Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.

səhifə90/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   158

Biblioqrafiya 
 
357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAĞLIQ QARABAĞ: 
 
İşğal altında olan ərazilərimizin  
arxeoloji, memarlıq, epiqrafik  
abidələri və toponimləri 
 
  
     
 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
358 
 
 
Kitablar 
 
1948 
3726. Qazıyev, S. Azərbaycanın qədim abidələri /S.Qazıyev. red. 
Ə.Mehdiyev.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1948.- 66 s. 
Kitabda Qarabağda olan abidələr haqqında maraqlı  məlumatlar 
verilir. 
 
1950 
3727. Adıgözəl bəy, M. Qarabağnamə /Mİrzə Adıgözəl bəy; AzSSR 
EA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-Bakı, 1950.- 161 s. 
Kitabda Bayat, Şuşa qalalarının tikilmə tarixindən, Gəncə qalasından 
bəhs edilir [S.125]. 
 
1954 
3728. Azərbaycanın mədəniyyət abidələri haqqında /Azərb. SSR 
Mədəniyyət Nazirliyi, Resp. Mədəni-maarif işləri metodkabinəsi; tərt. 
H.Abdullayev, red. Q.Əhmədov.- Bakı, 1954.- 18 s. 
 
1957 
3729. Bünyatov, T. Azərbaycanın uzaq keçmişinə  səyahət /Teymur 
Bünyatov; red. M.Mirzəyev.- Bakı: Azərnəşr, 1957.- 63 s. 
Kitabın “Qədim memarlıq abidələri” bölməsində Ağdam, Ağcabədi, 
Bərdə və Dağlıq Qarabağ haqqında məlumat verilir [S.46-55]. 
 
1958 
3730. Azərbaycanın tarixi abidələri /AzSSR EA, Azərb. Tarixi 
Muzeyi; red. M.Qazıyev.- Bakı, 1958.- 149 s. 
Kitabda “Qədim Bərdə” başlığı altında Bərdə türbəsinin tarixi [S.38-
39], Xocalı [S.15-19], Şuşa şəhərlərinin [S.74-76] abidələri haqqında mə-
lumat verilir. 
3731. Əlizadə, Q. Azərbaycan xalq memarlığı XIX-XX əsrlərdə 
[oxunmuş mühazirənin stenoqramı] /Qəzənfər Əlizadə; [red. A.Qazıyev]; 
AzSSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.- Bakı: Az.SSR EA, 
1958.- 46 s. 


Biblioqrafiya 
 
359
Kitabda qədim abidələrin memarlıq xüsusiyyətlərindən və  Şuşa abi-
dələrindən bəhs edilir. 
3732. Salamzadə, Ə. Azərbaycanın memarlıq abidələri /Əbdülvahab 
Salamzadə; red. M.Nəcəfov.- Bakı: Azdövnəşr, 1958.- 92 s. 
Kitabda Xocalı [S.37]; Mirəli [S.15-35]; Əhmədəllər və  Bərdə tür-
bələrindən danışılır [S.33]. 
 
1959 
3733. Qarabaği  Mirzə Camal Cavanşir. Qarabağ tarixi /Mirzə 
Camal Cavanşir Qarabaği; tərc. ed. F.Babayev; red.: R.Əliyev,  Ş.Tağı-
yeva; AzSSR EA, Tarix İn-tu.- Bakı: Az.SSR EA, 1959.- 205 s. 
Kitabda Qarabağ vilayətinin yaşayış yerləri, sərhədləri, qədim  şəhər 
və çayları [S.11-13], Bayat qalası [S.16], Şuşa qalası  və digər tarixi 
abidələr haqqında məlumat verilir. 
 
1960 
3734. Azərbaycan SSRİ-nin izahlı  coğrafi adlar lüğəti.- Bakı: 
Az.SSR EA-nın nəşri, 1960.- 266 s. 
Kitabda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin rayon və  kənd adlarının 
izahı verilib. 
3735. Azərbaycan memarlıq abidələrinin  bərpası  məsələləri 
/AzSSR EA Memarlıq və  İncəsənət  İn-tu; red. M.Hüseynov, L.Breta-
niskiy, L.Mamikonov. -Bakı: AzSSR EA, 1960.-275 s. 
3736. Bünyadov, T. Azərbaycanın arxeoloji oçerkləri /Teymur Bün-
yadov.- Bakı: Azərnəşr, 1960.-  237 s. 
Kitabda orta əsr  şəhərləri içərisində Qarabağ  şəhərlərindən də  bəhs 
olunur [S.8-13; 166-169; 173-180]. 
 
1961 
3737. Azərbaycan SSR inzibati-ərazi bölgüsü: 1961-ci il yanvarın 
1-nədək olan vəziyyətə  əsasən tərtib edilmişdir /AzSSR Ali Sovetinin 
Rəyasət Heyəti.- Bakı: Azərnəşr, 1961.- 286, [2] s. 
 
1963 
3738. Nemətova, M. Azərbaycanın epiqrafik abidələri (XVII-XVIII 
əsrlər) /Məşədixanım Nemətova, F.Babayev; AzSSR EA Tarix İn-tu.- 
Bakı: AzSSR EA, 1963.- 156 s. 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
360 
Kitabda Qarabağın  Şahbulaq, Pənahabad (Şuşa), Bayat qalası haq-
qında məlumat verilmişdir. 
3739. Səidov, Ə. Azərbaycan memarlıq abidələrinin bərpası: Xüsusi 
elmi bərpa-istehsalat emalatxanasının onilliyinə dair, 1952-1962-ci illər 
/Ə.Səidov, V.Qarnik; Muzeylər və Abidələrin Mühafizəsi  Şöbəsi.- Bakı: 
Azərnəşr, 1963.- 43 s.  
 
1964 
3740. Azərbaycan SSR inzibati-ərazi bölgüsü: 1963-cü il oktya-
brın 1-dək olan vəziyyətə  əsasən /AzSSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti; 
red. B.Abdullayev.- Bakı: Azərnəşr, 1964.-217, [3] s. 
 
1965 
3741. Nəbiyev, N. Coğrafi adların mənşəyi /Nəbi Nəbiyev; red. 
R.Yüzbaşov.- Bakı: Azərnəşr, 1965.- 70 s. 
 
1967 
3742. Coğrafiya sözlüyü /ASE Baş Redaksiya.- Bakı:  ASE, 1967.- 
170 s.  
Kitabda Azərbaycanın  şəhər və rayonları haqqında toponimik 
məlumat verilir.   
 
1968 
3743. Azərbaycan SSR inzibati-ərazi bölgüsü: 1968-ci il iyulun 
10-dək olan vəziyyətə görə tərtib edilmişdir /AzSSR Ali Sovetinin Rə-
yasət Heyəti; tərt. S.Melnikov, A.Mirzəyeva; red. A.İsayev.- Bakı: 
Azərnəşr, 1968.-217 s. 
 
1969 
3744. Hüseynov, M. Azıx mağarasının sirri /Məmmədəli Hüseynov.- 
Bakı: Gənclik,1969.- 78 s.  
Füzuli  şəhərinin yaxınlığında yerləşən  ən qədim insan məskəni 
haqqında. 
3745. Məmmədov, A. Coğrafi adların sirri /Aydın Məmmədov; red. 
R.Yüzbaşov, F.Sahib.- Bakı: Azərnəşr, 1969.- 70 s.  
Kitabın “Rəvayət və ehtimal mənşəli coğrafi adlar” bölməsində Azər-
baycan rayonlarının adları haqqında məlumat verilir [S.32-33, 67]. 
3746. Nəbiyev, N. Coğrafi adların mənşəyi: Qısa toponomik lüğət 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   158


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə