Microsoft Word Az?rbaycan tarixi az imtahan docYüklə 20,63 Kb.

tarix09.03.2018
ölçüsü20,63 Kb.


Azərbaycan tarixi imtahan sualları 

 

 

1.

  Azərbaycan  tarixi  kursunu  öyrənmək  üçün  mənbələr  və  tarixşünaslıq.  

Mənbələrin fərqini göstərin. 2.

  Ən qədim  daş dövrünün (paleolit) xarakterik əlamətlərini göstərin. 

3.

  Orta  daş  dövrünü  (mezolit)  əvvəlki  mərhələlərdən  fərqləndirən  əsas 

xüsusiyyətlər nələrdən ibarətdir. 4.

  Istehsal  təsərrüfatı  nə  vaxt  yaranıb.  Onun  mahiyyətini  açın.  Yeni  daş 

dövrünün (neolit) cəmiyyətin inkişafında yeri və rolu. 5.

  Azərbaycan  ərazisində  qədim  tayfa  ittifaqları  və  erkən  dövlət  qurumları 

haqqında məlumat verin. 6.

  Manna dövlətinin yaranması. Dövlət quruluşu, təsərrüfat həyatı. 

7.

  Manna dövlətinin Assuriya  və Urartu dövlətləri ilə münasibətləri. 

8.

   Midiya  dövlətinin  yaranması.  Çar  Kiaksarın  Midiya  dövlətini 

gücləndirməsi. 9.

  Azərbaycan Əhəməni imperiyasından asılı vəziyyətə düşməsi və nəticələri. 

10.

  Makedoniyalı  skəndərin Şərqə hərbi yürüşləri. 

11.

 Qafqaz  Albaniyası  dövlətinin  yaranması.  Tayfaları,  şəhərləri,  təsərrüfatı. 

haqqında məlumat verin. 12.

  Qafqaz Albaniyasında Roma işğalçılarına qarşı mübarizə . 

13.

 Azərbaycanda  feodal  münasibətlərinin  yaranması.  Feodal  cəmiyyətinin 

sinifləri, feodal  mülkiyyət formaları, vergilər. 14.

  Azərbaycanda Sasani işğalları. 

15.

  Azərbaycanda Sasani işğallarına qarşı üsyanlar. 

16.

 Azərbaycanda Ərəb Xilafəti dövründə mülkiyyət formaları və vergilər. 

17.

 Ərəb  Xilafətinə  qarşı  Azərbaycanda  milli-azadlıq  mübarizəsi.  Xürrəmilər 

hərəkatı. 18.

  IX-XI  əsrlərdə  Azərbaycan  feodal  dövlətləri  (Məzyədilər,  Sacilər  və 

Salarilər dövlətləri). 19.

  Şəddadilər və Rəvvadilər dövləti. 

20.

  Azərbaycan Səlcuqilər imperiyasının tərkibində. 


21.

 XIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi vəziyyət. 

22.

 Xarəzmşah Cəlaləddinin Azərbaycanı işğal etməsi. 

23.

 Hülakülər  dövlətinin  yaranması.  Azərbaycan  Hülakülər  dövlətinin 

tərkibində. 24.

 Monqol  əsarəti  dövründə  Azərbaycanda  mülkiyyət  formaları,  vergilər, 

təsərrüfat həyatı. 25.

 Toxtamışın və Əmir Teymurun Azərbaycana işğalçılıq yürüşləri. 

26.

 Qaraqoyunlu  tayfa  ittifaqı  və  Qaraqoyunlu  dövləti.  Qara  Yusifin  daxili  və 

xarici siyasəti. 27.

 Ağqoyunlu  tayfa  ittifaqı  və  Ağqoyunlu  dövləti.  Uzun  Həsənin  daxili  və 

xarici siyasəti. 28.

 Ağqoyunlu dövlətinin zəifləməsi və süqutu. 

29.

 Səfəvilərin Ərdəbil hakimiyyəti. 

30.

 XVI əsrin əvvəllərində Səfəvi Osmanlı Türkiyəsi münasibətləri 

31.

 XVI  əsrin  30-50-ci  illərində  Səfəvi-Osmanlı  müharibələri.  Amasiya  sülh 

müqaviləsi. 32.

 Səfəvilər dövləti I Şah Abbasın hakimiyyəti dövründə. 

33.

 XVII əsrdə Azərbaycanda iqtisadi həyat, şəhərlər. 

34.

 XVIII  əsrin  əvvəllərində  Xəzərsahili  vilayətlərin  Rus  qoşunları  tərəfindən 

işğalı. Peterburq razılaşması. 35.

 Azərbaycan Nadir şah Əfşarın hakimiyyəti dövründə. 

36.

 Azərbaycanda müstəqil feodal dövlətləri – xanlıqların yaranması. 

37.

 Qarabağ xanlığı. 

38.

 Cənubi  Azərbaycan  xanlıqları.  Ağa  Məhəmməd  xan  (şah)  Qacarın  Şimali 

Azərbaycana hərbi yürüşləri. 39.

 Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının başlanması. 

40.

 Birinci  Rusiya  –  ran  müharibəsi.  Qarabağ  və  Şəki  xanlıqlarının  Rusiyaya  tabe 

edilməsi. 41.

 Birinci Rusiya- ran müharibəsinin başa çatması. Gülüstan müqaviləsi.  

42.

 Ikinci Rusiya- ran müharibəsi. Türkmənçay müqaviləsi. 


43.

 

XIX  əsrin  30-cu  illərində  Azərbaycanda  Çarizmin  müstəmləkə  zülmünə  qarşı 

üsyanlar

 

44. XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycan mədəniyyəti. 

45.

 XIX əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycanda kənd təsərrüfatı. Sosial 

münasibətlər. 46.

 XIX  əsrin  ikinci  yarısında  Şimali  Azərbaycanda  sənətkarlıq,  nəqliyyat,  ticarət, 

şə

hərlər. 47.

 XIX əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycanda qeyri-neft sənaye sahələri. 

48.

 XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan mədəniyyəti. 

49.

 XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda kənd təsərrüfatı. 

50.

 XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda siyasi partiyaların yaranması. 

 

  

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə