Microsoft Word Booklet 10 Labour docYüklə 44,72 Kb.

tarix08.09.2018
ölçüsü44,72 Kb.


Həmçinin  nəzərə  alamaq  lazımdır  ki,  əksər 

ə

mək  mübahisələri  üzrə  1  aylıq  müddət  tətbiq edilir.  Yəni  hüququnuzun  poulduğunu  aşkar 

etdiyiniz  gündən  məhkəməyə  1  təqvim  ayı 

ə

rzində  müraciət  edə  bilərsiz  (  hüququn 

pozulmasının  aşkar  edildiyi  gün  dedikdə  işçiyə 

müvafiq  əmrin,  sərəncamın,  qərarın,  əmək 

kitabçasının, 

haqq-hesab 

sənədlərinin 

kitabçasının, 

vərəqəsinin, 

çekinin 

verildiyi, 

həmçinin 

ə

mək müqaviləsinin 

şə

rtlərinin işəgötürən 

tərəfindən 

müvafiq 

qaydada 


sənədləşdirilmədən  bilə-bilə  qəsdən  pozulduğu 

gün başa düşülməlidir). 

 

7.  Işdən  çıxarkən  işçiyə  istifadə  etmədiyi məzuniyyət 

üçün 


məzuniyyət 

haqqı 


ödənilirmi? 

 

Əmək 

müqaviləsinə 

xitam 

verilməsinin səbəbindən  və  əsasından  asılı  olmayaraq  işçiyə 

işdən  çıxan  günədək  hər  hansı  şərt  və  ya 

məhdudiyyət qoyulmadan istifadə etmədiyi bütün 

iş  illərinin  əsas  məzuniyyətlərinə  görə  pul  əvəzi 

ödənilməlidir.  Əmək 

münasibətlərinə  xitam 

verilərkən  təhsil  və  yaradıcılıq  məzuniyyətlərinə, 

habelə  sosial  məzuniyyətlərə  görə  pul  əvəzi 

verilmir. 

 

           

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Nəşolunmuş 

bu 

buklet 

Şəffaflıq 

Azərbaycan”  Korrupsiyaya  qarşı  Mübarizə 

ctimai  Birliyi  tərəfindən  Amerika  Birləşmiş 

Ş

tatlarının  Beynəlxalq  nkişaf  Agentliyinin (USAID) maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilə

“ ctimai  Maraqların  Müdafiəsi  və  Hüquqi 

Məsləhət  Mərkəzləri”  layihəsi  çərçivəsində 

ə

rsəyə  gəlmişdir,  və  məzmun  USAID  və ABŞ  hökumətinin  rəsmi  mövqeyini  əks 

etdirməyə bilər.  

 

“Şəffaflıq  Azərbaycan”  və  ALAC  layihəsi 

haqqında 

ə

lavə məlumat 

almaq 


üçün 

www.transparency.az

 

internet səhifəsinə 

müraciət edə bilərsiniz. 

 

 

 

Qaynar Xətlə

 

Bakı    

088 707 07 07 

Gəncə   

088 202 02 02 

Lənkəran  

088 303 03 03 

Quba    

088 404 04 04 

Şə

ki    088 505 05 05 

 

        


 

 

 

Ə

MƏK HÜQUQU   

 

 

 

 

 

1. Əmək müqaviləsinin bağlanması  

 

Əmək  müqavilələri  sərbəst  bağlanır.  Əmək 

münasibətləri  yaratmayan  və  ya  yaratmaq 

istəməyən  heç  kəs  əmək  müqaviləsi  bağlamağa 

məcbur  edilə  bilməz.  Əmək  müqaviləsi  yazılı 

formada bağlanır. Əmək  müqaviləsi iki nüsxədən 

az  olmayaraq  tərtib  olunub  tərəflərin  imzası 

(möhürü)  ilə  təsdiq  edilir  və  onun  bir  nüsxəsi 

işçidə,  digər  nüsxəsi  isə  işəgötürəndə  saxlanılır. 

Ə

mək 


müqaviləsində 

başqa 


hal 

nəzərdə 


tutulmayıbsa,  o,  tərəflərin  imzaladığı  gündən 

qüvvəyə minir. 
2.  Bir  iş  ili  üçün  əmək  məzuniyyətinə  görə 

əmək haqqı necə hesablanır? 

 

Məzuniyyət  günlərinin  əmək  haqqını  müəyyən etməkdən  ötrü  məzuniyyətdən  əvvəlki  12  təqvim 

ayının əmək haqqının cəmlənmiş məbləğini 12-yə 

bölməklə orta aylıq əmək haqqının məbləği tapılır 

və alınan məbləği ayın təqvim günlərinin orta illik 

miqdarına  —  30,4-ə  bölmək  yolu  ilə  bir  günlük 

ə

mək  haqqının  məbləği  müəyyən  edilir.  Bu  üsul ilə  alınmış  bir  günlük  əmək  haqqının  məbləği, 

məzuniyyətin  müddətinin  təqvim  günlərinin 

sayına vurulur. 

 

3.  Hamiləliyə  və  doğuşa  görə  neçə  gün məzuniyyət verilir? 

 

Hamiləlik  dövründə  və  doğuşdan  sonrakı  dövr 

üçün  işləyən  qadınlara  126  təqvim  günü 

(doğuşdan  əvvəl  70  təqvim  günü  və  doğuşdan 

sonra  56  təqvim  günü)  müddətində  ödənişli 

məzuniyyət  verilir.  Doğuş  çətin  olduqda,  iki  və 

daha  çox  uşaq  doğulduqda  doğuşdan  sonrakı 

məzuniyyət 70 təqvim günü müddətində verilir. 

 

 

Kənd  təsərrüfatı  istehsalında  çalışan  qadınlara hamiləliyə  və  doğuşa  görə  məzuniyyət  aşağıdakı 

müddətlərdə verilir: 

 

  normal  doğuşda  140  təqvim  günü (doğuşdan  əvvəl  70  təqvim  günü  və 

doğuşdan sonra 70 təqvim günü); 

 

  doğuş  çətin  olduqda  156  təqvim  günü (doğuşdan  əvvəl  70  təqvim  günü  və 

doğuşdan sonra 86 təqvim günü); 

  iki  və  daha  çox  uşaq  doğulduqda  180 

təqvim  günü  (doğuşdan  əvvəl  70  təqvim 

günü  və  doğuşdan  sonra  110  təqvim 

günü). 


 

 

4.  Əmək  məzuniyyətindən  istifadə  başqa vaxta keçirilə bilərmi? 

  

Bəli  başqa  vaxta  keçirilmə  mümkündür.  Əmək məzuniyyətlərinin  verilmə  vaxtı  işəgötürənin  və 

işçinin  təşəbbüsü  ilə  əsaslandırılmaqla  onların 

qarşılıqlı  razılığı  ilə  başqa  vaxta  keçirilə  bilər. 

Ə

mək  məzuniyyətinin  başqa  vaxta  keçirilməsi dedikdə,  cari  ildə  məzuniyyətinin  verilmə 

növbəsində  nəzərdə  tutulan  vaxtın  bir  aydan 

başqa  aya,  cari  iş  ilindən  növbəti  iş  ilinə,  habelə 

növbəti  təqvim  ilinə  keçirilməsi  başa  düşülür. 

ş

çinin  təşəbbüsü  ilə  aşağıdakı  hallarda  əmək məzuniyyəti başqa vaxta keçirilə bilər: 

 

  əmək qabiliyyəti müvəqqəti itirildikdə;   əmək  məzuniyyəti  ilə  sosial  məzuniyyət 

bir vaxta düşdükdə; 

  işəgötürənin tapşırıqlarını yerinə yetirmək 

üçün başqa yerə ezam edildikdə; 

ş

çiyə  əmək  məzuniyyətinin  müəyyən  edilmiş növbədə  nəzərdə  tutulan  vaxtda  verilməsinin 

istehsalın,  işin,  xidmətlərin  normal  gedişinə  xələl 

gətirə biləcəyi hallarda işəgötürənin təşəbbüsü və 

işçinin  razılığı  ilə  əmək  məzuniyyəti  başqa  vaxta 

keçirilə bilər. Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə əmək 

məzuniyyətinin istifadə edilməyən hissəsi növbəti 

iş ili üçün əmək məzuniyyəti ilə birləşdirilə bilər. 

 

 5.  Əmək  müqaviləsinə  xitam  verilməsinin 

əsasları   

Ə

mək  müqaviləsinə  xitam  verilməsinin  əsasları aşağıdakılardır: 

a) tərəflərdən birinin təşəbbüsü; 

b) əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarması; 

c) əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi; 

ç)  müəssisənin  mülkiyyətçisinin  dəyişməsi  ilə 

ə

laqədar; d) tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallar; 

e)  tərəflərin  əmək  müqaviləsində  müəyyən  etdiyi 

hallar. 

 

6. Qanunsuz olaraq işdən azad edildikdə nə etmək olar? 

 

ddia  ərizəsi  ilə  məhkəməyə  müraciət  edərək hüquqların  bərpasını  tələb  etmək  lazımdır.  Bu 

zaman  iddia tələbi aşağıdakı  kimi  qoyulmalıdır 

“ şə bərpa və məcburi iş buraxma müddəti üçün 

ə

mək  haqqının  ödənilməsinə  dair”. ş

in 


hallarından  asılı  olaraq  iddia  tələbinin  həcmi 

artırılıb azaldıla bilər.  

: alac -> transpfiles
transpfiles -> Onunla razılaşdırmaq bacarığını, müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, qruplarda çalışmaq, ünsiyyətin, özünü- qiymətləndirmənin formalaşmasına kömək edir
transpfiles -> İntellektual hazırlıq
transpfiles -> Ünvanlı dövlət sosial yardım
transpfiles -> Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 avqust 2006-cı IL tarixli Sərəncamı ilə fəaliyyətini bərpa edəndən sonra ötən müddət ərzində “Bakıelektrikşəbəkə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz işinə Bakı sakinləri arasında ictimai rəy sorğusunun
transpfiles -> Onunla razılaşdırmaq bacarığını, müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, qruplarda çalışmaq, ünsiyyətin, özünü- qiymətləndirmənin formalaşmasına kömək edir
transpfiles -> Onunla razılaşdırmaq bacarığını, müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, qruplarda çalışmaq, ünsiyyətin, özünü- qiymətləndirmənin formalaşmasına kömək edir
transpfiles -> Microsoft Word Booklet 9 Pensiya doc
transpfiles -> Qanun nə deyir? Bunu hamı bilməlidir!
transpfiles -> 10 Азярбайъан ширкятляри цчцн Ишгцзар Етика Кодексляри
transpfiles -> Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 avqust 2006-cı IL tarixli Sərəncamı ilə fəaliyyətini bərpa edəndən sonra ötən müddət ərzində “Bakıelektrikşəbəkə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz işinə Bakı sakinləri arasında ictimai rəy sorğusunun


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə