Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə71/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   158

Biblioqrafiya 
 
281
 
 
ŞİMAL BÖLGƏSİ 
(Şəki, Baləkən, Qax, Qəbələ, Oğuz rayonlarının  
memarlıq abidələri və toponimləri
 
Kitablar 
 
1969 
2933. Kərimov, K. Şəki: bələdçi /Kərim Kərimov; red. Ə.Ağayev.- 
Bakı: Azərnəşr, 1969.- 62 s. 
 
1970 
2934. Fətullayev,  Ş.  Şəki abidələri /Şamil Fətullayev; red. 
M.Nəcəfov.- Bakı: Gənclik, 1970.- [18] s. 
 
1982 
2935. İsmayılov, M.  Şəki: [tarixi oçerk] /Mahmud İsmayılov; elmi 
red. S.Əliyarov.- Bakı: Azərnəşr, 1982.- 150 s. 
 
1984 
2936. Qədirov, F. Azərbaycanın  Şimal müdafiə istehkamları: sabiq 
Qəbələ mahalının V-XIV əsr abidələri  əsasında /Firudin Qədirov; red.: 
İ.Əliyev, Q.Əhmədov; AzSSR EA, Tarix İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafi-
ya sekt.- Bakı: Elm, 1984.- 150 s.  
 
1985 
2937. Əliyev,  İ.  Qəbələ  /İqrar  Əliyev, Firudin Qədirov; red. M.Hü-
seynov; AzSSR EA Tarix İn-tu.- Bakı: Elm, 1985.- 86 s. Mətn Azərbay-
can, rus və ingilis dillərində. 
 
1986 
2938.  Salamzadə,  Ə.  Şəki xanlarının sarayı  /Əbdülvahab Salamzadə, 
Kamil Məmmədzadə; red. M.Useynov; AzSSR EA, Tarix İn-tu, Arxeologiya 
və Etnoqrafiya sekt.; Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: Elm, 1986.- 133 s. 
 
1987 
2939. Salamzadə,  Ə.  Şəkinin memarlıq abidələri /Əbdülvahab 
Salamzadə, Kamil Məmmədzadə; red. M.Useynov; AzSSR EA, Tarix İn-
tu Arxeologiya və Etnoqrafiya sekt.- Bakı: Elm, 1987.- 140 s. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
282 
1989 
2940. Nuriyev, E. Azərbaycan SSR Şəki-Zaqatala zonasının topo-
nimiyası /Elxan Nuriyev; AzSSR EA Coğrafiya  İn-tu; red. B.Budaqov.-
Bakı: Elm, 1989.- 107 s. 
 
1993 
2941. Fateh, K.A.  Şəki xanlığının müxtəsər tarixi: Şəki xanları  və 
onların nəsilləri /Fateh Kərim Ağa, Seyid Əbdülhəmid.- Bakı: Azərbaycan 
Ensiklopediyası, 1993.- 32 s. 
 
1996 
2942. Tahirzadə,  Ə.  Xırxatala kəndinin tarixi və uruqlarının 
soyağacı  /Ədalət Tahirzadə; elmi red.: Q.Əhmədov, T.Kərimli.- Bakı: 
Sabah, 1996.- 352 s.  
Kitab Qəbələ rayonunun Xırxatala kəndinin abidələri və toponimləri 
haqqındadır.  
 
1997 
2943. Əhmədov, A.  Şəkidən başlandı uzaq səfərlər /Aydın  Əhmə-
dov; red. R.Əhmədov.- Bakı: Səda, 1997.-104 s. 
Kitabda Şəki Xan sarayı haqqında məlumatlar var. 
2944. İsmayıl, M. Şəki xanlığı /Mahmud İsmayıl, Maya Bağırova; 
elmi red. F.Əliyev; red. S.Cabbarova.- Bakı: Azərnəşr, 1997.-  76 s. 
 
1998 
2945. Məmmədov, R.  Qəbələ:  İnsanlar, talelər, ziyalılar... /Ramin 
Məmmədov.-Bakı: Şirvannəşr, 1998.- Kitab 3.- 320 s. 
 
2002 
2946. Şəki: Alim və ziyalılar /tərt.  Ə.Məmmədov, F.Xalıqov; red. 
hey.: B.Vahabzadə, M.İsmayılov, Y.Qarayev.- Bakı: Bakı Univ. Nəş., 
2002.- 582 s. 
Kitab Şəki rayonunun tarixinə, abidələrinə, toponimiyasına, ziyalıla-
rına, alimlərinə həsr edilib. 
 
2004 
2947.  Rzayev, Y. Bura Oğuzdur: Oğuz rayonu haqqında məlumat-in-
formasiya kitabı /Yusif Rzayev; red. R.Gondalov.- Mingəçevir, 2004.- 155 s. 


Biblioqrafiya 
 
283
2005 
2948. Tahirzadə,  Ə.  Şəkinin tarixi qaynaqlarda /Ədalət Tahirzadə; 
AMEA, Şəki Regional Elm Mərkəzi.- Bakı: Master, 2005.- 256 s. 
Kitabda  Şəkinin tarixinə dair başlıca olaraq, XIX yüzil qaynaqları 
toplanıb, abidələrindən söz açılır.  
 
2006 
2949. Əfəndizadə, R. Şəki vilayətində kümdarlıq peşəsinin tarixi
ipəkçilik sənayesi və ticarəti haqqında /Rəşid  Əfəndizadə.- Bakı: Nafta-
Press, 2006.- 124 s. Mətn Azərbaycan, rus dillərində. 
 
2007 
2950. İlya,  Ş. Vartaşen (Oğuz) Yəhudi icması haqqında qısa tarixi 
oçerk /Şirin İlya; red. A.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 148 s. 
Kitabda Vartaşen (Oğuz) Yəhudi icmasının tarixi haqqında danışılır 
və dini ocaqlarından bəhs edilir. 
 
2009 
2951. Mabudoğlu, Z.  Şəkidə  məhəllə adları, soylar və  ləqəblər 
/Zəkəriyyə Mabudoğlu, Ulduz Bəşirqızı, Kamil Adışirinov; elmi red.: 
M.Qasımlı,  Ə.Tahirzadə; AMEA, Şəki Regional Elmi Mərkəzi.- Bakı: 
Nafta-Press, 2009.- Kitab II.- 603 s. 
2952. Məhyəddinqızı,  Ş.  Qəbələ - Qafqazın incisi /Şəlalə  Məh-
yəddinqızı; red. M.Quliyev; məsl.: H.Mahmud və b..- Bakı: Oğuz Eli
2009.- 190 s.  
 
2012 
2953. Əliyeva, R. Zaqatalanın tarixi memarlıq irsi /Rahibə Əliyeva; 
elmi red. Ş.Fətullayev-Fiqarov.- Bakı, 2012.- 126 s. 
2954. İlisu: ensiklopedik məlumat kitabı /tərt. Sadıq Murtuzayev; 
red. hey. S.Murtuzayev və b.; red. H.Fərzullayev.- Bakı: Vətən, 2012.- 
416 s. 
2955. Paşa, Y. Baş Daşağıl ensiklopediyası: Oğuz rayonunun Baş 
Daşağıl kəndinin tarixi, etnoqrafiyası, arxeologiyası, coğrafiyası ilə bağlı 
ensiklopedik məlumat kitabı /Paşa Yaqub; red. N.Tapdıqoğlu; ideya müəl. 
və məsl. M.Mahmudov.- Bakı: Zərdabi LTD, 2012.- 127 s. 
 
 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
284 
 
 
Dövri mətbuat materialları 
 
1945 
2956. Şeblıkin, U. Qəbələ qala divarlarının qalıqları /U.Şeblıkin 
//AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1945.- C.1.- №1-2.- S.87-90. 
 
1966 
2957. Qədirov, F. Sirli qala: [Şəki və Qəbələ r-nın arasında yerləşən 
qədim abidə haqqında] /F.Qədirov //Elm və həyat.- 1966.- №11.- S.26-27. 
 
1969 
2958. Qədirov, F. Aydınbulaq qülləsi: [Oğuz r-nu] /F.Qədirov, 
K.Məmmədzadə //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1969.- C.XXV.- №7.- 
S.81-83. 
 
1970 
2959. Qədirov, F. Muxas qülləsi: [Oğuz r-nu] /F.Qədirov //AzSSR 
EA-nın Məruzələri.- 1970.- C.XXVI.- №12.- S.93-97. 
 
1972 
2960. Məmmədov, R.  Oğuz abidələri /R.Məmmədov //Azərbaycan 
pioneri.- 1972.- 17 noyabr  
 
1974 
2961. Əsgərov, N. Nüsu xatirəsi: [Qax r-nun abidələri haqqında] 
/N.Əsgərov //Qobustan.- 1974.- №2.- S.72-74. 
 
1977 
2962. Əliyev, Ə. Qax rayonu toponimiyasında tayfa izləri /Ə.Əliyev, 
E.Nuriyev //Elm və həyat.- 1977.- №9.- S.19-20. 
 
1979 
2963. Məmmədzadə, K. Kilsədağ  məbədinin konservasiyasına dair 
/K.Məmmədzadə //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq ser.- 
1979.- №1.- S.87. 
 
1981 
2964. Muradov, V. Azərbaycan SSR Qax rayonu İlisu kəndinin 
öyrənilməmiş memarlıq abidələri /V.Muradov //AzSSR EA-nın Xəbərləri. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə