika.- 2005.- 9 iyul.- S.5. 
1818. Vəliyev, A.  Qədim memarlıq nümunələri - tarixi abidələr və 
təbiətin nadir ünsürləri: Bunları qorumaq, yaşatmaq və  gələcək nəslə 
çatdırmaq hər birimizin  vətəndaşlıq borcumuzdur /A.Vəliyev //Xalq 
qəzeti.- 2005.- 26 aprel.- S.6. 
1819. Zeynalov, X. Qafqaz Albaniyası  və  Dərbənd tarixi-memarlıq 
abidələrinin tədqiqinə dair: [Azərbaycan dini-tarixi abidələri haqqında] 
/X.Zeynalov //Qobustan.- 2005.- №4.- S.26-31. 
 
2006 
1820. Dövlət
 
başçısı tarixi-memarlıq abidələrinin qorunmasını 
tələb edir //Azad Azərbaycan.- 2006.- 23 avqust.- S.1. 
1821. Eyvazlı, E. Tarixi yaddaşımız və iddiasız böyüklüyümüz: 
Sərhədlərimizdən kənardakı tarixi və  mədəni abidələrimizin siyahısı 
hazırlanır /E.Eyvazlı //Xəzər.- 2006.- 24 iyun.- S.15. 
1822. Hidayətqızı, S. Abidələr bizim yaddaşımızdır /S.Hidayətqızı 
//Yaddaş.- 2006.- 14 oktyabr.- S.3. 
1823. Xəlilzadə, F. Tarixi memarlıq abidələri milli mədəni sərvə-
timizdir /Flora Xəlilzadə //Azərbaycan.- 2006.- 25 avqust.- S.5. 
1824. Qaliboğlu, E. Tarixi abidələrimizi dünyaya necə tanıdırıq 
/E.Qaliboğlu //Xalq cəbhəsi.- 2006.- 30 avqust.- S.14. 
1825. Məmmədov, A. Müdafiə istehkamlarının tikintisində  təbii 
coğrafi  şəraitinin nəzərə alınması /A.Məmmədov,  Ə.Cümşüdlü //Yeni 
Mədəni-maarif işi.- 2006.- №6.- S.45. 
1826. Muxtarov, R. Mədəni irsin qorunması layihəsi uğurla həyata 
keçirilir /R.Muxtarov //Respublika.- 2006.- 24 mart.- S.6. 
1827. Nəsimi. Tarixi abidələrin qorunması: [İctimai birlik xüsusi 
konsepsiya hazırlanmasını  təklif edir] /Nəsimi //Şərq-qərb.- 2006.- 31 
may.- S.12. 
1828. Nəzakət. “Mədəni irsin qorunması” layihəsi /Nəzakət //Səs.- 
2006.- 6 iyul.- S.12. 


Biblioqrafiya 
 
195
1829. Sadıqov, R. Abidələr hər hansı bir millətin maddi, mənəvi və 
mədəni tarixidir /R.Sadıqov //Yaddaş.- 2006.- 22 iyul.- S.2. 
1830. Tarix və  mədəniyyət  abidələrimiz:  Abidələrin inventar 
nömrəsi, adı, tarixi və yerləşdiyi ünvan göstərilmişdir  //Yaddaş.- 2006.- 
27 may.- S.4; 3 iyun.- 2006.- S.3; 17 iyun.- S.1. 
1831. Tarixi adlar və onlarla bağlı xüsusi işarələrin istifadəsi 
qaydaları haqqında  əmr imzalanıb //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 1 
sentyabr.- S. 8. 
1832. Tarixi-memarlıq abidələrini  qorumaq müqəddəs borcu-
muzdur: [mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyevlə 
müsahibə] //Respublika.- 2006.- 15 sentyabr.- S. 6. 
1833. Vəliyev, Y. Abidələrimizin bərpası onları qorumaq, gələcək 
nəsillərə ötürülməsi deməkdir /Y.Vəliyev //Mədəni-maarif işi.- 2006.- 
№5.- S.2-4. 
 
2007 
1834. Abbasov, F. Qalalarımız – qürurumuz, vüqarımız /F.Abbasov 
//Azərbaycan.- 2007.- 18 avqust.- S.6. 
1835. Ağazədə, R. Atlı  sərkərdə, haradasan?!: [abidələr haqqında] 
/R.Ağazadə, Y.İbrahimli //Pəncərə.- 2007.- №6.- S.84-91. 
1836. Alim. Azərbaycanın tarixi abidələri dağıdılır: Məsələni dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədilə yeni kitab çap edilib: [Heydər Əliyev 
Fondunun çap etdirdiyi “Azərbaycana qarşı müharibə: Mədəni irsin 
hədəfə alınması” kitabı haqqında] /Alim //Olaylar.- 2007.- 9 oktyabr.- S.8. 
1837. Alman kilsələri nəzarətdədir: Mədəniyyət və Turizm Nazirli-
yi kilsələrin təmirini diqqət mərkəzində saxlayır //Ekspress.- 2007.- 7-9 
iyul.- S.20. 
1838. Bayramova, Z. Şərqin tarixi abidələri: [Z.Bünyadov ad. Şərq-
şünaslıq  İn-tunun  əməkdaşı Cavanşir Xıdırovun eyniadlı yeni kitabının 
çapdan çıxması haqqında] /Z.Bayramova, S.İbrahimov //Səs.- 2007.- 16 
yanvar.- S.12. 
1839. Çiçək, B. Abidələrin monitorinqi davam edir: Dörd təbii və 
səkkiz mədəni sərvətlərimizin ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsi 
istiqamətində də iş aparılır /B.Cicək //Ayna.- 2007.- 15 sentyabr.- S.20. 
1840. Çiçək. Abidələrin siyahısı  zənginləşir: [tarixi-memarlıq -
kataloqun çapı haqqında] /Çicək //Ayna.- 2007.- 17 fevral.- S.21. 
1841. Daimi komissiyanın iclasında: [Milli Məclisin Mədəniyyət 
Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının iclasında “Tarix və  mədəniyyət 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
196 
abidələrinin qorunması haqqında” qanunda dəyişiklik edilməsi barədə 
layihənin müzakirəsi] //Azərbaycan.- 2007.- 10 oktyabr.- S.2; Respubli-
ka.- 2007.- 10 oktyabr.- S.3. 
1842. Əcnəbi turistlərdə tarixi abidələrə maraq artıb //Azad 
Azərbaycan.- 2007.- 27 iyul.- S.3; Mövqe.- 2007.- 28-30 iyul.- S.8; 
Ayna.- 2007.- 28 iyul.- S.21. 
1843. Elbar.  “Alın yazısı, iman qapısı”: [Azərbaycanın dini-tarixi 
abidələrindən bəhs edən eyniadlı kitab haqqında] /Elbar //Təzadlar.- 
2007.- 15-22 may.- S.15. 
1844. Əliyev, Y. Milli irsimiz göz bəbəyi kimi qorunur: Prezident 
İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin ənənələrinə sadiq qalaraq 
imzaladığı sərəncamlarla bu prosesi böyük əzmlə həyata keçirir /Y.Əliyev 
//Səs.- 2007.- 13 aprel.- S.3. 
1845. Əsədov, B. Türbələr, pirlər, məzarlar /B.Əsədov //Azərbay-
can.- 2007.- 12 yanvar.- S.5.  
1846. Eyvazlı, E. Tikdim ki, izim qala... Ölkəmizdəki 6308 abidəni 
400 dövlət mühafizəçisi qoruyur /E.Eyvazlı //Xəzər.- 2007.- 1 sentyabr.- 
S.12. 
1847. Kazımlı, K. Bu günümüzə, sabahımıza pəncərə /K.Kazımlı 
//Mədəni-maarif.- 2007.- №10.- S.17-19.  
1848.  Memar Əcəmi //P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2007.- 7 dekabr.- S.6. 
1849. Məmmədova, E. “Hörmət et və qoru” /E.Məmmədova, N.Hə-
sənova //Ayna.- 2007.- 27 yanvar.- S.18. 
1850.  Müqəddəs yerlərimiz //Yeni xəbər.- 2007.- 1 sentyabr.- S.12. 
1851. Mustafayeva, G. Abidələr tariximizdir /G.Mustafayeva, 
M.Binnətova //Azərbaycan.- 2007.- 2 sentyabr.- S.4. 
1852. Orxan.  Memar  Əcəminin türbələri /Orxan //Mədəniyyət.- 
2007.- 7 dekabr.- S. 6. 
1853. Sadıqlı, F. Tarixi-memarlıq abidələrini qorumaq hər birimizin 
borcudur : Ölkə başçısının onlara münasibəti hamı üçün nümunədir 
/F.Sadıqlı //Azərbaycan.- 2007.- 21 oktyabr.- S.4. 
1854. Simnarə. Azərbaycanın mədəni irs siyahısına 6690 abidə daxil 
edilib /Simnarə //Üç nöqtə.- 2007.- 9 may.- S.13. 
1855. Tapdıq, G. Türkiyəli tədqiqatçılar tarixi-mədəni irsimizi 
araşdırırlar /G.Tapdıq //Zaman.- 2007.- 12-13 iyul.- S.8. 
1856.  Vəliyev, Y. Tarix və  mədəniyyət abidələrinin qorunmasının 
kulturoloji yolları /Y.Vəliyev //Mədəniyyət dünyası.- 2006.- №11.- S.57- 62. 
1857. Xəlilzadə, F. Dövlət başçısının tarixi-mənəvi dəyərlərimizə 
növbəti qayğısı /Flora Xəlilzadə //Azərbaycan.- 2007.- 6 aprel.- S.1.  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə