Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə64/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   158

Biblioqrafiya 
 
253
/Y.Cansail //Mədəniyyət.- 2010.- 28 iyul.- S.8. 
2583. Cansail, Y. Hövsan: Tariximizin yaddaşı: Bakı  kəndləri 
/Y.Cansail //Mədəniyyət.- 2010.- 3 sentyabr.- S. 8.  
2584. Cansail, Y. Maştağa: Tariximizin yaddaşı: Bakı  kəndləri 
/Y.Cansail //Mədəniyyət.- 2010.- 20 avqust.- S.8. 
2585. Cansail, Y.  Mərdəkan: Tariximizin yaddaşı: Bakı  kəndləri 
/Y.Cansail //Mədəniyyət.- 2010.- 14 iyul.- S.15. 
2586. Cansail, Y. Ramana: Tariximizin yaddaşı: Bakı  kəndləri 
/Y.Cansail //Mədəniyyət.- 2010.- 21 iyul.- S.15. 
2587. Cəbiyeva, T. “Atəşgah məbədi”ndə yeni ocaq yeri aşkar 
olundu /T.Cəbiyeva //Azərbaycan.- 2010.- 7 oktyabr.- S.7. 
2588. Əsədova, G. Dünyanın  ən müxtəlif ölkələrindən Atəşgaha 
ziyarətə gəlirdilər /G.Əsədova //Paritet.- 2010.- 16-17 dekabr.- S.9. 
2589. Nuriyev, A. “Bir qalanın sirri”: Tarixin sınaqlarından çıxmış 
Mərdəkan qalası /A.Nuriyev //Kaspi.- 2010.- 13-15 noyabr.- S.8. 
2590. Nuriyev, A. Qapısı  qıfıllı qala: [Qədim Ramana qalası haq-
qında] /A.Nuriyev //Kaspi.- 26 oktyabr.- S.8. 
2591. Nuriyev, A. Nur olan yer: [Nardaran kəndinin tarixi memarlıq 
abidələri haqqında] /A.Nuriyev //Kaspi.- 2010.- 23 noyabr.- S.11. 
2592. Orada torpağı atəş saçan bir diyar var... Oda sitayiş edilən 
məkan: [“Atəşgah məbədi” haq.] //Azadlıq.- 2010.- 7 oktyabr.- S.13. 
2593.  Pir Həsən ziyarətgahı //Mədəniyyət.- 2010.- 27 yanvar.- S.16. 
 
2011 
2594. Abdullayeva, F. “Atəşgah” qoruğunun  ərazisi genişləndiri-
ləcək: Arxeoloji qazıntılar nəticəsində maraqlı faktlar əldə edilib 
/F.Abdullayeva //Mədəniyyət.- 2011.- 9 fevral.- S.9. 
2595. Abdullayeva, F. Qala qoruğu: turistlərin sevimli məkanı 
/F.Abdullayeva //Mədəniyyət.- 2011.- 28 sentyabr.- S.9. 
2596. Abşeronun qədim tarix  salnaməsi - Ramana: XIV əsrdən 
günümüzə soraq gətirən məşhur qala //Azadlıq.- 2011.- 19 fevral.- S.13. 
2597. Bir Abşeron hekayəti - Şağan: Şağan - Oğuz elinin məskəni 
//Azadlıq.- 2011.- 4 iyun.- S.14.  
2598. Cavadova,  İ. Balaxanı - Odlar məkanı  /İ.Cavadova //Həftə 
içi.- 2011.- 28 sentyabr.- S.1; 8. 
2599. Cavadova,  İ.  Ərlər qalası Ramana /İ.Cavadova //Həftə içi.- 
2011.- 15-17 oktyabr.- S. 8. 
2600. Ceyhun. Tikdim ki, izim qala...: Abşeron ərazisindəki qalalar 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
254 
tariximizi yaşadan möhtəşəm abidələrdir /Ceyhun //Mədəniyyət.- 2011.- 9 
fevral.- S.15.  
2601. Çərkəzoğlu,  Ə. Çiskinli gündə nisgilli gəzinti: [İçərişəhər 
haqqında] /Ə.Çərkəzoğlu //Zaman.- 2011.- 12-14 fevral.- S.2.  
2602. Əliqızı,  Ş. “Atəşgah” məbədi sığortalandı: [Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin Mədəni sərvətlər sektorunun müdiri Könül Cəfəro-
vanın məlumatı] /Ş.Əliqızı //İki sahil.- 2011.- 29 noyabr.- S.14. 
2603. İsmayılova, R. Binəqədidəki tarixi abidələrə diqqət artır 
/R.İsmayılova //Həftə içi.- 2011.- 9 sentyabr.- S.8. 
2604. Mehparə. Tarixi irsimizə böyük töhfə: Qədim keçmişimizin 
yadigarı olan “Atəşgah” məbədi dünyaya daha geniş  şəkildə  təqdim 
ediləcək /Mehparə //Mədəniyyət.- 2011.- 30 noyabr.- S. 9. 
2605. Muradova, N. Tikdim ki, izim... Qala: [kəndin tarixi abidələri 
haqqında] /N.Muradova //Paritet.- 2011.- 27-28 sentyabr.- S.16. 
2606. Sadıqzadə, M. “Atəşgah” tarix-mədəniyyət abidəsi sığorta-
landı: [“Atəşgah” tarix-mədəniyyət abidəsinin “Atəşgah” sığorta  şirkəti 
tərəfindən sığortalanması haqqında] /M.Sadıqzadə //Azərbaycan.- 2011.- 
27 noyabr.- S.7. 
2607. Sultanova, P. “Bir vaxt səcdəgah idi atəşpərəstlərə...”: 
“Atəşgah məbədi” Azərbaycanın dünyada məhşur olan tarix-memarlıq 
abidələri sırasında ön yerlərdən birini tutur /P.Sultanova //525-ci qəzet.- 
2011.- 13 aprel.- S.6.  
2608. Sultanova, P. Ramananın memarlıq inciləri – tarixin yaşıdı 
abidələr /P.Sultanova //525-ci qəzet.- 2011.- 15 iyun.- S.6. 
2609. Tarix-etnoqrafiya qoruğu: Tam bir abidə kompleksini 
xatırladan Qala kəndi //Azadlıq.- 2011.- 6 sentyabr.- S.14. 
2610. Tarixin qalası - Qala  kəndi:  Əsrlərlə  bəhsə girən Qala: 
[Abşeron r-nun Qala kəndinin tarixi abidələri haqqında] //Azadlıq.- 2011.- 
6-7 mart.- S.14. 
 
2012 
2611. Xəlilzadə, F. Bu Qala bizim qala...: Bura Vətəndi: [“Qala” 
Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğu haqqında] /F.Xəlilzadə //Azərbaycan.- 
2012.- 25 noyabr.- S.6. 
2612. İkramqızı, F. Atəşgah - əbədi odlar məkanı /F.İkramqızı //İki 
Sahil.- 2012.- 9 avqust.- S.22. 
2613. İlyasoğlu, R. Binəqədi IV dövr fauna və flora təbiət abidəsi 
/R.İlyasoğlu //Respublika.- 2012.- 14 iyul.- S.7. 


Biblioqrafiya 
 
255
2614. İsmayılova, P. “Qırx qız” qayasının sirri: [Bakının Güzdək 
qəsəbəsinin “Güzdək yamacı” adlanan yerində yerləşən qaya haqqında] 
/P.İsmayılova //Həftə içi.- 2012.- 26-27 iyun.- S.5. 
2615. Mehparə.  Atəşgah məbədi tarixi görkəmini bərpa edir /Meh-
parə //Mədəniyyət.- 2012.- 21 dekabr.- S.8.  
2616. Rəhimov, N. Turizm-diyarşünaslıq geniş  təbliğ olunur: 
[“Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun fəaliyyəti haqqında] 
/N.Rəhimov //Azərbaycan müəllimi.- 2012.- 21 dekabr.- S.8.  
2617. Sarıyeva,  İ. Bakıda ingilis zabitinin oğurluq etdiyi məşhur 
tarixi abidə...: [Suraxanıda yerləşən “Atəşgah-məbəd” qoruğu haqqında] 
/İ.Sarıyeva //Bakı xəbər.- 2012.- 1 avqust.- S.15.  
2618. Sarıyeva,  İ. Suraxanıda 200 əsrlik tarixi abidənin taleyi həll 
edildi: [Suraxanı “Atəşgah məbədi” Qoruğunun rəhbəri Fuad Nuriyevin 
söylədikləri] //Bakı xəbər.- 2012.- 30 iyul.- S. 11.  
2619. Səfərova, S. Suraxanı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı: real 
vəziyyət və perspektivlər rayonun qürur yeri – “Atəşgah” /S.Səfərova 
//Bakı xəbər.- 2012.- 7-8 dekabr.- S.12.  
2620. Tahirqızı, Ü. Bu qala bizim Qala: [Qala kəndinin tarixi abi-
dələri haqqında] /Ü.Tahirqızı //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 29 noyabr.- S.13.  
2621. Tahirqızı, Ü. Kələzağ yaşayış ərazisi: Bu kənddə turizm üçün 
dəyərli ola biləcək abidələr var /Ü.Tahirqızı //Xalq cəbhəsi.- 2012.- 20 
dekabr.- S.13. 
2622. Zərbəliyev, C. Diri Baba türbəsi: [Qobustan r-nun Mərəzə 
kəndi yaxınlığımda yerləşən abidə haqqında] /C.Zərbəliyev //Mədəniy-
yət.- 2012.- 10 fevral.- S. 13.  
 
2013 
2623. Dəniz qoxulu Şağan hekayəti...:  Qədim türklərin yaşayış 
məskəni //Azadlıq.- 2013.- 25 noyabr.- S.14.  
2624. Əmircanın  iki yaşıd  abidəsi: XIV əsrin  şahidi  Əmircan 
türbəsi //Azadlıq.- 2013.- 19 sentyabr.- S.14.  
2625. Pərvin. Tarixi abidələrimiz pasportlaşdırılacaq: “Yanardağ” və 
“Atəşgah” məbədinin də YUNESKO-nun siyahısına daxil edilməsi 
gözlənilir /Pərvin //Həftə içi.- 2013.- 23-25 fevral.- S.16. 
2626. Prezident  İlham  Əliyev  “Atəşgah məbədi” Dövlət Tarix-
Memarlıq Qoruğunda aparılan bərpa və yenidənqurma işlərindən 
sonra yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur //Azərbaycan.- 2013.- 30 mart.- 
S.1.  
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
256 
2627. Sultanova, M. Atəşgah məbədi tarixi görkəmini bərpa edir 
/M.Sultanova //Ekran-efir.- 2013.- 25 yanvar.- S. 6. 
2628. Xaçınçaylı, Q. “Atəşgah” qoruğunda sərgi keçirilib: Əbülfəs 
Qarayev: “Tarixi abidələrə, milli-mədəni dəyərlərə hörmət etmək hər kəsin 
vətəndaşlıq borcu olmalıdır” /Q.Xaçınçaylı //Həftə içi.- 2013.- 20-22 
aprel.- S.16.  
 
2014 
2629. Abdullayev, F. Tariximizdən gələn səslər: [Qala kəndinin 
tarixi abidələri haqqında] //Respublika.- 2014.- 21 oktyabr.- S.11.  
2630. Eyyubov, C. “Alov” üzüyünün hekayəti: (axırıncı Kahin): 
[Atəşgah məbədi haqqında] //Palitra.- 2014.- 17 yanvar.- S.13. 
2631. Quliyeva, A.  Şeyx  Şaban türbəsi: [Sabunçu r-nu ərazisində 
yerləşən abidə haqqında AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
kiçik elmi işçisi Aygün Quliyeva ilə müsahibə] /A.Quliyeva; müsah. 
apardı S.Fərəcov //Mədəniyyət.-2014.- 11 aprel.- S.15.  
2632. Sarıyeva,  İ. Tikdim ki, izim qala – Abşeron istehkamları 
//Bakı xəbər.- 2014.- 1 oktyabr.- S.15. 
2633.  Sultanova, A. Ölkə prezidentinin sərəncamı  qədim Yanardağ 
abidəsinin üzərinə işıq saçdı //İqtisadiyyat.- 2014.- 24-30 yanvar.- S.7. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə