Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə50/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   158

Biblioqrafiya 
 
197
2008 
1858. “Abidə qoruqlarının nümunəvi  Əsasnaməsi” təsdiq edilib 
//Paritet.- 2008.- 20-30 mart.- S.3; Zaman.- 2008.- 20-29 mart.- S.2. 
1859. Azərbaycan aliminin məruzəsi maraqla qarşılanmışdır: 
[İtaliyanın Florensiya şəhərində keçirilən  İslam memarlıq abidələrinin 
qorunması probleminə  həsr olunmuş beynəlxalq konfransda AMEA-nın 
Şərqşünaslıq  İnstitutunun direktoru Gövhər Baxşəliyevanın “İslam me-
marlıq abidələri ümumbəşəri maddi-mənəvi dəyərlər konteksti”ndə möv-
zusunda məruzəsi] //Azərbaycan.- 2008.- 7 dekabr.- S.5. 
1860. Azərbaycanın mədəni və tarixi abidələrinin yeni siyahısı 
hazırlanıb //Şərq.- 2008.- 6 fevral.- S.14; Mərkəz.- 2008.- 6 fevral.- S.15; 
İki sahil.- 2008.- 6 fevral.- S.8; 525-ci qəzet.- 2008.- 6 fevral.- S.7. 
1861.  Hamamın içində,  içində  və çölündə...: Dünyada ilk hamamın 
harada yaradıldığı barədə dəqiq məlumat yoxdur //Xəzər.- 2008.- 7 iyun.- S.24. 
1862. Əfqan. Kəhrizlər – qədim memarlıq abidələri /Əfqan //Xəzər.- 
2008.- 19 aprel.- S.24. 
1863. Əlizadə, Z. Azərbaycanın gözəl sənətləri haqqında: [heykəl-
təraş Zeynal Əlizadənin Azərbaycanın qədim abidələrindən bəhs edən 
“Azərbaycan Yurd Bilgisi” dərgisində çap edilmiş  məqaləsi] /Z.Əlizadə 
//Qobustan.- 2008.- №3.- S.5-12. 
1864. Fərəməzov, Ş. “Cənub bölgəsinin tarix və mədəniyyət abidələ-
ri” kitabı nəşr edilib: [müəllifi Əfqan Şərif olan eyniadlı kitab haqqında] 
/Ş.Fərəməzov //Mədəniyyət.- 2008.- 8 mart.- S.5. 
1865. Hacıxəlil, H. Dini abidələrimiz və turizm /H.Hacıxəlil //525-ci 
qəzet.- 2008.- 9 aprel.- S.4. 
1866. Hacıyeva, E. Abidələr tarixin sınağında /E.Hacıyeva //Mədə-
niyyət.- 2008.- 19 aprel.- S.4. 
1867. Hacıyeva, E. Tarixi abidələrdən istifadə  və onların təbliği 
/E.Hacıyeva //Yeni mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- №8.- S.69-74. 
1868. Hökumət “Abidə qoruqlarının nümunəvi  əsasnaməsi haq-
qında” qanunu təsdiq edib //Mədəniyyət.- 2008.- 3 aprel.- S.2. 
1869. Xaqaniqızı, D. Abidələrimizə  həsr olunmuş kitab: [Şərqiyə 
Məmmədovanın “Azərbaycanın tarixi memarlıq abidələri” kitabı haqqın-
da] /D.Xaqaniqızı //Təhsil problemləri.- 2008.- 11-20 iyul.- S.14. 
1870. Qocayeva, A. İnanc yerlərimiz – müqəddəs ocaqlar /A.Qoca-
yeva //Yeni təfəkkür.- 2008.- 24 may; Respublika.- 2008.- 21 may. 
1871. Mədəni və tarixi abidələrin yeni siyahısı hazırlanıb //İki 
sahil.- 2008.- 6 fevral. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
198 
1872. Mükərrəmoğlu M. Mədəni irsimizin qorunması üzrə məlumat 
Avropa  Şurasının xüsusi veb-saytında yerləşdirildi /M.Mükərrəmoğlu 
//Xalq qəzeti.- 2008.- 28 noyabr.- S.8; Səs.- 2008.- 28 noyabr.- S.16. 
1873. Sadiqoğlu, A. “Azərbaycan  İslam mədəniyyəti abidələri” 
kitabı  nəşr edilib: [Səməd Bayramzadənin eyniadlı kitabı] /A.Sadiqoğlu 
//Azad Azərbaycan.- 2008.- 21 may.- S.7. 
1874. Samirə.  Qərb bölgələrinin abidələri diqqətdədir /Samirə 
//Həftə içi.- 2008.- 16-18 avqust.- S.8. 
1875.  Sultanova, A. Dövlət qayğısı İçərişəhəri yenidən Azərbaycanın 
canlı tarixinə çevirir /A.Sultanova // Mövqe.- 2008.- 29-30 iyul.- S.4. 
1876. Tarixi abidələr özündə  qədim dünyanın izlərini saxlayır: 
“Onların dağıdılması yolverilməzdir”: [ABŞ Dövlət katibinin peşəkar 
və mədəni mübadilə üzrə köməkçisinin müavini Alen Romaqski] //Olay-
lar.- 2008.- 4 dekabr.- S.3. 
1877. Tarixi  əhəmiyyətli Azərbaycan abidələri //Səs.- 2008.- 23 
avqust.- S.12. 
1878. Tarixi sərvətlərin adlarından və onlarla bağlı  işarələrdən 
istifadə etmək üçün nazirliyin icazəsi olmalıdır //Azərbaycan.- 2008.- 
11 noyabr.- S.7; Respublika.- 2008.- 11 noyabr.- S.7. 
 
2009 
1879. Asimqızı, F. Milli memarlıq elementləri: Haşiyə baştağlar 
/F.Asimqızı //Mədəniyyət.- 2009.- 10 aprel.- S.15. 
1880. Daşlaşmış tarix //Azərbaycan.- 2009.- 8 fevral.- S.6. 
1881. Ələsgərqızı, Ş. Sahiblik sevgidən başlayır: [tarixi abidələrimiz 
haqqında] /Ş.Ələsgərqızı //Mədəniyyət.- 2009.- 14 avqust. 
1882. Elnur. “Xarici ölkələr Azərbaycanda 92 məscid tikib”: Hida-
yət Orucov: “Cəmiyyətimiz xurafatdan uzaqlaşır” /Elnur //Həftə içi.- 
2009.- 7 may.- S.3.  
1883. Fuad.  Tarix və  mədəni abidələrimizin mühafizəsinə ictimai 
nəzarət artırılır /Fuad //Paritet.- 2009.- 29 dekabr.- S.5. 
1884. Xəlilzadə, F. Soyqrımına məruz qalmış abidələr: [31 Mart soy-
qırımında zədələnmiş tarixi abidələrimiz haqqında] /F.Xəlilzadə //Azər-
baycan.- 2009.- 31 mart. 
1885. Xəlilzadə, F. Soyqrımına məruz qalmış abidələr: [31 Mart 
soyqırımında zədələnmiş tarixi abidələrimiz haqqında] /F.Xəlilzadə 
//Azərbaycan.- 2009.- 31 mart.- S.5. 
1886. Xəlilzadə, F. Tarixin  əks-sədası olan maddi mədəniyyət sər-


Biblioqrafiya 
 
199
vətlərimiz qorunur /F.Xəlilzadə //Azərbaycan.- 2009.- 25 avqust.- S.5.  
1887. Miri, E. Müsəlman üçün məscid nədir? /E.Miri //Ekspress.- 
2009.- 2-4 may. - S.13.  
1888. Nərimanoğlu, M. Qəsrlər: Tarixin daş yaddaşı /M.Nərimanoğ-
lu //Azərbaycan.- 2011.- 9 oktyabr.- S.7.  
1889. Nəsibli, E. Sınıq körpü: [Azərbaycanla Gürcüstanın sərhədin-
də, Xramçayın üstündə yerləşən abidə haqqında] /E.Nəsibli //Azərbay-
can.- 2009.- 14 aprel.- S.6. 
1890. Nəsibli, E. Tariximizin qədimliyindən xəbər verən abidələr 
/E.Nəsibli //Azərbaycan.- 2009.- 28 may.- S.10.  
1891. Rəhimzadə, N. ARDNŞ mədən ərazilərindəki tarixi abidələrlə 
bağlı  məlumatların təqdimatını keçirdi /N.Rəhimzadə //İki sahil.- 2009.- 
23 dekabr.- S.4. 
1892. Sultanova, M. Abidələrimiz filmlərimizdə necə təsvir olunur? 
/M.Sultanova //Ekran-efir.- 2009.- 27 noyabr.- S.7. 
1893. Şahverdiyev, A. Abidələrin də dili var: Əxlaqi dəyərlərin 
təcəssümü /A.Şahverdiyev //Azərbaycan.- 2009. - 1 fevral.- S.6. 
1894. Tariximiz, dəyərlərimiz...: Koroğlu qalaları //Mübariz 
keşikdə.- 2009.- 15 yanvar.- S.3. 
1895. Tofiq,  Ş.  Mühafizə edilən abidələrin yeni siyahısı  /Ş.Tofiq 
//Bakı.- 2009.- 12-18 iyun.- S.4.  
1896. Umudlu,  İ.  Xaricdəki abidələrimiz - həssas yerimiz. Bəs 
ölkədaxili abidələrimiz nə  vəziyyətdədir /İ.Umudlu //Ayna.- 2009.- 10 
oktyabr.- S.4.  
1897. Zümrüd.  Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsi dünya 
mədəniyyətinə töhfəsini verir  /Zümrüd //Səs.- 2009.- 30 dekabr.- S.12. 
 
2010 
1898. Abdullayeva, F. Azərbaycanda dini turizmə maraq böyükdür 
/F.Abdullayeva //Mədəniyyət.- 2010.- 10 noyabr.- S. 12. 
1899. Ağayev,  İ.  Əcdadlarımızdan gələn daş yaddaş  /İ.Ağayev 
//Palitra.- 2010.- 30 aprel.- S.11. 
1900.  Bayramov, A. Daşlara həkk olunan tarix: [t.e.n. Məlahət Fə-
rəcovanın “Azərbaycan qayaüstü incəsənəti” adlı kitabının çapdan çıxması 
haqqında] /A.Bayramov //Mədəniyyət.- 2010.- 22 oktyabr.- S.15. 
1901. Bayramov, R. Abidələrimizi qorumaq hamımızın işidir 
/R.Bayramov //Mədəniyyət.- 2010.- 16 aprel.- S.5.  
1902. Ceyhun.  Xəzərin yol göstərənləri: [Xəzər sahilində yerləşən 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
200 
abidələr haqqında] /Ceyhun //Mədəniyyət.- 2010.- 29 sentyabr.- S.15.  
1903. Əlizadə, O. Tarixi irsimizin əbədi yaddaşı: 18 aprel Abidələrin 
Beynəlxalq Mühafizə Günüdür /O.Əlizadə //Azərbaycan.- 2010.- 18 
aprel.- S.6. 
1904. Əliyev,  Ə.  YUNESKO-nun jurnalında Azərbaycan abidələ-
rindən bəhs edilmişdir /Ə.Əliyev //Azərbaycan.- 2010.- 16 fevral.- S.6. 
1905. Hüseynzadə, F. Tariximizin “ağlayan” daş ensiklopediyası: 
Hər bir daş abidə  mənsub olduğu xalqın tarixinin əvəzolunmaz salna-
məsidir /F.Hüseynzadə //Paritet.- 2010.- 22-23 aprel.- S.11. 
1906. İsayev,  Ə.  Ulu tarixin yeni-yeni səhifələri açılır: Abidələr 
tariximizdir /Ə.İsayev //Azərbaycan.- 2010.- 4 sentyabr.- S.7. 
1907. “Qala” Qoruğunda festival: [“Təmiz Şəhər” ASC və Heydər 
Əliyev Fondunun dəstəyilə keçirilən festival haqqında] //Ayna.- 2010.- 5 
iyun.- S.18. 
1908. Mehparə.  Abidələrə pasport veriləcək /Mehparə //Mədə-
niyyət.- 2010.- 24 fevral.- S.4.  
1909. Mövsümova, S. Tariximizin daş salnaməsi: Tarixi memarlıq 
abidələrimizin qorunmasına diqqət artırılacaq /S.Mövsumova //Türküs-
tan.- 2010.- 25 aprel-1 may.- S.12. 
1910. Mürvətqızı, S. Tarixi abidələrimizi kifayət qədər təbliğ edə 
bilmirik.  Əbülfəs Qarayev: “Yalnız bədnam qonşularımız bizdən nəyisə 
götürüb mənimsədikdən sonra ayılırıq” /S.Mürvətqızı //525-ci qəzet.- 
2010.- 25 fevral.- S.7. 
1911. Nərimanoğlu, M. Karvansaralar /M.Nərimanoğlu //Azər-
baycan.- 2010.- 11 dekabr.- S.7.  
1912. Nərimanoğlu, M. Qalalar: Tarixin yaddaşında qalanlar 
/M.Nərimanoğlu //Azərbaycan.- 2010.- 24 sentyabr.- S.7.  
1913. Nərimanoğlu, M. Mağaralar – memarlığın ilkin nümunələri 
/M.Nərimanoğlu //Azərbaycan.- 2010.- 29 avqust.- S.4. 
1914. Səlimqızı, C. Daşımızdan muğayat olaq /C.Səlimqızı //Mər-
kəz.- 2010.- 20 aprel.- S.10.  
1915. Sultanova, M. Abidələr və tarixi yerlərimiz /M.Sultanova 
//Ekran-efir.- 2010.- 23 aprel.- S.20. 
1916. Sultanova, A. Azərbaycanı dünyaya tanıdan qürur duyğumuz 
abidələr /A.Sultanova //Mövqe.- 2010.- 6 avqust.- S.4. 
1917. Zərbəliyev, C. Karvansaralar - qədim tarixin yol bələdçiləri 
/C.Zərbəliyev //Mədəniyyət.- 2010.- 15 sentyabr.- S.8.  
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə