Microsoft Word birja isinin t?Skili v? Idar? Ediln?SI. docYüklə 2,8 Kb.

səhifə63/69
tarix14.09.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   69

 
 
 
məbləği  və  ödənilməsi  qaydası  qanunvericiliyə 
uyğun  olaraq  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı 
tərəfindən müəyyən edilir. 
5.
  Azərbaycan  Respublikasında  xarici  emitentlərin 
qiymətli  kağızlarının  tədavülü  müvafiq  icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən nizamlanır. 
6.
  Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  qeydiyyatdan 
keçmiş  emitentlər  tərəfindən  buraxılmış  qiymətli 
kağızlrın  Azərbaycan  Respublikası  ərazisindən 
kənarda  yerləşdirilməsinə  dövlətlərarası  sazişlər 
nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
qərarı ilə icazə verilir. 
 
Maddə 6. Emissiya qiymətli kağızlarının 
qeydiyyatı qaydası 
 
1.
  Emitent  emissiya  qiymətli  kağızlarının  buraxılması 
hüququnu  onların  dövlət  qeydiyyatından  keçdiyi 
andan etibarən əldə edir. 
2.
  Emissiya qiymətli kağızlarının qeydiyyatını müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirir. 
3.
  Emissiya  qiymətli  kağızlarının  buraxılmasının 
qydiyyatı  üçün  emitent  aşağıdakı  sənədləri  təqdim 
etməlidir: 
  qeydə alınmaq üçün əriz; 
  emissiya  qiymətli  kağızlarının  buraxılması  haqqında 
qərarın surəti; 
  emissiya  prospekti  (əgər  qiymətli  kağııların  qeydiyyatı 
emissiya prospektinin qeydiyyatı ilə müşayiət edilirsə) ; 
  təsis  sənədlərinin  surətlərini  (səhmdar  cəmiyyətinin 
yaradılması üçün səhmlərin emissiyasə zamanı). 
4.  Emitent  və  onun  idarəetmə  orqanlarının  vəzifəli 
şəxsləri emissiya prospektində və daxili sənədlərdə olan 
məlumatən  tamlığı  və  mötəbərliyi  üçün  Azərbaycan 


 
 
 
Respublikasının 
qanunvericiliyinə 
uyğun 
olaraq 
məsuliyyət daşıyırlar. 
5. Dövlət qeydiyyatı (və ya ondan əsaslandırılmış imtina) 
bu  maddədə  göstərilən  sənədlərin  alınması  tarixindən 
sonra 15 gündən gec olmayaraq həyata keçirilməlidir. 
6.  Dövlət  qeydiyyatı  orqanlarının  məlumatına  əsasən 
müvafiq 
icra 
hakimiyyəti 
orqanı 
Azərbaycan 
Respublikasında 
qeydiyyatdan 
keçmiş 
qiymətli 
kağızların vahid dövlət reyestrini aparır. 
7.  Dövlət  qeydiyyatından  keçməmiş  qiymətli  kağızların 
tədavülə  buraxılması  haqqında  qərar  qəbul  etmiş 
emitenqin  vəzifəli  şaxsləri  Azərbaycan  respublikası 
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət 
daşıyırlar. 
 
Maddə 7. Emissiya qiymətli kağızlarının buraxılışının 
qeydiyyatından imtina edilməsi üçün əsaslar 
 
1.
  Emissiya  qiymətli  kağızlarının  buraxılışının  qeydə 
alınmasının 
imtina 
edilməsi 
üçün 
əsaslar 
aşağıdakılardır; 
  təqdim  olunmuş  sənədlərin  və  onlarda  olan  məlumatların 
məzmunun bu qanunun tələblərinə uyğun olması ; 
  emissiya  prospektinə  və  ya  qiymətli  kağızlar  buraxılması 
haqqında qərara (qiymətli kağızların qeydiyyatı üçün əsas olan 
digər  sənədlərdə)  qeyri  –  dürüst  və  ya  təhrif  edilmiş 
məlumatlar daxil edilməsi;  
  bundan  əvvəlki  buraxılışda  olan  qiymətli  kağızların 
natamam yayılması; 
  emitent 
tərəfindən 
Azərbaycan 
Respublikası 
qanunvericiliyinin digər tələblərini pozulması. 
2.
  Emissiya  qiymətli  kağızlarının  buraxılışının  və 
emissiya  prospektinin  qeydə  alınmasından  imtina 
edilməsi  haqqında  qərardan  məhkəmə  qaydasında 


 
 
 
şikayət verilə bilər. 
 
 
 
 
 
Maddə 8. Emissiya qiymətli kağızlarının buraxılışı 
forması və onlarda təsbit olunmuş hüquqların təmin 
edilməsi forması 
 
1.
  Emissiya  qiymətli  kağızları  aşağıdakı  formalardan 
birində buraxıla bilər: 
  sənədləşdirilmiş  formada  adlı  qiymətli  kağızlar  buraxılışı 
(adlı sənədləşdirilmiş qiymətığli kağızlar); 
  sınıdləşdirilmiş  formada  adlı  qiymətli  kağızlar  buraxılışı 
(adlı sənədləşdirilmiş qiymətli kağızlar); 
  sənədləşdirilmiş  formada  təqdim  edənə  verilən  qiymətli 
kağızlar  buraxılışı  (təqdim  edənə  verilən  sənədləşdirilmiş 
qiymətli kağızlar). 
2.
  Emitentin  seçdiyi  qiymətli  kağız  formasl  onun  təsis 
sənədlərində  və  ya  qiymətli  kağızlar  buraxılışı 
haqqında  qərarda  və  qiymətli  kağızların  emissiya 
prospektində birmənalı müəyyən edilməlidir. 
3.
  Sənədləşdirilmiş formada emissiya qiymətli kağızları 
buraxılarkən  onlarımğn  sahiblərinə  əldə  etdikləri 
bütün  qiymətli  kağızlar  üçün,  onların  ümumi  sayını, 
kateqoriyasını  və  nominal  dəyərini  əks  etdirən  bir 
sertifikat verilə bilər. 
4.
  Emissiya  qiymətli  kağızlarının  sənədləşdirilmiş 
formasında sertifikat və qiymətli kağızların buraxılışı 
haqqında  qərar  qiymətli  kağızla  təsbit  edilmiş 
hüquqları təsdiqləyən sənəddir. 
5.
  Emissiya  qiymətli  kağızlarının  sənədləşdirilmiş 
formasında  qiymətli  kağızların  buraxılışı  haqqında 


 
 
 
qərar  qiymətli  kağızla  təsbit  edilmiş  hüquqları 
təsdiqləyən sənəddir. 
6.
  Təqdim  edənə  verilən  emissiya  qiymətli  kağızları 
yalnız sənədləşdirilmiş formada buraxıla bilər. 
7.
  Emissiya  qiymətli  kağızının  sertifikatının  məcburi 
rekvizitlərini  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı 
müəyyən edir. 
8.
  Adlı  emissiya  qiymətli  kağızının  sertifikatının 
məcburi rekviziti onun sahibinin adıdır. 
9.
  Qiymətli  kağızlara  qoyulan  tələblər  və  qiymətli 
kağızları 
çap 
edən 
orqanların 
fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi  qaydaları  müvafiq  icra  hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 
 
Maddə 9. Emissiya qiymətli kağızları buraxılışı 
haqqında qərar 
 
1.
  Qiymətli  kağızların  ilkin  buraxılışı  haqqında  qərar 
təsisçilər,  təkrar  buraxılışı  haqqında  qərar  isə 
emitentin ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul edilir. 
2.
  Emissiya qiymətli kağızlarının buraxılması haqqında 
qərarda aşağıdakılar göstərilməlidir; 
  emitentin tam adı hüquqi ünvanı; 
  qiymətli kağızlar buraxılışı haqqında qərarın qəbul edilməsi 
tarixi; 
  emitentin buraxılış haqqında qərar qəbul etmiş səlahiyyətli 
orqanının adı; 
  emissiya qiymətli kağızlarının növü; 
  emissiya qiymətli kağızlarının yerləşdirilməsi qaydası; 
  sahibin bir qiymətli kağızla təsbit edilmiş hüquqları; 
  emissiya  qiymətli  kağızları  sahibinin  qarşısında  emitentin 
öhdəliyi; 
  həmin buraxılışda emissiya qiymətli kağızlarının sayı; 
  qiymətli  kağızların  formasının  (sənədləşdirilmiş  yaxud 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   69


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə