Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə80/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   158

Biblioqrafiya 
 
317
1991 
3305. Abbasova, F. Daşlı  təpənin sirri: [Şəmkir r-nu] /F.Abbasova 
//Elm və həyat.- 1991.- №6.- S.12-13. 
3306.  Nəriman, A.  Zəngqala: [Gədəbəy r-nun Böyük Qaramurad 
kəndindəki abidə haqqında] /A.Nəriman //İncəsənət.- 1991.- 24 sentyabr.- S.5. 
 
1993 
3307. Yardımlı - dağlar diyarı: [Gədəbəyin tarixi abidələri haqqın-
da] //T.Rəsuloğlu. Günəş dənizdən doğur.- Bakı, 1993.- S.50-59.  
 
1997 
3308. Avropa İttifaqı “Qırmızı körpü”nün bərpasına vəsait ayır-
mışdır: [Qazax r-nunda  Gürcüstanla sərhəddə Ehram çayı üzərindən 
keçən körpü] //Azərbaycan.- 1997.- 19 fevral. 
3309. Namazov, A.  Şəmkir qülləsi /A.Namazov //Elm və  həyat.- 
1997.- №2.- S.45. 
 
1998 
3310. Nardar. Tarixi abidələr keçmişlə  gələcək arasında körpüdür: 
[Qazax r-nunda  Gürcüstanla sərhəddə Ehram çayı üzərindən keçən Qırmı-
zı körpü haq.] /Nardar //Yeni Azərbaycan.- 1998.- 30 iyul.- S.3. 
 
2006 
3311. Azərbaycanın qədim diyarı: [Gədəbəyin tarixi abidələri 
haqqında] //Yaddaş.- 2006.- 16 sentyabr.- S.3. 
3312. Çiçək. Xanlar rayonunda yeni alban məbədi tapılıb: [Göygöl 
rayonu] /Çiçək //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 18 avqust.- S.1. 
3313. İrmaşlı kəndinin tarixi və abidələri //Əlihüseynli S. Tarixdə 
qalan iz.- Bakı, 2006.- S.12-16. 
3314. Samux  ərazisindəki tarixi abidələr bu günə kimi qorun-
mayıb //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 11 iyul.- S.8. 
3315. Təhməzova, N. Goranboy abidələri: [Elmar Əliyev və Gündüz 
Hacıyevin eyniadlı kitabı haqqında] /N.Təhməzova //Azərbaycan.- 2006.- 
29 okyyabr.- S.7. 
 
2007 
3316. Cavidan. David Qareçi kompleksi Azərbaycanın mədəni 
irsidir /Cavidan //Palitra.- 2007.- 10 oktyabr.- S.12. 
3317. Erməni vandalizminin sonuncu həlqəsi;  İşğalçılar Tovuz-
da: “Alı dədə” türbəsi kimi tanınan tarixi abidəni və qəbiristanlığı yandı-
rıblar //Yeni Azərbaycan.- 2007.- 18 oktyabr.- S.7. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
318 
3318. Hacıyev, G. Goranboy abidələri /G.Hacıyev //Yeni Mədəni-
maarif.- 2007.- №11.- S.35-37. 
3319. Xatun.  Qədim  Şəmkir qülləsi bərpa edilir /Xatun //Ayna.- 
2007.- 20 iyun.- S.8. 
3320. Kazımlı, K. Bu günümüzə, sabahımıza pəncərə: [Qazax 
mahalının tarixi abidələri haqqında] /K.Kazımlı //Yeni Mədəni-maarif.- 
2007.- №10-11.- S.17-19. 
3321. Muradova, F. Daş Salahlı  kəndində alban xristian məbədi: 
[Qazax r-nu] /F.Muradova //Elm və həyat.- 2007.- №1-2.- S.35-38. 
3322. Mustafayeva, G. Abidələr tariximizdir: [Qazax r-nu] 
/G.Mustafayeva, M.Binnətova //Azərbaycan.- 2007.- 2 sentyabr.- S.4. 
3323.  Nemət, M. Pir Hüseyn xanəgahı: [Hacıqabul r-nun Navahı 
kəndində, Pirsaat çayı sahilində yerləşən abidə haqqında] /Məşədixanım 
Nemət //Pəncərə.- 2007.- №4.- S.84-93; Zaman.- 2007.- 27-28 dekabr.- S.13. 
3324. Rafiqqızı, V. Ərazimiz Gürcüstana verilməyib: David Qareci 
monastrı alban kilsəsidir və onun Gürcüstana heç bir aidiyyəti yoxdur: 
[Keşiş dağ monastr kompleksi haqqında] /V.Rafiqqızı //Şərq.- 2007.- 16 
may.- S.2. 
3325. Tamilla.  Analoqu olmayan kurqan-abidə tunc dövrünə, b.e.ə. 
III minilliyə aid edilir: [Goranboy r-nun Səfikürd kəndi  ətrafında] 
/Tamilla //Yaddaş.- 2007.- 17 may.- S.7. 
 
2008 
3326. Abdullayev, A. “Keşikçidağ” mağaraları: [Ağstafa r-nu] 
/A.Abdullayev //Azərbaycan.- 2008.- 5 aprel.- S.6. 
3327. Ağstafada “Keşikçi dağ” qoruğu yaradılıb //Səs.- 2008.- 25 
noyabr.- S.16; Mədəniyyət.- 2008.- 27 noyabr.- S.14. 
3328. Eyyubova, G. Tarixi-mədəniyyət abidələrimiz: [Ağstafa] 
/G.Eyyubova //Yeni Mədəni-maarif.- 2008.- №3.- S.24-25. 
3329. Əziz, R. Yanıxlının yanıq abidələri: [Tovuz r-nun Yanıxlı 
kəndindəki Şah Abbas məscidi] /R.Əziz //Zaman.- 2008.- 20-21 noyabr.- 
S.9. 
3330. Gədəbəydə Simens qardaşlarından yadigar abidə //P.S. 
Elm, təhsil və həyat.- 2008.- 5 dekabr.- S. 8. 
3331. Həmidə.  Keçmişin canlı daşıyıcıları: [Goranboy abidələri 
haqqında] /Həmidə //Mədəniyyət.- 2008.- 19 iyul. 
3332. Xanlarda yeddi tarixi abidə əsaslı təmir olunub: [Göygöl r-
nu] //Səs.- 2008.- 28 fevral.- S.16. 


Biblioqrafiya 
 
319
3333. İsayev,  Ə. Abidələr haray çəkir: Təkcə Goranboyda otuzdan 
çox tarixi abidə  səhlənkarlıq üzündən qeydə alınmayıb /Ə.İsayev 
//Azərbaycan.- 2008.- 30 iyul.- S.7. 
3334. Nəsibli, E. “Avey” dövlət qoruğunda görülən işlər razılıq 
doğurur: [Qazax r-nundakı  ı qoruğun direktoru Tofiq Salahovla söhbət] 
/E.Nəsibli //Azərbaycan.- 2008.- 6 dekabr.- S.4. 
3335.  Salmanlı, R. Abidələrə qayğı  Şəmkirin turizm məkanına 
çevriləcəyinə zəmin yaradır /R.Salmanlı //Azərbaycan.- 2008.- 17 iyul.- S.6. 
3336. Şamilqızı, Ü.  Ağstafada tarixi abidələrin təmirə ehtiyacı var 
/Ü.Şamilqızı //Xalq cəbhəsi.- 2008.- 13 iyun.- S.13. 
3337. Şəmkirdə tarixi abidələr  bərpa edilib //P.S. Elm, təhsil və 
həyat.- 2008.- 21 noyabr.- S.8. 
3338. Tovuzçay su anbarı və tarixi abidələrin taleyi //Xalq qəzeti.- 
2008.- 2 fevral.- S.7. 
3339. Tovuzda tarixi abidə  aşkarlanıb: [Aşağı Quşçu kəndində] 
//İki sahil.- 2008.- 24 sentyabr.- S.12; Palitra.- 2008.- 24 sentyabr.- S.12. 
3340. Tovuzda tarixi abidələr köçürülür: [Qazıqulu kəndində] 
//Zaman.- 2008.- 17-18 iyul.- S. 9. 
 
2009 
3341. Fəxriyyə. Qazax rayonunda məscid bərpa olunub. Qədim qüllə 
və məbədin yenidənqurulması da nəzərdə tutulur /Fəxriyyə //Mədəniyyət.- 
2009.- 21 avqust.- S.3.  
3342. Goranboyda qədim memarlıq  nümunələri tapılıb
[Gürzalılar kəndində] //Azərbaycan.- 2009.- 22 aprel.- S.7. 
3343. Hacıyev, G. Goranboy abidələri 2500 illik tariximizə şahidlik 
edir /G.Hacıyev //Xalq qəzeti.- 2009.- 12 mart.- S.6; 15 mart.- S.5. 
3344. Keşikçidağ qoruğunda qədim  mağaralar: [Ağstafa r-nu] 
//P.S. Elm, təhsil və həyat.- 2009.- 20 fevral.- S.8.  
3345. “Keşikçidağ”da tarix yaşayır: [Ağstafa r-nu] //Mədəniyyət.- 
2009.- 18 dekabr.- S.16. 
3346. Məmmədova, F. Gədəbəy abidələri /F.Məmmədova //Azər-
baycan.- 2009.- 5 aprel.- S.6. 
3347. Niftəliyev, B. Zəngli qala: [Gədəbəy r-nundakı Böyük Qara-
murad kəndi yaxınlığında yerləşən qala haqqında] /B.Niftəliyev //Azər-
baycan.- 2009.- 24 yanvar.- S.6. 
3348. Tovuz abidələrinin qayğıya  ehtiyacı var //Mədəniyyət.- 
2009.- 21 oktyabr.- S.16.  
 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
320 
2010 
3349. Daşkəsəndə alban məbədi aşkar edilib //Mədəniyyət.- 2010.- 
16 iyul.- S.11. 
3350. Hüsniyyə. Daşkəsən  ərazisində  qədim alban məbədi aşkar-
lanıb: [Çovdar kəndində] /Hüsniyyə //525-ci qəzet.- 2010.-14 iyul.- S.7. 
3351. Nəsibli, E. Tarixi abidələri qorumaq lazımdır: [Qazax r-nunda] 
/E.Nəsibli //Azərbaycan.- 2010.- 20 aprel.- S.11.  
 
2011 
3352. Abdullayeva, F. Gədəbəy - tarixi abidələr diyarı. Rayon zən-
gin mədəni irsi ilə yanaşı, füsunkar təbiəti ilə  də turistlər üçün cəlbedici 
məkandır /F.Abdullayeva //Mədəniyyət.- 2011.- 2 dekabr.- S.9.  
3353. İsayev,  Ə. Abidələr diyarı  qədim Qazax /Ə.İsayev //Azər-
baycan.- 2011.- 29 yanvar.- S.7.  
3354. Keşikçi dağındakı kilsə  Azərbaycanın tarixi abidəsidir
[Dövlət Torpaq və  Xəritəçəkmə Komitəsinin sədri Qərib Məmmədovun 
söhbətindən] //Mövqe.- 2011.- 4 mart.- S.8. 
3355. Qurbanov, Q. “Keşikçidağ” keşiyimizi çəkir: [Ağstafa r-nu] 
/Q.Qurbanov //Respublika.- 2011.- 12 noyabr.- S.8. 
3356. Sultanova, M. Ulu keçmişimizin yadigarı – Keşikçidağ: 
[Ağstafa r-nu] /M.Sultanova //Ekran-Efir.- 2011.- 22 aprel.- S.7. 
3357. Tarixi memarlıq incisi Şəmkir minarəsi //Azadlıq.- 2011.- 
15 fevral.- S.15. 
 
2012 
3358. Əfsun. “David Qareci” məbədi Azərbaycan xalqının sərvəti-
dir”: [tarixçi alim Cəbi Bəhramovun Ağstafa r-nunda yerləşən abidə 
haqqında fikirləri] /Əfsun //Üç nöqtə.- 2012.- 18 may.- S.9. 
3359. İsayev,  Ə. “Tarixin daş nəğmələri”: [Gədəbəy r-nun abidələri 
haqqında] /Ə.İsayev //Azərbaycan.- 2012.- 2 avqust.- S.6.  
3360. İsayev,  Ə. Tarixin canlı  şahidi: [Goranboy r-nunda Gülüstan 
qalası haqqında] /Ə.İsayev //Azərbaycan.- 2012.- 15 iyun.- S.7.  
3361. İsayev,  Ə.  Tarixin  şahid yadigarları : [Goranboy r-nun abi-
dələri haqqında] /Ə.İsayev //Azərbaycan.- 2012.- 1 iyul.- S.10. 
3362. Tağıyev, T. Azərbaycan-Gürcüstan “Keşikçi dağ” müba-
hisəsində erməni izi... /T.Tağıyev //Bakı xəbər.- 2012.- 21 may.- S.8. 
3363. Zamanın keşiyində dayanan  Keşikçidağ: Gürcülərlə mü-
bahisələr nədən doğur?: [Ağstafa r-nu] //Azadlıq.- 2012.- 14 mart.- S.14. 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə