Microsoft Word bvkm-xopks docxYüklə 3,15 Mb.

səhifə67/133
tarix14.09.2018
ölçüsü3,15 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   133

 

208

2008-ci illərdə AY B Şərqi Avropa ölkələrinə 33 mlrd. avro vəsait 

ayırmışdır. 2009-cu ildə Bankın xüsusi kapitalı 20 mlrd. avro təşkil 

etmişdir. AY B tərəfindən maliyyələşdirmənin əsas şərtlərindən biri 

irihəcmli  layihələrin  (5  mln.  -  250  mln.  avro)  maliyyələşdirilmə-

sidir. AY B-in orta investisiya portfeli 25 mln. avroya bərabərdir.  

Bu  günə  Azərbaycan,  Albaniya,  Ermənistan,  Belarus,  Bos-

niya və Hersoqovina, Bolqarıstan, Xorvatiya, Estoniya, Gürcüstan, 

Qazaxıstan,  Qırğızıstan,  Latviya,  Litva,  Makedoniya,  Macarıstan, 

Çernoqoriya,  Moldova,  Monqolustan,  Polşa,  Rumıniya,  Rusiya, 

Serbiya, Slovakiya, Sloveniya, Tacikistan, Türkiyə, Türkmənistan, 

Ukrayna  və  Özbəkistan  kimi  ölkələr  AY B-in  həm  üzvü,  həm  də 

ə

sas investisiya alıcılarıdırlar.  Bankın  Ali  Baş  craedici  orqanı  –  darəedicilər  Şurasıdır. 

Ş

urada  hər  səhmdar  ölkə  öz  nümayəndəsi  ilə  təmsil  olunur  və adətən  nümayəndə  rolunda  ölkənin  maliyyə  naziri  çıxış  edir. 

Bankın  strateji  idarəedilməsi  Direktorlar  Şurası  tərəfindən  icra 

olunur.  Direktorlar  Şurası  AY B-in  direktivlərinin  realizasiyasına 

və  Bankın  ümumi  fəaliyyətinə  cavabdehlik  daşıyır.  Bankın 

Prezidenti  darəedicilər  Şurası  tərəfindən  4  il  müddətinə  sadə  səs 

çoxluğu  ilə  seçilir.  Prezident  eyni  zamanda,  ikinci  müddətə  də 

seçilə bilər.  

AY B-in  Azərbaycanda  fəaliyyəti  haqqında  məlumat:

 

Azərbaycan AY B-ə 25 sentyabr 1992-ci il tarixdə üzv seçilmişdir 

və  o  vaxtdan  etibarən  AY B  Azərbaycanda  enerji,  nəqliyyat,  su, 

bankçılıq,  mülkiyyət,  aqrobiznes  və  ümumi  sənaye  kimi  sahələri 

ə

hatə  edən  ölkə  və  regional  əhəmiyyətli  layihələrin  həyata keçirilməsini  dəstəkləmişdir.  Bununla  yanaşı,  AY B  ölkədə 

institusional  inkişafın  və  rəqabətliliyin  artırılması  məqsədilə 

maliyyə  və  texniki  yardım  göstərmişdir.  Azərbaycanda  fəaliyyətə 

başladığı  dövrdən  indiyədək  AY B  ümumi  məbləği  1,4  milyard 

avro  olan  100  layihəni  dəstəkləmişdir.  AY B-in  maliyyə  sektoru 

üzrə  fəaliyyət  istiqaməti  bank  sistemində  aparılan  islahatlar, 

maliyyə  siyasəti  və  respublikanın  maliyyə  institutlarına  dair 

gələcək siyasətin təşkili və həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir.  
 

209

AY B  Azərbaycanda  maliyyə  sektorunun  güclənməsi 

istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərir. AY B-in maliyyə sektorunda 

fəaliyyəti 

banklara 

kredit 


xətlərinin 

təmin 


edilməsi, 

Mikromaliyyələşdirmə  Bankının  kapitalında  və  özəl  bankların 

kapitalında  iştirak,  eləcə  də  dövlət  banklarının  özəlləşdirilməsi 

istiqamətində 

həyata 

keçirilir. AY B-in 

son 


zamanlar 

Azərbaycanda fəaliyyət sferası nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəlmiş 

və  müxtəlif  sektorlar  üzrə  həyata  keçirilmiş  əməliyyatların  sayı 

kəskin  şəkildə  artmışdır.  Ölkə  Strategiyasının  həyata  keçirildiyi 

müddət  ərzində  təbii  ehtiyatlar  sektorunda  imzalanmış  layihələr 

AY B-in  biznes  fəaliyyətlərinin  ümumi  dəyəri  olan  239  mln. 

avronun böyük hissəsini (73%) təşkil etmişdir.  

AY B-in  investisiya  layihələrinin  müxtəlif  sektorları  əhatə 

etməsinə baxmayaraq, dövlət sektorunda iri infrastruktur layihələ-

rinin  xüsusi  çəkisi  daha  böyükdür.  Bu  isə  sabit  və  çoxşaxəli  özəl 

sektorun inkişaf prosesində aparıcı rol oynaması üçün zəruri iqtisa-

di,  infrastruktur  bazasının  yaradılmasına  olan  ehtiyacı  göstərir. 

Eyni zamanda neft gəlirlərinin artması nəticəsində Hökumətin bor-

calma  qabiliyyətinin  əhəmiyyətli  dərəcədə  artması  öz  növbəsində 

Hökumətin  dövlət  sektoru  infrastrukturunda  çox  ehtiyac  duyulan 

investisiyaları almaq imkanlarını artırır. 

Avstraliya,  Avstriya,  Belçika,  Kanada,  Kipr,  Çexiya, 

Danimarka,  Misir,  Finlandiya,  Fransa,  Almaniya,  Yunanıstan, 

slandiya,  rlandiya,  srail,  taliya, Yaponiya, Lüksemburq, Malta, 

Meksika,  Mərakeş,  Niderland,  Yeni  Zellandiya,  Norveç, 

Portuqaliya,  Cənubi  Koreya,  spaniya,  sveçrə,  sveç,  Birləşmiş 

Krallıq və ABŞ AY B-in yalnız maliyyələşdirici üzvləridirlər.   

Bankın  strukturu  aşağıdakı  kimidir: 

darəçilər  şurası, 

Direktorat, Komitələr,  Prezident , Ətraf mühit üzrə məsləhət şurası. 

Bank  əməliyyatları  departamenti  3  şöbəyə  malikdir:  Ölkələr 

üzrə qrup, sahələr üzrə qrup və əməliyyatlara dəstək qrupu. Hər bir 

ş

öbənin  tərkibinə  üzv  ölkələrin  özəl  və  dövlət  sektoru  sahəsində ixtisaslaşmış mütəxəssilərindən ibarət işçi qrupu daxildir.  


 

210

Bank  kapital  resurslarına  nizamnamə  kapitalı,  borc  vəsaitləri, 

bankın təq-dim  etdiyi  kredit və zəmanətlərə  görə daxil olan vəsaitlər, 

bankın  investisiyalarından  daxil  olan  gəlirlər  və  bankın  xüsusi 

fondlarının resurslarına  aid olmayan istənilən digər  maliyyə  vəsaitləri 

və gəlirlər daxildir.  

Bankın səhm kapitalının ümumi məbləği 10 milyard Avro təşkil 

edir.  Avro  Bankın  rəsmi  valyutası  hesab  olunur.  Bankın  bütün 

aktivləri, öhdəlikləri və maliyyə hesabatları avro ilə aparılır. Səhm m 

kapitalı  hər  birinin  nominal  dəyəri  10  000  Avro  olan  1  milyon 

aksiyadan  ibarətdir.  Dəyəri  ödənilən  aksiyaların  ümumi  məbləği  4.3 

milyard dollardır.   

2.2. AS YA  NKIŞAF BANKI 

 

Asiya  nkişaf Bankı (A B) 1966-cı ildə yaradılmış və missi-yası üzv ölkələrin inkişafında onlara  yardım etməklə  yoxsulluğun 

azaldılması  və  əhalinin  həyat  səviyyəsinin  yaxşılaşdırılmasından 

ibarət olan beynəlxalq maliyyə institutudur. A B-i maliyyələşdirən 

67 üzv ölkə vardır ki, bunlardan 48-i Asiya və Sakit Okeanı regio-

nundan, 19-u isə dünyanın digər yerlərindəndir. 

Asiya  nkişaf  Bankı  Asiya  və  Uzaq  Şərqi  Asiya  Ölkələri 

üçün  Birləşmiş  Millətlər  qtisadi  Komissiyasının  tövsiyyəsi  ilə 

Manilada  4  dekabr  1965-ci  il  tarixində  qurulmuşdur.  1966-cı  ilin 

dekabrından fəaliyyətə başlamışdır. 

Asiya  nkişaf  Bankı  bölgə  xarakterli  bir  inkişaf  bankıdır. 

Təməl məqsədi, Uzaq və Şərq Asiya regionuna daxil olan ölkələrin 

iqtisadi  və  maliyyə  əməkdaşlığını  inkişaf  etdirmək  və  iqtisadi 

böyüməsini dəstəkləməkdir. Asiya  nkişaf bankının Əsas məqsədi 

Asiya və okeaniyada  yaşayan və gündəlik gəlirləri 2 dollardan az 

olan  əhalinin  həyata  səviyyəsinin  yüksəldilməsidir.  Bu  regionda 

yüksək  inkişafa  baxmayaraq  adı  çəkilən  zona  dünya  üzrə  yox-

sulların  2/3-nin  vətənidir.  Asiya  nkişaf  Bankı  Çoxtərəfli  inkişaf 

üzrə  Beynəlxalq  maliyyə  nstitutudur.  Bankın  sahibləri  kimi  67 

ölkə çıxış edir ki, onların 48-i region ölkələri digərləri isə dünya-

Dostları ilə paylaş:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   133


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə