Microsoft Word birja isinin t?Skili v? Idar? Ediln?SI. docYüklə 2,8 Kb.

səhifə62/69
tarix14.09.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   69

 
 
 
prospektlərini  qeydə  alınması  və  onlarda  nəzərdə  tutulmuş 
şərtlərə  və  öhtəliklərə  emitentlər  tərəfindən  riayət  olunmasına 
nəzarət edilməsi; 
        1.3.qiymətli  kağızlar  bazarının  peşəkar  iştirakçılarının 
fəaliyyətinin  xüsusi  razılıq  sisteminin  tətbiq  edilməsi  və  bu 
fəaliyyətə nəzarət edilməsi; 
        1.4.qiymətli 
kağızların 
sahiblərinin 
hüquqlarının 
müdafiəsi  və  onların  hüquqlarına  emitentlər  və  qiymətli 
kağızlar  bazarının  peşəkar  iştirakçıları  tərəfindən  riayət 
edilməsinə nəzarət sisteminin yaradılması; 
        1.5.qiymətli  kağızlarla  peşəkar  fəaliyyətin  həyata 
keçirilməsi qaydalarının müəyyən edilməsi; 
         1.6.qiymətli  kağızlarla  əməliyyatlara  məcburi  tələblərin, 
qiymətli  kağızların  açıq  yerləşdirilməsinə,  tədavülünə, 
kotirovkasına 
(qiymətləndirilməsinə), 
listinkinə 
və 
delinstinkinə,  hesablaşma  –  depozitari  fəaliyyətinə  qoyulan 
normalarının müəyyən edilməsi; 
         1.7.emitentlər  və  qiymətli  kağızlar  bazarının  peşəkar 
iştirakçıları  tərəfindən  qiymətli  kağızlar  haqqında  Azərbaycan 
Respublikası  qanunvericiliyinin  tələblərinə  riayət  edilməsinə 
nəzarətin həyata keçirilməsi; 
         1.8.Azərbaycan  Respublikasında  qeydə  alınmış  qiymətli 
kağızların  dövlət  reyestrinin  aparılmasına  dair  məcburi 
tələblərin müəyyən edilməsi; 
         1.9.qiymətli  kağızlar  emissiyasının,  emitentlərinin,  o 
cümlədən  Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  qiymətli 
kağızlar  emissiyasını  həyata  keçirən  xarici  emitentlərin 
qiymətli  kağızlar  emissiyası  prospektlərinin  standartlarını, 
həmçinin  qiymətli  kağızların  emissiyası  və  emissiya 
prospektlərinin qeydiyyatı qaydalarının təsdiq edilməsi; 
         1.10.qiymətli  kağızlar  bazarının  peşəkar  iştirakçılarının 
öz  –  özünü  tənzimləyən  təşkilatlarının  fəaliyyət  qaydalarının 
müəyyən edilməsi; 
         1.11.qiymətli  kağızlar  bazarında  hamı  üçün  açıq  olan 


 
 
 
informasiya sisteminin yaradılmasının təmin edilməsi; 
         1.12.qiymətli  kağızlar  bazarında  reklam  haqqında 
qaydaların qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilməsi; 
         1.13.səhmdarların  (investorların)  hüquq  və  qanuni 
mənafelərinin qorunmasına nəzarətin həyata keçirilməsi; 
         1.14.Azərbaycan  Respublikasının  qiymətli  kağızlar 
bazarında  xarici  ölkələrin  hüquqi  və  fiziki  şəxslərinin 
iştirakının normalarının və qaydalarının müəyyən edilməsi; 
         2.Qiymətli  kağızlar  bazarında  münasibətlərin  dövlət 
tənzimlənməsi  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı  tərəfindən 
həyata keçirilir. 
 
Maddə 4. Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar 
iştirakçılarının öz – özünü tənzimləyən təşkilatları 
 
        1.Bu  Qanuna  uyğun  olaraq  fəaliyyət  göstərən  və  qeyri  – 
kommersiya  prinsipləri  əsasında  fəaliyyətini  quran  qiymətli 
kağızlar  bazarının  peşəkar  iştirakçılarının  könüllü  birliyi, 
ittifaqı,  assosiasiyası  və  sairə  qiymətli  kağızlar  bazarının 
peşəkar  iştirakçılarının  öz  –  özünü  tənzimləyən  təşkilatı 
(bundan sonra öz – özünü tənzimləyən təşkilat) adlanır. 
        2.Öz  –  özünü  tənzimləyən  təşkilat  qiymətli  kağızlar 
bazarının  peşəkar  iştirakçıları  tərəfindən  qiymətli  kağızlar 
iştirakçılarının peşəkar fəaliyyəti üçün şəraitin təmin edilməsi, 
qiymətli  kağızlar  bazarında  peşəkar  etika  standartlarına  riayət 
edilməsi,  qiymətli  kağızların  sahiblərinin    və  öz  –  özünü 
tənzimləyən  təşkilatın  üzvü  olan  qiymətli  kağızlar  bazarının 
peşəkar  iştirakçılarının  digər  müştərilərinin  maraqlarının 
müdafiə  edilməsi,  qiymətli  kağızlar  bazarında  səmərəli 
fəaliyyəti  təmin  edən  qiymətli  kağızlarla  əməliyyatlar 
aparılmasının  qaydalarının  və  standartlarının  qanunvericilik 
əsasında müəyyən edilməsində iştirak etmək üçün təsis edilir. 
        3.Öz  –  özünü  tənzimləyən  təşkilatın  bütün  gəlirləri  onun 
tərəfindən yalnız nizamnamə vəzifələrini yerinə yetirmək üçün 


 
 
 
istifadə olunur və onun üzvləri arasında bölüşdürülmür. 
        4.Öz  –  özünü  tənzimləyən  təşkilat,  peşəkar  fəaliyyət 
göstərməsi  və  qiymətli  kağızlarla  əməliyyatlar  aparması 
tələblərinə  uyğun  olaraq  müəyyən  olunmuş,  qiymətli  kağızlar 
bazarında  peşəkar  fəaliyyətin  həyata  keçirilməsinin  öz  üzvləri 
üçün  qaydalarını  müəyyən  edir  və  onlara  riayət  edilməsinə 
nəzarəti həyata keçirir. 
        5.Öz – özünü tənzimləyən təşkilatın fəaliyyətinə müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanı nəzarət edir. 
 
III FƏS L. Q YMƏTL  KAĞIZLARIN QEYD YYATI, 
BURAXILMASI VƏ TƏDAVÜLÜ QAYDASI 
 
Maddə 5. Qiymətli kağızların qeydiyyatı və t 
ə
davülünün əsasları 
 
1.
  Azərbaycan  Respublikasının  ərazisində  emissiya 
qiymətli  kağızlarının  qeydiyyatı,  buraxılması  və 
tədavülü  qaydası  bu  qanuna  və  ona  uyğun  qəbul 
edilmiş  normativ  hüquqi  aktlara  müvafiq  olaraq 
müəyyən edilir. 
2.
  Qeyri  –  emissiya  qiymətli  kağızlarının  qeydiyyatı, 
buraxılması  və  tədavülü  qaydaları  Azərbaycan 
Respublikasının  normativ  –  hüquqi  aktları  ilə 
müəyyən edilir. 
3.
  Dövlət  və  bələdiyyə  qiymətli  kağızlarının 
buraxılması  qaydaları,  onların  yerləşdirilməsi  və 
tədavülü  şərtləri  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı 
tərəfindən müəyyən edilir. 
4.
  Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  qiymətli 
kağızların  ilkin  yerləşdirilməsi  və  tədavülü  üçün 
dövlət  rüsumu  tutlmur.Emissiya  prospekti  qeydə 
alınarkən  (özəlləşdirmə  qaydasında  qeydə  alınması 
halları  istisna  olmaqla)  dövlət  rüsumu  tutulur.  Onun 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   69


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə