Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə79/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   158

Biblioqrafiya 
 
313
roman-xronika /Əhməd  İsayev; tərt.  İ.Əhmədov; red. T.Həmid; rəssam 
E.Cabbarov.- IV nəşr.- Bakı: Regionların  İnkişafı  İctimai Birliyi, 2008.- 
594 s.  
 
2009 
3268. Qarabağlı, R. Tovuz memarlığı /Rizvan Qarabağlı, S.Əli-
hüseynli; red. Ş.Fətullayev-Fiqarov; rus dilinə  tərc.V.Quliyeva; AMEA, 
Memarlıq və  İncəsənət  İn-tu,  Şəhərsalma, memarlıq tarixi və abidələrin 
elmi bərpa problemləri şöbəsi .- Bakı: Nurlan, 2009.- 95, [1] s. 
 
2010 
3269. “Keşikçidağ” - dövlət tarix-mədəniyyət qoruğu /tərt. ed. 
M.Mursaquliyev, İ.Hacıyev.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 19 s. 
Kitabda Ağstafada yerləşən “Keşikçidağ” - dövlət tarix-mədəniyyət 
qoruğu haqqında geniş və ətraflı məlumat verilib. 
 
2011 
3270. Xasıyev, Z. Tovuzun toponim dünyası: monoqrafiya /Zirəddin 
Xasıyev; elmi red.: A.Axundov, Q.Paşayev; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik 
İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2011.- 230 s. 
3271. Ləman, F. İnçilər: Qazax-Ağstafa: ensiklopedik toplu /Fəridə 
Ləman, Salatın  Əhmədli; red.: Ş.Bünyadova, Q.Xəlilova.- Bakı:  İnçilər, 
2011.- Kitab 1.- 283 s. 
 
2013 
3272. Müseyibli, N. Həsənsu kurqanı: Ağstafa rayonu /N.Müseyibli, 
A.Ağalarzadə.- Bakı:Nafta- Press,2013.-92. 
 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
314 
 
 
Dövri mətbuat materialları 
 
1952 
3273. Petrosov, M. Qazax rayonundakı tarixi abidələrin öyrənil-
məsinə dair /M.Petrosov //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1952.- C.VIII.- 
№1.- S.43-50. 
 
1963 
3274. Nərimanov,  İ. 1960-cı ildə Sarıtəpədə arxeoloji qazıntılar: 
[Şəmkir r-nu] /İ.Nərimanov //AzSSR EA-nın Tarix İn-tunun  Əsərləri.- 
1963.- C.16.- S.81-98. 
 
1966 
3275. Məmmədov, R. Qədim daş heykəl: [Tovuz r-nun Qəribli 
kəndi] /R.Məmmədov, Ş.Sadıqzadə //Elm və həyat.- 1966.- №8.- S.22. 
 
1968 
3276. Məmmədov, R. Qədim daş heykəl: [Tovuz r-nun Qəribli 
kəndi] /R.Məmmədov,  Ş.Sadıqzadə //AzSSR EA-nın Məruzələr.- 1968.- 
C.XXIV.- №1.- S.56-58. 
 
1969 
3277. Haqverdiyev, T.  Əsrlərin yadigarı: [Gəbədəy r-nundakı  Qız 
qalası haqqında] /T.Haqverdiyev //Sovet kəndi.- 1969.- 8 aprel. 
 
1970 
3278. Haqverdiyev, T. Koroğlu qalası: [Gədəbəy r-nu] /T.Haq-
verdiyev //Sovet kəndi.- 1970.- 15 dekabr. 
 
1974 
3279. Ciddi, H. “Gülüstan” qalası: [Goranboy r-nunda yerləşən 
abidə haqqında] /H.Ciddi //Elm və həyat.- 1974.- №10.- S.16-17. 
 
1975 
3280. Haqverdiyev, T.  Gədəbəy abidələri /T.Haqverdiyev //Ədə-
biyyat və incəsənət.- 1975.- 15 noyabr.- S.12-13. 
3281. Ömərov, Ö.  Sınıq körpü: [Qazax r-nunda Gürcüstan  ilə  sər-
həddə Ehram çayı üzərindən keçən körpü] /Ö.Ömərov //Ədəbiyyat və 
incəsənət.- 1975.- 21 iyun.- S.12. 


Biblioqrafiya 
 
315
1976 
3282.  Aveydağ mağaraları: [Qazax r-nu] //ASE.- Bakı, 1976.- C.I.- S.34. 
3283. Xudiyev, Ş. Şəmkir qalası /Ş.Xudiyev //Azərbaycan gəncləri.- 
1976.- 1 iyul. 
 
1977 
3284. Arazova, P. Cinnitəpə yaşayış yeri haqqında: B.e.ə. V-VI əsr 
Qazax rayonu /P.Arazova //AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1977.- 
C.XXXIII.- №6.- S.64-67. 
 
1978 
3285. Məhərrəmoğlu, S.  Gədəbəy qalaları  və... /S.Məhərrəmoğlu, 
Q.Allahverdiyev //Azərbaycan gəncləri.- 1978.- 26 sentyabr. 
 
1979 
3286. Abbasov, A. Keçmişə ehtiram: [Qazax r-nun tarix və mədəniy-
yət abidələri haqqında] /A.Abbasov //Sovet kəndi.- 1979.- 2 oktyabr.- S.4. 
3287. Cəfərov, H. Xaçbulaq kəndində dağılmış kurqan qəbirləri 
/H.Cəfərov //AzSSR EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə  və hüquq seriyası.- 
1979.- №2.- S.75-81. 
3288. Məşədiyev, Q. Goran, Goranboy, Gorus /Q.Məşədiyev //Elm 
və həyat.- 1979.- №9.S.12-14. 
 
1980 
3289. Məhərrəmoğlu, S.  Gədəbəy memarlıq abidələri /S.Məhər-
rəmoğlu //Kənd həyatı.- 1980.- №2.- S.34-35. 
3290. Salamzadə,  Ə.  Gədəbəy rayonundakı Namərd qala və Cəbra-
yıl rayonundakı  Qız qalasının öyrənilməsi haqqında /Ə.Salamzadə //Az. 
SSR EA-nın Xəbərləri.  Ədəbiyyat, dil və incəsənət ser.- 1980.- №1.- 
S.125-132. 
 
1981 
3291. Əliyev, Z. Vurğun keçən yerdən: [Qazax r-nu abidələri 
haqqında] /Z.Əliyev //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1981.- 11 sentyabr.- S.5. 
3292. Haqverdiyev, T.  Qəhrəmanlıq abidələri: [Gədəbəy r-nu] 
/T.Haqverdiyev //Kommunist.- 1981.- 13 sentyabr. 
3293. Haqverdiyev, T. Sirli qalalar /T.Haqverdiyev //Elm və həyat.- 
1981.- №12.- S.18-19. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
316 
1983 
3294. İsayev,  Ə.  Asta keçin bu yerlərdən!: [Goranboy r-nu yaxın-
lığında yerləşən Mirzə Adıgözəl bəyin ailəsinə  məxsus türbələrin 
tarixindən] /Ə.İsayev //Kommunist.- 1983.- 9 iyul. 
 
1985 
3295. Voroşil, Q. Tariximizin yadigarı: [Qazax r-nun abidələri 
haqqında] /Q.Voroşil //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1985.- 12 iyul.- S.8. 
 
1987 
3296. Haqverdiyev, T. Gədəbəy abidələri /T.Haqverdiyev //Ədə-
biyyat və incəsənət.- 1987.- 27 noyabr.- S.5. 
 
1988 
3297. Bağırov, R. Laqeyd münasibət: [Gədəbəy r-nun qədim me-
marlıq abidələrinin qorunması haqqında] /R.Bağırov //Azərbaycan 
müəllimi.- 1988.- 20 aprel. 
3298. İsayev,  Ə. Sonra gec olar: [Gəncə  şəhərinin abidələri haq-
qında] /Ə.İsayev //Kommunist.- 1988.- 15 mart. 
3299. Sadıqov, H. Yaranan abidələr: [Gəncə  şəhərinin tarixi abidə-
ləri haqqında] /H.Sadıqov //Azərbaycan gəncləri.- 1988.- 3 mart. 
3300. Səlimzadə, A. Üzrü günahından betər: [Gədəbəyin tarixi 
abidələrinin qorunması haqqında] /A.Səlimzadə //Ədəbiyyat və incəsənət.- 
1988.- 4 noyabr.- S.2-7. 
 
1989 
3301. Bayramov, R. Bir kəndin abidələri: [Qazax r-nun Qırax Kəsə-
mən kəndi] /R.Bayramov, S.Mustafayev //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1989.- 
20 yanvar.- S.5. 
3302. Bərpadan sonra: Gəncədə XIV əsrin arxitektura abidəsi 
“İmamzadə” kompleksində  bərpa işləri sona çatmışdır //Kommunist.- 
1989.- 10 sentyabr 
3303. Davud, N. Yurdun ulu daşları: [Azərbaycanın  ərazisindəki 
Alban abidələrinin vəziyyəti haqqında] /N.Davud //Ədəbiyyat və incə-
sənət.- 1989.- 17 noyabr.- S.2. 
3304.  Rüfətoğlu, Z. Torpağın tarix dərsi: [Tovuz r-nun Vahidli kən-
dinin tarixi abidələri haqqında] /Z.Rüfətoğlu //Kommunist.- 1989.- 12 iyul. 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə