Microsoft Word cbar 2015 fs 25. 04. 16 aze approved for issuance docxYüklə 0,67 Mb.

səhifə14/24
tarix17.09.2018
ölçüsü0,67 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2015-ci il tarixinə Maliyyə hesabatları üzrə Qeydlər 

30 


11

 

Sair aktivlər 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

31.12.2015  

31.12.2014

 

   

Satılmış ticarət qiymətli kağızları üzrə alınacaq məbləğlər 

2,505   

9,632

İşçilərə verilmiş kreditlər 1,057   

1,062


Hesablaşmalar üzrə məbləğlər 

830   

85

Xarici valyutanın satılması üzrə alınacaq məbləğlər 155   

31,435


Digər maliyyə aktivləri 

-   

59

Dəyərdən düşmə üzrə ehtiyatlar  (26)   

(12)


Cəmi digər maliyyə aktivləri 

4,521   

 42,261 

Təchizatçılara avans ödənişlər 

54,783   

 36,042 


İnvestisiya mülkiyyəti 

4,400   

 4,400 

Digər qeyri-maliyyə aktivləri 112   

88

Cəmi digər qeyri-maliyyə aktivləri 59,295   

 40,530

Cəmi sair aktivlər 

63,816   

 82,791

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2015 və 2014-cü illər üzrə sair aktivlərin dəyərdən düşmə ehtiyatları 

üzrə məlumatlar göstərilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

31.12.2015  

31.12.2014

 

   

İlin əvvəlinə dəyərdən düşmə ehtiyatı üzrə qalıq 12  

14

İl ərzində dəyərdən düşmə üzrə ehtiyatın yaradılması/ (bərpası) 14   

(2)


İlin sonuna dəyərdən düşmə ehtiyatı üzrə qalıq 26 

 

12 

12

 

Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 

Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr Bank tərəfindən Azərbaycan Respublikasının milli 

valyutasında buraxılmış məbləğlərdir. Bu, 1 yanvar 2006-cı il tarixindən dövriyyəyə buraxılmış yeni 

Azərbaycan manatı (AZN) və 1992-ci ildə milli valyuta tətbiq edildikdən etibarən dövriyyəyə 

buraxılmış köhnə Azərbaycan manatıdır (AZM). Köhnə Azərbaycan manatı 1 yanvar 2006-cı il 

tarixində denominasiya edilərək, həmin tarixdən 5,000 köhnə manat 1 Yeni Azərbaycan manatına 

bərabər olmuşdur.  

31 dekabr 2015-ci il tarixində tamamlanan il ərzində Bank çap şirkətindən 790,191min AZN 

məbləğində yeni pul nişanları təhvil almışdır (2014-cü il: 10,002,500 min AZN) və 1,752,022 min 

AZN məbləğində pul nişanları məhv etmişdir (2014: 1,039,032 min AZN). Min Azərbaycan Manatı ilə 

31.12.2015  

31.12.2014 

 

   

1 yanvar tarixinə qalıq 

10,845,946   

11,033,336

Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələrdə azalma 

(5,429,195)   

 (187,390)

31 dekabr tarixinə qalıq 

5,416,751    

10,845,946 

 

 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2015-ci il tarixinə Maliyyə hesabatları üzrə Qeydlər 

31 


13

 

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

31.12.2015  

31.12.2014

 

   

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Xəzinədarlığının hesabları  

    4,105,151    

 3,341,746 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun hesabları 

      198,375    

 319,951 

Digər tələb olunanadək depozitlər 

        47,318    

 5,214 


Cəmi hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 

  4,350,844     

3,666,911 

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta və ödəmə müddətləri üzrə təhlili 24 

saylı qeyddə göstərilir. 

14

 

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

31.12.2015  

31.12.2014

 

   

Cari hesablar 

    2,089,877   

 785,095


Bloklaşdırılmış hesablar 

    1,198,941    

1,002

Məcburi ehtiyatlar 47,384   

228,056


Cəmi kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 

  3,336,202     

1,014,153 

15

 

Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

31.12.2015  

31.12.2014

 

   

İctimai təşkilatlar  

     5,247    

 5,781 


Digər maliyyə institutlarının hesabları 

     1,342    

 1,078 

Cəmi digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 

    6,589     

6,859 

16

 

Buraxılmış borc qiymətli kağızlar 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

31.12.2015  

31.12.2014

 

   

Qısamüddətli notlar 

-   

 27,007 


Cəmi buraxılmış borc qiymətli kağızlar - 

 

 

27,007 

31 dekabr 2015-ci il tarixinə Bankın heç bir buraxılmış borc qiymətli kağızları olmamışdır. 17

 

Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

31.12.2015  

31.12.2014

 

   

Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA) götürülmüş borc vəsaitləri 

    4,064     

2,469 


Digər beynəlxalq maliyyə institutlarına ödəniləcək məbləğlər 

       593     

429 

Cəmi beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 

    4,657     

2,898 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə