Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə58/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   158

Biblioqrafiya 
 
229
/X.Süleymanova //Respublika.- 2003.- 27 fevral.- S.7. 
2270. Tahirə. “İçərişəhəri qorumaq üçün çox işlər görmək lazımdır” 
/Tahirə //Şərq.- 2003.- 23 aprel.- S.14. 
2271. Telman, M. İçərişəhər: Dünən, bu gün, sabah /M.Telman 
//Azərbaycan.- 2003.- 31 yanvar.- S.7. 
2272. Zahidov, Q.  İçərişəhərin içi göynəyir: Bu tarixi memarlıq 
kompleksini YUNESKO xilas etdi /Q.Zahidov //Azadlıq.- 2003.- 21 
fevral.- S.5. 
 
2004 
2273. Abutalıbov, R. İçərişəhərin qorunması  və  bərpası ilə bağlı 
Prezident fərmanının icrası  zəif gedir: [UNESCO üzrə Azərbaycan Milli 
katibliyinin rəhbəri ilə müsahibə] /R.Abutalıbov //Yeni Azərbaycan.- 
2004.- 10 yanvar.- S.6. 
2274. Ahənçi, P. Orta əsr  əcnəbi alim, coğrafiyaşünas, tacir, diplo-
mat və  səyyahların Bakı haqqındakı görüşləri /P.Ahənçi, K.İbrahimov 
//Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası.- 2004.- №2.- S.132-141. 
2275. İbrahimov, K. Qız qalası qarşısındakı abidələr haqqında bəzi 
mülahizələr /K.İbrahimov //Azərbaycan arxeologiyası  və etnoqrafiyası.- 
2004.- №1.- S.99-102. 
 
2005 
2276.  Behbudqızı, S. Özümüzdən özümüzə şikayət: Yaxud Şirvanşa-
hlar sarayının çəkdikləri /S.Behbudqızı //Həftə içi.- 2005.- 13 sentyabr.- S.8. 
2277. Cəbiyev, Q. Xanəgah Qız qalası /Q.Cəbiyev //Azərbaycan 
arxeologiyası və etnoqrafiyası.- 2005.- №2.- S.58-65. 
2278. Fuad, E. Bakının göz bəbəyi İçərişəhər, baş tacı Şirvanşahlar 
sarayıdır /E.Fuad //Respublika.- 2005.- 17 aprel.- S.6. 
2279. Xəlilzadə, F.  İçərişəhərin taleyində dönüş yaranacaq: İçəri-
şəhərin YUNESCO-nun Dünya Mədəni İrs Siyahısına salınması haqqında 
/F.Xəlilzadə //Azərbaycan.- 2005.- 20 fevral.- S. 6. 
2280. Qocayeva, A.  İçərişəhər dövlətimizin və YUNESKO-nun 
diqqət mərkəzindədir /A.Qocayeva //İki sahil.- 2005.- 29 noyabr. 
2281. Qocayeva, A.  İçərişəhər dünya şəhərsalma sənətinin nadir 
incilərindəndir /A.Qocayeva //İki sahil.- 2005.- 31 avqust; Yeni təfəkkür.- 
2005.- 24 oktyabr. 
2282. Qocayeva, A.  İçərişəhərin taleyi hamımızı düşündürməlidir 
/A.Qocayeva //İki sahil.- 2005.- 12 aprel. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
230 
2283. Zəkiyev, F. İçərişəhərin incisi: [Şirvanşahlar sarayı haqqında] 
/F.Zəkiyev //Respublika.- 2005.- 9 iyul.- S.5. 
 
2006 
2284. Bakının tarixi-memarlıq abidələrinin bərpası ilə bağlı Döv-
lət Proqramı hazırlanacaq //Səs.- 2006.- 19 avqust.- S.2. 
2285. Basqallı, E. “Qız qalasının fanatları”: [abidənin problemləri 
haqqında] /E.Basqallı, R.İbrahimoğlu //Şərq.- 2006.- 2 may.- S.13.  
2286. Cahangirli, S. Abidəsizləşən Bakı. Tarixi-memarlıq abidə-
lərinin bərpasıyla bağlı  qəbul ediləcək dövlət proqramı bu prosesi 
dayandıra bilər /S.Cahangirli //Paritet.- 2006.- 22-23 avqust.- S.9. 
2287. Elçin.  Sirli  Şirvanşahlar sarayı: Sarayın pilləkənlərinin 
hündürlüyü  Şirvanşah Xəlilullahın boyunun iki metrdən çox olması ilə 
əlaqədar imiş /Elçin //P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2006.- 7 iyul.- S.5. 
2288. Etibar, İ. Şirvanşah Fərrux Yasarın qəbri tapılmışdır? /İ.Etibar 
//Yaddaş.- 2006.- 8 iyul.- S.3. 
2289. Əsədov, B. Bakının qədim memarlıq simasını özünə qaytar-
maq lazımdır /B.Əsədov //Azərbaycan.- 2006.- 10 sentyabr.- S.5. 
2290. Həsənli, C.  İlham  Əliyev “Təzə pir” məscidinə baş  çəkib: 
[Azərbaycanın Prezidenti aparılan bərpa işləri ilə maraqlanıb] /C.Həsənli 
//Həftə içi.- 2006.- 22 sentyabr.- S.1-2. 
2291. İçərişəhərin tarixi abidələrinin inventarlaşdırılmasına həsr 
olunmuş tədbir: [Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti və ABŞ-ın 
Minesota Universitetinin birgə  təşkilatçılığı ilə “Dünya irsi abidəsi Bakı 
İçərişəhərinin tarixi tikililərinin inventarlaşdırılması” layihəsi adlı  tədbir 
keçirilmişdir] //Azərbaycan.- 2006.- 4 noyabr.- S.6. 
2292. Qocayeva, A. Bakı memarlıq tariximizin daş ensiklopediya-
sıdır /A.Qocayeva //İki sahil.- 2006.- 29 avqust.  
2293. Qocayeva, A.Tarixin yaşıdı – İçərişəhər /A.Qocayeva //İki 
sahil.- 2006.- 23 noyabr. 
2294. Quliyeva, C.  İçərişəhər məscidləri: [arxeoloq Kamil İbrahi-
mov ilə müsahibə] /C.Quliyeva //Ekspress.- 2006.- 15-17 iyul.- S.6. 
2295. Mütəllimova, S. Qalanın yolu bir olar: [XII yüzilliyin abidəsi 
“Qız Qalası” haqqında] /S.Mütəllimova //Mədəniyyət.- 2006.- 8 iyul.- S.7. 
2296. Rəhimov, K. Bakının memarlıq irsinin problemləri: Res-
publikadakı abidələrin və qoruqların dövlət tərəfindən mühafizəsi 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə tapşırılmalıdır /K.Rəhimov, V.Əsədov 
//Yeni Azərbaycan.- 2006.- 12 sentyabr.- S.6. 


Biblioqrafiya 
 
231
2007 
2297. Aşağı Karvansara” kompleksinin bərpası üçün vəsait 
ayrılıb //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 9 avqust.- S.8. 
2298.  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bibiheybət ziyarətgah 
kompleksində olmuşdur  //Azərbaycan.- 2007.- 23 dekabr.- S.1; 
Respublika.- 2007.- 23 dekabr.- S.1; Xalq qəzeti.- 2007.- 23 dekabr.- S.1. 
2299. Bayramova, Z.  “İçərişəhər”in keramika üzərində  xəritəsi 
hazırlanıb: Turistlər üçün bələdçi olan və 85 abidənin ünvanını göstərən 
xəritələrin elektron variantı hazırlanacaq /Z.Bayramova //Səs.- 2007.- 28 
noyabr.- S.14. 
2300. Dünyamaloğlu, F. Lal daşların “pıçıltıları”: [Qız Qalası 
haqqında] /F.Dünyamalıoğlu //Mədəniyyət.- 2007.- 31 avqust.- S.7.  
2301. Əlioğlu, S. Bakının tarixi-memarlıq abidələrinə misilsiz töhfə: 
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Sərəncam bunun bariz göstəricisidir 
/S.Əlioğlu //Səs.- 2007.- 5 aprel.- S.3. 
2302. Əliqızı, Z.  Qız Qalasının sirləri: Qalanın astronomik və  şəfa-
verici yönləri aşkarlanıb /Z.Əliqızı //Kaspi.- 2007.- 20-27 mart.- S.15. 
2303. Əsədova, İ. Qərib ölkəyə doğma xanımlar: [Bibiheybət məsci-
di haqqında] /İ.Əsədova //Yeni xəbər.- 2007.- 11 avqust.- S.14. 
2304. İçərişəhəri göz bəbəyi  kimi qoruyub gələcək nəsillərə 
çatdıraq //Azərbaycan.- 2007.- 10 iyul.- S.4. 
2305. İsmayılqızı, X. Abidələrimiz milli-mənəvi sərvətimizdir: [şə-
hərsalma tariximizi özündə yaşadan və daş yaddaşımız kimi dəyərləndiri-
lən  İçərişəhərin özünəməxsus gerbi olacaq] /X.İsmayılqızı //İki sahil.- 
2007.- 17 iyul.- S.6. 
2306.  Mirayıq, A. Qız Qalası araşdırılmalıdır: [heykəltəraş T.Rüstə-
movun abidə haqqında fikirləri] /A.Mirayıq //Üç nöqtə.- 2007.- 9 iyun.- S.18. 
2307. Mir-Teymur.  Xəzərin incisi: [Qız Qalası haqqında] /Mir-
Teymur //Pəncərə.- 2007.- №2.- S.88-93. 
2308. Muğam Teatrında simpozium keçirilmişdir: [İçərişəhər Ta-
rix-Memarlıq Muzey-Qoruğu ərazisində aşkar edilmiş maddi mədəniyyət 
abidələrinin təqdimatı] //Respublika.- 2007.- 19 dekabr.- S.4; Vətəndaş 
həmrəyliyi.- 2007.- 19-22 dekabr.- S.8.  
2309. Musaqızı, L. Qız Qalasına tək-tək çıxmaq olmaz : [rəssam-
heykəltəraş Mir Teymurun İçərişəhər haqqında söhbəti] /L.Musaqızı //Üç 
nöqtə.- 2007.- 10 mart.- S.6. 
2310. Naibə. “Səadət” sarayının aqibəti /Naibə //Həftə içi.- 2007.- 30 
iyun-2 iyul.- S.1;5. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
232 
2311. Nərimanlı, A. Qız Qalası, tarixin bakirəliyi və  dərviş 
/A.Nərimanlı, A.Şamiloğlu //Zaman.- 2007.- 8-10 dekabr.- S.22. 
2312. Pünhan.  Qız Qalası özünəməxsusluğu ilə  fərqlənir /Pünhan 
//Üç nöqtə.- 2007.- 20 oktyabr.- S.18. 
2313. Qızıl Gül. İçərişəhərlə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlandı: 
[Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində  “İçəri  şəhəri xilas edək” layihəsi çər-
çivəsində ictimai müzakirə] /Qızıl Gül //Vətəndaş həmrəyliyi.- 2007.- 2- 4 
dekabr.- S.4; Şərq.- 2007.- 4 dekabr.- S.12. 
2314. Quliyev, N.  İçərişəhəri məhv edənlər mədəni irsimizə  zərbə 
vurublar: [tarixçi -bərpaçı Aytəkin İmranovayla söhbət] /N.Quliyev //Və-
təndaş həmrəyliyi.- 2007.- 7-11 mart.- S.1. 
2315. Rəsulova, T. Qız Qalası  bərpa ediləcək: [Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin sektor müdiri Telman Kərimlinin söhbəti] 
/T.Rəsulova //Yaddaş.- 2007.- 24 may.- S.6.  
2316. Rzalı, R. İçərişəhər qorunub saxlanmalıdır /R.Rzalı //Azərbay-
can.- 2007.- 29 sentyabr.- S.7. 
2317. Samirə.  İçərişəhər məscidləri... /Samirə //Azadlıq.- 2007.- 11 
oktyabr.- S.10. 
2318. Sultanova, M. “Səadət sarayı” və onun tarixçəsi /M.Sultanova 
//Ekran-Efir.- 2007.- 23 noyabr. 
2319. Sultanova, M. 600 yaşlı  İçərişəhər... /M.Sultanova //Ekran-
Efir.- 2007.- 2 noyabr.- S.16. 
2320. Sultanova, M. Bakı karvansaraları barədə biz nələri bilirik? 
/M.Sultanova //Ekran-Efir.- 2007.- 29 dekabr.- S.25.  
2321. Sultanova, M. Hamamın içində  və çölündə..: [tarixi abidələr 
hesab olunan Bakı hamamlarının unikallığı barədə] /M.Sultanova //Ekran- 
Efir.- 2007.- 9 noyabr.- S.16. 
2322. Tofiq, H. Azərbaycanın milli sərvəti – İçərişəhər: [AMEA-nın 
müxbir üzvü, prof. Vəli Əliyevlə müsahibə] /H.Tofiq //Azad Azərbaycan.- 
2007.- 25 dekabr.- S.6. 
2323. Yusubova, F. Şirvanşahlar sarayı – mürəkkəb relyef şəraitində 
formalaşan  əski yaşayış  məkanı /F.Yusubova //Qobustan.- 2007.- №2.- 
S.66-67. 
 
2008 
2324. Bibiheybət Ziyarətgah kompleksi  əsaslı yenidənqurma və 
geniş tikinti işlərindən sonra istifadəyə verilmişdir: Azərbaycan Prezi-
denti  İlham  Əliyev mərasimdə  iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2008.- 13 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə