Microsoft Word Birja-Dissert docxYüklə 0,71 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/29
tarix20.09.2018
ölçüsü0,71 Mb.
#69449
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L  NAZ RL Y  

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET

 

MAG STRATURA MƏRKƏZ  

 

Əlyazması hüququnda 

   


 

SLAMOV ANAR   SLAM  oğlu 

 

 

“RESPUBLIKADA ƏMTƏƏ BIRJASININ FORMALAŞMASI VƏ INKIŞAF  

PROBLEMLƏRI”mövzusunda 

 

MAG STR D SSERTAS YASI 

 

xtisasın şifri və adı:   060411  Kommersiya xtisaslaşmanın adı:   Birja fəaliyyəti  

 

  

Elmi rəhbər: Magistr proqramının rəhbəri: 

dos. E. . bişovdos. M.Q.Əkbərov 

____________   

 

                  _______________________  

 

 Kafedra müdiri:  

dos. M.Q.Əkbərov 

_______________ 

 

BAKI  - 2014 


 

Mündəricat  

Giriş .........................................................................................................................  3 

Fəsil I. Əmtəə birjalarının formalaşmasının nəzəri-metodoloji əsasları.........8-41 

1.1. 

Müasir birja ticarətinin mahiyyəti və inkişaf tarixi

...................................8 

1.2. Birjaların formalaşmasının nəzəri-metodoloji aspektləri .......................17 

1.3. Azərbaycanda 

ə

mtəə birjalarının formalaşmasının təşkilati strukturu  və funksiyaları.......

.........................................................................................28 

 

Fəsil II. 

Azərbaycanda əmtəə birjalarının müasir vəziyyətinin təhlili..........42-64 

2.1. 

Ə

mtəə birjalarında həyata keçirilən real əməliyyatların təşkili...............42 

2.2. 

Ə

mtəə birjalarında həyata keçirilən fyuçers əməliyyatları və  onların sığortalanmasının təşkili...................................................................45 

2.3

Birja sövdələşmələri üzrə hesablaşma qaydaları.........................................51 

 

Fəsil III. Ölkədəəmtəəbirjalarının formalaşmasının inkişafistiqamətləri..65-91 

3.1. Azərbaycanda birja ticarətinin müasir durumu və mövcud problemlər...65 

3.2.  Azərbaycanda  əmtəə  birjalarınınformalaşmasının  hüquqi  əsasları........72

                                                                           

3.3Dünyaiqtisadiyyatında  və  Azərbaycanda  birjaların  inkişaf  prespektivləri 

..82

Nəticəvətəkliflər  

...................................................................................................92 

Ə

dəbiyyat siyahısı  .................................................................................................95 

Резюме

.....................................................................................................................96 

Summary ...............................................................................................................97 

  

 GIRIŞ 

 

       Mövzunun aktuallığı. 

Müasir dövrdə əmtəə birjaları sərbəst şəkildə ixtisaslaşmış 

formada təşkil olunurlar. Təsadüfi deyildir ki, hüquqi şəxslər özlərinin könüllülük prinsipi 

ə

sasında  kommersiya  təşkilatları  formasında  birləşirlər.  Bütün  bunlar  ticarət ə

məliyyatlarına  xidmət  etmək  üçün  əlverişlidir.  Bu  deyilənlərə  nəzər  salsaq  görərik  ki, 

ticarət iştirakçılarının topdansatış ticarət bazarında birgə fəaliyyət göstərmələrinə və ticarət 

qaydalarına  riayət  etmələrini  asanlaşdırır.  Dünya  iqtisadiyyatında  və  ayrı-ayrı  təsərrüfat 

subyektləri arasında əlaqələr birja və birja ticarəti olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Məhz bunun nəticəsidir ki, bəzi qərb iqtisadçıları birjalara təkcə ticarət aparılan yer kimi 

baxmırlar, onları həmçinin maliyyə mərkəzləri də adlandırırlar. 

Çox    illik    fəaliyyət    müddətinə    malik    olan    birjalar    bazar   iqtisadiyyatının    əsas  

ünsürlərindən  birini  təşkil  edir.  nkişaf  etmiş  bazar  iqtisadiyyatı  şəraitində  əksəriyyət  

ticarət  əməliyyatları  birjalar  vasitəsilə  həyata  keçirilir. Sözün  tam   mənasında  birja  

bazarı,  bazar    birjanı    tamamlamaqla    biri    digərindən    kənarda    qalmır.  Bazar  

iqtisadiyyatına    keçidlə    əlaqədar    dünyanın    beynəlxalq    bazarlarına    inteqrasiya    edən  

respublikamızda  da birjalar  inkişaf  etməkdədir. Bu sahədə atılan addımlar, qəbul edilən 

qərarlar  gələcəkdə  Azərbaycanda  uğurlu  birja  fəaliyyətini  təşkil  etməyə  imkanlar 

verəcəkdir. 

nkişaf  etmiş  iri  kapitalist  ölkələrində, beynəlxalq  dünya  bazarlarında, əsasən, bir  

neçə    birja    fəaliyyət    göstərir.  Hazırda    dünyanın    inkişaf    etmiş    ölkələrində    birja  

fəaliyyətinin  inkişafına  xüsusi  fakir  verilir. Çünki  birja  fəaliyyəti  iqtisadiyyatın  bütün  

sahələrinə  təmas  edə  bilər. nkişaf  etmiş  Qərb  ölkələrinin  təcrübəsi  sübut  edir  ki, 

bazar      iqtisadiyyatı    şəraitində    əmtəə  birjalarının  inkişafı  məsələsinə  geniş  yer 

verilməlidir.  

Bütün bu sadalanan faktları nəzərə alaraq, hal-hazırda, dünya birjalarında 

gedən  proseslərin  dinamikliyi    və  hadisələrin  axarının  proqnozlaşdırılmasının  çətinliyi 
Yüklə 0,71 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə