Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə83/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   158

Biblioqrafiya 
 
329
2004 
3450. Nurullayev,  Ə.  Gərmətük dünən və bu gün /Əlibala 
Nurullayev.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 162 s. 
Kitab Lənkəran rayonunun Gərmətürk kəndi haqqındadır. 
3451. Şükürov, A. Ata yurdum, ana yuvam Bədəlan: Masallı rayonu 
/Aydın Şükürov; red. S.Ağayev.- Bakı: Şuşa, 2004.- 230 s. 
 
2006 
3452. Qızılağaclı, N.  Qızılağac və  qızılağaclılar /Molla Kərbəlayı 
Nüsrət Qızılağaclı; red. M.Təkləli.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 520 s. 
Kitab Masallı rayonunun Qızılağac kəndi haqqındadır. 
 
2007 
3453. Nurullayev,  Ə.  Gərmətük /Ə.Nurullayev; red. E.Əhədov.- 
Bakı: 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASG, 2007.- 152 s.  
 
2008 
3454. Şəfiyev, Ə. Astara rayonunun tarixi-memarlıq abidələri /Əfqan 
Şəfiyev; elmi red. R.Məmmədzadə; məsl.  Ş.Bayramov.- Bakı: Nurlan, 
2008.- 162 s. 
 
2010 
3455. İslamov, T. Yeddioymaq /Tofiq İslamov; red. N.Ədiloğlu.- 
Bakı: Adiloğlu, 2010.- 150 s. 
Kitab Masallı rayonunun Yeddioymaq kəndi haqqındadır. 
3456. Lerik: Tərəqqi və yüksəlişə doğru: [toplu] /tərt.: H.Vəliməm-
mədov, H.Bayramov, Ə.Abbasov; red. H.Vəliməmmədov; ön söz. müəl. 
və burax. məsul R.Bağırov.- Bakı: Apostrof, 2011.- 312 s. 
 
2012 
3457. Canəliyev, B. Ulu Mastailim /Bafəddin Canəliyev; red. 
İ.Şükürlü.- Bakı: Nərgiz, 2012.- 216 s. 
Kitab Lerik rayonunun qədim Mastail kəndi, onun yaranması, tarixi, 
kəndin  ərazisində mövcud olan tarixi abidələr, qədim qəbiristanlıqlar 
haqqındadır. 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
330 
 
 
Dövri mətbuat materialları 
 
1965 
3458. Əsədov, F. “Lənkəran” sözünün mənası /F.Əsədov //Elm və 
həyat.- 1965.- №6.- S.5. 
3459. Lənkəran – Talış zonasında qədim abidələr //Bakı.- 1965.- 
20 sentyabr. 
 
1966 
3460. Talışlı, M.  Lənkəran  şivəsində toponimik adlar /M.Talışlı 
//ADPİ-nun Elmi Əsərləri. Dil və ədəbiyyat ser.- 1966.- №6.- S.61-66. 
 
1969 
3461. Zahidov,  Ə. Haçıtəpə tapıntıları: [Masallı r-nu] /Ə.Zahidov 
//Elm və həyat.- 1969.- №2.- S.26-27.  
 
1974 
3462. Mahmudov, F.  Lənkəran yaxınlığındakı  qədim qəbiristan 
haqqında /F.Mahmudov, H.Kəsəmənli //AzSSR EA-nın Xəbərləri. Tarix, 
fəlsəfə və hüquq ser.- 1974.- №4.- S.47-70. 
 
1976 
3463. Abidərzə: [Yardımlı r-nunda abidə] //ASE: 10 cilddə.- Bakı, 
1976.- C.I.- S.21. 
 
1980 
3464. Atakişiyev, R.  Lənkəran abidələri /R.Atakişiyev //Qobustan.- 
1980.- № 4.- S. 62-63. 
 
1984 
3465. Məmmədov, Ç. Lerik xanəgahı /Ç.Məmmədov //Ədəbiyyat və 
incəsənət.- 1984.- 31 avqust.- S.7. 
3466. Məmmədov, K. Lerik abidələrinə qayğı  gərəkdir /K.Məm-
mədov //Mədəni-maarif işi.- 1984.- №1.- S.39-40. 
 
 
1985 
3467. Məmmədov, Ç. Lerikdə qoç heykəlləri /Ç.Məmmədov //Ədə-
biyyat və incəsənət.- 1985.- 12 aprel.- S. 7. 


Biblioqrafiya 
 
331
1986 
3468. Məmmədov, Ç. Babagil məqbərəsi: [Lerik r-nu] /Ç.Məm-
mədov //Mədəni-maarif işi.- 1986.- №1.- S.16. 
3469. Məmmədov, Ç. Lerik abidələri /Ç.Məmmədov //Qobustan.- 
1986.- №1.- S.44-47. 
3470. Məmmədov, Ç. Lerikdə türbə: [Babagil türbəsi] /Ç.Məm-
mədov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1986.- 19 sentyabr.- S.8. 
 
1987 
3471. Zahidov, Q. Qayğı: [Lerik r-nun tarix və mədəniyyət abidələri 
haq.] /Q.Zahidov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1987.- 22 may.- S.5. 
 
1988 
3472. Məmmədov, K.  Əbuzürə türbəsi: [Yardımlı r-nu] /K.Məm-
mədov //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1988.- 3 iyun.- S.5. 
3473. Məmmədov, K. Laqeyd münasibət: [Lerik r-nun memarlıq 
abidələrinin qorunması haqqında] /K.Məmmədov //Təşviqatçı.- 1988.- 
№13.- S.42-44. 
 
1989 
3474. Məmmədbəyov, K. Memarlıq abidələrinin bərpası haqqında: 
[Lənkəranda] /K.Məmmədbəyov //Qobustan.- 1989.- №4.- S.30-35. 
3475. Mirzəyev, M. Müqəddəs yerlərimiz: [Masallı r-nun ərazisində] 
/M.Mirzəyev //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1989.- 8 iyun.- S. 6. 
 
1990 
3476. Qədim tariximizə aid abidələr: [Talış-Muğan zonası] //Bakı.- 
1990.- 26 fevral. 
 
1991 
3477. Bağırov, Z. Uğurlar da var, nöqsanlar da: [Azərbaycan Tarix 
və  Mədəniyyət Abidələr Cəmiyyəti. Lənkəran  şəhər  şöbəsinin konfransı 
haqqında] /Z.Bağırov //Mədəniyyət.- 1991.- 23 iyul. 
3478. Fətullayev, A. Lerik xanəgahı /A.Fətullayev //Kommunist.- 
1991.- 11 may. 
3479. Məmmədzadə, Ç.  Lənkəran  qalası /G.Məmmədzadə //Qo-
bustan.- 1991.- №2.- S.46-50. 
3480. Məmmədzadə, G. Həməşərə qalası: [Cəlilabad r-nu] /G.Məm-
mədzadə //Azərbaycan.- 1991.- 14 noyabr.- S.5. 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
332 
2001 
3481. Həsənli, A. Hər daş bir yaddaşdır, hər ad bir tarix: [Lerik r-nun 
tarixi abidələri haqqında] /A.Həsənli //Qobustan.- 2001.- №2.- S.59-61. 
 
2002 
3482. Axundov, T. Köhnə  Ərçivan yaşayış yeri: [Astara r-nu] 
/T.Axundov //Azərbaycan arxeologiyası.- 2002.- №1-2.- S.65-71. 
 
2003 
3483. Ələkbərov, A. Astara rayonu ərazisindəki  Şirvan qalası 
haqqında /A.Ələkbərov //Azərbaycan arxeologiyası  və etnoqrafiyası.- 
Bakı, 2003.- №2.- S.152-158. 
 
2006 
3484. Hacıyev, F. Tarixi və yerli əhəmiyyətli abidələr qorunur hansı 
rayon: [Lerik r-nu] /F.Hacıyev //Azərbaycan.- 2006.- 26 sentyabr.- S.6. 
3485. Zülaloğlu, A. Müqəddəs pirlər: İnam yerimiz, iman yerimiz - 
Babagil məqbərəsi: [Lerik r-nu] /A.Zülaloğlu //Azad Azərbaycan.- 2006.- 
6 sentyabr.- S.6. 
 
2007 
3486. Xəlilzadə, F. Dağlar gözəli yeni libasda: [Lerik r-nun tarix və 
mədəniyyət abidələri, istirahət mərkəzləri haqqında] /F.Xəlilzadə 
//Azərbaycan.- 2007.- 23 avqust.- S.6. 
3487. Şəfiyev,  Ə. Tarixlərin  şahidi - Cəlilabad /Ə.Şəfiyev //Yeni 
xəbər.- 2007.- 1 sentyabr.- S.13. 
3488. Vəliməmmədov, H. Babagil türbəsi: [Lerik r-nu] /H.Vəli-
məmmədov //Mədəniyyət.- 2007.- 24 avqust.- S. 7. 
 
2008 
3489. Cavadov, S.  Lənkəran  ərazisindəki tarix və  mədəniyyət 
abidələri /S.Cavadov //Azərbaycan.- 2008.- 8 iyul.- S.14. 
3490. Ərçivan hamamının əsaslı təmir və bərpasına ehtiyac var
[Astara r-nu] //Zaman.- 2008.- 24-26 may.- S.18; Xalq cəbhəsi.- 2008.- 24 
may.- S.14; Mədəniyyət.- 2008.- 31 may.- S.11. 
3491. Xəlilzadə, F. Dağlar gözəli yeni libasda: [Lerik r-nun abidələri 
haqqında] /F.Xəlilzadə //Yeni Mədəni-maarif jurnalı.- 2008.- №6.- S.62-
63. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə