Microsoft Word Berdenin siyasi tarixi Sonuncu docYüklə 2,9 Kb.

səhifə62/71
tarix30.12.2017
ölçüsü2,9 Kb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   71

Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
197
60.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdənin tarixi-arxeoloji tədqiqi tarixindən // 
AMEA Xəbərləri (tarix, fəlsəfə, hüquq seriyası), 2001, №3, 
s.139-146. 
61.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdədə Kür-Araz mədəniyyəti  izləri // 
Azərbaycan Arxeologiyası, 2001, №3-4, s.61-62. 
62.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdə XVIII əsrin sonu– XIX əsrin 
əvvəllərində // AMEA Tarix İnstitutu Azərbaycan tarix qu-
rumu, Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2002, 
s.63-66. 
63.
 
Hacıyev Q.Ə. Qədim Bərdənin pullarının tədqiqinə dair // 
Azərbaycan Arxeologiyası, 2002, №3. 
64.
 
Hacıyev Q.Ə. VIII-X əsrlərdə  Bərdədə sosial şərait // 
AMEA Tarix İnstitutu. Azərbaycan tarix qurumu. Respub-
lika elmi konfransının materialları. Bakı, 2002, s.84-87.  
65.
 
Hacıyev Q.Ə. Qarabağın qədim  şəhəri – Bərdə // Pedaqoci 
Universitetin Xəbərləri. Bakı, 2003, №3, s. 44-46. 
66.
 
Hacıyev Q.Ə. Berde Qarabağın en zengin tarihe malik 
şehridir // Yeni Avrupa. Frankfurt/Almaniya, Yil: 1. Sayı: 3, 
2003, s.39-41. 
67.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdə şəhərinin maddi-mədəniyyəti tarixindən 
// Tarix və onun problemləri. 2003, №3, s. 202-205. 
68.
 
Hacıyev Q.Ə. Qarabağın ən qədim şəhəri – Bərdənin iqtisadi 
tarixindən // Elmi-tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı 
və Təşkili İnstitutu. Elmi əsərlər, 2003. №1, s. 123-128. 
69.
 
Hacıyev Q.Ə. Qədim şəhərin son tədqiqatları barədə // Tarix 
və onun problemləri.  2003, №4, s. 201-206. 
70.
 
Hacıyev Q.Ə. Qədim Bərdə  şəhəri // Azərbaycan dünyanın 
ən qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biridir. Azərbaycan 
Respublikası    Gənclər, idman və turizm nazirliyinin 
Respublika elmi-nəzəri konfransının məruzələri. Bakı,  
2004, s.52-56. 
71.
 
Hacıyev Q.Ə. Gəncə  və Qarabağın yadellilərə qarşı birgə 
mübarizəsi // Gəncə şəhərinin tarixi elmi-praktik konfransın 
materialları. Bakı, 2004, s.94-108. 


Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
198
72.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdə  şəhərinin qədim tarixinin tarixi-
arxeoloji tədqiqatla öyrənilməsi // Azərbaycan MEA 
Xəbərləri, 2005, №3, s.140-147. 
73.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdə  şəhərinin yeni dövr tarixinə dair // 
Azərbaycan MEA. Məruzələr.  2006,  №3, s.130-138. 
74.
 
Hacıyev Q.Ə. Qədim Bərdə  şəhərinin quruluşu haqqında // 
Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası, 2005, №1, s.110-
114. 
75.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdə erkən orta əsrlərdə // Xarici Dillər 
Universiteti. Xəbərlər. 2005, №4, s.245–249. 
76.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdə  şəhərinin orta əsr ticarət  əlaqələri // 
Tarix və onun problemləri. 2005,  №3, s.208-213. 
77.
 
Hacıyev Q.Ə. Orta əsr Bərdəli filosof və hüquqşünaslar 
müsəlman dünyasında // Azərbaycan MEA Şərqşünaslıq 
İnstitutu. Elmi araşdırmalar. 2005.  №1-4, s.182-188. 
78.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdə XVIII əsrdə // Azərbaycan MEA 
Folklor  İnstitutu. Elmi axtarışlar.  2005, №2, XV,  s.518-
521. 
79.
 
Hacıyev Q.Ə. Qədim  şəhərlərimizin tədqiqinin tarixi-siyasi 
əhəmiyyəti // Azərbaycan MEA Tarix İnstitutu Azərbaycan 
tarix qurumu, Respublika elmi konfransının materialları. 
Bakı, 2001, s. 32-35. 
80.
 
Hacıyev Q.Ə. Böyük «İpək» yolu və qədim Bərdə şəhəri // 
Böyük «İpək yolu» Avrasiya mədəniyyətlərinin dialoqu
beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2003, s. 
266-274. 
81.
 
Hacıyev Q.Ə. Qarabağın maddi və  mənəvi mədəniyyəti // 
Qarabağ: suallar və faktlar. Bakı, 2003, s.70-150. 
82.
 
Hacıyev Q.Ə. Dağlıq Qarabağ problemi yeni geostrateji 
münasibətlərdə // «Qərb» Universiteti, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydər  Əliyevin 80 illik 
yubileyinə  həsr edilmiş Beynəlxalq elmi konfransın 
materialları. Bakı, 2003, s. 115-117. 


Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
199
83.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdə Qarabağın  ən qədim  şəhəridir // 
Azərbaycan və  mədəni irs problemləri «Təhsil» cəmiyyəti 
elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2003, s. 22-29. 
84.
 
Hacıyev Q.Ə. Bərdə  şəhərinin orta əsrlər karvan və su 
yolları vasitəsilə ticarət əlaqələri // Azərbaycan MEA Tarix 
İnstitutu Azərbaycan tarix qurumu, Respublika elmi kon-
fransının materialları. Bakı, 2003, s.135-140. 
85.
 
Hacıyev Q.Ə. Qarabağın tarix və  mədəniyyət abidələri // 
Azərbaycan Respublikası  Gənclər, idman və turizm nazir-
liyinin «Milli mədəni irsimiz ən qiymətli sərvətimizdir» Res-
publika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2004, 
s.58-63. 
86.
 
Hacıyev Q.Ə. Qədim Bərdə  şəhəri // Azərbaycan dünyanın 
ən qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biridir, Azərbaycan 
Respublikası  Gənclər, idman və turizm nazirliyinin 
Respublika elmi-nəzəri konfransının məruzələri. Bakı, 2004, 
s.52-56. 
87.
 
Hacıyev Q.Ə. Qarabağın maddi və  mənəvi mədəniyyəti // 
Qarabağ: suallar və faktlar. Bakı, Nurlan, 2004, 182 s.  
88.
 
Hacıyev Q.Ə. Azərbaycanda aşkar edilmiş orta əsr təbabət 
qabı haqqında // Heydər  Əliyev Fondu «Orta əsr 
əlyazmalarında tibb və  əczaçılıq» I Beynəlxalq Konfransın 
materialları. Bakı, 2006, s.24. 
89.
 
Hacıyev Q.Ə. Kürəkçay müqaviləsi və Qarabağın sonrakı 
tarixi taleyi // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. V 
Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları. Bakı, 
QAT, 2006, s.142-147.  
90.
 
Haqverdiyev  Ə.Ş. Orta əsr Bərdə  şəhəri (Dərs vəsaiti) // 
Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedoqoci 
Universiteti Nəşriyyatı, 1991, 112 s. 
91.
 
Heydər  Əliyev və  Bərdə. Tərtib edəni  İlham Ağayevdir. 
Bakı, 2005, 312 s. 
92.
 
Həmdullah Qəzvini. Nüzhət 
əl-qülub. Tərcümə 
F.Babayevindir. AMEA TİEA inv. №4960. Dostları ilə paylaş:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   71


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə