Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə57/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   158

Biblioqrafiya 
 
225
2203. İbrahimov, F. İçərişəhərdə X əsrə aid memarlıq abidəsi aşkar 
edilmişdir /F.İbrahimov //Xalq qəzeti.- 1999.- 9 yanvar.- S.6. 
2204.  Kifayət.  İçərişəhər təhlükədədir: Bugünümüzlə yanaşı, keç-
mişimiz də özəlləşdirilir /Kifayət //Yeni Azərbaycan.- 1999.- 2 aprel.- S.9. 
2205. Qıpçaq, M. Qız Qalası /M.Qıpçaq //Səs.- 1999.- 14 may. 
2206. Quliyev, N.  İçərişəhər: Bu gün necə qorunur, necə yeniləşir  
/N.Quliyev //Panorama.- 1999.- 3 iyun.- S.15. 
2207. Mirzəbəyli, İ. “İçərişəhər bayatıları” yaxud bu xislət bizi tari-
xin qınağına aparır /İ.Mirzəbəyli //Xalq qəzeti.- 1999.- 11 mart. 
2208. Mirzəbəyli,  İ.  Məhəmməd Məscidinin 920 yaşı var: [İçəri-
şəhərdəki qədim abidə haqqında] /İ.Mirzəbəyli //Xalq qəzeti.- 1999.- 6 
may.- S.5. 
2209. Sevinc. Azərbaycanın nadir incisi – Şirvanşahlar sarayı 
/Sevinc //Millət.- 1999.- 17 iyun. 
2210. Şəkixanov, T.  İçərişəhərdə tikinti baş plana uyğun aparılır 
/T.Şəkixanov //Respublika.- 1999.- 28 noyabr.- S.5. 
2211. Şəlalə.  Şirvanşahlar sarayı ötən  əsr rusların, indi isə  həmvə-
tənlərimizin etinasızlığının qurbanına çevrilib /Şəlalə //Yeni Azərbaycan.- 
1999.- 2 aprel.- S.9. 
 
2000 
2212. Abbaslı, R. YUNESKO İçərişəhəri qoruyacaq: [YUNESKO-nun 
24-cü sessiyasında bu barədə xüsusi qərar qəbul edilmişdir] /R.Abbaslı 
//Azərbaycan.- 2000.- 10 dekabr.- S.4. 
2213. Abdullayev, M. İçərişəhəri qorumaq borcumuzdur: Ancaq bu-
nu diletantlar yox, peşəkarlar etməlidirlər /M.Abdullayev //Bakı.- 2000.- 
6-12 oktyabr.- S.7. 
2214. Bakılı, E.  İçərişəhərdə yeni tikililərə son qoyulacaq: bu, 
YUNESKO-nun tələbidir: [Avstriyada YUNESKO-nun 24-cü sessiya-
sında qəbul olunan qərar] /E.Bakılı //Azadlıq.- 2000.- 8 dekabr.- S.14. 
2215. Dadaşova, S.  “Şirvanşahlar”ın bərpası yarımçıq qalıb 
/S.Dadaşova //Respublika.- 2000.- 10 fevral.- S.4. 
2216. Əlyarova, E. Məğrur dayan, Qız qalası /E.Əlyarova //Mədəni-
maarif.- 2000.- №1.- S.37. 
2217. Qabilqızı, S. YUNESKO Azərbaycan qarşısında tələb qoydu: 
[İçərişəhərin qorunması haqqında] /S.Qabilqızı //Azadlıq.- 2000.- 8-10 
iyul. 
2218. Mansurov, E.  İçərişəhər və içərişəhərlilər: [bəstəkar ilə 
söhbət] /Eldar Mənsurov//Azərbaycan təbiəti.- 2000.- №1-2.- S.44-47. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
226 
2219. Məmmədli, R.  İçərişəhər məmurlardan və  zəlzələdən qurtul-
du... İndi onu YUNESKO himayə edəcək /R.Məmmədli //Azadlıq.- 2000.- 
2-4 dekabr.- S.12. 
2220. Məmmədov, E.  Şirvanşahlar sarayı ilə bağlı konfrans keçi-
rildi : [abidənin 500 illik yubileyi ilə  əlaqədar nəzərdə tutulan konfrans 
haqqında] /E.Məmmədov //Azadlıq.- 2000.- 21 noyabr.- S.14. 
2221. Məmmədov, E.  Şirvanşahların yubileyi keçirilməyəcək? 
/E.Məmmədov //Azadlıq.- 2000.- 2 avqust. 
2222.  Sultanova, A. Tariximizin şəhəri - onu məhvə məhkum etmi-
şik: [İçərişəhər haqqında] /A.Sultanova //Xalq qəzeti.- 2000.- 30 avqust.- S.5. 
2223. Unutsaq, unudalarıq: [Şirvanşahlar sarayı - 500] //Azərbay-
can.- 2000.- 25 may.- S.2. 
 
2001 
2224. Abdullayev, M.  İçərişəhərin harayı /M.Abdullayev //Bakı.- 
2001.- 8-15 mart.- S.8. 
2225. Bülbüloğlu, P.  İnsan, zaman, mədəniyyət: [Qız Qalası  və 
Şirvanşahlar sarayı daxil olmaqla “İçərişəhər” Dövlət Tarix memarlıq 
kompleksi YUNESKO-nun “Dünya Mədəni  İrs Siyahısı”na daxil edil-
mişdir] /P.Bülbüloğlu //Mədəni-maarif işi.- 2001.- №7-8.- S.3-4. 
2226. Memarlıq tarixi qoruğunun  bərpasına başlanmışdır
[İçərişəhərin] //Azərbaycan.- 2001.- 24 fevral.- S.5. 
2227. Məmmədli, E.  İçərişəhəri Bakıdan ayırmaq olmaz /E.Məm-
mədli //Azadlıq.- 2001.- 3 aprel.- S.12. 
 
2002 
2228. Dadaşova, S. Bədr-Şirvani “Divan” – XV əsr mənbəyi “Şirvan 
şahlarının imarətinin təsviri /D.Dadaşova, S.Məmmədova //Azərbaycan 
arxeologiyası.- 2002.- №3-4.- S.80-84. 
2229. Əbdülhəsənli, T.  Şirvanşahlar sarayı /T.Əbdülhəsənli 
//Azərbaycan.- 2002.- 5 may.- S.6. 
2230. Fərmanoğlu, E. Tariximizin bu abidəsinə qayğı  gərəkdir: 
[İçərişəhər] /E.Fərmanoğlu //Azadlıq.- 2002.- 19 may.- S.5. 
2231. Qabilqızı, S. Tarixi qəsd... Onun arxasında kimlər dayanır?: 
[İçərişəhər haqqında] /S.Qabilqızı //Azadlıq.- 2002.- 26-28 yanvar.- S.14. 
2232. Qocayeva, A.  Şirvanşahlar sarayına daxil olan hər kəs XV 
əsrin ab-havası ilə yaşamalıdır /A.Qocayeva //İki sahil.- 2002.- 3 sentyabr. 
2233. Piriyev, Q. İçərişəhər – Qoruq şəhər /Q.Piriyev //Xalq qəzeti.- 
2002.- 8 sentyabr.- S.5. 


Biblioqrafiya 
 
227
2003 
2234. Abbasov,  İ.  İçərişəhərdə 46 qorunan abidə var /İ.Abbaslı 
//İmpuls.- 2003.- 14 matr.- S.19. 
2235. Altay, Ü. İçərişəhər tarix-memarlıq abidəsinə dair beynəlxalq 
konfrans /Ü.Altay //Xalq qəzeti.- 2003.- 23 aprel.- S.7. 
2236. Bakının tarixi irsini  mühafizə edən tarixi sənəd: Heydər 
Əliyev  İçərişəhər Tarixi-Memarlıq Qoruğunun mühafizəsi və  bərpası 
haqqında sərəncam imzaladı //Yeni Azərbaycan.- 2003.- 18 fevral.- S.2. 
2237. Bayramov, R.  İçərişəhər beynəlxalq statuslu abidədir 
/R.Bayramov //Xalq qəzeti.- 2003.- 26 fevral.- S.7. 
2238. Dadaşova, S. İçərişəhərin iç qayğıları: [Abidənin direktorunun 
söhbəti] /S.Dadaşova //Xalq qəzeti.- 2003.- 23 fevral.- S.8. 
2239. Erol Mehmet.  Qız qalalarının mənşəyi /M.Erol //Qobustan.- 
2003.- №4.- S.51-54. 
2240. Ələkbərov, A. Bakı  İçərişəhərdən başlayır /A.Ələkbərov, 
Mirteymur //Xalq qəzeti.- 2003.- 30 mart. 
2241. Əliquliyeva, D. Abidələr xalqımızın milli sərvətidir: [İçərişə-
hər] /D.Əliquliyeva //Yeni Azərbaycan.- 2003.- 2 iyul. 
2242. Əliyarova, E.  Şirvanşahlar sarayı: Möhtəşəm abidələrimiz 
/E.Əliyarova //Mədəni-maarif işi.- 2003.- №3.- S.34-35. 
2243. Əliyev, R. Tarix tək keçmiş deyil, həm də  gələcəkdir: [İçəri-
şəhər memarlıq qoruğunun mühafizəsi haqqında] /R.Əliyev //Xalq qəzeti.- 
2003.- 22 fevral.- S.6. 
2244. Əmirxanov, H. Tarix və  mədəniyyətimizin canlı  şahidi – 
İçərişəhər /H.Əmirxanov //Xalq qəzeti.- 2003.- 23 fevral.- S.8. 
2245. Həsənov, Ş. Tarix qarşısında məsuliyyət: [İçərişəhər] /Ş.Həsə-
nov //Respublika.- 2003.- 23 fevral. 
2246. Xalqımızın milli sərvəti olan İçərişəhərin qorunub saxlan-
ması dövlətin və  hər bir vətəndaşın müqəddəs borcudur  //Azərbay-
can.- 2003.- 20 fevral.- S.1. 
2247. Xanlarova, S. Tarixi-mədəni irsimizi qoruyub dünyaya nüma-
yiş etdirməliyik: [İçərişəhər haqqında] /S.Xanlarova //Azərbaycan.- 2003.- 
19 aprel.- S.4. 
2248. Xəlilzadə, F. “Muzey  şəhər” özünə qaytarılmalıdır: [İçərişə-
hər] /F.Xəlilzadə //Azərbaycan.- 2003.- 20 fevral.- S.5. 
2249. İbrahimov, K. Qədim  şəhərin qədimliyi qorunub saxlanıl-
malıdır /K.İbrahimov //Azərbaycan.- 2003.- 27 fevral.- S.7. 
2250. İçərişəhər “Dünya irsində”:  [“Dünya irsi” jurnalında  İçəri-
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
228 
şəhər haqqında] //Şərq.- 2003.- 30 oktyabr. 
2251. İçərişəhər icması yaradıldı:  Qurum tarixi abidəni qorumaqla 
məşğul olacaq //Xalq cəbhəsi.- 2003.- 28 mart.- S.11. 
2252. İçərişəhər milli sərvətimizdir //Xalq qəzeti.- 2003.- 20 fevral. 
2253. İçərişəhərdə tikinti işləri dayandırılıb: [Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2003-cü il fevral ayının 17-də imzaladığı 
sərəncamla əlaqədar] //Xalq cəbhəsi.- 2003.- 20 fevral.- S.11. 
2254. İlyasov, V. Qoruq  şəhər düzgün qorunmalıdır /V.İlyasov 
//Azərbaycan.- 2003.- 22 aprel. 
2255. İsmiyev, A.  İçərişəhər turistlərə orta əsri xatırlatmalıdır 
/A.İsmiyev //Xalq qəzeti.- 2003.- 25 fevral. 
2256. Kərimov, E. İçərişəhər ənənəvi şəhər mədəniyyətinin beşiyidir 
/E.Kərimov //Azərbaycan.- 2003.- 13 aprel.- S.6. 
2257. Qədirli, E.  İçərişəhər – milli sərvətimiz və milli iftixarımız 
/E.Qədirli //Respublika.- 2003.- 19 fevral.- S.3. 
2258. Qiyasi, C. Dünya İrs Siyahısının nadir incisi: İçərişəhər xalqın 
milli sərvətidir /C.Qiyasi //Azərbaycan.- 2003.- 16 aprel. 
2259. Qız qalası dağılır //Azadlıq.- 2003.- 9 yanvar.- S.3. 
2260. Qocayeva, A.  İçərişəhər mədəniyyət tariximizin nişanəsidir 
/A.Qocayeva //İki sahil.- 2003.- 15 noyabr. 
2261. Qoçulu, Ö. Sevincli və qəmli təranələr: İçərişəhər xalqın milli 
sərvətidir /Ö.Qoçulu //Azərbaycan.- 2003.- 13 iyul.- S.6. 
2262. Quliyev, M. Memarlıq tariximizin daş salnaməsi: [İçərişəhər] 
/M.Quliyev //Respublika.- 2003.- 20 fevral. 
2263. Mehdixanlı, T. Tarixin şahidi  əsrlərin yadigarı: [İçərişəhər] 
/T.Mehdixanlı //Azərbaycan.- 2003.- 23 fevral.- S.5. 
2264. Məmmədov, C. Tariximizin daş ensiklopediyası: [İçərişəhər 
haqqında] /C.Məmmədov //Azərbaycan.- 2003.- 14 mart.- S.5. 
2265. Məmmədova, G.  İçərişəhəri göz bəbəyi kimi qoruyacağıq 
/G.Məmmədova //Xalq qəzeti.- 2003.- 26 fevral.- S.7. 
2266. Mükərrəmoğlu, M. Bütün azərbaycanlılar  İçərişəhərin tale-
yinə cavabdehdirlər /M.Mükərrəmoğlu  //Xalq qəzeti.- 2003.- 29 mart. 
2267. Rzalı, R. Beynəlxalq konfrans: [“İçərişəhər tarix-memarlıq 
qoruğunun mühafizəsi, bərpası, tədqiqi və  təbliği” adlı beynəlxalq 
konfrans haqqında] /R.Rzalı //Azərbaycan.- 2003.- 23 aprel.- S.3. 
2268. Rzalı, R.  İçərişəhər xalqın milli sərvətidir: Daşlar üzərində 
donmuş simfoniya /R.Rzalı //Azərbaycan.- 2003.- 6 mart.- S.7. 
2269. Süleymanova, X. Memarlığımızın nadir incisi: [İçərişəhər] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə