Microsoft Word bank ucotu proqram+1Yüklə 251,83 Kb.

səhifə1/9
tarix31.08.2018
ölçüsü251,83 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


 

                   AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

 AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ 

 

 

 

 “ BANK İŞİ” KAFERDASI  

 

 

 

 ALİ MƏKTƏBLƏRİN “MALİYYƏ” İXTİSASI ÜZRƏ 

 BAKALAVR PİLLƏSİNDƏ TƏHSİL ALAN  

 TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN  

 

 

 

 “ B A N K        U Ç O T U ”  

 

 

 Fənninin  

 

 T Ə D R İ S       P R O Q R A M I 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Bakı  – 2015 


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ 

 

 

 “ BANK İŞİ” KAFERDASI  

 

 ALİ MƏKTƏBLƏRİN “MALİYYƏ ” İXTİSASI ÜZRƏ 

 BAKALAVR PİLLƏSİNDƏ TƏHSİL ALAN  

 TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN  

 

 

 “ B A N K     U Ç O T U ”  

 

 Fənninin  

  

 

 T Ə D R I S     P R O Q R A M I 

 

                                                 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  

          547 saylı  09.04.2012-ci il tarixli əmri ilə təsdiq  

                                                   olunmuş   “ Bank uçotu ” fənni proqramına  

                                            əlavə və dəyişikliklər olunmaqla yenidən       

   hazırlanmışdır. 

  

 

 

 

 

  

 Bakı - 2015 


 

  

 

   Elmi redaktor :            ADIU - nun “ Bank işi ” kafedrasının  müdiri  

                                                     i.e.d. prof.  Zahid  Fərrux Məmmədov 

 

 “ Bank uçotu” fənninin  proqramı  “Bank  işi“  kafedrasının  müdir müavini  i.f.d. Təhminə Tahir qızı Əliyevanın elmi rəhbərliyi ilə hazırlanmışdır

 

 Proqramın tərtibçiləri  :                                                         prof.R.M.Rzayev                                     

                                                                                                    İ.f.d. T.T. Əliyeva 

                                                                                                    İ.M.Hüseynov 

                                                                                                     F.D.Bagırov 

                                                                                                     E.Ş.Aslanov 

  Rəyçilər:                                    ADİU-nun “Mühasibat uçotu”kafedrasının  

                                                       müdiri,  i. e. d.,  prof.,  S.M.Səbzəliyev 

                                                       “ Maliyyə“ fakultəsinin dekanı ,  

                                                        i.e.n. dos.,   Z.H.İbrahimov                                                 

                                                              

 

                                  

 

 

 

 

 


 

  

 

 

“Bank uçotu” fənninin saat şəbəkəsi 

 

   № 

          Mövzuların adı 

Saatların 

cəmi 

Mühazirə 

Məşgələ  

 1. 

 Banklarda  mühasibat uçotun əsasları, 

mahiyyəti və təyinatı. 

 2. 

Banklarda uçot əməliyyat işinin təşkili 

və metodoloji əsasları  

 3. 

Banklarada sənədlər və sənəd dövriyyəsi 

 4. 

Banklarda hesablar planı 

 5. 

Kommersiya banklarının nizamnamə 

kapitalı və  bank öhdəlikləri 

 6. 

 Hesablaşma əməliyyatlarının 

rəsmiləşdirilməsi və uçotu 

 7. 

Kassa əməliyyatlarının uçotu 

 8. 

Müxbir hesablarla əməiyyatların uçotu 

 9. 

Kredit əməliyyatlarının uçotu 

10. 

Banklarda depozit əməliyyatlarınin uçotu  

11. 

Xarici valyutalarla əməliyyatların uçotu 

12. 

Qiymətli kağızlarla  əməliyyatların uçotu 

13. 

Bankın təsərrüfatdaxili əməliyyatlarının 

uçotu  14. 

Bank uçotu hesabatının təşkilində 

Mərkəzi Bankın rolu və siyasəti. 

15. 

Bankların  maliyyə nəticələrinin uçotu və 

bank  hesabatı. 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə