Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə72/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   158

Biblioqrafiya 
 
285
Ədəbiyyat, dil və incəsənət ser.- 1981.- №3.- S.114. [Xülasə] 
 
1982 
2965. Əfəndiyev, S.  Əsrlərin föhfələrini qoruyaq: [Şəki-Zaqatala 
zonasında yerləşən qədim tarixi abidələrin qorunub saxlanması haqqında] 
/S.Əfəndiyev //Kommunist.- 1982.- 19 avqust. 
 
1987 
2966. Nuriyev, E. Oğuz və Qəbələ adlarının mənşəyinə dair /E.Nuri-
yev //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1987.- C.XIII.- №2.- S.69-72. 
2967.  Nuriyev, E. Vartaşen və Qutqaşen oykonimlərinin mənşəyinə 
dair /E.Nuriyev //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1987.- №2.- C.XVIII.- S.78-80. 
 
1990 
2968. Cəbrayılov, U. Haray çəkən abidələr: [Zaqatala r-nu] /U.Cəb-
rayılov //Mədəni-maarif işi.- 1990.- №3.- S.20-21.  
 
1991 
2969. Məmmədov, P. Oğuzun tarixi abidələri /P.Məmmədov //Xalq 
qəzeti.- 1991.- 24 sentyabr. 
 
2006 
2970.  İlham. Həzrət Baba – insanların ümidgah yerinə çevrilən mü-
qəddəs məkan: [Qəbələ r-nu Həzrə kəndi] /İlham //Səs.- 2006.- 9 avqust.- S.12. 
2971. Hüseynova, S.  Qəbələnin Nic qəsəbəsində  bərpa olunmuş 
Udin kilsəsinin açılışı olacaq /S.Hüseynova //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 11 
may.- S.7. 
 
2007 
2972. “Həzrə türbələri” kompleksi bərpa olunur: [Qəbələ r-da] 
//Ayna.- 2007.- 9 avqust.- S.8; Kaspi.- 2007.- 9 avqust.- S.17. 
2973. Həsənov,  İ.  Qax: Bu yerlərin büsatından qürur duyacağıq: 
[rayonun tarixi memarlıq abidələri haqqında] /İ.Həsənov //Xalq qəzeti.- 
2007.- 7 aprel.- S.4. 
2974. İsayev,  Ə.  Tarixin izi, sözü, özü: Bu dağlarda, qayalarda, bu 
torpaqda yaşayır: [İlisu, Ləkit, Qum kəndinin abidələri haqqında] 
/Ə.İsayev //Azərbaycan.- 2007.- 16 fevral.- S.7. 
2975.  Tarixi abidələrin  ərazilərində abadlıq işləri aparılır:  [Qax 
r-da yerləşən Sumuq qala-memarlıq abidəsi və Qum kəndindəki alban 
məbədi] //Azərbaycan.- 2007.- 10 avqust.- S.5; Respublika.- 2007.- 10 
avqust.- S.3; Səs.- 2007.- 10 avqust.- S.12; Mövqe.- 2007.- 14-15 avqust.- S.13. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
286 
2976. Vaqif, A.  Əzəli  şəhər, indisi kənd olan “Kiş” /Aslan Vaqif 
//Azərbaycan.- 2007.- 2 sentyabr.- S.6. 
 
2008 
2977. Əzizova, D. Qax rayonundakı Alban məbədi təmir olunub 
/D.Əzizova //Mədəniyyət.- 2008.- 9 may.- S.12. 
2978. Hüseynova, Q.  Oğuz-Kurqan abidələri: [Oğuz r-nun Kərimli 
kəndi] /Q.Hüseynova //Mədəniyyət.- 2008.- 4 sentyabr.- S.10. 
2979. Qaxdakı “Simuq Qala” memarlıq abidəsinin mühafizəsi 
üçün tədbirlər davam etdiriləcəkdir: [İlisu Dövlət Tarix-Mədəniyyət 
Qoruğu  ərazisində yerləşən XVII-XVIII əsrlərə aid eyniadlı qala] 
//Respublika.- 2008.- 21 fevral.- S.6; Səs.- 2008.- 21 fevral.- S.12. 
2980. Sabutay. Qax abidələri /Sabutay //Mədəniyyət.- 2008.- 12 
iyul.- S.8. 
2981.  Sabutay. Kiş məbədi /Sabutay //Mədəniyyət.- 2008.- 15 may.- S.9. 
2982.  Sabutay.  Tənha məbəd, yol və bayrağımız: [Balakəndəki 
Mazımçay məbədi haqqında] /Sabutay //Mədəniyyət.- 2008.- 10 iyul.- S.10. 
2983. Zaqatala qalasının bolşevik işğalından azad edilməsindən 
88 il ötür //Palitra.- 2008.- 10 iyun.- S.5. 
 
2009 
2984. Mürvətqızı, S.  Oğuzda qədim dövrə aid əşyalar tapılıb 
/S.Mürvətqızı //525-ci qəzet.- 2009.- 24 fevral.- S.7.  
2985. Nəzakət. Katex kəndində tarixi abidə  aşkarlanıb: Mədrəsənin 
divarları üzərində günəşlə ay, dağ  təkəsi və maraqlı  rəsmlərə  də  təsadüf 
edilir: [Balakən r-nu] /Nəzakət  //Səs.- 2009.- 1 mart.- S.12. 
2986. Niftəliyev, B. Qax abidələri /B.Niftəliyev //Azərbaycan.- 
2009.- 1 mart.- S.11. 
2987. Sultanova, A. Qax – Azərbaycan tarixinin bir səhifəsi /A.Sul-
tanova //Mövqe.- 2009.- 10-12 oktyabr.- S.4. 
 
2010 
2988. Alban memarlığının incisi - Kiş məbədi //Azadlıq.- 2010.- 6 
oktyabr.- S.13. 
2989. Xudiyeva, A. Oğuzun daş yaddaşından /A.Xudiyeva //Mədə-
niyyət.- 2010.- 16 aprel.- S.9.  
 
2011 
2990. Əsrarəngiz çiçək tablosu  – Zaqatala:  Qədim Albaniyanın 
bir parçası //Azadlıq.- 2011.- 23 fevral.- S.13. 


Biblioqrafiya 
 
287
2991. Gözəlliklər məskəni  İlisu:  Şəfalı  təbiət möcüzəsinin tarixi: 
[Qax rayonu] //Azadlıq.- 2011.- 5 mart.- S.13. 
2992.  Qədim paytaxt - Qəbələ //Azadlıq.- 2011.- 9-10 yanvar.- S.13.  
2993. Nərimanoğlu, M. Tarixi və mədəni irsin qorunması vacib şərt-
dir: [Qaxdakı XVI əsrdən qalma “İçəribazar” qala abidəsi haqqında] 
/M.Nərimanoğlu //Azərbaycan.- 2011.- 9 dekabr.- S.6.  
2994. Nizamiqızı, H.  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kollegiya 
iclası: İsmayıllı, Qəbələ və Oğuz rayonları ərazisindəki tarix-mədəniyyət 
abidələrinin vəziyyəti müzakirə olundu /H.Nizamiqızı //Mədəniyyət.- 
2011.- 14 dekabr.- S.4. 
2995. Rüstəmli, A. Tarixi abidələr keçmişimizin aynasıdır: [Qəbələ 
r-nu  ərazisində yerləşən tarixi abidələr haqqında] /A.Rüstəmli 
//Mədəniyyət.- 2011.- 1 iyun.- S.15. 
2996. Tarixi  şəhərlərdə  mədəni  irsin bərpası: Zaqatalada Avropa 
Şurasının “Kiyev Təşəbbüsü regional proqramı” çərçivəsində seminar-
treninq keçirilir //Mədəniyyət.- 2011.- 9 sentyabr.- S.4. 
 
2012 
2997. Abdulrahmanova, X. Qafqaz Albaniyasının  ən qədim 
məbədi: [Şəki r-nun Kiş  kəndində yerləşən Alban məbədi haqqında] 
/X.Abdulrahmanova //Azad Azərbaycan.- 2012.- 25 iyul.- S.5. 
2998. Bayramov, H. Bir qalanın “sirri”: [Zaqatala qalası haqqında] 
//Azərbaycan.- 2012.- 22 aprel.- S.6.  
2999. Mehparə. Minillik tarixin mədəni irsi - Azərbaycanda alban 
abidələri: [Qax r-nun tarixi abidələri haqqında] /Mehparə //Mədəniyyət.- 
2012.- 25 iyul.- S.12. 
3000.  Məhərrəmov, M.  “İçəribazar” qala kompleksi yolunuzu 
gözləyir: [Qax rayonu] /M.Məhərrəmov //Azərbaycan.- 2012.- 11 mart.- S. 7. 
3001. Nəzərli, T. Bu yol Kiş  kəndinə gedir: [Kiş Tarixi Memarlıq 
qoruğu haqqında] /T.Nəzərli //Azərbaycan.- 2012.- 1 iyul.- S.10.  
3002. Tumas,  İ. Bir qalanın sirri, yaxud “Yenilməz batalyon”un 
gerçək üzü: [Zaqatala qalası haqqında] /İ.Tumas //Azad Azərbaycan.- 
2012.- 11 sentyabr.- S.6.  
 
2013 
3003. Cavanşir, C. Şumerlərin məskəni Oğuz /C.Cavanşir //Ədalət.- 
2013.- 11 iyul.- S. 4. 
3004. Qəbələdə Alban-Udi kilsəsinin dirçəlişinin 10 illiyinə  həsr 
olunan tədbir keçirilib //525-ci qəzet.-2013.-7 avqust.- S.4. 
3005.  Məmmədova, S. Zaqatala qalası: Mədəni irs və tarix-mədə-
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
288 
niyyət qoruqları /S.Məmmədova //Mədəniyyət.- 2013.- 6 sentyabr.- S.13. 
3006. Rzayev, Y.  Oğuzda Alban ibadətgahları /Y.Rzayev //Mədəni 
həyat.- 2013.- №3.- S.73. 
3007. Zaqatala qalası //Mədəni həyat.- 2013.- № 9.- S. 82-84. 
 
 
Şəki şəhərinin memarlıq abidələri  
və toponimləri 
 
1927 
3008. Əfəndizadə, R. Nuxa qəzasında olan əsar  ətiqələr haqqında 
/R.Əfəndizadə //Azərbaycan Arxeoloji Komitəsinin Əxbarı.- 1927.- №3.- 
S.10-18. 
 
1930 
3009. Əfəndizadə, R.  Şəki mahalında Başlayski kəndi və “Eşşək” 
qalası /R.Əfəndizadə //Azərbaycanı öyrənmə yolu.- 1930.- №4-5.- S.74-
75. 
1939 
3010. Ə.Ə. Nuxa Xan sarayı /Ə.Ə. //Pioner.- 1939.- №2.- S.46-48. 
 
1961 
3011. Nəsirli, M. “Gələsən-görəsən” qalası haqqında /M.Nəsirli, 
İ.Nərimanov, R.Məmmədov //Azərbaycan Tarix Muzeyinin əsərləri.- 
1961.- T.4.- S.68-79.  
 
1967 
3012. Rzayev, N. Memarlıq incisi: Tarixi abidə - Nuxa Xan sarayı 
/N.Rzayev //Sovet kəndi.- 1967.- 3 yanvar. 
 
1969 
3013. Əhmədov, Y. Əsrlərin yadigarı: Şəki Xan sarayı /Y.Əhmədov 
//Kommunist.- 1969.- 24 sentyabr. 
3014. Nəsirova, S.  Şəki Xan sarayı /S.Nəsirova //Ədəbiyyat və 
incəsənət.- 1969.- 10 avqust.- S.14-15. 
 
1975 
3015. Vahabzadə, B.  Şəki Xan sarayı /B.Vahabzadə //Qobustan.- 
1975.- №2.- S.35-36. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə