Microsoft Word cbar ifrs fs 311210 aze signed


Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı



Yüklə 1,01 Mb.

səhifə18/33
tarix14.09.2018
ölçüsü1,01 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   33

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 



31

11 

İnvestisiya Qiymətli Kağızları 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

31/12/2010 31/12/2009

 

 



 

Kreditlər və avanslar: 

 

AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar  



134,293 

134,293


 

 

Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar:



852,944 

681,888

Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 238,260 

161,269

Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 137,077 



94,058

Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 119,778 

-

ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 119,699 



426,561

İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 61,569 

-

Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 52,727 



-

BMT Nordic Investment Bank 

41,041 

-

  Almaniya Dövlət Agentliyi KWF 



27,412 

-

Fransa Dövlət Agentliyi SFE 



24,153 

-

İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 20,488 



-

Almaniya Regional Dövlət Öhdəliyi 10,740 

-

 

 



Satıla bilən investisiyalar: 

 

AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar 



40,004 

-

Azərbaycan İpoteka Fondu 



23,160 

9,315


 

 

 



 

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat  

(4,295) 

(4,295)


 

 

 



 

 

 

Cəmi investisiya qiymətli kağızları 1,046,106 

821,201

 

 



 

 

İnvestisiya qiymətli kağızlarının nominal və balans dəyərlərinin müqayisəsi aşağıda təqdim edilir: 



 

31/12/2010 31/12/2009 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Balans 

dəyəri

Nominal 

dəyər

Balans  

dəyəri 

Nominal 

dəyər

 

 



 

 

 



Kreditlər və avanslar: 

 

AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış 



istiqrazlar  

134,293


129,840

134,293 


129,840

 

 



Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar: 

852,944

886,984

681,888 672,342

Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 238,260

189,000

161,269 158,722



Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 137,077

130,000


94,058 

91,992


Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 119,778

150,000


-

ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 119,699



150,000

426,561 


421,628

İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 61,569

75,000



-



Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 52,727

50,000


- -

BMT Nordic Investment Bank 

41,041

50,000


-

Almaniya Dövlət Agentliyi KWF 



27,412

25,000


-

Fransa Dövlət Agentliyi SFE 



24,153

30,000


-

İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 20,488



25,000

-



Almaniya Regional Dövlət Öhdəliyi 10,740

12,984


-

 



 

Satıla bilən investisiyalar: 

 

AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış 



istiqrazlar 40,004

40,004


 

Azərbaycan İpoteka Fondu 

23,160

22,694


9,315 

9,301


 

 

 



 

 

 

İnvestisiya qiymətli kağızları (ümumi) 

1,050,401

1,079,522

825,496 

811,483

 

 

 



 

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat  

(4,295)

-

(4,295)



 

-

 



 

 

 

İnvestisiya qiymətli kağızları (xalis) 

1,046,106

1,079,522

821,201 

811,483

 

 

 



 

 



Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 



32

11 

İnvestisiya Qiymətli Kağızları (davamı) 

Həmin investisiya qiymətli kağızlarının nominal faiz dərəcələri və ödəmə müddətləri aşağıdakı  cədvəldə 

göstərilir: 

 

31/12/2010 31/12/2009 



 

İllik % Ödəmə müddəti

İllik %  Ödəmə müddəti

 

 



 

 

 



Kreditlər və avanslar: 

 

 



AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış 

istiqrazlar  

0.15% - 0.3%

2021 - 2023 0.2% - 0.3% 

2021 - 2023

Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar: 

 

Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 



0% - 5.13%

2011 0.4% - 0.6% 

2010

Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 



0.56% - 0.63%

2011 0.2% - 0.3% 

2010

Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 0.85%



2011

-  -


ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 

0% - 0.88%

2011 0.1% - 6.5% 

2010


İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 6%

2011


-

Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 0.56%



2011

-



BMT Nordic İnvestment Bank 

3.88%


2011

-



Almaniya Dövlət Agentliyi KWF 

4%

2011



-

Fransa Dövlət Agentliyi SFE 



2%

2011


-

İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri 3.38%



2011

-



Almaniya Regional Dövlət Öhdəliyi 4.13%

2011


-

Satıla bilən investisiyalar: 

 

AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış 



istiqrazlar 2.00%

2015


- -

Azərbaycan İpoteka Fondu 

3% - 3.25%

2019


3% 

2019


 

 

 



 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə investisiya qiymətli kağızları  aşağıdakı sabit gəlirli və güzəştli qiymətli 

kağızlardan ibarət olmuşdur:  

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar manatla ifadə edilir: 

•  0.3% illik effektiv faiz dərəcəsi ilə (31 dekabr 2009-cu il: 0.3%) buraxılmış  və 2021-ci ildə (31 dekabr 

2009-cu il: 2021-ci il) müddəti başa çatan qiymətli kağızlar. Bu qiymətli kağızlar 2001-ci il ərzində Aqrar-

Kredit Səhmdar Cəmiyyətinin mərkəzləşdirilmiş kreditləri üzrə borcların qaytarılması  məqsədilə 

buraxılmışdır; 

•  0.15% illik effektiv faiz dərəcəsi ilə (31 dekabr 2009-cu il: 0.15%) buraxılmış və 2023-ci ildə (31 dekabr 

2009-cu il: 2023-cü il) müddəti başa çatan qiymətli kağızlar. Bu qiymətli kağızlar 1992 – 1996 illər ərzində 

büdcə kəsirinin ödəmək üçün əvvəl verilmiş kreditləri maliyyələşdirmək məqsədilə buraxılmışdır. 

•  2.00% illik effektiv faiz dərəcəsi ilə buraxılmış  və 2015-ci ildə müddəti başa çatan qiymətli kağızlar. Bu 

qiymətli kağızlar 2010-cu il ərzində alınmışdır. Bu qiymətli kağızlar Maliyyə Nazirliyinin 2010-cu il üzrə 

infrastruktur yönümlü layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə buraxılmışdır. 

ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri ABŞ hökumətinin ABŞ dolları ilə buraxdığı öhdəlikləridir, beynəlxalq 

miqyasda alınıb-satılır və Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılır və idarə edilir. 

 

Böyük Britaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri Böyük Britaniya hökumətinin Funt sterlinqlə buraxdığı 



öhdəlikləridir, beynəlxalq miqyasda alınıb-satılır, Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılır və idarə 

edilir. 


 

Fransa hökumətinin xəzinə öhdəlikləri Fransa hökumətinin Avro ilə buraxdığı öhdəlikləridir, beynəlxalq 

miqyasda alınıb-satılır, Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılır və idarə edilir. 

 

İtaliya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri  İtaliya hökumətinin müxtəlif valyutalarda buraxdığı öhdəlikləridir, 



beynəlxalq miqyasda alınıb-satılır, Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılır və idarə edilir. 

 

İspaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri  İspaniya hökumətinin müxtəlif valyutalarda buraxdığı öhdəlikləridir, 



beynəlxalq miqyasda alınıb-satılır, Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılır və idarə edilir. 

 

Almaniya Dövlət Agentliyinin (KWF) və Almaniya hökumətinin xəzinə öhdəlikləri Almaniya hökumətinin 



müxtəlif valyutalarda buraxdığı öhdəlikləridir, beynəlxalq miqyasda alınıb-satılır, Bank tərəfindən saxlanılır və 

idarə edilir. 

 

Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, BMT Nordic Investment Bank, Fransa Dövlət Agentliyi (SFE) və 



Almaniya Regional Dövlət Öhdəliyi öhdəlikləri ABŞ dolları ilə buraxılan öhdəliklərdir, beynəlxalq miqyasda 

alınıb-satılır, Bank və xarici menecerlər tərəfindən saxlanılır və idarə edilir. 

 

Azərbaycan  İpoteka Fondunun (“AİF”) qiymətli kağızları Azərbaycan Manatı ilə buraxılır, Azərbaycan 



Respublikasında alınıb-satılır və Bank tərəfindən saxlanılır və idarə edilir.




Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə