Microsoft Word cbar 2015 fs 25. 04. 16 aze approved for issuance docxYüklə 0,67 Mb.

səhifə22/24
tarix17.09.2018
ölçüsü0,67 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2015-ci il tarixinə Maliyyə hesabatları üzrə Qeydlər 

46 


25

 

Kapitalın idarə olunması 

Bankın kapitalı onun bütün öhdəlikləri çıxıldıqdan sonra aktivlərinin qalan hissəsidir. 

Kapitalın idarə olunmasında məqsəd, Bankın iqtisadi müstəqilliyinin və  fəaliyyət göstərmək 

qabiliyyətinin təmin edilməsi üçün kapitalın müvafiq səviyyədə saxlanılmasından ibarətdir. Bank 

idarə olunan məcmu kapitalın maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda göstərilən kapital olduğunu 

hesab edir.  

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

(“Qanun”) nəzərdə tutulan nizamnamə fondu və minimal kapital ehtiyatları istisna olmaqla, mərkəzi 

bank kimi Bank üçün kənar qurumların tələbləri mövcud deyil.  

Qeyd 19-da əks olunduğu kimi, 31 dekabr 2015-ci il tarixinə Bankın nizamnamə fondu 500,000 

min AZN (31 dekabr 2014: 10,000 min AZN) olmuşdur.  

Bank 31 dekabr 2015-ci il tarixinə 5,531,130 min AZN mənfəət  əldə etmişdir. Qanunun 12-ci 

maddəsinə  əsasən hesabat ilinin mənfəəti ilk növbədə  Mərkəzi Bankın kapital ehtiyatlarının 

formalaşdırılmasına yönəldilir. Kapital ehtiyatları formalaşdırıldıqdan və  Mərkəzi Bankın illik 

maliyyə hesabatı auditor rəyi ilə  təsdiqləndikdən sonra reallaşdırılmış  mənfəətin sərbəst qalığı 

dövlət büdcəsinə köçürülür. 

31 dekabr 2014-cü il tarixinə Bankın kapital ehtiyatları Qanunla tələb olunan səviyyədə olmadığı 

üçün 2015-ci ildə dövlət büdcəsinə köçürülmə həyata keçirilməyib. 26

 

Əməliyyat icarəsi 

Bank, əməliyyat icarəsi çərçivəsində bir sıra binaları icarəyə götürür. Bu icarələr adətən bir illik 

ilkin müddətə bağlanılır.  İcarənin ilkin müddəti başa çatdıqda, onu uzatmaq mümkündür. İcarə 

öhdənişləri adətən müvafiq bazar qiymətlərini  əks etmək üçün illik əsasda artırılır. Bankın ləğv 

edilə bilməyən icarələri yoxdur. 

27

 

Şərti öhdəliklər 

Məhkəmə iddiaları 

Bank fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq məhkəmə iddialarına və şikayətlərə məruz qalır. Rəhbərlik hesab 

edir ki, bu kimi iddia və  şikayətlər nəticəsində yaranan maddi məsuliyyət Bankın maliyyə 

vəziyyətinə və ya gələcək əməliyyatların nəticələrinə ciddi mənfi təsir göstərməyəcək.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2015-ci il tarixinə Maliyyə hesabatları üzrə Qeydlər 

47 


28

 

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar 

Tərəflər o zaman əlaqəli hesab olunur ki, onlar birbaşa və ya dolayı yolla bir və ya bir neçə qrupun 

nəzarəti altında olsun və ya onlardan biri digərinə nəzarət edə bilsin və yaxud maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyəti ilə bağlı qərar qəbul edərkən digər tərəfə əhəmiyyətli təsir göstərə bilsin. Əlaqəli tərəflər 

ilə  hər hansı mümkün münasibətlər nəzərdən keçirilərkən, həmin münasibətlərin mahiyyətinin 

onların hüquqi formasından üstünlüyü prinsipi tətbiq olunur. 

 

Əlaqəli tərəflər öz aralarında əlaqəli olmayan tərəflərin apara bilmədiyi əməliyyatları həyata keçirə bilər. Bununla yanaşı,  əlaqəli tərəflər arasında aparılan  əməliyyatların  şərtləri, müddətləri və 

məbləğləri əlaqəli olmayan tərəflər arasında aparılan əməliyyatlarla eyni olmaya bilər. 

 

Dövlətin nəzarəti altında olan orqanlara Azərbaycan  İpoteka Fondu («AİF»), Maliyyə Monitorinqi Xidməti («MMX»), Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və AzərTürk Bank daxildir. Qanunvericilikdə tələb 

olunduğu kimi Bank, maliyyələşdirilməsi onun tərəfindən həyata keçirilən MMX-nın aktiv və 

öhdəlikləri üzərində mülkiyyət hüququna və onların fəaliyyətlərindən  əldə edilən iqtisadi faydalarda 

hüquqlara malik deyildir.  Rəhbərlik ilə əməliyyatlar 

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2015 və 2014-cü il tarixlərinə rəhbərliyə ödənişlər barədə məlumat 

təqdim olunur: 

 

Min Azərbaycan Manatı ilə 31.12.2015  

31.12.2014

 

   

Qısamüddətli ödənişlər (əmək haqqı) 

890   846

Hökumət idarələri ilə əməliyyatlar 

Bank dövlət orqanıdır və öz fəaliyyəti zamanı müxtəlif dövlət təsisatlı orqanlarla əlaqədə olur. 

Dövlət tərəfindən idarə olunan orqanlarla əhəmiyyətli əməliyyatlara investisiya qiymətli kağızları, 

dövlətin borc öhdəlikləri, hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər və faiz gəlirləri aiddir. 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2015-ci il tarixinə Maliyyə hesabatları üzrə Qeydlər 

48 


28 

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar, davamı 

Aşağıdakı cədvəldə 31 dekabr 2015-ci il tarixinə əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar üzrə dövriyədə olan 

qalıqlar, orta faiz dərəcələri, gəlir və ya xərclər haqqında məlumatlar əks olunmuşdur: 

 

Hökumət idarələri üzrəİdarə heyəti üzrə 

Dövlətin nəzarəti 

altında olan orqanlar 

üzrə 

Cəmi

 

Min Azərbaycan 

Manatı ilə 

Orta 

hesablı faiz dərəcəsi, %

Min 


Azərbaycan 

Manatı ilə

Orta 

hesablı faiz dərəcəsi, %

Min 


Azərbaycan 

Manatı ilə 

 

Orta hesablı faiz 

dərəcəsi, %

Min 

Azərbaycan Manatı 

ilə


Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 

   


AKTİVLƏR 

   


İnvestisiya qiymətli kağızları 78,921

0.01


-

-

2,836,154  

0.48


2,915,075

Verilmiş kreditlər 

   

Əsas məbləğ --

-

-2,663,648 

 

1.612,663,648

Dövlətin borc öhdəlikləri 239,603

2.00

 

 239,603

Sair aktivlər 8

-

90

3.75770 

 

-868

ÖHDƏLİKLƏR 

   


Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 4,108,986

-

--

241,858 


  -

4,350,844

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər -

-

--

1,135,568 

 

-

1,135,568Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 5,247

-

--

1,342 


 

-

6,589BVF ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 333,327

-

--

 -

333,327


Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında 

öhdəliklər 4,657

-

-

- 

-4,657

Digər öhdəliklər -

-

-

245  

-

245 

   


Mənfəət (zərər) 

   


Faiz gəlirləri 213

-

3-

69,948 


 

-

70,164Faiz xərcləri (135)

-

--

(12) 


 

-

(147)Haqq və komissiya gəlirləri 371

-

--

3,974 


 

-

4,345Sair ümumi inzibati xərclər -

-

--

(2,395) 


 

-

(2,395)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə