Microsoft Word bvkm-xopks docxYüklə 3,15 Mb.

səhifə68/133
tarix14.09.2018
ölçüsü3,15 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   133

 

211

nın  digər  regionlarındandır.  A B  nəzərlərini  yoxsulluq  üzərində 

cəmləyərək, region ölkələrinin bu problemdən qurtulması və əhali-

nin rifah halının yüksəldilməsi üzv ölkələrə dəstək göstərməyi qar-

ş

ısına məqsəd qoymuşdur. Üzv ölkələr bank tərəfindən göstərilən dəstək kimi aşağıdakılar çıxış edir: 

1.

  Siyasi dialoq 2.

  Borclar 

3.

   Texniki yardım  4.

  Qrant  

5.

  Zəmanətlər 6.

  Investisiyalar.  

A B-nın  ölkələrə  verdiyi  borcların  məbləği  hər  il  6  milyrad 

dollara  yaxındır.  Bank  hər  il  göstərdiyi  texniki  yardımların 

məbləği isə 180 milyon dollar təşkil etməkdədir. A B-nın mərkəzi 

ofisi  Fillipinin  paytaxtı  Manilada  yerləşir.  Bankın  dünyanın 

müxtəlif regionlarında  26 ofisi mövcuddur.   

Asiya  nkişaf Bankı nəqliyyat, təbii ehtiyatlar, hava aləmi və 

liman  inşaatlarında  və  kənd  təsərrüfatı  kimi  sahələrdə  istifadə 

edilmək üçün çeşidli kreditlər verir. Banka bağlı olan özəl texniki 

yardım  fondları  da  vardır.  Bundan  başqa,  bank  investisiya 

planlarının hazırlanmasında  yardımçı olmaq və  verilən kreditlərin 

sektorial  dağılımını  yaxşılaşdırmaq  kimi  mövzularda  vasitəçilik 

xidmətləri göstərir.  

 

  2.3. AMER KA  NKIŞAF BANKI 

 

 A B  Amerika  Birləşmiş  Ştatları  və  19  Latın  Amerika 

ölkələri tərəfindən qurularaq 1 oktyabr 1960-cı il tarixində fəaliy-

yətə  keçmişdir.  Cəmi  43  üzvə  sahib  olan  bankın  üzvlərinin  16-sı 

bölgəyə  daxil  olmayan  ölkələrdir.  Təməl  məqsədi  üzv  ölkələrin 

iqtisadi  yüksəlişini  sürətləndirməkdir.  Bu  məqsəd  dünya  bankının 

məqsədlərinə paraleldir. Amerika  nkişaf Bankı üzvlərinin iqtisadi 

yüksəlişlərini  gerçəkləşdirmək  məqsədilə  kredit  verir.  Kredit 
 

212

almaq üçün banka göndərilən layihələr ciddi şəkildə araşdırmaqla 

iqtisadi inkişafı təmin edəcək sahələrə ilk öncə dəstək verilir. Ay-

rıca tədiyə balansının kəsirləri və ya büdcə kəsirlərini örtmək üçün 

də kredit verilir. Verilən kreditin müddəti uzundur. 

 

 

2.4. ORTA AMER KA  QT SAD   NTEQRAS YA BANKI 

 

10    iyun  1958-ci  il  tarixində  Qonduras,  Nikaraqua,  Kosta-

Rika,  Salvador  və  Qvatemala  kimi  Orta  Amerika  ölkələri  iqtisadi 

inteqrasiya anlaşması imzalamışdırlar. Bu anlaşmaya tamamlayıcı 

bir ünsür də Qondurasın paytaxtı Taqisipalpada 30 may 1961-ci il 

tarixində  Orta  Amerika  qtisadi  nteqrasiya  Bankı  qurulmuşdur. 

Orta Amerika  qtisadi  nteqrasiya Bankının başlıca məqsədləri aşa-

ğ

ıdakılardır: 1.

  Bölgənin  iqtisadi  infrastruktura  yönəldilmiş  investisiya-

ları dəstəkləmək; 

2.

 Uzunmüddətli  maliyyələndirilmə  layihələrini  dəstəklə-mək; 

3.

 Şirkətlərin  modernləşdirilməsi  ilə  əlaqədar  layihələrə  fi-nans dəstəyi saxlamaq. 

Orta  Amerika  qtisadi  nteqrasiya  Bankı  məqsədlərini  ger-

çəkləşdirmək üçün üzv ölkələrə uzunmüddətli kreditlər verir. Döv-

lət  qurumları  və  özəl  şirkətlər  tərəfindən  çıxarılan  istiqrazları  zə-

manətləndirir. 

 

 2.5. AFR KA  NK ŞAF BANKI 

 

Afrika  nkişaf  Bankı  Birləşmiş  Millətlər  Afrika  qtisadi Komissiyasının tövsiyələri nəticəsində qurulmuş və 1 iyul 1966-cı 

il  tarixində  fəaliyyətlərinə  başlamışdır.    Afrika  nkişaf  Bankının 

başlıca məqsədləri aşağıdakılardır: 

1.

   Afrika ölkələrinin iqtisadi yüksəlişlərini sürətləndirmək; 
 

213

2.

   iqtisadi inteqrasiyanı təmin etmək; 3.

  bölgənin  və  beynəlxalq  əhəmiyyətli  investisiya 

layihələrinin maliyyələşdirilməsində yardımçı olmaq. 

Afrika  nkişaf  Bankının  Afrikanın  iqtisadi  problemlərinin 

həllində  çözüm  tapmasında  önəmli  fəaliyyəti  olmuşdur.  Bank 

Afrikada  istehsal  edilən  məhsulların  daxili  bazarda  istehlakını 

təşviq etmək məqsədilə yerli  nkişaf banklarına yardım edir. 

A B tərəfindən investisiyaların cəlb edilməsinə üzv ölkələrin 

hökumətləri  ilə  yanaşı  hüquqi  şəxslər  də  müraciət  edə  bilər. 

Təqdim  edilən  bir  kreditin  orta  məbləği  15  mln.  ABŞ  dollarıdır. 

Daha irihəcmli kreditlər (ən maksimal məbləğ 50 mln. ABŞ dolları 

ola  bilər)  bank  tərəfindən  nadir  hallarda  ayrılır.  nvestisiyalar 

prioritet  olaraq  nəqliyyat  və  rabitə,  energetika,  maliyyə,  kənd 

təsərrüfatı  sahələrinə  ayrılır.  Kreditlər  iki  fonddan  ayrılır:  adi  və 

xüsusi.  Adi  fond  kommersiya  şərtləri  əsasında  kreditləşməni 

nəzərdə tutur, yəni daha qısa müddətə (adətən 15-25 il müddətinə) 

və  adi  bazar  faizləri  ilə.  Xüsusi  fond  uzun  müddətli  kreditlərin 

ayrılmasını nəzərdə tutur. Bu müddət 25 - 40 ilə  çatır və  güzəştli 

faizlərlə (1 - 3%) hesablanır. Kreditlərdən başqa  A B üzv ölklərə 

texniki  yardım,  zəmanətlərin  təqdim  edilməsi,  səhmlərin  alınması 

kimi  xidmətlər  də  təklif  edir.  Adi  fonddan  ayrılan  kreditlərin 

güzəşt müddəti 3 - 5 il, xüsusi fondun vəsaitləri üçün isə 10 ildir.   

 

2.6.  SLAM  NK ŞAF BANKI 

 

slam  nkişaf  Bankı  ( B)  18  dekabr  1973-cü  ildə  slam 

Konfransı  Təşkilatının  Maliyyə  Nazirlərinin  birinci  iclasında 

yaradılmışdır.  B rəsmi olaraq fəaliyyətə 20 oktyabr 1975-ci ildən 

başlamışdır. Bankın əsas səhmdarları Səudiyyə Ərəbistanı, Sudan, 

Küveyt,  Liviya,  Türkiyə,  BƏƏ,  ran,  Misir,  Pakistan  və 

ndoneziyadandırlar.  B-yə  üzv  olan  hər  bir  ölkə  onun  darə 

Heyətində  Müdir  və  Əvəzedici  müdirlə  təmsil  olunur.  B-yə  üzv 

seçilməyin  əsas  şərtləri  slam  Konfransı  Təşkilatının  üzvü  olmaq 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   133


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə