Microsoft Word bvkm-xopks docxYüklə 3,15 Mb.

səhifə122/133
tarix14.09.2018
ölçüsü3,15 Mb.
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   ...   133

 

380

24.


 Türkiyədə bank böhranları.  

25.


 Türkiyədə islami bankçılıq. 

26.


  ran  slam Respublikası Mərkəzi Bankı funksiyaları  

27.


 Rusiya Federasiyasının pul – kredit sistemi.  

28.


 RF  Mərkəzi  Bankı-  bank  tənzimləməsi  və  kredit 

təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət orqanı kimi.  

29.

 Ukrayna Milli Bankının əsas funksiyası  30.

 

Qazaxıstan MB funksiyaları  

 

 

YOXLAMA SUALLARI 

 

1.

 Valyuta sisteminin elementləri və növləri. 

2.

 Beynəlxalq Valyuta sistemlərinin tarixi inkişafı. 

3.

 Qızılın  beynəlxalq  Valyuta  münasibətlərində  rolu: 

klassik və müasir 

4.

 

1929-cu ildə dünya iqtisadi böhranı və 1933-cü ildə qızıl standartının ləğvi. 

5.

 Sabit kurslu Bretton-Vuds Sistemi. 1946-1973-cü ilədək 

sistemin fəaliyyəti. Sistemdə istifadə edilən «dollar pariteti».  

6.

 

Yamayka valyuta sistemi. 7.

 

Avropa  valyuta  sistemi  və  Avro  Avropa  Birliyinin  pul vahidi kimi. 

8.

 Təklif yönlü iqtisadi siyasət və dollar.  

9.

 Beynəlxalq Pul Fondunun kreditləri və BPF - nin nəzarət 

funksiyası.  

10.

 

Beynəlxalq likvidlik. 11.

 

Beynəlxalq finansda əsas paritet şərtləri.  12.

 

Tək qiymət qanunu və arbitraj. Satın alma gücü paritesi (PJP).  

13.


 

Faiz  paritesi  (FR).  Ümumi  Fiser  təsir  (FE).  Beynəlxalq 

Fiser təsiri ( FE).  

14.


 

Tədiyə balansı anlayışı.  

15.

 

Tədiyə balansının strukturunu təhlil edin.  
 

381

16.


 

Cari əməliyyatlar hesabı.  

17.

 

Kapital hərəkətləri hesabı.  18.

 

Ehtiyat aktivləri hesabı.  19.

 

Azərbaycanın  tədiyyə  balansı  və  Azərbaycanın beynəlxalq investisiya mövqeyi.  

20.


 

Makroiqtisadi  tarazlığın  təminatında  valyuta  siyasətinin 

rolu və əhəmiyyəti.  

21.


 

valyuta tənzimlənməsi və nəzarəti.  

22.

 

Valyuta siyasətinin istiqamət və formaları.  23.

 

Valyuta siyasəti - ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas təminatı kimi.  

24.


 

Valyuta siyasətinin formaları  

25.

 

Mərkəzi Bank - valyuta siyasətinin həyata keçirən insitut kimi.  

26.


 

Valyuta məzənnə siyasəti  

27.

 

Azərbaycanda valyuta siyasətinin əsas vəzifələri. 28.

 

Məzənnə siyasətinin fəlsəfəsi 29.

 

Sabit kurs sistemi  30.

 

Üzən kurs sistemi 31.

 

Valyuta kursunun dəyişməsinə təsir edəən amillər  32.

 

Nominal və real valyuta kursları.  33.

 

Valyuta mövqeyi: uzun mövqe və qısa mövqe. 34.

 

Beynəlxalq  finans  bazarlarının  strukturu  və  ona  köklü şə

kildə təsir edən amillər.  

35.

 

Beynəlxalq  pul  bazarları:  valyuta  bazarı  və  avropul bazarı. 

36.


 

Valyuta bazarınin funksiyaları 

37.

 

 valyuta bazarınin xarakteristikasi.  38.

 

valyuta interbank bazarı.  39.

 

Spot valyuta bazarı. Müddətli valyuta təhvil bazarı.  40.

 

Azərbaycanda valyuta bazarının tənzimlənməsi.  41.

 

Azərbaycanda valyuta 

nəzarətinin 

məqsəd 

və 


istiqamətləri.  


 

382

42.


 

Azərbaycanda  valyuta  nəzarəti  orqanları  və  agentlərin 

səlahiyyətləri.  

43.


 

Avrobazarlarla fond saxlayan ölkələr.  

44.

 

Beynəlxalq  kapital  bazarları  və  Beynəlxalq  istiqraz bazarı.  

45.


 

Beynəlxalq səhm ixracı və satışı.  

46.

 

Sendikasyon kreditləri. 47.

 

Finans bazarının qloballaşması və kapital hərəkətlərinin təhlili.  

48.


 

Qlobal  finans  mərkəzlərinin  status  qazanması  üçün 

lazımi şərtlər.  

49.


 

nkişaf dərəcələrinə görə fond birjalarının təsnifatı. 

50.

 

Beynəlxalq bankların insitisuonal xidmət vahidləri.  51.

 

Nümayəndəliklərın çalışma mexanizmi.  52.

 

Müxbir banklar çalışma mexanizmi.  53.

 

Şöbələrın çalışma mexanizmi.  

54.


 

Filial və ya asılı quruluşlar.  

55.

 

Bank konsorsumları.  56.

 

Off-Şor bankçılığı.  57.

 

Dünya iqtisadiyyatında Transmilli Banklar (TMB).  58.

 

Beynəlxalq bankçılıq fəaliyyətində risk növləri.  59.

 

Beynəlxalq  bankçılıq  fəaliyyətində  yeni  kreditləşdirmə texnikaları 

60.


 

nkişaf etmiş ölkələrin bank sistemləri arasında rəqabət.  

61.

 

Xarici bankların Azərbaycan Bank Sistemində yeri. 62.

 

Xarici  ticarətdə  istifadə  edilən  hesablaşmaların formaları:  

63.


 

Rəsmi qaynaqlarla ticarəti kreditləşdirmə. 

64.

 

Xarici  ticarətin  kreditləşdirilməsində  banklar  tərəfindən araşdırılan ölkə risk dəyərləndirilməsi.  

65.


 

Beynəlxalq kreditin mahiyyəti.  

66.

 

Beynəlxalq  kredit  münasibətlərinin  (evolyusiyası təkamülü).  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   ...   133


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə