Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə86/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   158

Biblioqrafiya 
 
341
2010 
3571. Abdullayev, F.  Əzəmətli Beşbarmaq dağı: [Siyəzən r-nu] 
/F.Abdullayev //Mədəniyyət.- 2010.- 15 oktyabr.- S.8. 
3572. Dağların xınalı  gəlini  – Xınalıq: Onlar Nuh peyğəmbərin 
övladları olduqlarını deyirlər //Azadlıq.- 2010.- 16 oktyabr.- S.13. 
3573. Əli, H.  Xıdır Zində baba ziyarətgahında gördüklərimiz: 
[Siyəzən r-nu] /H.Əli //Zaman.- 2010.- 19-21 iyun.- S.6. 
3574. Hacılı, İ. Möhtəşəm Çıraqqala: [Şabran (keçmiş Dəvəçi) r-nu] 
/İ.Hacılı //Mədəniyyət.- 2010.- 28 iyul.- S. 9 
3575. Qalanın dibində bir daş olaydım...:  Şirvanşahların ilk 
paytaxtı: Qədim qala-şəhər  Şabran haqqında //Azadlıq.- 2010.- 23 
oktyabr.- S. 13. 
 
2011 
3576. Qubanın tarixi abidələri: Zamanın yaddaş kitabı kimi... 
//Azadlıq.- 2011.- 24 avqust.- S. 14. 
3577. Şabran zəngin tarixi-arxeoloji abidələri ilə turizmin 
inkişafına mühüm zəmin yaradır //Zaman.- 2011.- 29-31 dekabr.- S.3. 
3578. Şamxal, L. Ermənilər tarixi necə saxtalaşdırırlar?: Qavur qala 
və Nənəvayda tapılmış şüşələrin içindəki kağızları dəyişdirib onları köhnə 
yerlərində basdırıblar: [Quba r-n sakini Rəsul Rəhimovun fikirləri] 
/L.Şamxal //Olaylar.- 2011.- 26 may.- S.12. 
3579. Tağıyev, A. “Çıraqqala” - tariximizin daş yaddaşı : [Şabran r-
nu] /A.Tağıyev //Zaman.- 2011.- 29-31 dekabr.- S. 3. 
3580. Tarixi keçmişə çıraq yandıran Çıraqqala...: Qalanın başında 
işarət tonqalı qalanırmış...: [Şabran r-nu] //Azadlıq.- 2011.- 4 mart.- S.13. 
 
2012 
3581. Məhərrəmov, E. Qədim tarixə malik olan Quba abidə  və 
etnoqrafik mənbələrlə  zəngindir: [Quba r-n Mədəniyyət və Turizm 
Şöbəsinin müdiri ilə müsahibə] /E.Məhərrəmov; müsah. apardı Anar 
Miriyev //Palitra.- 2012.- 3 oktyabr.- S. 12.  
3582. Səmədov,  Ə.  Qədim  Şabran: [Şabran r-nun tarixi abidələri 
haqqında] /Ə.Səmədov //Mədəni həyat.- 2012.- №2.- S.54-55. 
 
2013 
3583. Tarixin şahidi – Şeyx Cüneyd türbəsi: Şeyx Cüneydin dövlət 
mübarizəsi //Azadlıq.- 2013.- 24 aprel.- S.14.  
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
342 
 
 
 
DAĞLIQ ŞİRVAN BÖLGƏSİ
 
(Ağsu, İsmayıllı, Şamaxı rayonlarının 
memarlıq abidələri və toponimləri
 
Kitablar 
 
1944 
3584. Şərifli, M. Şamaxı  şəhərinin tarixindən /M.Şərifli.- Bakı: 
AzFAN, 1944.- 79 s. 
 
1967 
3585. Ciddi, H. Gülüstan qalası:  Şamaxı  qız qalası /Hüseyn Ciddi; 
red. R.Vahidov; AzSSR EA, Tarix İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1967.- 116 s. 
 
1973 
3586. Ciddi, H. Buğurt qalası /Hüseyn Ciddi; elmi red. R.Vahidov.- 
Bakı: Azərnəşr, 1973.- 55 s. 
Kitab Şamaxı rayonunda yerləşən qədim abidə haqqındadır. 
 
1994 
3587. Cəfərzadə, Ə. Şamaxı /Əhməd Cəfərzadə, Seyfəddin Qəniyev, 
Rafiq Alışov, Sarvan Rəsulov; elmi red. Ə.Cəfərzadə; red. S.Nəzərli.- 
Bakı: Bayatı, 1994.- 200 s. 
Kitabda  Şamaxı  ərazisində olan ziyarətgahlar, türbələr, məscidlər, 
qalalar və kurqanlar haqqında ümumi məlumat verilir [S.52-53].  
3588. Süleymanov, M. Azərbaycan diyarı Lahıc: etnoqrafik-bədii 
lövhələr /Manaf Süleymanov; red. T.Rüstəmov; ön söz. müəl. N.Cəfərov.- 
Bakı: Vətən, 1994.- 270 s. 
 
1998 
3589. Mirzəliyev, C.  Ağsu /Canalı Mirzəliyev; red. E.Mehrəliyeva; 
rəssam Əşrəf.-Bakı: Gənclik, 1998.- 160 s. 
 
2001 
3590. Əliyev, V.  Ağsunun tarixi səhifələri /Vəli  Əliyev, F.Xəlilov; 
elmi red. F.Osmanov.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 94 s. 


Biblioqrafiya 
 
343
2003 
3591. Mirzəliyev, C. Gözəl Ağsu: [publisistik, tarixi, etnoqrafik
toponimik və bioqrafik toplu] /Canalı Mirzəliyev.- Bakı: Gənclik, 2003.- 
320 s. 
3592. Şahməmməd.  Ləngəbiz:  Ədəbi-bədii nəşr /Şahməmməd; red. 
Z.Şahsevənli.-Bakı: Bakı, 2003.- 304 s. 
Kitab Şamaxı rayonunun Ləngəbiz kəndi haqqındadır. 
 
2004 
3593. Şükürov, M.  İsmayıllı toponimləri /M.Şükürov, F.Bəşirov.- 
Bakı: Orxan, 2004.- 346 s. 
3594. Vəlbinəli, A. Maçaxı – qədim yurd yerimiz /Adıgözəl 
Vəlbinəli; red. M.Elli.-Bakı: Nərgiz, 2004.- 160 s.  
Kitab İsmayıllı rayonunun Maçaxı kəndi haqqındadır.  
  
2005 
3595. İdris. Quşencə: dünəndən bu günə  gələn yol /Hacı  İdris; red. 
A.İsabəyli.-Bakı: Şirvannəşr, 2005.- 200 s. 
Kitab İsmayıllı rayonuun Quşencə kəndi haqqındadır.  
 
2008 
3596. Əliyeva, L. Diyallı /Lətifə  Əliyeva; red. Q.Cəbiyev.- Bakı, 
2008.- 265 s. 
Kitab İsmayıllı rayonuun Diyallı kəndi haqqındadır.  
 
2009 
3597. Bayramova, N.  Şamaxı xanlığı /Nailə Bayramova; elmi red. 
T.Mustafazadə; ön söz. Y.Mahmudov; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix 
İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2009.- 393 s. Mətn Azərbaycan, rus, ingilis və türk 
dillərində.  
Kitabda Fıtdağ qalası (İsmayıllı) [S.386-388], Şamaxı qəbiristanlığı, 
Şamaxı  şəhərinin görünüşü [S.377-379], Kəlyəxana məqbərəsi [S. 380], 
Diri Baba türbəsi,  Şeyx  Əmir,  Əhməd türbəsi [S.381], Yeddigünbəz 
qəbiristanlığı,  Şıxəli bəy  Şirvanlının Yeddigünbəzlər qəbiristanlığındakı 
türbəsinin kitabəsi [S.383-385], Cümə  məscidinin qarşısındakı orta əsr 
mədrəsinin qalıqları [S.385] verilmişdir.  
3598. Bəndəliyev, N. Dağlıq  Şirvanın toponimləri /Nurəddin 
Bəndəliyev; elmi red. B.Budaqov; Azərbaycan Müəllimlər  İn-tunun 
Şamaxı Filialı.- Bakı: Elm, 2009.- 350 s. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
344 
2010 
3599. Cəbiyev, Q. Girdman tarixi: IV-IX əsrlər /Qafar Cəbiyev; red. 
Y.Mahmudov; rəy.:  İ.Babayev, V.Əliyev; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. 
Tarix İn-tu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 615 s.  
Kitabda Ağsu-İsmayıllı zonasının qədim yaşayış yerlərindən, 
“Məbədlər və  qəbir abidələri” bölməsində Girdman vilayətinin tarixi 
abidələrindən bəhs edilir. 
 
2012 
3600. Qiyasi,C.  Şamaxı Cümə  Məscidi - on üç əsrin ibadət yeri: 
Dördüncü Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiyası konfransın tezisləri /Azərb. 
Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; Azərb. Resp., Ağsu Rayon İcra 
Hakimiyyəti; Mədəni  İrsin Öyrənilməsinə Kömək  İctimai Birliyi 
(MİRAS) [və b.].- Bakı: Azərbaycan, 2012.- 19 s. 
 
 
Dövri mətbuat materialları 
 
1956 
3601. Bretanitski, L. Marağa rəsədxanasının inşaatına dair /L.Bre-
tanitski,  Ə.Salamzadə //Azərbaycan incəsənəti.- 1956.- C.V.- S.84-85. 
[Xülasə] 
 
1960 
3602. Xaspoladov, Ə. Gülüstan qalası öyrənilir: [Şamaxı şəhərinin 5 
kilometrliyində yerləşən qala haqqında] /Ə.Xaspoladov //Bakı.- 1960.- 13 
sentyabr. 
3603. Xəlilov, C.  Xınıslı daş heykəlləri: [Şamaxı r-nu] /C.Xəlilov 
//AzSSR EA-nın Məruzələri.- 1960.- №11.- C.XVI.- S.1125-1128. 
3604. Kərimzadə, S. Diri-Baba türbəsindəki yazıların bərpası 
haqqında: [Şamaxı r-nun Mərəzə  kəndi] /S.Kərimzadə //Azərbaycan 
memarlıq abidələrinin restavrasiya məsələləri.- Bakı, 1960.- S.223-231. 
3605. Salamzadə, D. Diri-Baba türbəsinin bərpası /D.Salamzadə, 
A.Sadıxzadə //Azərbaycan memarlıq abidələrinin restavrasiya məsələləri.- 
Bakı, 1960.- S.159-165. 
 
1961 
3606. Ciddi, H. Gülüstan qalası: [Şamaxı] /H.Ciddi //Elm və həyat.- 
1961.- №10.- S.10-13. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə