Microsoft Word Babayeva Zulfiyy? 709 docxYüklə 0,59 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/22
tarix10.11.2017
ölçüsü0,59 Mb.
#9563
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

29 

 

2.2.  Tədqiqat metodları 

 

Tədqiqat  zamanı  feyxoa  püresinin  aşağıdakı  texnoloji  göstəriciləri  təyin edilmişdir. Feyxoa püresinin tərkibindəki quru maddələrin miqdarı ümumi məlum 

metodika üzrə təyin edilmişdir [31]. 

Feyxoa  püresinin  jeleləşmə  xassəsi  öyrənilmişdir.  Bunun  üçün  tərkibində 

90% su olan üzüm püresi və 100 q şəkər tozu götürülür və qazana tökülür. Qazanın 

dar tərəfi aşağı yönəlmiş kəsik konus şəkillidir. Qazanın yuxarı diametri 115 mm, 

dibinin siametri 75 mm, hündürlüyü 70 mm-dir. Qazanın çəkisi məlum olmalıdır. 

Feyxoa  püresi  olan  qazan  elektrik  plitəsində  qızdırılır,  qarışdırılaraq  qaynama 

həddini çatdırılır.  

Bişmiş kütlənin çıxımı xalis çəkinin 165 q-a bərabər olmalıdır. 

Bunlar  tərkibində  10%  quru  maddə  və  90%  nəmliyi  olan  feyxoa  püresinə 

aiddir.  

Ə

gər pürenin tərkibində quru maddələrin miqdarı 10%-dən çox olarsa (quru maddələrin  miqdarı  refraktometrlə  təyin  edilir)  su  ilə  qarışdırılır.  Pürenin  su  ilə 

yaxşı  qarışdırılıb  jelelənməni  təyin  etmək  üçün  100  q  nümunə  çəkilib  götürülür. 

Ə

gər  mənfi  nəticə  alınarsa  onda  jele  üçün  hazırlanmış  nümunəyə  limon  turşusu ə

lavə  edib  bişirilir.  Əlavə  edilən  turşunun  miqdarı  təyin  edilir.  Hazır  məhsulun 

turşuluğu 0,5-0,7% olmalıdır.  

Eyni zamanda peçenyenin qidalılıq dəyərinin hesabatı aparılmışdır. 

Peçenye  xəmiri  laboratoriya  şəraitində  yoğrulmuş  və bişirilmişdir.  Xəmirin 

və  yarım  fabrikatın  nəmliyi  Çijovanın  VN XP  –  Vç  aparatında  və  quruducu 

ş

kafda  təyin  edilmişdir.  Xəmirin  özlülüyü  isə  keçmiş  SSR -Fizika  Kimya nstitututnda  akademik  Trapeznikov  tərəfindən  hazırlanmış  viskozimetrdə  təyin 

edilmişdir [22, 29, 31]. 

Bu  cihaz  hərəkətə  gətirici  mexanizmdən,  silindrdən  və  qeyd  edici 

qurğulardan ibarətdir. Hətəkətə gətirici mexanizmdən fırlanma hərəkəti termostatik 

qabda  yerləşən  xarici  silindrə  elektromaqnit  mufta  vasitəsilə  ötürülür.  Üzərinə 

işsqlandırıcıdan  işıq  şüası  düşən  güzgü  daxili  silindrin  öz  oxu  üzərində 
30 

 

yerləşdirilmişdir.  Qeyd  edici  qurğu,  üzərində  yarığı  və  fotokağızı  olan  qapağın işərisində yerləşdirilmiş barabandan ibarətdir. Güzgüdən əks edən işıq şüası qapaq 

üzərindəki  yarıqdan  fotokagız  üzərinə  düşərək  daxili  silindrin  meyillilik  bucağını 

qeyd edir.  

Ölçmə  ω=  const  metodu  üzrə  aparılmışdır,  yəni  hərəkətə  gəlmə  sürətinin 

sabitlilik  şəraitində  (xarici  silindrin  fırlanma  sürəti)  deformasiya  vahidinin  artım 

vaxtında hərəkətə gəlmə qüvvəsinin dəyişməsi təyin edilir. 

Tədqiq olunan sistemi xarici silindrə töküb, daxili silindrə qoyub 15 dəqiqə 

müddətində  20

0

C  temperaturda,  xarici  silindrə  müəyyən  bucaq  verməklə elektromaqnit muftasını bə qeyd edici qurğunu işə salırıq. 

Artıq  deformasiyanın  təsirindən  daxili  silindr  müəyyən  bucaq  altında 

dönərək  nəticədə  foto  kağız  üzərinə  düşən  işıq  şüası  da  öz  vəziyyətini  dəyişir  və 

foto  kağıza  qeyd  olunur.  Burulma  bucağının  və  xarici  silindrin  dönmə  bucağının 

fotokağız  üzərindəki  qeydlərinə  əsasən  gərginlik  deformasiya  əyriləri  hesablanır. 

Ölçmə  aşağıdakı  sürətdə,  ω=  0,015  san

-1

  -dən  ω=  0,157  san-1

  intervalında 

aparılmışdır. Hərəkətə gəlmə gərginliyi aşağıdakı formula ilə təyin edilir.  

 

20

2

102

вн

CP

R L

ϕ

π= ;

                 N/m

2

  (2.1) 


 

Burada: 


вн

  

- daxili silindrin hündürlüyü, sm 

R  


- xarici silindrin radiusu, sm 

C

0

   - burulma yerdəyişməsi dövrünə əsasən hesablanmış bucağın 

moduludur. 

φ

 - düşən şüanın yerdəyişməsi, sm 

Deformasiya sürəti aşağıdakı formula ilə hesablanır. 

 

   


(

)

21

2

12

2

21

2

100R

R

R

ξ

ϕϕ

=       

(2.2)


 


31 

 

Burada:  φ

2

 və φ1

 - xarici və daxili silindrin burulma bucağı  R

1

 və R2

  - müvafiq olaraq xarici və daxili silindrin radiusudur 

Sistemin özlülüyü isə 

2

/ mP

H san

η

ξ=

      (2.3) 

formulu ilə hesablanır.  

 

Şə

kərli  peçenyenin  hazırlanması  üçün,  aşağıdakı  xammal  istifadə olunmuşdur:  yüksək  növlü  çörək  bişirmə  üçün  buğda  unu,  şəkər-toz,  toyuq 

yumurtaları, kərə yağı, kartof nişastası, vanil tozu. 

Buğda  unu  –  şəkərli  xəmirdən  unlu  qənnadı  məmulatların  istehsalında 

xammalın əsas növüdür. Biskvit və şəkərli xəmirin hazırlanması üçün zəif özlə unu 

istifadə  edirdilər.  stifadə  olunan  unun  keyfiyyət  xarakteristikası  cədvəl  2.1 

göstərilmişdir: 

Cədvəl 2.1 

  

Buğda unun keyfiyyət xarakteristikası  

Nəmliyin kütlə payı, Çiy yapışqanlılıq 

tərkibi, % 

Yapışqanlılığın  

keyfiyyəti, vahidlə 

Yapışqanlılığın  

xarakteristikası 

14,80 


29 

80 


Kifayət qədər zəif 

 

Nümunələrin seçilməsini 

və 


onların 

sınaqlara 

hazırlanmasını                            

QOST  51232-98,  STB  1036,  QOST  5904-82  (134-136)  üzrə  ümumi  qəbul 

olunmuş üsullarla keçirirdilər. 

Yapışqanlılığın  keyfiyyət  və  miqdarını  QOST  27839-88  müvafiq  olaraq 

müəyyən edirdilər. 

“Buğda unu. Yapışqanlılığın miqdar və keyfiyyətin müəyyən edilmə üsulları”. 

Qatqıların həll olunmasını və suyu saxlama qabiliyyətini standart metodikalar 

üzrə müəyyən edilmişdir. 

Nişastanın xassələrin müəyyənləşməsini məlum metodikalar üzrə aparırdılar. 
Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə