Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə81/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   158

Biblioqrafiya 
 
321
2013 
3364. “Keşikçidağ” ərazisində kurqan açılıb //Mədəniyyət.- 2013.- 
18 oktyabr.- S.11.  
3365. Qasımov, C. “Koroğlu qalası”nda sirli möcüzə: [Tovuz r-
nunda yerləşən qala haqqında tarixi romanlar müəllifi Cəlaləddin 
Qasımovla müsahibə] /müsah. apardı M.İmamquliyeva //Həftə içi.- 2013.- 
10 oktyabr.- S.7.  
3366. Qasımov, C. “Koroğlu qalası”nın sirri: [yazıçı  Cəlaləddin 
Qasımovla Tovuz rayonunda yerləşən qala haqqında müsahibə] /müsah. 
apardı Kənan //Təzadlar.- 2013.- 15 oktyabr.- S.6. 
3367. Qurbanov, N.  Əsrlərin yol yoldaşı: [Qazax r-nun tarixi 
abidələri haqqında] /N.Qurbanov //Təzadlar. 2013.- 5 sentyabr.- S.13. 
 
2014 
3368. Böyük İpək Yolunun üstündə yerləşən Şəmkir qalası qədim 
tariximizin bir parçasıdır //Azərbaycan.- 2014.- 5 avqust.- S.7. 
 
 
Gəncə şəhərinin memarlıq  
abidələri və toponimləri 
 
1957 
3369. Rzayev, N. Köhnə Gəncədə “İmamzadə” türbəsi: Azərbaycan 
tarixinə dair materiallar /N.Rzayev //Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
Əsərləri.- Bakı, 1957.- C.11.- S.224-254. 
 
1963 
3370. Şərifli, M.  Gəncə  şəhərinin  əmələ  gəlməsi tarixi haqqında 
/M.Şərifli //AzSSR EA-nın  Məruzələri.- 1963.- C.XIX.- №6.- S.89-93. 
 
1971 
3371. Yampolski, Z. Min yaşlı sütun: Gəncənin abidələri /Z.Yam-
polski //Qobustan.- 1971.- №.-3.- S.65. 
 
1972 
3372. Bağırov, B. Abidələr tariximizdən: Gəncə  şəhəri /B.Bağırov, 
Ə.İsayev //Kommunist.- 1972.- 2 fevral. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
322 
1975 
3373. Abbasov, X. Abidələrə ögey münasibət: [Gəncə abidələri 
haqqında] /X.Abbasov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 8 fevral.- S.11. 
 
1979 
3374. Avalov, E. Kirovabadın memarlıq abidələrinin qorunması 
/E.Avalov //Qobustan.- 1979.- №4.- S.61-63. 
 
1980 
3375. Əzəddinova, M. Tarixi yerlərə  səfərlər: Gəncənin tarixi 
abidələri haqqında /M.Əzəddinova //Təşviqatçı.- 1980.- №12.- S.16-19. 
3376. Gəncənin qədim abidələri //Bakı.- 1980.- 4 avqust. 
 
1981 
3377. Sadıqov, H. Abidələr xalqın mənəvi aləmini  əks etdirən 
tarixdir /H.Sadıqov //Mədəni-maarif.- 1981.- №3.- S.36-37. 
3378. Yusifli,  Ş. Abidələr yaşayır /Ş.Yusifli //Azərbaycan qadını.- 
1981.- №9.- S.14-15. 
 
1982 
3379. Şükürov, S.  İbrahim  şahzadə kompleksi: Qədim abidənin 
tarixindən /S.Şükürov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1982.- 23 iyul.- S.8. 
3380. Şükürov, S. Nizami yurdunun abidələri /S.Şükürov //Azər-
baycan.- 1982.- №8.- S.143-150. 
3381. Yeni həyat kəsb etmişdir: [Gəncə şəhəri abidələrinin bərpası 
haqqında] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1982.- 15 oktyabr.- S.7. 
 
1983 
3382. Sadıq,  Ş. Nizaminin qəbri necə mühafizə olunmuşdur? /Ş.Sa-
dıq //Qobustan.- 1983.- №4.- S.51-54. 
3383. Şükürov, S. Qoşa qülləli abidə: [Gəncə  şəhəri  Şah Abbas 
məscidi] //S.Şükürov //Qobustan.- 1983.- №4.- S.78-79. 
 
1984 
3384. Fərzəli,  Ə.  Sirli-soraqlı  Şətəl: [Gəncə və Bərdə  şəhərləri ara-
sında yerləşən qədim  Şətəl qalasının tarixi haqqında] /Ə.Fərzəli //Azər-
baycan gəncləri.- 1984.- 1 dekabr. 
 


Biblioqrafiya 
 
323
1985 
3385. Atakişiyev, Z. Gəncə Qız qalası /Z.Atakişiyev //Elm və həyat.- 
1985.- №10.- S.15-16. 
3386. İsayev,  Ə. Hardasan, qədim Gəncə?: Tarixçilərdən, arxeo-
loqlardan, bərpaçılardan cavab gözləyirik /Ə.İsayev //Kommunist.- 1985.- 
1 avqust. 
3387. Məşədiyev, Q. Gəncə toponimi haqqında /Q.Məşədiyev //Elm 
və həyat.- 1985.- № 9.-S.17-18 
3388. Şükürov, S. Musiqi alətləri muzeyi: “Şah Abbas” məscidinin 
tarixi haqqında /S.Şükürov //Elm və həyat.- 1985.- №5.- S.24-25. 
 
1987 
3389. Köhnə hamamda sərgi: “Çökək hamam”ın bərpadan sonra 
sərgi salonuna çevrilməsi //Bakı.- 1987.- 1 iyul. 
3390. Şeyxzamanov, N. Laqeydlik: [N.Gəncəvinin məqbərəsi haq-
qında] /N.Şeyxzamanov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 11 dekabr.- S.5. 
 
1988 
3391. İmanquliyev, F.  İş yubileyə  qədər görülməlidir: [N.Gəncə-
vinin məqbərəsinin bərpası haqqında] /F.İmanquliyev //Ədəbiyyat və 
incəsənət.- 1988.- 11 noyabr.- S.5. 
 
1989 
3392. Cəfərov, F. Tarix-mədəniyyət qoruğu: [Gəncə tarix-mədəniy-
yət qoruğunun yaradılması haqqında] /F.Cəfərov //Bakı.- 1989.- 2 mart. 
 
1990 
3393. Cəfərov, F. Nizamiyə həsr olunur: [yubiley münasibətilə Gən-
cə  şəhərinin tarixi abidələrinin bərpası haqqında] /F.Cəfərov //Kommu-
nist.- 1990.- 14 mart. 
3394. İsayev,  Ə.  Qədim diyarın harayı  /Ə.İsayev //Ulduz.- 1990.- 
№2.- S.79. 
 
1992 
3395. Nemət, M.  Gəncə camisi /Məşədixanım Nemət //Elm və 
həyat.- 1992.- №1-3.- S.14-17. 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
324 
1998 
3396. Məmmədov, M. İmamzadə kompleksi həm ziyarətgahdır, həm 
də memarlıq abidəsi /M.Məmmədov //Azərbaycan.- 1998.- 6 avqust. 
 
1999 
3397. Bayramova, Z. Abidələr tariximizin yaddaşıdır /Z.Bayramova 
//Səs.- 1999.- 9 aprel.- S.9. 
 
2004 
3398. İsayev,  Ə. Salam, Comərd Qəssab!: [Gəncə şəhərindəki türbə 
haqqında] /Ə.İsayev //Azərbaycan.- 2004.- 5 dekabr.- S.4. 
 
2005 
3399. İsayev, Ə. Tarixə böyük ehtiramla: [“Gəncə maddi mədəniyyət 
abidələri” adlı fotoalbom haqqında] /Ə.İsayev //Azərbaycan.- 2005.- 5 
iyul.- S.8. 
 
2006 
3400. Gəncə Karvansara mədəniyyət kompleksinin bərpa layihə-
si hazırlanır //Yeni Azərbaycan.- 2006.- 7 sentyabr.- S.8. 
3401. Kəpəzin sinəsində unikal abidə tapılıb: [XVII-XVIII əsrlərə 
aid alban abidəsi] //Gündəlik Azərbaycan.- 2006.- 12 avqust.- S.18. 
3402. Səfiyev,  Ə.  İmamzadə  /Ə.Səfiyev //Yeni Mədəni-maarif.- 
2006.- №9.- S.35-36. 
3403.  Şəmkir və  Gəncə qalaları:  Eyni memar tərəfindən tikilib 
//Ekspress.- 2006.- 12 oktyabr.- S.13; Xalq cəbhəsi.- 2006.- 12 oktyabr.- S.15. 
 
2007 
3404. Cavad, Ü. Tariximizin qəbiristanlığı: [Gəncə Dövlət Tarix-
Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Tahir Tağıyev ilə  Gəncədə yerləşən 
İmamzadə  və Gil-Torpaq kombinatı haqqında söhbət] /Ü.Cavad //Tə-
zadlar.- 2007.- 24-31 iyul.- S.10. 
3405. Fətullayeva, N. Qədim Gəncə  ərazisinin sərhədləri müəy-
yənləşdirilir: [Gəncə Dövlət Tarix və  Mədəniyyət Qoruğunun direktoru 
Fariz Tağıyev ilə söhbət] /N.Fətullayev //Ayna.- 2007.- 8 dekabr.- S.19. 
3406. İsayev, Ə. Ölkə başçısı İlham Əliyev Gəncədə tarixi abidələrin 
bərpasına xüsusi önəm verir /Ə.İsayev //Azərbaycan.- 2007.- 8 iyul.- S.1. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə