Microsoft Word cbar ifrs fs 311210 aze signedYüklə 1,01 Mb.

səhifə2/33
tarix14.09.2018
ölçüsü1,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

Məcmu Gəlir Haqqında Hesabat 

 

    

5-65-ci səhifələrdəki qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.  

2

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Qeyd 2010 2009

 

  

 

Faiz gəlirləri 23 83,719 

105,838


Faiz xərcləri 23 

(1,028) 


(1,727)

 

  

 

 

Xalis faiz gəlirləri  82,691 

104,111

Faiz hesablanan aktivlər üzrə dəyərsizləşmə xərci  

10 

(12,903) (8,072)

 

  

 

  

Ehtiyat ayırmalarından sonra xalis faiz gəlirləri  69,788 

96,039

 

  

Haqq və komissiya gəlirləri 24 

5,131 

4,291


Haqq və komissiya xərcləri 24 

(2,009) 


(666)

Ticarət qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə 

xalis zərər  

 

(14,744) (35,463)

Törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə 

xalis (zərər)/mənfəət 30 

(3,542) 


2,274

Xarici valyuta əməliyyatları üzrə xalis mənfəət/(zərər)  

 

3,126 


(5,043)

Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə  

xalis (zərər)/mənfəət 

 

(130,942) 41,938

Digər əməliyyat gəlirləri 25 

1,457 


1,306

İnzibati və digər əməliyyat xərcləri 26 

(31,053) 

(42,140)


 

 

  

 

 İL ÜZRƏ CƏMİ MƏCMU (ZƏRƏR)/GƏLİR  

(102,788) 

62,536

 

  

 

 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

Kapitalda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat  

 

 

5-65-ci səhifələrdəki qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.  3

 

 Min Azərbaycan Manatı ilə 

Qeyd

 Nizamnamə

kapitalı

Kapital 

ehtiyatları 

Yığılmış  

zərər 

 

Cəmi 

kapital

 

 

 

 

 

 

1 yanvar 2009-cu il tarixinə qalıq 

10,000

-

(255,399) 

(245,399)

 

  

 

  

 

  

 

  

İl üzrə cəmi məcmu gəlir -

-

62,536 


62,536

Kapital ehtiyatları 22

-

209,517


209,517


 

 

  

 

  

 

  

 

 31 dekabr 2009-cu il tarixinə qalıq 

10,000

209,517

(192,863) 

26,654

 

  

 

  

İl üzrə cəmi məcmu zərər -

-

(102,788) (102,788)

 

  

 

 

 

 

 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə qalıq 

10,000

209,517

(295,651) 

(76,134)

 

  

 

  

 

  


Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat 

 

 

5-65-ci səhifələrdəki qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.  4

 

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeyd

2010 2009

 

 Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

Alınmış faizlər 

92,111 98,469

Ödənilmiş faizlər 

(765) (1,886)

Alınmış haqq və komissiyalar 

24

5,131 4,292Ödənilmiş haqq və komissiyalar 

24

(2,009) (667)Ticarət qiymətli kağızlar ilə əməliyyatlar üzrə xalis zərərlər

(14,744) (33,995)

Törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar üzrə xalis zərərlər

51 (6,213)

Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis mənfəət/(zərər)

3,126 (5,043)

Alınmış digər əməliyyat gəlirləri 

25

1,457 1,306İşçilər üzrə xərclər 

26

(12,021) (11,300)Ödənilmiş inzibati və digər əməliyyat xərcləri

(14,552) (23,100)

 

 

  

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl 

əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti

57,785 21,863

Ticarət qiymətli kağızlarında xalis (artım)/azalma

(328,873) 198,440

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalarda xalis artım

(3,889) (189,162)

Qeyri-rezident kredit təşkilatlarındakı vəsaitlərdə xalis azalma 

- 162,048

Rezident banklara verilmiş kreditlərdə xalis artım

(482,164) (1,237,243)

Sair maliyyə aktivlərində xalis (artım)/azalma

(73) 673

Sair aktivlərdə xalis (artım)/azalma 

(121) (19,620)

Dövriyyədə olan əskinas və sikkələrdə xalis artım

1,280,509 86,889

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklərdə xalis artım/(azalma)

339,027 (173,141)

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklərdə xalis artım

277,893 371,890

Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklərdə xalis artım/(azalma)

(889) 2,013

Sair maliyyə öhdəliklərində xalis artım 

92 1,101

Sair öhdəliklərdə xalis artım/(azalma) 

4 (1,176)

 

  

 

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan/(istifadə edilən) xalis pul vəsaitləri 

1,139,301 (775,425)

 

  

 

İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti 

İnvestisiya qiymətli kağızlarının alınması

(2,133,804) (1,638,031)

İnvestisiya qiymətli kağızlarının satılmaşı/geri qaytarılması

1,868,239 1,026,096

Torpaq, tikili və avadanlığın alınması  

(14,727) 

(644)


Qeyri-maddi aktivlərin alınması 

(3,436) (812)

 

 

  

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri

(283,728) (613,391)

 

 

  

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

Buraxılmış borc qiymətli kağızlarından daxilolmalar

249,968 292,439

Buraxılmış borc qiymətli kağızların geri alınması

(223,791) (433,786)

Maliyyə lizinq öhdəliyinin ödənilməsi 

- 117

Beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış borc öhdəliklərinin ödənilməsi(547) (2,928)

Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış borc öhdəliklərinin artması

- 193,632

Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış borc öhdəliklərinin ödənilməsi

(10,144) (15,477)

 

  

 

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul vəsaitləri15,486 33,997

 

  

 

Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentlərinə təsiri 

(95,048) (59,204)

 

 

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artım/(azalma)

776,011 (1,414,023)

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

7

2,987,444 4,401,467 

 

 

 İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

7

3,763,455 2,987,444

 

 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə